AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

东方神起 - 《东方神起作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-5-9 11:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
下载.jpg 0 F# Y" q; {2 E) `
0 `! U2 z! @( O7 N
东方神起简介) [+ d3 X3 S/ {
东方神起(TVXQ)是韩国SM Entertainment旗下的至尊组合,在韩国和日本都取得了很高成就。2004年2月6日,东方神起以“郑允浩、金在中、朴有天、金俊秀、沈昌珉”五名成员的形式出道,他们的粉丝名为“Cassiopeia(仙后)”,官方“仙后”数目已收入吉尼斯世界记录,为“官方注册最多粉丝”,在韩国就有80多万,可见他们的人气之高。2009年7月31日东方神起发生解约风波,金在中、朴有天、金俊秀三名成员离队成立JYJ组合。从2011年开始郑允浩和沈昌珉作为东方神起再次出发,人气不减当年。代表作品:《Hug》《Rising Sun》《'O'-正反合》《MIROTIC》《Why》《Catch Me》等。6 f! E$ O* S9 P3 d6 ]) g5 T

- x: ~- S; A! N6 ^/ [% Q# e
0 G. |, |9 \0 |├─2006 - miss you _ _O_-Sei han gou - EP
8 I, ?/ N6 A! Z  J6 L│      01 Miss You.m4a
) _2 x% H" M2 k, Q# q/ U( H│      02 miss you _ _O_-正?反?合.m4a
# q5 {" Z+ f7 A: g% T│      03 Sky (Tvp Uta's Mix).m4a
# H% V( A* S- p+ F│      04 Miss You (Less Vocal).m4a
* x9 b2 {  Q) u- y1 g1 \& ]6 n│      05 miss you _ _O_-正?反?合 (Less Vocal).m4a
4 h9 Q9 H3 X5 i9 u% l│      ' Y% K1 b( _& y& p8 ?6 V
├─2006 - miss you _ _O_-正?反?合 - EP% \: Q5 D) D( v7 \0 ~7 K% B5 u$ X3 w
│      01 miss you.m4a
4 U8 y! ~7 I- v- W* s) @1 y│      02 miss you _ _O_-正?反?合.m4a( ?0 P! ~' o# k1 e& z! h: G; j
│      03 Sky (Tvp Uta's Mix).m4a6 M1 C, u; x9 l# ^  G+ m
│      04 miss you (Less Vocal).m4a
' B6 j7 U5 S! Q6 O. F( @+ I│      05 miss you _ _O_-正?反?合 (Less Vocal).m4a
" u" T" i0 M' H5 r. g! m/ R, \: R/ K│      ! t4 z! d! f/ n/ k% z  c# {% c6 F
├─2006 - Rising Sun _ Heart, Mind and Soul - EP
3 J& d! {* ~7 r0 F6 H│      01 Rising Sun.m4a
  }8 U- J& d6 `" T) a/ j│      02 Heart, Mind and Soul.m4a6 P5 z9 q; R7 U2 L! W/ Y
│      03 Heart, Mind and Soul (Acappella V.m4a& |5 j% p: A+ H9 C; i" E
│      $ b! _; \5 Q9 C$ _4 F
├─2006 - Sky - EP) w7 Y$ S# c( H: F( q  i. k1 _
│      02 Sky.m4a
( \4 M2 i4 _. o% e& Q! D  F( j│      03 No Pain No Gain.m4a
. {7 i) A% W2 |, \, U│      04 Asuwakurukara (2 Future club mix).m4a
+ o, G9 s+ ^4 a5 a│      05 Sky (Less Vocal).m4a
+ T5 G8 f1 [) X+ D( f! I│      06 No Pain No Gain (Less Vocal).m4a
& l0 i( j' k1 e- O2 ~│      # B, N7 O; |% Y5 q( z
├─2006 - _O_-正.反.合. - The 3rd Album
6 ^' q9 l4 a' L9 |│      01 _O_-正.反.合..m4a% z4 ^  `) |( M' u2 u
│      02 ??? ? ???? ?? You're My Miracle.m4a- b: k4 `2 u' M# [) X
│      03 Hey! Girl.m4a
; z  Q8 G7 V( c) A" X% U7 b│      04 Get Me Some.m4a; T. m6 [1 I* B1 u
│      05 I'll Be There.m4a4 X* H# g; q+ ^5 G& u* d0 k
│      06 Remember.m4a5 q( ^* Y- \# T9 k9 z/ T5 B
│      07 ?? ? ??? ??? The Story Has Just B.m4a
% n6 |: ?; A' \' {) E" w│      08 On&On.m4a
3 W4 U0 o% c8 G. m7 o3 p# g. p│      09 ?? Phantom.m4a0 v, e/ t& L! k
│      10 You Only Love.m4a4 ^2 `4 V/ F6 z  r$ b+ }
│      11 ?? Balloons.m4a
9 e" x" V( a9 r$ R5 u) `6 @4 i8 F9 O│      
. G0 z" @' R& v! V" ?9 A7 R0 m: _├─2006 - 明日は来るから - EP* I" Y0 @) {; u% z# c: a0 f/ R0 X, @5 f
│      01 明日は来るから.m4a" |$ J2 h0 E- Z) j! H
│      02 The Way U Are (Japanese Version).m4a' q. ?# W- F# r  s- A; [
│      03 明日は来るから (Vocal & Piano ver.).m4a7 E  f6 l3 `  \* O; x
