AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

动力火车 - 《动力火车作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-6-8 18:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
下载.jpg
# g; {3 J+ k+ ~# {3 v' E; e% l  r- c# X1 X1 b5 O4 ]
动力火车简介
/ z5 B( M- x5 w, D/ I: `" J动力火车(英文名:Power Station)为1997年于台湾窜起的摇滚流行歌曲合唱团体,是华研国际音乐旗下的歌手。两位男性主唱是尤秋兴与颜志琳。均为南投三育基督学院毕业的动力火车以演唱西洋摇滚歌曲起家,出版中文专辑后,也延续其摇滚曲风。因为歌声特殊且具震撼力,于1990年代末期窜起于台湾歌坛。较为特殊的是,动力火车两位主唱本籍均为台湾屏东县的排湾族原住民。1998年,动力火车为电视剧还珠格格主唱片头曲“当”。2000年之后,该双人团体以开演唱会方式进军中国大陆也颇受瞩目,于新加坡、马来西亚亦相当受欢迎。2010年出道13年的动力火车今年首次登上大银幕,在电影《钢琴木马》中出演杀手。
3 D; }& Z$ |" W2 y, S8 p
( e) o& g) R! X5 M1 ?2 T) H
. K( V3 u  h; c% \8 {3 D* Y├─1997 - 无情的情书( N( e& f4 `( c' ~
│      01 无情的情书.m4a
9 f" }% O* h6 ]/ Q% V  V! s│      02 不甘心不放手.m4a
- |; h7 R" P1 s# D│      03 还隐隐作痛.m4a; P  q: A& H9 O1 D
│      04 想你是临睡的习惯.m4a( {$ l) t: J1 ^: d. H5 h
│      05 地老地老地老天荒天荒.m4a9 s  m' F* F9 G, l& w
│      06 厚重的记忆.m4a& G, P5 L% U9 j; t4 n
│      07 除了爱你还能爱谁.m4a
/ d! s9 O+ h' v. {" N" l3 d│      08 Happy By Your Side.m4a
/ R8 t% E! r( X. T6 i│      09 不只是.m4a* B0 A$ Z8 u$ V
│      10 水手.m4a
; a  \% q- Q4 K2 g│      11 爱你.m4a9 q2 L0 `9 {' {8 m" {) h$ t
│      12 再会吧!我的心上人.m4a; ~4 f+ o8 ~0 _' J7 i
│      " {/ ]- K/ x8 q0 m& `
├─1998 - 明天的明天的明天* b8 P5 d5 H6 |4 p0 ?3 P1 u$ E0 M
│      01 梨山痴情花.m4a
6 e3 D* ^6 z# I* o& \3 z│      02 我不知道.m4a
# E) r; F$ D0 I7 ?! p6 u│      03 明天的明天的明天.m4a
, p# L! a2 r' |5 ?" T6 u, y│      04 Don't Break My Heart.m4a* g( ]- M( L0 H- [: ~
│      05 因为心碎所以喝醉.m4a
# s; I, J$ I. o! B0 I│      06 你不在我身边好冷.m4a" ]. r% B% F: s
│      07 最后一种快乐.m4a
1 \/ \: Y" D8 ~│      08 刺猬.m4a
4 N6 U) V9 p/ m. e: J│      09 单程车票.m4a& j4 j0 H" C, V- O1 h2 B* ]
│      10 让我哭.m4a$ s& o  Y" q8 h& @) N; L
│      11 我知道你要的是什么.m4a/ [% U9 z7 I0 k6 N) D
│      12 翅膀之歌.m4a2 b; P! n( j* O' R- b% \
│      1 ~6 s6 S# k0 b
├─1999 - 再见我的爱人
( |) N% C4 g0 L) C) [, A│      01 再见我的爱人.m4a' J, O2 G  R; {2 o7 @) `
│      02 天真的双眼.m4a. A4 r# T0 C6 J2 W& P" N
│      03 那就这样吧.m4a
7 G4 b, n; |; a( |: y│      04 不会哭的人.m4a
; Z5 g8 @: N" {; E& F│      05 可不可能.m4a
