AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Rebecca Black - 《Rebecca Black作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-7-21 12:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg
0 \+ r& e/ r% w
4 r* S! O$ Z3 a( p
+ r/ p9 `1 M' M6 X. IRebecca Black简介5 o; |% r& Z: @2 p! g4 G2 W
丽贝卡·布莱克,1997年6月21日出生,美国少年流行曲歌手,来自加利福尼亚州奥兰治县阿纳海姆。在2011年在ARK音乐工厂旗下发布《Friday》后“因祸得福”而受到高度关注,在互联网上一举蹿红。该曲在评论界受到恶评,被许多音乐评论家和听众称为是“史上最难听的歌曲”。该歌曲的音乐录像带在上传至YouTube后,以极快地速度在网络上传播,布莱克也因此备受关注。% X0 o9 K/ r4 R, v2 e
/ ^: E" J9 W; t$ S

$ b/ N8 p% p+ c. m, Z- _- q
& ^2 E, K9 d+ G" `1 O+ r: F├─2011 - Friday - Single
+ s3 j' R+ S" Z( x│      01 Friday.m4a% H; Q; F3 M$ p3 `
│      
+ B- L2 d9 U2 a6 A├─2013 - Saturday - Single# ~! t8 q6 `8 b
│      01 Saturday.m4a7 u2 X7 f0 K8 D; a% P/ e: A) ~8 B
│      
# o# |, p$ ^1 D- s├─2016 - Baby, It's Cold Outside - Single
' T& q0 ]0 q$ E$ _% s│      01 Baby, It's Cold Outside.m4a
8 E- z0 |# A0 ]; }# o; f7 O8 H! G( i│      5 Z2 m+ j0 [* n0 _8 K9 F
├─2016 - The Great Divide - Single3 n; n, o( n$ ]/ {) R0 e
│      01 The Great Divide.m4a6 ~, g1 I1 {$ N: f: f1 ?/ h& T
│      
8 P' w' V! \! _6 W, U├─2017 - Foolish (Crash Cove & Schier Remix) - Single( _" D( I( H3 W  q2 ]: G
│      01 Foolish (Crash Cove & Schier Remi.m4a
  }$ d% N$ Q8 Y- T0 `4 I/ z│      
5 N/ n# }% }2 {├─2017 - Foolish - Single
6 Z5 E6 Y/ U/ P* ~│      01 Foolish.m4a3 k8 R$ \7 g; a, i$ e$ Y3 `4 w, ^
│      
+ z- }% O: b# a# c: ^; j# i├─2017 - Heart Full of Scars - Single" l0 \: d+ e; h! z& _) U, l
│      01 Heart Full of Scars.m4a
& a$ T/ R" `! v. W│      / F) W; m0 u: F7 o4 x( j3 V' O- l" R
├─2017 - If We Were a Song - Single0 p( H+ L$ u- R3 y/ M
│      01 If We Were a Song.m4a% G: R. e) G, {- ?: L
│      
5 X+ `; t3 K7 V8 K% t# \( {├─2017 - RE _ BL - EP
. f3 m. N- C+ c$ m8 L5 Y│      01 Heart Full of Scars.m4a
. p( }' U, ~# r& Z6 E3 ~$ x& G& f( u8 c│      02 Foolish.m4a5 D0 C2 n* c/ e. A/ h
│      03 Wasted Youth.m4a& X2 u5 p1 ~; L5 |9 M
│      04 Satellite.m4a( A  F$ R6 j- Y! V. W6 @/ t
│      05 The Great Divide (Crash Cove Remi.m4a6 ~! i+ V% e7 [; J
│      06 The Great Divide.m4a7 n' `. A" @, Y2 v5 }7 E. c4 {5 \
│      9 t- N# ?& m) v0 Z; H
├─2019 - Anyway - Single
2 k/ M  n: k$ @3 @- X+ j│      01 Anyway.m4a4 [2 C( z: I- R( f
│      
5 m0 m3 G5 N9 I  g! f( T- k├─2019 - Do You_ - Single0 ^1 J) M+ w5 L
│      01 Do You_.m4a
) i2 v- W) X% d7 v, G│      * X( _) {% v! c  r- T' J' l
├─2019 - Sweetheart - Single' \3 l6 _6 i5 d: I" t; R2 v. b
│      01 Sweetheart.m4a
$ b8 y6 r, p5 M  ?, F# Q│      ! f5 M; z( Y" v
├─2020 - Self Sabotage _ Closer - Single
$ t% c% v: G# ]' h" @│      01 Self Sabotage.m4a3 Z! y; s- ^, z4 H" ~. \
│      02 Closer.m4a
/ _0 r# n4 g: K9 c) I9 g' B1 Y│      
: R% a% [# B2 k5 Y' e- m├─2021 - Friday (Remix) [feat. 3OH!3, Big Freedia & Dorian Electra] - Single
# j6 e% Y: S8 l│      01 Friday (Remix) [feat. 3OH!3, Big.m4a
" o! W/ r: t& p. T│      
- m$ t9 b" t7 J, j7 D- i├─2021 - Girlfriend - Single
$ U# {" K; h5 _* l' i# \0 f  x! D│      01 Girlfriend.m4a1 g, L5 \* B: |
│      
) H$ k4 W4 z9 \├─2021 - Personal - Single$ T" L/ K9 p! k8 j' H- M' D3 i
│      01 Personal.m4a0 b4 ^6 a+ N- y/ e. L! o' B" t/ a1 j
│      ( K% a) b$ Z  k' T5 B: b0 o3 Q5 S: C
├─2021 - Rebecca Black Was Here - EP, \: `( q; t8 {. O
│      01 Better in My Memory.m4a5 e+ J  {& H. p+ @, h( x
│      02 Personal.m4a. H3 @' U9 c( {% q9 J4 X
│      03 NGL.m4a( d+ k3 N$ R1 M
│      04 Blue.m4a
' o  F! s) [4 l  I' ]6 y+ W3 L1 e& o│      05 Worth It for the Feeling.m4a
! l; a% l% m/ n) r│      06 Girlfriend.m4a
8 ?2 o. }$ v/ z! \% `│      8 I) I0 v2 v* p6 q! [& f4 z
└─2021 - Worth It for the Feeling - Single
- J5 q3 [' L2 `4 G        01 Worth It for the Feeling.m4a: B" {4 O8 H' {: N. a9 }4 y. N
  z" c' [" Q8 x; b4 ?

" V* ?6 j# [) n7 m+ Q. z

8 P; a" P/ `6 U+ D) c
8 C% M7 O& r( R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* S+ l3 t; ^4 P) ~3 [
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-8-3 01:29 , Processed in 0.564123 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表