│      
* _! |! Y9 `/ _, M- m" `3 s├─2007 - Choosey Lover - EP- v1 I" d5 K  X
│      01 Choosey Lover.m4a0 C- U  l1 s% \3 ~3 q5 _
│      1 ]9 ]& z' j  L2 v' P
├─2007 - Five In the Black; A' p" u4 \4 U8 j5 j- w9 ?) S# l
│      01 Zion.m4a) _/ @! W' w+ S- B3 z  O% e# U
│      02 Sky.m4a# {+ n5 p  f! m! t" ^
│      03 Begin.m4a$ m5 x# S. O8 r6 K9 j0 j$ @
│      04 Choosey Lover.m4a/ t3 o2 e# {0 t
│      05 Dead End.m4a2 i; y6 v$ D2 g8 T# c
│      06 High Time.m4a
' K- n3 S# L3 W│      07 Proud.m4a7 Q1 R0 H, K7 j  _
│      08 約束.m4a
/ t% }* a4 n! T│      09 Miss You.m4a
) ~6 Y. G& e+ A+ ^7 W. B* z% E# b│      10 _O_-正 反 合.m4a
3 Z. W* F  H( O% J2 X$ Y+ b│      11 I'll Be There.m4a
! f* g# e% ]( P3 b: B│      12 Step by Step.m4a
2 i$ \% y9 z8 S) V7 b│      13 Hello Again.m4a5 O) N: p% z( u: J
│      14 Begin (A Capella Version).m4a
. S. F1 F: b* k4 Y- Q3 d' X! R│      15 Miss You (Ballade Version).m4a
+ ~9 _' w" s! A4 |  g9 n0 K│      
- X6 g6 ]2 U; A3 c+ s├─2007 - Forever Love - EP) b1 A. D' `! [/ X+ n
│      01 Forever Love.m4a1 A) B. s9 X1 G% o
│      02 Day Moon-harudaru-.m4a
% H7 C* |  w4 G9 p: H+ V│      
: C, ?6 f1 [) \: \├─2007 - Lovin' you - EP
) [+ m- F3 ~! X( M7 Q7 h4 B5 y: h5 \% Z│      01 Lovin' You.m4a
/ @0 Z9 q# M/ Y. {│      02 五線紙.m4a) M7 I* t- ~0 J! j  Z- q
│      03 約束 (extra NSB mix).m4a
4 c1 v6 z3 Z  A8 H0 i' Q9 @│      1 y( Y$ @6 k$ x
├─2007 - SHINE _ Ride on - EP
& F( ~0 X% x9 d1 w3 D- U" u) f│      01 SHINE.m4a
" t5 c" X$ a! h1 I; E1 F│      02 Ride on.m4a
$ g% u+ r* }6 P9 g  ?5 t2 j2 c│      03 Lovin' you -Harus deep water mix-.m4a7 g( v5 g0 H" e- \1 l6 H9 h3 x0 Y! e
│      
. `" v6 P% q; _# A3 N( p├─2007 - Step By Step - EP
, l6 N# M/ Q0 E  R│      01 Step By Step.m4a
" I, @& n0 Y, }2 \# E' V│      02 Proud.m4a; l9 r- F6 _+ U# V0 q: [; F* R  v
│      03 PROUD (アカペラver.).m4a* _3 ?- p# z- z" @) y( N& d, B
│      
: t! l4 Q& u* G$ D' u├─2007 - SUMMER ~Summer Dream  Song for you  Love in the Ice~ - EP3 Z; H* C# G" c
│      01 Summer Dream.m4a
6 _! l' c0 X, b│      02 Song for You.m4a1 u( X9 v1 z* g( _' r3 N" O
│      03 Love In the Ice.m4a$ W+ W) \& L/ _4 U' @- J
│      04 Hug (A Capella Version).m4a. N6 M5 f& r2 s, I0 }
│      8 o: w4 i  q1 w
├─2007 - Together - EP/ M8 h* r0 I! `. E- B
│      01 Together.m4a% r$ H! _/ w/ I% s+ S
│      9 e! l6 N5 P+ C
├─2008  -Runaway  My Girlfriend (Yuchun from Tohoshinki) - Single& Q1 [8 W. g! E5 I/ Y, ~  Z
│      01 Runaway.m4a
) \% h3 q. T4 {* F: M! g│      02 My Girlfriend.m4a) R+ {0 t6 _0 U, c0 L
│      4 w3 E1 A6 B' e$ u& W; @/ {
├─2008 - Beautiful you _ Sennenkoiuta - EP
& W  Q+ a' G: s& T. d) z│      01 Beautiful you.m4a
7 l( O' W/ E% N│      02 Sennenkoiuta.m4a; w0 _# m9 a, F$ l/ b( {
│      / @- e0 L/ k! e$ O
├─2008 - Close to you  Crazy Life (Yunho from Tohoshinki) - Single6 o' B/ D/ b# o3 \1 p/ t; O
│      01 Close to you.m4a. u# ]9 O/ R* E7 J( S& d+ H2 U% o5 o
│      02 Crazy Life.m4a
: p+ s/ `- P; C* ?9 L│      ) ?+ t8 h; A6 h) ]2 L" o) ?, ?