/ Q2 u# H5 ?: d0 i- G, s│      06 给你爱But You Lie.m4a6 W- |- A. _2 u1 w- S
│      07 重伤的汗水.m4a8 O) F. h( S. x
│      08 Yes I Love You.m4a6 z3 B2 X- ]+ S8 ~( T! Z
│      09 残酷天使.m4a
4 D; Z& n* F" U0 W: X+ _; n4 c; h│      10 Bye Bye Subway.m4a
/ l' U2 C) K  s7 V" r  v│      11 知道你不是真的爱我.m4a/ W$ r* L* X: ^+ {# ?' z0 V
│      
9 S8 i" Y" U, I; o6 N5 i├─1999 - 背叛情歌
' c- F$ F% a3 I& B│      01 背叛情歌.m4a! N" U& Z- A! P2 Z2 ^
│      02 不要怪我.m4a
, Z' C6 \. |9 _( Q│      03 Sorry Sunday.m4a5 D9 T$ d3 E3 k4 h( u9 G9 t
│      04 陌生的夜.m4a
: z7 s9 W6 Y3 R1 k3 f& P6 r! b2 u│      05 爱情钢索.m4a) M; Q; K$ w& r8 E" a% k
│      06 我爱过你.m4a% k  ]# X% c: [5 {5 @) b4 B' [
│      07 第一滴泪.m4a* y6 Q4 G4 U! G8 ~1 ?/ T$ ]) ?4 `; f
│      08 看透.m4a
3 z: L) D  k& ~+ E0 A" f│      09 有话直说.m4a5 q+ W8 }# H1 _
│      10 伤心的夜晚.m4a
  W0 }. I: W7 F  h│      11 Com'on Baby.m4a
2 \2 y/ V" i; c/ R% X, y3 V" e│      0 J& X" V$ ]- G$ t1 |
├─2000 - 百万全纪录+ Z8 _* `2 h  d3 B; p
│      1-01 不要再说爱我.m4a# t; B) [4 D& x- X# g
│      1-02 第二次分手.m4a
5 g$ R( F9 c2 k+ n│      1-03 除了爱你还能爱谁.m4a
9 }5 o! X: B0 @2 ^; c( n2 f│      1-04 背叛情歌.m4a
- d/ v  m5 K( ~) V: {* K# q│      1-05 不甘心不放手.m4a- ~  Z. J; g: M+ J
│      1-06 无情的情书.m4a; h" i* v2 z* _: ]
│      1-07 我不知道.m4a" m/ N  Q& @5 g! q, @0 ?0 m
│      1-08 那就这样吧.m4a7 k2 Q1 Q) z) Y0 N! g8 |* r
│      1-09 再见我的爱人.m4a
" O9 h4 F. V: g: z0 X' _2 s. ?4 _( u│      1-10 第一滴泪.m4a! q3 |0 p* [) q! r# s
│      2-01 你快乐所以我快乐.m4a5 |; ^! D( y/ I/ j. y
│      2-02 明天的明天的明天.m4a* f7 v, {  |5 `
│      2-03 让我ㄧ次爱个够.m4a2 s3 Q& y1 u& E
│      2-04 地老地老地老天荒天荒.m4a
/ s, h$ Q0 l3 k2 t3 [. g6 x│      2-05 听海.m4a
# d5 G' v' ~: V, ]* d) S│      2-06 热情的沙漠.m4a$ M: ~1 T2 N4 z% J
│      2-07 还隐隐作痛.m4a3 A( u( U1 D( q
│      2-08 你怎么舍得我难过.m4a
3 b  Z$ I, B, Y4 s3 @│      2-09 翅膀之歌.m4a
; J0 o9 q8 W0 r& y│      2-10 再会吧心上人.m4a. t% a( f% S+ X0 ^4 a4 @
│      
  o* l* `6 C8 g├─2001 - 忠孝东路走九遍
2 k- T" F/ Q3 \2 }# X) H│      01 酒醉的探戈2001.m4a
9 a5 Y1 i, e+ H+ n2 G1 |# U│      02 忠孝东路走九遍.m4a
, y- }" ]# |3 W$ z│      03 我若不曾爱过你.m4a
