AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Nissy(西島隆弘) - 《Nissy(西島隆弘)作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2022-9-15 08:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
cover.jpg
# ?2 @2 m. o% I9 F* G( b% @8 H* }6 I! n

- q2 o: e. T$ n1 Z, X# i2 a' w) j! c0 d4 Y3 _

# B; O. h! V- C& b: z# xNissy(西島隆弘)简介
1 M. G" t, u  _. U! C7 I( K9 G西岛隆弘(Nishijima Takahiro),1986年9月30日出生于日本北海道札幌市,日本男歌手、演员,男女混合流行音乐团体AAA成员之一。8 q+ D4 j& t0 ^% Z

* u" U, M. P% O+ ~1 m6 I- }8 T7 ~3 A& _9 H% h7 D- P0 S
% c: s% I, z' Z/ V7 a7 |+ h
7 `6 ?1 ~& T+ {2 h. p/ i: f# x
├─2014 - どうしようか_ - Single
$ b3 U) k1 A# x+ W* e7 V│      01 どうしようか_.m4a) l. m& f6 ~' |( ]$ Z
│      : `5 r$ I! C0 a2 |+ U/ o
├─2014 - ワガママ - Single9 K2 Z, D/ a6 M+ m6 o, D5 a5 i  b( d
│      01 ワガママ.m4a$ Q% m* k% ]" d9 ]* g
│      
4 h' j8 T; w  i& h9 v2 c6 B$ F+ K' {, }├─2015 - Never Stop - Single
% D, i  n$ f0 ~" G) j# q( [│      01 Never Stop.m4a+ O, t! C* f% s+ q/ ]. y" ~
│      ; Y4 f4 [" w. J) M
├─2016 - SUGAR - Single
1 o3 j; h9 e: ]: I8 f. N( Z7 `│      01 SUGAR.m4a
/ u. C/ g8 Y7 a+ m│      
8 D$ D0 ~4 X+ f" W) q) v. @# `├─2017 - 花cherie - Single
" r# g  q% y- x/ s0 y* V. d│      01 花cherie.m4a
8 f/ a, V1 Q7 Q! x, A/ @- j) B│      
4 v+ Z1 F9 B# F( p( M: @9 j! e├─2020 - 僕にできること - Single3 T  T( a$ U  k' |0 s
│      01 僕にできること.m4a( x6 O# I  r+ l5 Z' ^
│      ' ]; E, L! f- w) k9 ?
├─2021 - Do Do - Single) O4 a  y  K1 Y" o$ ^: {
│      01 Do Do.m4a7 B4 d8 p6 i. E* Z3 g
│      * ^# q( X% I1 K+ l7 _5 q, X+ v* m
├─2021 - Get You Back - Single+ C2 M/ A' B3 v9 @6 a
│      01 Get You Back.m4a8 k: _; q& _2 Y) A$ o( Q
│      ) m3 X, `; t" H/ c1 D3 R! K
├─2021 - Say Yes - Single5 @) m& g2 W8 ?  w+ u+ v
│      01 Say Yes.m4a7 u) L0 f5 S6 e
│      
# O! x' Q7 c9 S3 M├─2022 - HOCUS POCUS 33 k& m. @' [4 E& j( w& O- n3 y
│      01 Trippin.m4a4 g* u* J; u0 X$ `: Z' g1 L. u! B
│      02 Say Yes.m4a
" k# ]) ~5 m6 D! V7 ?/ L│      03 Jealous.m4a% d4 k' f9 h0 \0 N' p
│      04 君に触れた時から.m4a8 t( n7 I& Z; K7 Y
│      05 Do Do.m4a
  v# Z* L) q: t│      06 The Ride.m4a; [8 i/ Q/ Y0 F
│      07 Don't Stop The Rain.m4a+ w% \! B& o2 p9 e% f" k- e; Y3 r
│      08 僕にできること.m4a' q( K# k9 Y7 [
│      09 Get You Back.m4a
6 S; ^, R/ [( v4 S2 f│      10 Cat & Mouse.m4a
0 f# H1 M) |4 Y. W│      11 僕にできること (Piano Ver.).m4a# n) ~+ X$ ^$ A4 h; t3 e
│      
9 ^1 j$ C* D8 H% j* G├─2022 - I Need You - Single
4 s  Y  o1 ]: |; E4 [( |2 |' R; {. r│      01 I Need You.m4a
& X3 |6 Z6 V$ K! h. Q! [│      7 I& C9 \7 [0 _8 A% S
├─2022 - Trippin - Single
* d3 R$ u2 A* _& N2 |) F5 D+ I: A│      01 Trippin.m4a2 d0 {- t. ^; E* `3 i
│      ' M# @1 N4 o$ E0 u3 A% M. N/ D
└─2022 - 君に触れた時から - Single4 Q& n. P  S6 ?. Z) W9 T
        01 君に触れた時から.m4a
8 R& W4 E5 ]) x& ?3 F( g3 G& g          b8 k& y8 G& Y0 q0 U' H
& L6 K9 D0 ]6 d4 p/ }: U$ w$ F6 I/ v
: Q2 X  x6 T/ C& I; a" H: g

, I& B/ g5 g8 H: q7 P; |! ]. m, y; K( O+ H' B

5 V6 f! Q0 H5 h% x( ~: ~( p. G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

, d% n3 J+ h0 x$ j: y9 Y& ?% H0 a! E- v
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集

GMT+8, 2022-12-9 04:15 , Processed in 0.340866 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表