├─2008 - If...!  Rainy Night (Junsu from Tohoshinki)
" g# g3 G' ?; i$ j│      01 If...!_.m4a$ Y$ G$ ]: ?- D6 f0 v
│      02 Rainy Night.m4a
6 r4 H- N2 l0 b! P# r. N5 s8 B1 v* w│      0 e9 a, w, L% K! G+ K  W' j
├─2008 - Keyword _ Maze (Jejung from Tohoshinki)+ s, m* e& R* ~! J9 ~. L: l
│      01 Keyword.m4a
; d& u+ {+ b8 s! J3 E4 @* z│      02 Maze.m4a
0 K9 Z- U: f7 Y8 e8 {3 U│      , |. F6 v- ^! b; d3 r% \+ D) C+ f
├─2008 - MIROTIC - The 4th Album4 n" o) F9 }6 g
│      01 ????? MIROTIC.m4a
0 E, B. D; U3 L7 E" O1 t4 P, z│      02 Wrong Number.m4a
4 \2 W$ D8 ?1 `- j' B. A│      03 ?????..???????? Picture of You.m4a
/ N9 Q# i' R2 a5 B9 ]3 U│      04 Crazy Love.m4a# p* p% D; ]& Z6 f
│      05 Hey! (Don't Bring Me Down).m4a" ]3 r2 }/ D8 O" s5 F
│      06 ??? ???? ???? You're My Melody.m4a
: j7 M4 G: r/ n5 I" y│      07 ?????? Rainbow.m4a" a1 J1 X9 m2 b; ~, Z
│      08 ?????? Paradise.m4a2 w" P( v4 }4 [
│      09 ????? Are You a Good Girl.m4a
$ ~$ ~* B7 E. G4 ]  C│      10 Flower Lady.m4a
6 e: u3 A3 B. i0 w9 H4 r│      11 ???????? ?????.m4a9 U5 g" L2 T% W7 N5 J4 y
│      12 Love In the Ice.m4a
' u1 e! }. j: B) J+ m  `+ q' }│      13 ????? MIROTIC.m4a  [+ |- u! i6 x6 H0 a
│      
# L, |4 l+ a6 g├─2008 - Purple Line - EP
3 W$ M6 G/ u: }4 @' a│      01 Purple Line.m4a- R6 {( a: @) Y9 J4 V& z4 s
│      02 DEAD END -STY Gin n' Tonic mix-.m4a2 c  {- y5 y2 f* O2 @, m# D3 o2 G
│      
: J/ _! @! b9 M! L5 Z├─2008 - T
% P# |1 e  V. v: _│      01 TRICK.m4a) y" @0 }+ r. V
│      02 NO_.m4a  R; K+ x: s- D9 v+ {1 B
│      03 Purple Line.m4a. s, m, h/ i1 y$ w6 m
│      04 Forever Love.m4a$ p3 q9 {+ p4 t) V* m; X6 _* J
│      05 Summer Dream.m4a( y9 @. J, m9 R1 N- M
│      06 Ride on.m4a: @5 j/ X8 _* K3 L
│      07 DARKNESS EYES.m4a! w! {0 F+ x, }1 P5 ?6 s8 n
│      08 Lovin' you.m4a
+ M! P6 P' e9 B& s│      09 Rainbow.m4a9 h" w( i, k3 B
│      10 SHINE.m4a5 o1 j% b* X3 Q. @
│      11 LAST ANGEL -TOHOSHINKI ver.-.m4a
. T1 z8 K5 B$ s6 V  e3 ^│      12 CLAP!.m4a. x( t0 r& N$ k) _
│      13 Love in the Ice.m4a7 L% F8 u, o( e3 A+ ~2 v& m- E
│      14 Forever Love -a cappella version-.m4a7 L& [/ B: J2 r
│      15 Lovin' you -Haru's_deep water_mix.m4a
& x# A  T8 U$ C. h! D│      16 Together.m4a: n4 \& S1 y; X5 q. p
│      
+ ]0 @" |* S  j0 V├─2008 - どうして君を好きになってしまったんだろう_ - EP4 E) n! J- D7 X( S; U; r
│      01 どうして君を好きになってしまったんだろう_.m4a1 T/ }/ ^9 _5 K* A
│      02 Box in the ship.m4a% h* C- E  D6 `' d* Q, u
│      03 どうして君を好きになってしまったんだろう_-a cappella.m4a+ n1 e+ b8 F( V2 \8 r4 [
│      04 どうして君を好きになってしまったんだろう_ (Less Vocal.m4a
' H) N% R* Q" E* g1 O│      05 Box in the ship (Less Vocal).m4a
; c/ U- Z$ Y# d8 Y│      
8 G3 c) M4 E: s$ E5 G, h├─2008 - 呪文 -MIROTIC- - EP' t$ ?2 w" |3 Y- [* `2 d
│      01 呪文 -MIROTIC-.m4a$ S/ M6 u3 T( A7 p9 t9 P# m" g
│      02 どうして君を好きになってしまったんだろう? (THE LEVEL.m4a$ s' `9 c$ Y- e0 n, a
│      03 呪文 -MIROTIC- (Less Vocal).m4a
; }  H, ~* u  N$ z: r│      7 w" y( l7 x/ M  q+ P6 E
├─2008 - 呪文 -MIROTIC- - Single
) j5 U- a& Z9 U6 t' H1 E3 a│      01 呪文 -MIROTIC-.m4a
4 f! h% q% ~3 `- }9 S, }│      02 と?うして君を好きになってしまったんた?ろう_ (サ?レヘ?ルリミックス).m4a* f. I! e9 U3 y, @