4 V: s# x- L/ @* n  O) m- [│      04 寄生人.m4a
& k9 X' X4 ?6 ]8 h% b* n│      05 乱乱的.m4a- A+ w" M4 x& |* z" U3 U* |2 p
│      06 酒醉的探戈.m4a& |- M) ?1 J' ]# H. G
│      07 回家.m4a, ^6 M* ~$ c; g# U' V
│      08 Selena.m4a
9 w, `6 Y: h6 B, W2 B3 ]! R│      09 管你嫁给谁.m4a
! R6 |* ?$ t6 z" d│      10 好吧.m4a7 P1 I/ `& _0 ]  Q6 h& [
│      
$ P5 s7 u( _7 ~6 `* u├─2001 - 感动甄选
3 b- H( D( U; l7 q9 a) _: E│      1-01 背叛情歌.m4a
3 V# b, C8 V, {5 P$ i+ M- Y│      1-02 不要怪我.m4a% t0 R3 {1 ^- m# j
│      1-03 Sorry Sunday.m4a
- t4 q. k* w* z% ?1 J/ e" N│      1-04 陌生的夜.m4a
0 F/ F: I; v& O│      1-05 爱情钢索.m4a$ H* k' z2 @5 ~
│      1-06 我爱过你.m4a
2 b! ?: x0 G( T: F3 \  z$ {8 X& {& M│      1-07 第一滴泪.m4a
: K: f  z1 ]. a& \│      1-08 看透.m4a4 g& Q  `+ S5 q& h1 [
│      1-09 有话直说.m4a  ?4 k7 G' y( T1 \4 d
│      1-10 悲伤的夜晚.m4a
: M4 D4 s! a/ ]│      1-11 Com'on Baby.m4a, B; k) d7 B6 m- t0 N8 v: @8 }
│      2-01 酒醉的探戈2001.m4a/ v* c; y* ~3 }# E6 T& z
│      2-02 忠孝东路走九遍.m4a
! R0 K' H' C. A$ S6 |│      2-03 寄生人.m4a
6 q. i' |! [$ m7 i; n4 ?, Y│      2-04 乱乱的.m4a. I6 H5 V6 w' `! S
│      2-05 酒醉的探戈.m4a7 q. k4 \. J2 v4 e, a/ g
│      2-06 回家.m4a
0 _  r) @3 A. Q. q4 Q8 z│      2-07 Selena.m4a
7 H+ f$ W6 E! y* u5 C; `1 Q# `& j9 b│      2-08 管你嫁给谁.m4a
& w; y& r' Q8 ^% a# g│      2-09 好吧 OK!.m4a* O! F) H  ?3 S. B' J4 m/ y$ h
│      2-10 爱在一瞬间.m4a
. F: v+ u2 D6 }( y│      
: e( q- m3 i+ ]0 X├─2002 - Man+ M0 r1 z7 Y& c3 z- b8 B
│      01 镇守爱情.m4a$ C  w2 h( B- |, o
│      02 冲动.m4a
; K* ^0 V( B5 V0 ~3 u% I│      03 路人甲.m4a' _+ H+ u/ f* K9 x4 ?" e
│      04 也许有一天.m4a
$ z' t' k9 b5 i' u0 O: ^# \; N: y│      05 南下北上.m4a
; @1 v9 N( b% I  T' e: d4 j: I│      06 外套.m4a! E/ w* G9 z  n3 v- Z
│      07 不过想找个人讲讲话.m4a$ F4 l4 w) v7 K
│      08 不要爱我.m4a
0 Z" ~* p0 M/ l& p│      09 没有你在爱不像爱.m4a
! I3 h( u" i7 n% O│      10 潇洒的走.m4a
% }: u  W; p9 d4 Z: {│      
# ?0 ^8 w3 h: c5 ~  d' J├─2004 - Red Collection$ S! p6 q, e* d  p* H# O3 r% g3 J
│      1-01 Rainbow.m4a
) F0 ]; Y) I' L; P' l+ B│      1-02 Heavy Rain.m4a6 Z  B' U$ T, R9 O2 E2 d
│      1-03 Enraptured.m4a- r7 a5 t7 z* _( I! K2 h8 _
