AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Dok2 - 《Dok2作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2022-7-30 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
cover.jpg
) b  k4 T/ d8 a$ S& N" c# Y% s' H1 _- _. C2 \9 L
4 Z# E4 H: N. _* H+ w* p2 `1 F* s; l

; K4 d5 J4 [6 ~* X2 t9 T
: h4 V0 \" e' k2 O# E# p3 l; n3 ZDok2简介7 @0 d/ d6 N; d* X$ w
李埈京(韩语:이준경,1990年3月28日-)是一位韩国饶舌歌手及音乐制作人,他以艺名DOK2(韩语:도끼)为人熟知。同时,他也是韩国嘻哈音乐公司Illionaire Records的CEO。在2011年与The Quiett一起创办经纪公司1llionaire Records。 2016年成立了Illionaire Records旗下的新音乐品牌AMBITION MUSIK。
' J0 v( K2 W; I0 p& _! A" H
( T2 k+ Z( K. x4 }; [1 [
; U$ N( W* [) w6 y8 F( W5 m
3 M$ l3 C5 R8 j  U% i9 a8 u* L
  \- f# I& s8 i3 B) x├─2016 - Bad Vibes Lonely (feat. Dean) - Single! I' @0 ]" p" S+ Z
│      01 Bad Vibes Lonely (feat. Dean).m4a
0 C# {* M% m( D5 s* r/ T│        d7 @2 f. l8 ]! D) R4 M* d% u6 e
├─2016 - Beverly 1lls (Remix) [feat. The Quiett] - Single# R. B9 E& F- _3 y5 Z' P1 F
│      01 Beverly 1lls (Remix) [feat. The Q.m4a! r4 o0 g! H6 M3 Q, C. J
│      3 U) J* b9 d1 a3 g( x# n' m
├─2017 - Reborn
$ E& r) R& r& m/ T+ Z│      01 Reborn.m4a2 |- D( v5 E0 V
│      02 Ambition and Vision (feat. Beenzi.m4a, \% F/ j  b! R
│      03 Rollercoaster (feat. Cho Wonseon).m4a
/ p3 Y7 p& m: j+ Z5 ^* V│      04 Hiphop Lover.m4a- \; K% D0 t; V) L3 c( b
│      05 Plus 82 (feat. Bryan Chase).m4a) V; R$ o& S( l) v- U, l1 V+ r4 U
│      06 WTF (Who the Fuck).m4a
8 L+ Y, Q8 D- o7 \│      07 Wattup (feat. Kim Hyo-Eun).m4a
( _/ C9 c8 t. A, K1 _3 o. g' I" h│      08 In My Whip (feat. Jay Park, Super.m4a
+ J# a' w; Z% n) k5 G│      09 On & On (feat. Lee Hi).m4a
5 `$ D: [% Q( d* T" `│      10 Money Dance (Bonus Track) [feat..m4a
, ~* m/ [# U: H- @│      ( {3 g5 C0 u$ k' L- X" B9 y
├─2020 - Life Is Beautiful - Single+ j# q) d  V3 O/ e; t
│      01 Life Is Beautiful.m4a
" G5 X$ l  h2 M- n; N( B4 K0 N│      
) g. c2 G$ q: O2 y- T/ z├─2022 - CHAMPain Music (2nd Verse Challenge) - Single2 r; F/ \9 R" M& r2 K# z7 D
│      01 CHAMPain Music.m4a
2 I5 u  U- U2 i% H6 @2 f( O│      02 CHAMPain Music (Instrumental).m4a# ]: `/ A! Y" ?  x  y
│      4 g4 o/ {* Z' V. _4 l5 ]
├─2022 - Filipino South Korean Rapstar Mixtape0 V* C! [8 h! v' d, R5 i
│      01 First Milly (Intro).m4a
: Y: O1 s2 y# L" p│      02 NOON.m4a
9 }, l" z0 }. N( H! S3 ?│      03 U.S.U.A.L.m4a) N/ W7 M% k5 e- v  _4 u9 d, N
│      04 Zig Zag Blues (feat. ?? & OSEANWA.m4a
/ r" }; x; }7 r  U4 }│      05 Spooky Asian.m4a7 x- L: f: O, {
│      06 Equality.m4a
% Z! X$ J8 Z- h% @│      07 Taekwondo Flow (The Greatest) [fe.m4a
8 i7 \9 M; I; \! `& s1 U│      08 No Maybes.m4a- p2 n' x% S, Q, F. b! X" y
│      09 SUPERSTAR.m4a
8 `+ ?' [. d' [# X1 K% `; Z│      10 Big Vibes.m4a3 J& i$ R/ u* ]+ F
│      11 5'11 (feat. Jacob Santana).m4a
$ R0 k: g. W, s7 O9 z: X3 {7 r│      12 10 Toes Down (feat. Jacob Santana.m4a
, k3 ]+ [' J) ]( u+ m$ B! {5 O' J│      8 [1 H; I& K0 Z, n4 b. Q
├─2022 - Filipino South Korean Rapstar Mixtape (CD 2)