│      03 呪文 -MIROTIC- (レスウ?ォーカル).m4a
* ^. ?, a+ \2 K│        K+ a5 m; e- b! R" t
├─2009 - Bolero_Kiss The Baby Sky_Wasurenaide0 B+ P  ?; k- {  G1 Y- j. }
│      01 Bolero.m4a8 w  `! p# N5 l, D& M' D" o) D# F
│      02 Kiss The Baby Sky.m4a: C7 e4 K: D/ X$ ^% w( B
│      03 Wasurenaide.m4a/ H; q* X" F9 f0 `
│      05 Bolero (Less Vocal).m4a
7 f# d" l$ {6 G6 z- \0 m│      06 Kiss The Baby Sky (Less Vocal).m4a
# Y$ ?2 \: q8 i2 U# c│      07 Wasurenaide (Less Vocal).m4a
/ _  w% @  I: G0 f│      
! u6 e7 O# s! o) h; f: U6 N+ c├─2009 - COLORS~Melody and Harmony~_Shelter - EP
9 d7 g' z& J- @$ G" P│      01 COLORS ~Melody and Harmony~.m4a8 c1 l" S9 \/ |8 ?2 t6 j
│      02 Shelter.m4a
; h+ I8 u' ~# w4 e$ O- n; y│      04 COLORS ~Melody and Harmony~ (Less.m4a
. T. ^% Z) J0 t  g│      05 Shelter (Less Vocal Ver.).m4a
. A: w4 M6 G3 ~7 l; M3 w: |$ J│      5 C/ M3 r0 v+ Z+ E* a$ X. u
├─2009 - Share The World_We are! - EP8 V9 \3 U' s; x; n: j
│      01 Share The World.m4a
: {, o- g5 r, ^; n│      02 ウィーアー!.m4a
. L* {! P2 O. I9 J" U  e% V6 A│      03 明日は来るから.m4a) S4 b1 `4 g% C( O4 A7 l
│      04 Share The World -Save A Remix-.m4a
; O# F& e: D% C  b& _, j) B2 `│      05 Share The World (Less Vocal).m4a# p  e9 v, c3 P& i  }6 {
│      06 ウィーアー! (Less Vocal).m4a
8 p! Y; S9 a0 q$ z* h  B/ R" E│      
, A. n+ `" L, F- y( V; _8 c├─2009 - Stand by U - EP9 n: k- ~, {6 t# T4 n! n( b9 v
│      01 Stand by U.m4a: l- ]6 p" |8 E+ ^# E1 B& L
│      02 Tea for Two.m4a
+ c1 S) @: G0 n& w4 g│      03 Sky.m4a2 q3 d$ M5 _2 F- L, u
│      04 Stand by U (Luv Behind The MLD mi.m4a& h9 @, }. X+ S. @
│      05 Stand by U (Less Vocal).m4a
, w; c' l, `1 i1 h│      06 Tea for Two (Less Vocal).m4a. Z7 s, P" `8 f/ Q" @
│      
8 v) C. J! S" @, J( Y├─2009 - Survivor ~090325 4th Album The Secret Code Pre-Release Single~ - EP
8 [. ~- R  }& j│      01 Survivor.m4a
8 o1 I3 F0 n- d* X, O8 P. s. l│      02 Take Your Hands.m4a3 G9 k$ r' t; Z, [
│      03 Survivor -Seven Seas Premium-.m4a
1 {" M4 X, D/ x: p2 _: H│      04 Survivor (Less Vocal).m4a# b) l; x) [1 Y- M# P
│      05 Take Your Hands (Less Vocal).m4a
+ B$ {5 Y# A, q# L0 w. E│      
. }: Q2 u1 D& R6 `4 d; i├─2009 - The Secret Code$ {! Z' Q+ r1 T# A+ P
│      1-01 Secret Game.m4a% U# Q) s" v' X1 O* A" D+ o
│      1-02 FORCE.m4a
4 k0 @% h) l9 F3 r( r: k│      1-03 どして君を好きになってしまったんだろう?.m4a- a9 E+ u) O3 X) f5 A
│      1-04 Nobody Knows.m4a4 i; m" C/ `6 a2 r; e. n  |' j6 t
│      1-05 Beautiful you.m4a
. Z1 u. ~& X( k1 c│      1-06 忘れないで.m4a
; b4 c# m- ^# P│      1-07 9095.m4a* W% I5 Q/ v7 g' p7 I1 V
│      1-08 呪文 -MIROTIC-.m4a
2 b3 _7 K" D  L, E& V│      1-09 TAXI.m4a0 w# O) z  D% G$ _0 R$ N- G% l" Q
│      1-10 Stand Up!.m4a' B" ^2 c: e4 \* d
│      1-11 Survivor.m4a% V4 ]" J2 o3 h- @; K- u2 ^
│      1-12 Kiss The Baby Sky.m4a
: |4 U- N! v/ c4 M# [8 m│      1-13 Bolero.m4a' ?& V2 Q! p' m- |# \* B5 \7 }! i
│      1-14 9096.m4a
  S" H8 u" S7 T: W│      2-01 ウィーアー!.m4a
* `+ w# O" Q! t3 I) b" p│      2-02 Take Your Hands -i.am.electro R.m4a4 c  ?! V5 i- J5 l% J+ i% R6 R- ?