│      1-04 Happy Break Up.m4a. w. t1 B# b  B; @/ g
│      1-05 He Must Love You Very Much.m4a
* V% Q- U6 T- s│      1-06 Quicksand.m4a- `! y7 j7 V( v: v# N
│      1-07 Still Have You.m4a. g! `+ o/ l$ ?  V) {
│      1-08 Got Me Drunk.m4a
# \  `2 v: y8 L! s% D7 k│      1-09 Black Humor.m4a7 I. l5 `/ V2 v/ q& j; T6 q0 n9 x" n% U
│      1-10 Just Dance.m4a
1 x1 q4 n2 {% w  n│      1-11 Green Light.m4a
6 q0 F6 b1 }5 B9 c: ^7 }│      1-12 Open Sky.m4a
6 k  N' R% c; e* h+ y│      2-01 Who Else to Love but You.m4a: ^# c6 k9 y/ y. Y
│      2-02 Ruthless Love Letter.m4a
& V0 @: s* B$ k, a, l│      2-03 Walking On Chung Hsiao East Roa.m4a( n4 L+ |2 B! j3 a' h7 x# }
│      2-04 I Don't Know.m4a
3 `0 T8 U9 B5 f7 s  q" x( C│      2-05 Miss You Before Bedtime.m4a% j5 K4 q3 L: H; j3 Y
│      2-06 Love Guardian.m4a. Y4 v" u5 u4 K, U: O
│      2-07 Impulse.m4a
/ u7 l) A; H* l/ Y/ |# t! n│      2-08 Goodbye My Lover.m4a
- Z. `+ Y7 g% J0 n│      2-09 Betrayal Love Song.m4a3 ], b  E! M1 {* i1 L
│      2-10 Tomorrow Tomorrow Tomorrow.m4a
3 ~7 q( H" u1 S. p# {! j: A7 _' o- H│      2-11 Coat.m4a, p/ j- e' x% g& S/ Q7 w* j
│      2-12 Drunken Tango 2001.m4a
6 s% l( v3 [- O5 |: y- J│      2-13 Dong.m4a
0 Y! \( q6 ?2 v2 Z│      2-14 Wouldn't Let Go.m4a
, p2 F: [9 O) O│      2-15 Goodbye ! My Love (Alternate Ve.m4a9 G6 X/ m  h/ \% ?- O8 s
│      
8 C( l* Q& u" b' Y├─2004 - 就是红光辉全纪录% e/ q' c) u: y' @2 C3 y
│      1-01 彩虹.m4a
  C" F4 b. a/ Q6 u2 ~! F3 i│      1-02 大雨.m4a
3 N$ A- a, W0 G; b) F. r│      1-03 眉飛色舞.m4a
2 I1 F% L1 e  X2 l- B+ z│      1-04 分手快樂.m4a
" U$ ^0 [! \; A1 J│      1-05 他一定很愛你.m4a7 K; G, N! ^' q% t# N2 F0 `
│      1-06 流沙.m4a5 v2 p( M# s% F6 j
│      1-07 至少還有你.m4a
6 d1 s4 s' @8 _. W: m│      1-08 你把我灌醉.m4a$ \, H  _, v7 q  i4 A
│      1-09 黑色幽默.m4a
, b4 b1 E1 R0 y0 {3 U) A│      1-10 不如跳舞.m4a
0 x5 {5 A0 Z  |& v2 ~2 s1 e│      1-11 綠光.m4a/ c3 k, `6 H% f9 B9 R/ o: q
│      1-12 打開天空.m4a
7 i( x+ @6 D, c- m( M│      2-01 除了愛你還能愛誰.m4a( U# d6 T* w) j, N4 V; Q# j
│      2-02 無情的情書.m4a
& c: Y7 Q' K7 i│      2-03 忠孝東路走九遍.m4a
