AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

H.E.R. - 《H.E.R.作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-7-18 13:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg # V( p5 F! }# {1 {; A

7 b! A7 A: \2 W/ f8 B1 D  }H.E.R.简介5 b0 j% |5 W  g! n: S$ v& k
原名Gabriella“Gabi”Wilson(1997年6月27日出生),凭借着她的舞台艺名H.E.R.而闻名(其艺名源自Have Everything Revealed的首字母缩写)。在被称为H.E.R.之前,Gabi于2009年通过参加迪斯尼电台的Next Big Thing而声名鹊起。她后来在14岁时签署了RCA唱片公司,并在2014年以她的真名发布了单曲“Something To Prove”。 Gabi于2016年携全新艺名H.E.R.重新出现在公众的视野,发布她的首张EP 《H.E.R.》。然后她紧接着又发布了后续的EP《H.E.R.》第2卷(2017年)。她的首张录音室专辑《H.E.R.》于2017年10月发行,包括前两首EP的歌曲和另外六首歌曲。 H.E.R.在2019年第61届格莱美奖颁奖典礼上获得五项格莱美奖提名,并最终获得最佳R&B表演奖和最佳R&B专辑奖。, ~, R1 q3 V  M8 ~6 O

$ _4 V5 ~* ?2 h  o  B1 V6 Q
( w2 S- O" Q% k├─2016 - H.E.R., Vol. 12 I/ D- {# C! u
│      01 Losing.m4a
) n9 K$ n) h  A1 z4 P1 ~* V│      02 Wait for It.m4a
( f9 i: T, V. q5 |* J0 [│      03 Facts.m4a1 Z& K6 @0 P' Z
│      04 U.m4a
2 ]- Y. k4 x& j2 z: s/ o0 }│      05 Focus.m4a
! |+ c/ |, z* Z. P9 q│      06 Jungle.m4a
9 |3 n) n8 @! d% z) \& j│      07 Pigment.m4a* Y0 e" Z& j6 d
│      
0 J2 l5 z/ e7 {! K% U, h6 R├─2017 - Every Kind of Way - Single$ P( Z9 x1 a, T
│      01 Every Kind of Way.m4a" E: ?- f+ d/ ]0 t
│      ! O/ r( D& f8 H# s4 h0 m+ x3 |
├─2017 - H.E.R., Vol. 2
1 m5 U8 ~; F2 X! F/ s9 K│      01 Every Kind of Way.m4a
3 s" T  E0 ^: T$ w│      02 Say It Again.m4a
, |- H  i+ j9 k, _0 _9 p│      03 Still Down.m4a
* E8 L" J" i3 J8 S: P. t- T( S│      04 Avenue.m4a
3 x' h1 e; }$ a: i8 r│      05 Gone Away.m4a6 W* }& a/ O- ~: g
│      06 I Won't.m4a
3 G( t7 D: E( J' A6 J. q, d" N/ `│      07 Changes.m4a# z3 g7 Y* ]- z
│      08 Lights On.m4a/ M! p) w$ a) f( P2 K
│      $ p9 Z4 ?* g! ]$ t, W
├─2017 - H.E.R., Vol. 2 - The B Sides - EP
* E, a  F6 ~; l, L9 m$ r; i│      01 2.m4a, D4 b/ z, {% t0 {3 ]7 q- c
│      02 Free.m4a2 d" V2 ]- ?7 A9 w4 r1 r
│      03 Let Me In.m4a( A% |% H2 z# }$ T! c/ K
│      04 Best Part (feat. Daniel Caesar).m4a
& b  w0 V/ r. k# |& ]│      05 Hopes Up.m4a* Z# i4 A. {" R! N3 q
│      06 Rather Be.m4a
' p# k* j' \# H' j8 s3 y│      $ d) X) Y* `9 e+ x2 \
├─2017 - H.E.R_
# F: x* G! i9 H│      01 Losing.m4a7 ~( v  b4 k$ n- D3 |- J
│      02 Avenue.m4a( W+ \/ ]' G. o5 D. }6 }! t
│      03 Let Me In.m4a
" v+ A' R) o8 T/ ?8 L│      04 Lights On.m4a" i, s6 s& S. g+ w9 R
│      05 Say It Again.m4a6 B- i3 Y1 w/ v( Y) ]. E
│      06 Facts.m4a
3 S9 p9 L  X4 [2 F# A, i# x) j│      07 Focus.m4a
$ m3 {; ^% f4 l: r, p  |7 a│      08 U.m4a3 ?' g- T( |0 |) J1 W- p
│      09 Every Kind of Way.m4a
. N( X$ {, z6 M0 u+ ~5 x│      10 Best Part (feat. Daniel Caesar).m4a2 d, T3 H4 L2 Q