│      2-03 Box in the ship.m4a$ S0 o4 I( X* v: V
│      2-04 千年恋歌 (日本語 Ver.).m4a) Y! `& h- y; c* H5 V0 P
│      2-05 Purple Line.m4a8 m8 ^4 o$ C  ^$ C/ c
│      
! E9 c3 r% G9 M$ F2 A├─2010 - BEST SELECTION 2010- S8 \9 H" i# Q: m+ ?$ j5 u" _
│      1-01 呪文 -MIROTIC-.m4a# p* Q' B0 p8 n$ |3 v/ p( i, P
│      1-02 Share The World.m4a$ N) O  T1 V( d
│      1-03 My Destiny.m4a
, \6 t0 k. ?) @│      1-04 どして君を好きになってしまったんだろう?.m4a3 e% d: p& [; L$ ^6 H. r. K7 m  Z
│      1-05 Purple Line.m4a
: L6 s$ t6 r: E│      1-06 Stand by U.m4a
! f/ O! a  E7 |│      1-07 Stay With Me Tonight.m4a0 w* D- H; A, G3 e# K
│      1-08 明日は来るから.m4a
8 k! ]/ B$ ~4 G: e: R│      1-09 _O_-正 反 合.m4a
. X+ R- ^0 L. ~3 r# H8 c' u│      1-10 Sky.m4a  t3 V* l2 K: ?: ?+ i
│      1-11 Somebody To Love.m4a
- C8 F% T$ F& D- z│      1-12 Lovin' you.m4a% V* g" j6 B& E  O1 P3 r
│      1-14 Summer Dream.m4a0 S8 K. Z; }/ _2 W9 k2 P9 ]
│      1-15 Bolero.m4a( Z' A5 v4 t5 x4 a5 Q8 O0 V
│      1-16 Begin.m4a
2 y/ r7 n( j1 @) w5 b│      2-01 Forever Love.m4a
3 O: ^; F5 t7 `/ m, s. q│      2-02 SHINE.m4a
8 f' [7 ]- o$ W" d, N& B+ b) H8 f│      2-03 Love in the Ice.m4a
, X' a# K  K2 t4 V4 K│      2-04 Beautiful you.m4a
- ^/ H0 s0 _$ a8 C│      2-05 HUG-Japanese ver.-.m4a
9 H( G) X: D, A, g. [8 b│      2-06 甘く果てしなく.m4a6 P1 o. T: U+ p1 z
│      2-07 時を止めて.m4a; E( \# F- e! a+ k2 d
│      2-08 With All My Heart~君が踊る、夏~.m4a) |5 [" N. l/ u0 F/ Z
│      2-09 BREAK OUT!.m4a3 q% m4 L. V) h& e3 B
│      
, e- M8 S0 n2 O0 m5 x4 s├─2010 - BREAK OUT! - EP1 L4 t) l. Q  F' P+ P+ {
│      01 BREAK OUT!.m4a, [5 F3 A# r5 i8 s/ S+ n5 {
│      02 XIAHTIC.m4a
8 }" o4 o! ]  Y! D0 r│      03 BREAK OUT! (-New Jack Swing mix-).m4a
! O% O1 J/ Q& `│      04 BREAK OUT! (Less Vocal).m4a" s, g5 @7 @5 ]4 `0 G6 \- W
│      05 XIAHTIC (Less Vocal).m4a
' |& b" C3 P2 M1 f' }& k' }! B  M. I. F│      9 ^) w5 @% e) g2 b0 q
├─2011 - TONE4 H+ I- x6 N& T. _9 n# X
│      01 Introduction ?magenta?.m4a
  O- ^1 p9 `0 I- V│      02 B.U.T(BE-AU-TY).m4a7 X+ N$ ?3 C7 x7 q) G* _
│      03 I Think U Know.m4a
  V1 n1 G9 [. s) B; W  Q1 A8 _│      04 Duet.m4a
2 r2 ^1 I. ?3 p# X- Y% `' e: k│      05 Thank you my girl.m4a& B/ r# L: k" j6 ]$ r$ a* S: g
│      06 Telephone.m4a' E0 A+ k5 e) |1 f
│      07 Back to Tomorrow.m4a. `) c$ I0 t& r3 m. V
│      08 Why_ (Keep Your Head Down).m4a3 H8 N( `3 \  {& Q1 G* q' @5 V) v