6 M  q8 G. Z5 f5 f6 _" s│      2-04 我不知道.m4a" Y& V! {( A0 o7 w. ]
│      2-05 想你是臨睡的習慣.m4a+ ?% T% r  l8 g- L! z: i$ l0 h! ^7 d
│      2-06 鎮守愛情.m4a, y) G" V) T( ~- _
│      2-07 衝動.m4a
9 T2 u5 a- A" y$ _2 k│      2-08 再見我的愛人.m4a
! P2 q0 S0 W8 p! S# C6 m$ Z& T│      2-09 背叛情歌.m4a
5 f& @/ L; r& V, k* K" N│      2-10 明天的明天的明天.m4a, c/ N. k7 }# V; S
│      2-11 外套.m4a$ Y; @. Z# [2 ^# H, W
│      2-12 酒醉的探戈2001.m4a" a, c: v; f% v2 f
│      2-13 當.m4a
' B: b5 h* `5 k1 k│      2-14 不甘心不放手.m4a
% h, S. q! ?: o, h: w0 i. ?! F│      2-15 再會吧!我的心上人.m4a
% Z6 ^- ?! x' E6 T' c8 X│      
0 m  y- m0 l; v3 Z. f- K% o├─2004 - 辉煌全记录3 N% P8 `: D. I) L
│      1-01 梨山痴情花.m4a
. [- m, l5 k, f/ ?. U4 J) b- c+ I│      1-02 我不知道.m4a
  m; z5 d/ V% B& C" ]│      1-03 明天的明天的明天.m4a
- _$ g2 S& k8 Q7 J! I9 {. I" T│      1-04 Don't Break My Hart.m4a% }' Q6 u. D: y( \4 k( A' I1 n
│      1-05 因为心碎所以喝醉.m4a
# z: B" ]; Y, m. M0 C/ G( m, P, E7 f│      1-06 你不在我身边好冷.m4a3 R6 T% o0 L, Z. a3 m/ h0 n
│      1-07 最后一种快乐.m4a8 s5 d. D( }9 C) ~/ l& N, j* T
│      1-08 刺猬.m4a
7 p/ z. s7 ?# U+ N│      1-09 单程车票.m4a$ H. X" w" S- M0 p. \4 u$ J
│      1-10 让我哭.m4a8 f% u4 f* x) x( a! G
│      1-11 我知道你要的是什么.m4a
) ^6 l+ @/ j7 @) l7 F; s│      1-12 翅膀之歌.m4a* n* E9 c2 O$ p2 d0 L! r! Y% C" B
│      2-01 镇守爱情.m4a
* |* ~9 e4 O$ M( ^3 ~5 j* y* R( q│      2-02 冲动.m4a
" G2 w  a2 G2 n2 Z- y│      2-03 路人甲.m4a3 X: k8 O; H- h+ {2 u5 x) H' o
│      2-04 也许有一天.m4a" c; U- K  @1 B
│      2-05 南下北上.m4a
3 p. O/ p0 S" g' c; J3 J│      2-06 外套.m4a
. ^& P0 c( k! p. t│      2-07 不过想找个人讲讲话.m4a
% i: _# w" w& p: R& W) B│      2-08 不要爱我.m4a& E( X! N) ^# ?+ W  V! Q% I( G" ?# L
│      2-09 没有你在爱不像爱.m4a6 T" O5 R; C5 N1 L1 b" }
│      2-10 潇洒的走.m4a% h9 w% D! u$ T0 S
│      
$ y8 f% h; ~1 S├─2009 - 继续转动- T, @/ w! H; r* o, M4 D+ g. d
│      01 不死心还在.m4a
' |& p5 I& m" \$ `" @' v0 m, `) G│      02 继续转动.m4a; Z4 r. k5 `* j3 w, O
│      03 逆向行驶.m4a
( j4 A) T: m' O$ p- U- y│      04 爱到疯癫.m4a' q; u& y9 `: D/ i2 X% d
│      05 终于明白.m4a
0 n) F3 M& t9 X7 @& ^6 q│      06 爱上你不如爱上海.m4a