│      11 Changes.m4a
/ j. H1 m' F  a* r  |- v│      12 Jungle.m4a. a4 V% Q" c1 W( }, N( L* b
│      13 Free.m4a
# I2 L" f' N( r" K8 ?" ?+ a│      14 Rather Be.m4a* d; V: O& d6 u1 @% b
│      15 2.m4a+ [0 C6 q, n+ D+ A. e6 D8 e; j
│      16 Hopes Up.m4a3 m& Y  _, x6 a
│      17 Still Down.m4a
- U* A7 z$ E6 I6 P/ ]" S3 _" `9 @' B│      18 Wait for It.m4a
0 X* u' Y+ p! P/ A0 Z; q/ X* Y│      19 Pigment.m4a
; f& Z/ l8 Y4 }/ P+ A5 Q│      20 Gone Away.m4a2 a! f9 o3 K& o
│      21 I Won't.m4a, ^! w1 {( b/ m& F, v* F! I
│      
  x+ M* @2 s3 w7 ^├─2018 - Focus (DJ Envy Remix) [feat. Chris Brown] - Single* \6 Y1 p# q% p' H8 n9 V
│      01 Focus (DJ Envy Remix) [feat. Chri.m4a
8 }( E# g6 h) G) p│      5 S) G/ v$ c$ \6 s
├─2018 - I Used to Know Her_ Part 2 - EP
9 @5 E& w! w0 G6 p│      01 Carried Away.m4a
$ q% K2 x* @: Y( l! I4 A( B│      02 Can't Help Me.m4a
6 Y9 \  i$ A5 g' K& b# r, S6 {0 J6 u. N│      03 I'm Not OK.m4a
% v4 e6 j' c& {  c5 J: n. K│      04 Take You There.m4a
, F$ M: X3 A4 q9 g/ x. b│      05 Going (Interlude).m4a
; Z9 z+ D) @$ c% v) s4 v2 p/ Y│      06 Hard Place.m4a, f% P* \+ }/ @1 O
│      07 Fate.m4a! s' o9 P* k1 o$ P
│      08 Lord Is Coming.m4a' o! L- S. y" r# |$ E0 l  ?$ v' g
│      " E" o# p- ~  @4 K
├─2018 - I Used to Know Her_ The Prelude - EP: e) I0 x' F, t; \! s9 Y
│      01 Lost Souls (feat. DJ Scratch).m4a0 u, @) E; E, ?
│      02 Against Me.m4a) W3 J! K8 X3 F. w# _! _1 J3 k
│      03 Be On My (Interlude).m4a2 z! U. }8 V% ~
│      04 Could've Been (feat. Bryson Tille.m4a2 ]' m5 d3 p4 B  I2 Y( W  Y
│      05 Feel a Way.m4a& w* A. h* w! C/ f; c6 X
│      06 As I Am.m4a
' a. @" D7 `1 g' N  E│      $ s4 _+ Q  W! z5 T2 I2 v. q
├─2018 - My Song - Single
6 W# |2 G! a- ?/ a│      01 My Song.m4a
% j7 M# g; e( e6 d+ Y; h. r│      
+ J8 N4 {6 |+ m$ f├─2018 - This Way (From the SUPERFLY Original Motion Picture Soundtrack) - Single
, h/ m; O& K5 e# R: }│      01 This Way (From the _SUPERFLY_ Ori.m4a/ F' I. h) h' R9 c
│      
: P9 U. G3 ^- W$ e├─2019 - 21 - Single
4 v1 L' ^- U) d+ k+ i- Z* k│      01 21.m4a
8 T9 T% V2 X. s  k# `5 _, o│      
2 D9 L7 J0 G) [9 r/ }├─2019 - I Used to Know Her
+ p8 y8 Z( ^- r1 {7 a) ~% N( i│      01 Lost Souls (feat. DJ Scratch).m4a
( f9 I. r3 A/ G! p2 ]$ a% I│      02 Fate.m4a) j7 r0 R/ ?6 v  J* n
│      03 Carried Away.m4a- T( @+ h* n/ @$ N6 J4 R9 F3 m6 U! q1 F
│      04 Going (Full).m4a5 K% x# g& j" E& H* x4 B& H+ w+ P! t
│      05 Be on My Way (Full).m4a" {- ?; T2 K9 `6 n4 ]8 q- q" s
│      06 Can't Help Me.m4a
$ l7 b/ ^/ D" [3 F8 K0 u( _, B│      07 Something Keeps Pulling Me Back.m4a
* I; L, G9 Z# x( ~9 f" @│      08 Feel a Way.m4a