│      09 MAXIMUM.m4a8 o, |0 @9 R1 `. v6 e) p' y, g
│      10 I Don't Know.m4a8 C) U5 x8 F. B5 c3 C  S
│      11 Superstar.m4a
& z7 e9 P% E  ^3 I5 M│      12 シアワセ色の花.m4a/ x6 K( u$ Q% R( j- a; w
│      13 Easy Mind.m4a  U+ i( J- g, o/ T7 P; v/ ?+ C- @7 H
│      14 Weep.m4a& Q/ N/ X! M6 q5 T7 M0 X
│      15 Somebody To Love -2011 Version-.m4a9 L6 w$ S# g( u3 \. J. I) |
│      , o; ?/ K0 w5 g' X
├─2012 - ANDROID - EP
0 H* \) _, ^, I, g4 `" `7 ]│      01 ANDROID.m4a( i9 Z. M; P. P
│      02 BLINK.m4a
- o6 G8 A4 ~) |* X' G- ]: w│      03 ANDROID -modest gothic remix-.m4a+ w- }- e5 h6 q. o* v7 O
│      04 ANDROID -Less Vocal-.m4a
  \4 N/ ]- T0 z2 a- k│      05 BLINK -Less Vocal-.m4a
. a8 P9 @9 t' |6 r% A- n│      
' w# w; l7 v  Z* @├─2012 - Catch Me/ p0 U5 m5 V# E. x& ~
│      01 Catch Me.m4a6 J3 z, x6 E7 ~) V( Q8 z5 E* N
│      02 ??? ??? (Viva).m4a
7 l6 R) G, f  I│      03 Destiny.m4a
. ]2 V. T7 {( B│      04 ???? Like a Soap.m4a" w" c! W$ K3 j0 W7 P9 a4 S
│      05 I Don't Know.m4a% j! u: X7 b1 h) c' X$ G
│      06 ? Dream.m4a; b: Q6 q6 @& K' ^
│      07 How Are You_.m4a
& L; I5 S$ i3 |- a4 C8 h8 F5 Y│      08 Getaway.m4a, O* g4 Q3 N9 F. a# k% o- c
│      09 I Swear.m4a
- F$ j& ]: _9 ?' `( G│      10 Gorgeous.m4a
. x* `; X6 p5 i  e, E1 j│      11 Good Night.m4a
( c, C% x" g( R) K4 ?6 n/ x3 s│      
4 u: p" c3 g  e├─2012 - The 6th Album Repackage 'Humanoids'
- r( x% `& F- }5 L5 D│      01 Humanoids.m4a8 n# O% h- y9 h3 p: w5 Q0 R
│      02 Catch Me.m4a2 Q& z# n$ H: ^8 N( ^- q
│      03 Here I Stand.m4a
8 g& ~  j% h0 X( I│      04 ??? ??? Viva.m4a( Z4 g& N' k" J; w# d
│      05 Destiny.m4a; k3 U4 R+ g0 I9 F+ C5 i
│      06 ???? Like a Soap.m4a
( v0 G& @# a+ `3 Z- b│      07 I Don't Know.m4a! `* |2 t% m5 i6 F6 q7 Q( D
│      08 ? Dream.m4a: m1 c$ E" j9 j
│      09 How Are You.m4a
6 G* X9 G7 }6 C+ G! ~│      10 Getaway.m4a$ Y0 q) a$ ]! G* z
│      11 I Swear.m4a
9 v! }, V- ]7 o* ^│      12 Gorgeous.m4a
. J: L% u3 p" o│      13 Good Night.m4a0 |  F" u; l6 Z9 q, F' a$ Q
│      . @# n: A* k, [& U+ i+ T- F
├─2012 - 呪文-MIROTIC- 「東方神起 LIVE TOUR 2012 ?TONE?」 - Single, k( l! a: T. ]6 k$ w% M+ J$ n% F* C
│      01 呪文-MIROTIC- 「東方神起 LIVE TOUR 2012 ?TONE?」.m4a
: [) ~) J  }# ~4 l! M6 P│      0 E7 d% g+ i. o( G5 o
├─2013 - Catch Me -If you wanna- - EP
$ J! n; m5 z' a$ @7 R│      01 Catch Me -If you wanna-.m4a  k& y8 r- C5 m1 T, ?