& [0 h* s( f9 B  \( M" i( b│      07 风光明媚.m4a, H9 \3 S$ m( C8 x
│      08 你是我的眼.m4a
/ P, n& m8 t& K$ \; C/ |( q+ m│      09 Never Say Good-Bye.m4a+ g% Y) v8 x  L/ T* B9 t
│      10 我答应你.m4a
. L5 r3 f* s( Q+ z│      11 With Us.m4a
) U( S+ u  O+ f: J1 r│      
9 u/ @3 n$ H0 z1 v  p6 E( x├─2013 - 光
3 u! d, h; _: O/ ?+ S: a# H* G│      01 光.m4a) N9 {- Y$ `0 H! z$ ^' U. h& ^$ F
│      02 光荣角色.m4a' B6 E( a- l/ E- m. X
│      03 莫忘初衷.m4a
+ L: @5 ^3 y. S  v) t- u7 y│      04 残缺的完整.m4a
7 w, v( F6 _2 |8 Z2 I9 o│      05 艾琳娜.m4a
% z0 _! ]8 E' i" {  i) q│      06 珍惜.m4a; o% C; i; w9 }: h
│      08 寂寞无赖.m4a
8 N9 k: ^3 g, v: s" z. S! q│      10 东方的光.m4a
9 L+ y8 b2 p! W│      
4 i$ v1 z6 |" V5 q$ R+ U: ~: F3 S├─2014 - 我是歌手 S2 Episode 11 (Live) - Single2 A8 a; w( e# H. _
│      01 海闊天空 (Live).m4a; Y8 [: t0 Q0 T) g! g
│      02 我最親愛的 (Live).m4a& l' Q3 b0 W, P( L
│      03 天空 (Live).m4a, P" i9 T# c- J) w% j) g
│      
; g. d7 P3 U- k/ y: v' m  x( A( E├─2015 - 热量 (「一代新兵八极少年」片头曲) - Single0 u/ O' P9 ]; I8 m$ X& a7 j  s# R5 J
│      01 热量 (「一代新兵八极少年」片头曲).m4a
/ H6 J' \3 y  I" f8 S' e; ~│      
6 A: P0 H! f  I) I2 D' Y├─2016 - 20新歌duet精選
2 J3 Q  X; K2 y( z$ y; w$ f2 F8 l5 I│      01 迷湯.m4a# b* I' y4 Q5 U
│      02 跟自己合唱.m4a
4 H  p8 P1 ?. Y7 y* Q│      03 借妳一點淚 (電影「大英雄」片尾曲).m4a: ^! ~" C6 H. K
│      04 不完美心跳 (電視劇「必娶女人」插曲).m4a# Q, d; b- g6 ]* a! z' k; u
│      05 只願和你相愛 (feat. 閻奕格).m4a
. t. \  T: w0 Q│      06 後來妳可好.m4a1 Q  u' _: p; s4 ?8 v
│      07 炸藥.m4a/ K- c! e3 Y1 R5 i* b% l& h' _
│      08 逆流愛情 (電視劇「戀愛鄰距離」插曲).m4a
6 U6 `3 i7 A  f" I- L│      09 太陽.m4a6 _' ]; u; b* ?1 C
│      10 下一站 (下一站演唱會主題曲).m4a2 ?  m2 G7 \. W+ N
│      11 繼續轉動.m4a
* D/ D$ v. k! z7 G, Y│      12 再見我的愛人.m4a
! C9 |. o" F* ]: m+ [; U│      13 明天的明天的明天.m4a
# \: h' D5 G' g, a) I3 y│      14 愛到瘋癲.m4a
: x% u0 @) e; _7 i: y5 |│      15 艾琳娜.m4a
1 D* O+ p- `0 h│      16 除了愛你還能愛誰.m4a- I: ?3 T+ X9 i' l6 X, A  e
│      17 彩虹.m4a0 _5 {0 Z* [3 A, e1 Y& g
│      18 忠孝東路走九遍.m4a! N" \# p& A* v: Y2 X3 b
│      19 外套.m4a" E3 E8 `% l6 `8 d3 x3 H) K9 F& |, F
│      20 終於明白.m4a& e: a/ \' L- B. k  Q
│      21 當.m4a