2 d0 N9 c0 ?+ x5 K3 t1 V+ r6 U4 `│      09 21.m4a4 o  h8 D2 v5 X6 q) g  @5 y
│      10 Racks (feat. YBN Cordae).m4a
: Z3 {! L5 g" s3 G│      11 I'm Not OK.m4a8 G& [% y1 H% h6 d4 k' V1 [% e
│      12 Against Me.m4a* d4 ~( K0 y) @7 o& a* |5 x6 ~
│      13 Could've Been (feat. Bryson Tille.m4a
1 D5 F* F7 x  w% h; Q% D│      14 Good to Me.m4a) k$ R% w& _2 K/ ~, q
│      15 Take You There.m4a# t. r8 T6 b* L# o
│      16 As I Am.m4a
  Y8 t0 T- n+ c3 q+ z│      17 Hard Place (Single Version).m4a
' @5 e. T, z* x│      18 Uninvited (Live).m4a
  ^6 y! S  u5 s' _$ e, f│      19 Lord Is Coming (feat. YBN Cordae).m4a. L5 ~" z+ F9 y* G5 k
│      
+ D! M  a$ K* G2 \/ f$ s├─2019 - Racks (feat. YBN Cordae) - Single" a) A3 y! O8 K. j: ]/ b! C
│      01 Racks (feat. YBN Cordae).m4a
2 y8 B2 g) S% B% p0 I│      " g( c& A' m# w. `' c5 S- g
├─2019 - Slide (feat. YG) - Single
" G; h, z" T" `- ], Y% X: k% L. r+ C│      01 Slide (feat. YG).m4a3 ]. }' j5 Q- R0 t3 P% H5 G! T
│      . p; z2 n. N" y  _
├─2019 - Slow Down - Single1 w, m7 i. D1 X4 i( n/ f8 p
│      01 Slow Down.m4a- {, A! ]2 S. X( i" g
│      
4 m. M1 N- R4 n0 r! ^( s; v; L; b├─2019 - Think (From the Motion Picture What Men Want) - Single5 i5 T2 d- I# E, ]( L7 P/ l
│      01 Think (From the Motion Picture _W.m4a/ `4 X4 X1 L: G; U* h% a1 k
│      ; m; P1 ?" K  y5 }: m( |
├─2020 - Comfortable - Single
/ C% s! v4 }( F; P( o) G│      01 Comfortable.m4a& \' y% f* A  G+ `
│      ! \* p6 `7 U" f3 j2 x" c
├─2020 - Damage - Single/ y: F+ _" g5 Q. m. I
│      01 Damage.m4a! M4 j) l- j* G1 ?& a0 X% z
│      
, W# x# ^2 n$ S: Q- z3 p├─2020 - Do to Me - Single) R& S$ @" d, M! R- |4 N
│      01 Do to Me.m4a
: {2 r! f: I! Y, f* x! l% R- L│      
# c; A, T  `) q, W├─2020 - Hold On - Single: H- ]& G, A. R0 L$ E0 w  a4 U
│      01 Hold On.m4a
5 v; Y7 Z, u6 Z1 M( A3 ^$ u│      ; B: {# f; Y# Z2 c1 L" S
├─2020 - Hold Us Together (From the Disney+ Original Motion Picture Safety) - Single1 j  _( _& a: P! k0 x" w
│      01 Hold Us Together (From the Disney.m4a+ Y/ x7 k  t: |$ d3 _
│      
9 i- r3 o4 g" Y# k├─2020 - I Can't Breathe - Single2 G2 e2 a" ^6 Z2 }( E9 E
│      01 I Can't Breathe.m4a( P. l5 x' V, T* h
│      ( n  X- m2 y2 k! I' n9 j
├─2020 - Slide (Remix) [feat. Pop Smoke, A Boogie wit da Hoodie & Chris Brown] - Single
7 ]. V9 _2 J' P  f4 \  X│      01 Slide (Remix) [feat. Pop Smoke, A.m4a9 D& u/ d: \! `0 u- ~- W
│      ! h8 T$ n9 j, n8 Q  D9 w+ s0 s
├─2020 - Sometimes - Single. y# E' f8 D) c8 H% o* J
│      01 Sometimes.m4a$ z0 y) a# Y9 H2 ]4 ?4 B4 @/ J
│      * ]6 r/ u# n) S! X
├─2020 - Wrong Places - Single# J; i3 R8 U/ ^8 G