│      02 I Know.m4a
7 y; I( }7 |: |  ^│      03 I Know -unplugged version-.m4a
' x/ w% Z- U$ E+ U+ |│      04 Catch Me -If you wanna- -Less Voc.m4a; c9 r6 `, i" S
│      05 I Know -Less Vocal-.m4a# g$ A: G' W2 z. F! I
│      
& W7 z. Z0 P$ y! u├─2013 - TIME
+ x: P7 }1 L% c│      01 Fated.m4a
' T) \3 M! B3 G. K- m│      02 Catch Me -If you wanna-.m4a
' L) `: Q( V/ |  T$ h. X3 B" ?│      03 逢いたくて逢いたくてたまらない.m4a: i5 e0 X7 T) p  y0 \- m
│      04 One More Thing.m4a8 }. d! G6 [$ D( f+ y: }
│      05 STILL.m4a
' [: Y4 @: X& o/ Q3 f7 M$ _│      06 I Know.m4a0 z- X$ W& z0 `2 z
│      07 Y3K.m4a
+ b. U2 Y5 ?3 E8 `6 o) u( y. v│      08 BLINK.m4a7 @5 V6 D, [3 _* a5 q2 d9 O, T1 O
│      09 Humanoids.m4a
6 l  V8 j# u& f│      10 ANDROID.m4a
+ T. r5 x; R; y3 K) }( W* a│      11 One and Only One.m4a! p( H) O1 S4 t  y
│      12 In Our Time.m4a
/ K8 ?- c' O2 }' i: Q│      13 Rat Tat Tat.m4a
( W4 g1 h: U% v- ^; e│      14 Winter Rose.m4a2 l4 Y9 U4 M! S7 j( r: B' a7 v
│      
+ V' b. S6 K' }: }) H7 @' Q. t├─2013 - Very Merry Xmas - EP
8 Y* z6 A6 }) C& s│      01 Very Merry Xmas.m4a& D6 }% C( `  Q- |- }. R9 d2 W4 I
│      02 White.m4a: `& p$ ~/ M8 {! {
│      03 Very Merry Xmas_-Markus Bogelund'.m4a3 T8 b3 a8 u6 p  j0 s- F
│      ) p# P, [& N, {* Z
├─2014 - Hide & Seek  Something - EP+ Q  e: H; [5 _  \
│      01 Hide & Seek.m4a
% R: Q- |9 S+ J% s4 L0 D* f; I) W│      02 Something.m4a
  w5 `  b2 `  a" r! M& o& Q│      03 Hide & Seek_-Markus Bogelund's Au.m4a
! A# x$ S5 B* O/ U2 ~. v│      04 Hide & Seek_-Less Vocal-.m4a
" u+ r1 b" [3 ^│      05 Something_-Less Vocal-.m4a
1 l* B! n2 a: D# ~│      , E: D) N4 g: d; B0 }
├─2014 - Tense
7 U8 c9 U# |3 s│      01 Ten 10 Years.m4a
. @$ ?- F8 a2 K) u│      02 Something.m4a
; v: ?) C9 Y6 j│      03 ?? ?? Your Man.m4a. m& _- |: a7 l/ ]* _
│      04 ??? Moonlight Fantasy.m4a; K- i' F/ A6 v/ r8 X
│      05 ? ?? ?? Beside.m4a! R- g6 _" E) M% f
│      06 Double Trouble.m4a( H, e6 M+ z+ {- T2 K- D( n
│      07 Off-Road.m4a  U$ S8 p1 @3 u& X. D& l1 A
│      08 ?? Smoky Heart.m4a
2 e, _8 n- B1 P9 _1 O* o$ d3 y3 F1 k% H│      09 Love Again.m4a
1 |& R& `6 z4 W+ c( _' s4 V8 ?' [+ J│      10 ??? Steppin'.m4a7 O+ ?! |3 b, {
│      11 Rise….m4a7 f' q! ~7 V$ h9 K( ]
│      12 ?? ?? ??? Always with You.m4a
$ G6 |: H# [% A$ B! ]│      Digital Booklet - TENSE.pdf4 R7 v' ~- c5 a2 p9 }) t( F
│      3 M& Q# B( p/ l* m* `% H( q, H; W
├─2014 - TREE  o1 Q- ?4 \  Y; A" Y3 Y
│      01 I love you - Introduction -.m4a
' ], l$ t. W# _/ E│      02 Champion.m4a
: G  V. G4 K1 R2 \) ^) `* t│      03 Breeding Poison.m4a
" ]# x! h+ p0 v& `│      04 愛をもっと.m4a8 H6 ]/ l1 `$ L! `8 \5 `5 d
│      05 Cheering.m4a
6 U+ |8 x( T- [) {1 c- e│      06 Something.m4a
: [/ F/ {0 ^0 x) I1 I- {7 f│      07 Good Days.m4a
/ s& s* e* M( L& k- s- Z│      08 Hide & Seek.m4a
+ y% d) y- z. T) L' t; U│      09 信じるまま.m4a
3 g) l: _" a! Y0 P/ Q│      10 SCREAM.m4a