! Y1 }, W0 t3 R3 ]. g/ k) R│      22 無情的情書.m4a
! y3 ?6 ~; o. [3 j9 C0 U- K│      23 背叛情歌.m4a4 _5 I8 D( ~" N- a6 r
│      24 鎮守愛情.m4a
5 e( I$ y$ J+ ]; o# F& O7 Z│      25 莫忘初衷.m4a- T! ]3 l: [/ f" ~0 B' Z
│      26 彼此.m4a8 Q* M3 l+ G9 U' X  F# q
│      
# t4 o8 n1 X/ i) A" I1 z├─2017 - Next Station Power Station Selects (Live)6 j8 e5 R' r/ m, z2 n+ V
│      01 Good bye my love(Live).m4a
: p1 U3 O' o% N# D9 p9 V  k│      02 Power Station(Live).m4a
2 b2 l, k5 a/ F+ t3 k, w. b│      03 Spinning(Live).m4a
9 d4 K- W  B) g! i│      04 Ruthless Love Letter(Live).m4a" Y) k3 q! m, y. f
│      05 First Tear(Live).m4a
* a7 W. R& C6 o, j3 ]│      06 忠孝東路走九遍+每次都想呼喊你的名字 (Live).m4a" V) d. s8 ]; r
│      07 Coat(Live).m4a
2 ]' O9 B0 r1 M% v) |, B: g│      08 I Don't know(Live).m4a
: x' e5 s. Z5 E8 P3 p│      09 Whenever(Live).m4a
0 G; {- z5 w. S│      10 Lost Heartbeat(Live).m4a( G, J# V& {8 }2 B) A. b  h- e
│      11 Rewind (Live).m4a
1 d4 ]2 p; Z+ G9 s│      12 Next Station(Live).m4a
& r( E/ a) V# @│      13 Rainbow(Live).m4a0 s0 `7 P9 |: B& m0 J, V( b6 C
│      14 Never alone(Live).m4a& `4 L# H! l" p! W
│      - {( M/ i+ G9 @$ R* _0 ^! |
├─2018 - 愛我所愛 - Single
6 c! _( Z/ Z9 M- N│      01 愛我所愛.m4a; l: R, |3 T$ p; u* h
│      
2 V. ]7 e! h( E4 ^├─2018 - 有本事 (feat. TANK)[劇集《熱血高校》主題曲] - Single3 ~; ]2 Y- S/ t; s. n
│      01 有本事 (feat. TANK)[劇集《熱血高校》主題曲].m4a
8 ^9 L; n1 S* r2 S│      . T: Z  N' k, z' _& A) G
├─2019 - 怎麼辦 - Single$ o. ~; U8 d; ^# X" H
│      01 怎麼辦.m4a  a: J0 ^& j1 k9 G  T9 c1 s# O
│      $ c( ^6 P( U' k  r9 M
├─2020 - 我陪你面對 - Single
. {: `" b5 l. Y/ D( W; k" r│      01 我陪你面對.m4a
. _* `' j* X! K+ `│      
2 \" N0 i/ Z+ m1 K' N├─2020 - 戲劇《做工的人》原創音樂 - 第二章 - Single
# d7 L- f: `- |2 W! J│      01 永遠不再.m4a* P% l0 X! ~; r7 N, f
│      02 老爸的詩.m4a$ }4 S. S% S$ j' k, _2 a
│      03 值得被珍惜.m4a
( V, C  z$ H" a9 {│      
) W' d9 W1 k- z3 j├─2020 - 永遠不回頭 (三國群英傳M 遊戲主題曲) - Single
9 L% n2 w& L) h│      01 永遠不回頭 (三國群英傳M 遊戲主題曲).m4a. B) c0 p2 ^- \2 e/ U1 b
│      # X+ T! z/ e) ?8 @
├─2020 - 跳上車子離開傷心的台北 - Single* F6 ^! U" w9 V" A1 x" l4 F