│      01 Wrong Places.m4a
4 g9 ^  X9 ~6 w' o│      % O: E5 q/ h& K7 [
├─2021 - Back of My Mind (Apple Music Edition)! D" w' H; t5 S" R9 H; k
│      01 We Made It.m4a
( x% |7 s, W' m% c5 p& o3 @│      02 Back of My Mind (feat. Ty Dolla $.m4a
- |) Y% t, R/ d9 d│      03 Trauma (feat. Cordae).m4a
" F! g, R* N# |* m& J* z│      04 Damage.m4a) S$ f' ^8 I- J$ B8 T
│      05 Find a Way (feat. Lil Baby).m4a7 H) o4 H5 T0 {# ^5 l
│      06 Bloody Waters (feat. Thundercat).m4a
9 N7 P! H/ B0 ~% r+ W0 m) s; t│      07 Closer to Me.m4a# s5 v+ n- r, ]: Q: B
│      08 Come Through (feat. Chris Brown).m4a& F) ^: T5 L2 I; g1 T/ z
│      09 My Own.m4a
* R: K& e+ {; ~- G0 G# f│      10 Lucky.m4a
8 E8 ^2 b& t1 u│      11 Cheat Code.m4a- c. Q, o2 f; S' _' q. j+ b
│      12 Mean It.m4a# ?% y0 e7 y( ^2 c
│      13 Paradise (feat. Yung Bleu).m4a
" P: ~/ B" {% L: C" J! _│      14 Process.m4a% s) X0 U7 Q1 E9 W+ k6 [
│      15 Hold On.m4a
9 @0 [/ q3 ]6 k+ N1 C+ a│      16 Don't.m4a
, m4 u5 Y7 M; W3 a│      17 Exhausted.m4a
2 p8 p. r0 O( P* [│      18 Hard to Love.m4a
: ?, K6 w3 s% _+ |; F│      19 For Anyone.m4a
1 H% e, q: K. d/ p│      20 I Can Have It All (feat. DJ Khale.m4a
2 `+ o+ g: N; A2 E+ }9 k$ l│      21 Slide (feat. YG).m4a
8 G1 _8 t/ j" }1 N$ J# l6 v% T6 C│      22 Behind H.E.R.'s _Back of My Mind_.m4v
2 P5 H* M- k; a5 g( o4 g│      
, h7 ^" F( h" l3 x& `├─2021 - Change (From the Netflix Series We the People) - Single! q0 G' Q5 {% s6 b. s/ W
│      01 Change (From the Netflix Series _.m4a8 ~5 U$ t& A& s4 Y$ g
│      
. S6 ?! J( ^2 d: y├─2021 - Come Through (feat. Chris Brown) - Single
. {  b% ^% Q/ y# x9 q2 v3 Y5 o│      01 Come Through (feat. Chris Brown).m4a( u# z; Y+ K* \6 o& x
│      
* D4 g0 O: z- X/ h- }├─2021 - Damage (Justin Credible Remix) - Single
$ a0 Z1 {( D  n$ Q8 m' |│      01 Damage (Justin Credible Remix).m4a# |& X0 m& b$ s& D7 U5 _- b& P
│      . ?! {4 M% B& R" E# Y
├─2021 - Fight For You (From the Original Motion Picture Judas and the Black Messiah) - Single$ S* @' w' ^% T% N6 c
│      01 Fight For You (From the Original.m4a5 X6 w) X2 y2 d: e4 s/ g7 e9 @
│      
+ Q* H7 w$ [0 [1 P8 F1 d1 f% o9 b3 x├─2021 - Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) - Single
! x& b: L! y/ v( ]' x. K│      01 Inner City Blues (Make Me Wanna H.m4a9 k$ `% s" k& `( }; u/ j
6 W) W; S9 y; N
- a  f) S: ~; Y, M& ?) ?

. U/ K% r/ u* {) h. ~" Q* k  I) Z" _- v! X& \1 I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 t+ R1 A9 H% Y: G  }3 u7 A7 N/ ?
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-8-3 02:00 , Processed in 0.612251 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表