$ r: z( ?4 t/ p  k- l! u% T+ v│      01 Diaphragm (feat. DirtyDiggs).m4a$ c9 L5 b2 z! _7 h4 ?! c
│      02 Pineal Gland (feat. DirtyDiggs).m4a
- u' w+ {, m6 [/ m│      03 Soul Trip (feat. SZN).m4a
; m* I; b+ D$ \, F/ ~│      04 808 In 818.m4a# H; T+ V  N7 y, |0 Y! @! `
│      05 CHAMPain Music (feat. Bett Black,.m4a- s5 m" m5 B3 Y/ `
│      06 Rewire.m4a( M4 d4 H) A7 A& W9 I
│      07 Ride or Gone (feat. Puffy Santana.m4a
( j6 q3 _+ |* m/ }; ^) Y│      08 Sleep Tight (feat. SZN).m4a
8 B; m" {  k+ ?" I' ^. x│      09 Wave is Coming (feat. COLE & Ills.m4a
; @2 E: H* y! @0 o# }3 T│      10 Immaculate Torque.m4a
2 _+ u1 @0 f1 G) x4 S2 M│      11 It's All Real (Outro).m4a9 X  [& I0 \$ v0 u" g
│      
/ f0 p8 {$ r$ }( ^3 }- H├─2022 - First Rollie (feat. Seori) - Single9 `% Z8 o3 l" e6 D$ z+ i- }
│      01 First Rollie (feat. Seori).m4a9 h) t0 m$ e/ j1 _
│      02 First Rollie (feat. Seori) [Instr.m4a
; M$ U- z2 H! h) _, R; e│      4 \/ W" h3 \; E* Y! C5 C% u
├─2022 - NO MAYBES - Single/ ?1 S+ b; l( D+ h; K+ Y- ~
│      01 NO MAYBES.m4a" f, G7 _+ x3 A9 p* g4 b/ q. V, X
│      - C5 {. k+ D  G5 p3 o1 j# C, g
├─2022 - Spooky Asian (feat. Changmo) - Single
3 |8 j  K7 m4 H( i│      01 Spooky Asian (feat. Changmo).m4a3 g* a( k- @0 z1 E3 G* x
│      
$ {& ~* _# {; |% L9 b1 E# b2 a/ N├─2022 - Survived Suffering - Single
4 y1 Q0 B) A: u│      01 Survived Suffering.m4a
8 K7 c+ ~& o" m* M' c) a) _/ X│      
; [* Q  x9 \9 v- }$ R* b6 {├─2022 - Trust Me I Know Everything You Think I Don't Mixtape
( s$ m1 J% _2 e: Y│      01 Introfunqtion.m4a. s, l* Q# v3 f, J% u
│      02 Boomerang.m4a- H5 T" c0 x/ O' t" ]! I2 |
│      03 ICE (feat. Jacob Santana).m4a  e% c. I& L8 g( [. r
│      04 808 Hi.m4a; N- ?& j2 k1 c8 R
│      05 Truly.m4a. Y# n/ l0 ?( R9 W+ }
│      06 First Class (feat. DJ Zo).m4a9 X( ~3 X( E$ z  X; X1 ], v0 |" d7 Z
│      07 The God.m4a
2 f# t0 i0 g( A2 u  M│      08 I Rather....m4a' l* W" Q2 w6 i
│      09 M's on my palms_Woodland ills.m4a
+ Z) N9 Y- j4 F4 j5 O│      10 Pacman's Punch Cipher (feat. Styl.m4a
2 z+ Q5 J5 `- D5 b( y6 X% a- a│      11 Lit Up the Fire.m4a6 s' a/ {( i( k! z$ A3 n1 A- y" a- i, O. b
│      12 Filipino Dreams (feat. Meleana Br.m4a( {9 [7 L$ {' i3 b2 ~7 n
│      13 Stars and Moon (feat. DJ Zo).m4a& Z$ c% J3 n, ]  u" \3 p2 W
│      14 Do It 4 Nothing (feat. Furis).m4a& G- o/ R' ]/ }. l
│      15 Ocean View (allfuckinday).m4a. h; ~8 u3 X* D; P# H* F
│      16 Filipino South Korean Rapstar Mix.m4a" I* r( ~: T7 H8 b1 v/ Z: t
│      , j) O5 b- F- l7 J# w, k
└─2022 - Zen Mode (feat. Jacob Santana) - Single
$ g0 |2 f2 Y3 F# \) S, P. T        01 Zen Mode (feat. Jacob Santana).m4a+ X/ s. s2 e, ]0 ?4 n2 K  |
        
- P+ ?3 h: ]# g) r$ r
$ |- X4 W6 T  y# n
9 l5 E" {) O, j$ e; m, t7 ~" x

2 E" C. p! J1 v- d/ i
, R: n( r* g3 V: U
) }! u; ^! r' `/ w, p0 K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

% \0 _/ b% N/ F# W
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-8-9 13:28 , Processed in 0.177935 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表