│      01 跳上車子離開傷心的台北.m4a) B( k3 G0 n- J9 _2 N' C  c, ~% j
│      02 永遠不回頭 (《三國群英傳M》遊戲主題曲).m4a. S1 `5 t$ x1 [7 e
│      
  t. E+ i- {: X# Z├─2021 - 如果海能夠 (電影《東經北緯》主題曲) - Single
. P. }, H4 k( ~3 K" X│      01 如果海能夠 (電影《東經北緯》主題曲).m4a% [% k& f/ P: j
│      6 V# W6 s; E* y9 G
├─2021 - 我很好騙 - Single
1 L# G; ?) {; h' Z) E│      01 我很好騙.m4a1 x  T( @% p8 G) Q( }& d4 K
│      . \- v& W  D  y% q. {
└─2021 - 都是因為愛
) k2 V! r' o. y7 ~" b% w        01 I'll Be Back.m4a
! b3 q: t& K+ ^* K: j* u, b        02 Love Me True.m4a
; m# J3 s8 H: ^0 O* Q, g, U/ i  h        03 The One.m4a$ u- T) Q+ z9 y
        04 Power You Up.m4a, w8 w- q0 ~  b7 u9 \
        05 Tears Of Missing.m4a
9 v# j& p+ n* g        06 Cut Me Dead.m4a: z8 M8 c. L/ F
        07 Perfect Regret.m4a) V7 l4 H5 u1 s: g
        08 We're Through!.m4a
  {4 _) u) R+ s5 [3 E        09 If Only The Sea Could.m4a
1 C: S( m2 f  p+ P% Q; h+ f8 S" R        10 Let bygones be bygones.m4a
  f. D2 u( v$ X8 A" h        11 February.m4a1 b5 W( x( x5 e2 w
+ N' i1 i7 S# Q& o
* ?& O( K. C  U" h# G
* T' L3 {& L9 a# y2 g7 H  d

1 H) w+ T9 G# x
8 Q( D4 q4 y. U. w* k! X8 o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' |( B; Q& q, K% R  b5 t
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 10:32:19 | 显示全部楼层
Thx Man! It Is So Ccol!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 14:16:23 | 显示全部楼层
xie xie!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-11 23:53:25 | 显示全部楼层
很愛他們的歌聲!謝謝!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-4 08:50:09 | 显示全部楼层
以前喜欢的歌手,听听
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-1 04:59:38 | 显示全部楼层
感谢分享!正在找这个全集。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-12 10:53:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-28 21:48:29 | 显示全部楼层
读书的时候 听过  当   
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-9 17:09:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-5 12:42:24 | 显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-8-9 13:25 , Processed in 0.318900 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表