- P# W8 |- g, A& g│      11 Crazy Crazy Crazy.m4a4 q3 K, B7 x/ Z( e3 {6 H
│      12 OCEAN.m4a6 {: o( q+ ?5 B* J0 @
│      13 TREE OF LIFE.m4a
; @5 ]4 S1 P7 P2 ?9 q│      14 Good-bye for Now.m4a/ B, n& p. P  Z! n& R3 R
│      15 I love you _- Full Version -.m4a
/ x- H+ I7 i4 v2 K2 U│      16 Very Merry Xmas.m4a
: t1 [8 `: q5 z( y( u  w, Z│      + N1 v7 Q+ \5 x' k' ?1 I0 U; f
├─2014 - TVXQ! 7th Album '???? Spellbound' (Repackage)0 c( l2 ~3 v0 f
│      01 #Uc218#Ub9ac#Uc218#Ub9ac Spellbound.m4a
0 }$ K2 o1 G# d8 u7 \/ }9 I│      02 Ten (10 Years).m4a- ?* u# I) }) o' U; E$ n( V( A
│      03 Something.m4a# }- Y5 H/ h& r& d( c
│      04 #Ub108#Uc758 #Ub0a8#Uc790 Your Man.m4a. \7 \% K4 U% b) X
│      05 #Uc624#Ub298#Ubc24 Moonlight Fantasy.m4a
2 Y9 `9 b+ W- O* Y1 m: ~3 ~│      06 #Uadf8 #Ub300#Uc2e0 #Ub0b4#Uac00 Beside.m4a3 u/ {7 `  R" k4 m3 x9 u. b& f/ y4 P
│      07 Double Trouble.m4a
1 C6 }4 U- B5 N1 F3 y, X│      08 Off-Road.m4a- Z: I$ H( L7 s
│      09 Heaven's Day.m4a. `' z4 W( D$ a# [! B- V- U5 G
│      10 #Uac08#Uc99d Smoky Heart.m4a
" _. r2 M, }1 \( w│      11 Love Again.m4a
, w& _* @+ O3 g0 T. J7 m│      12 #Ub4b7#Ubaa8#Uc2b5 Steppin'.m4a
3 P5 G7 w" c5 L, t" f│      13 Rise....m4a4 n9 L7 Z% u4 H" r6 B$ t
│      14 11#Uc6d4...#Uadf8#Ub9ac#Uace0 November With Love.m4a0 C+ H/ l* l2 h9 H' U
│      15 #Ud56d#Uc0c1 #Uacc1#Uc5d0 #Uc788#Uc744#Uac8c Always With You.m4a# [* }( m+ a: v& J! M0 U+ ?  J
│      
  n4 N+ k8 w! ^: w3 [5 m) s: g├─2014 - WITH- Y6 Z6 U6 e; ^' M# F8 h3 l; B0 q
│      01. Refuse to lose -Introduction-.m4a
8 \) Q; v+ D1 q6 o1 q* x│      02. Spinning.m4a0 ^3 r6 |! \  m- ]% T
│      03. Believe In U.m4a6 |* Q+ x: q  v  ]# C' k0 x
│      04. SURISURI [Spellbound].m4a& d, W5 W1 \4 |) S
│      06. DIRT.m4a
0 N. c# Y7 g/ L) Y7 k4 r3 W" u' S, q│      07. I just can't quit myself.m4a' f+ q% @& R" X# I! d- _7 n0 l) K
│      08. Chandelier.m4a
' O8 S# P6 `% F7 J* _& [8 d( Z. S( g│      10. Answer.m4a
# l' _7 y& C1 ^9 o$ w& Q, h│      11. Calling.m4a
' H% |& r* ^/ d# y6 e│      12. Sweat.m4a! z: v2 \, S1 n- a) Q) m4 f
│      13. Special One.m4a& o; g/ [3 B5 C, ?" f
│      14. With Love.m4a$ Y. V7 {8 r9 A$ I
│      15. Christmas is loving.m4a
% T; X* P# v4 y1 _$ e/ ]) G) l' J│      16. Refuse to lose.m4a
7 v7 `9 P$ D5 H& i│      9 X: @" n! s9 }" R* Z& n8 ^
├─2015 - Rise As God - TVXQ! Special Album
; F! B3 i' w, ]# n│      01 ??? Vertigo.m4a
7 v8 ^( V8 _! I( `* Q│      02 ??? Champagne (U-Know Solo).m4a) A' K$ `( f1 @) u5 a$ m$ j5 q
│      03 Rise As One (Max Solo).m4a
9 `: x2 t9 P$ e1 ~  v, p+ T$ @- I│      04 ?? ??... Everyday It Rains.m4a
) }! G: O; r, v5 i. E│      05 Smile ?????.m4a
3 Y# @0 {# Z  M│      06 ?? ?? Top of The World.m4a/ W( {: J; {) e) j7 a/ U& A
│      07 Apology (Max Solo).m4a. c- M( r( a! b6 Q6 D
│      08 Komplikated (U-Know Solo).m4a, K/ Y0 Q/ ~% T# a
│      09 Dominus.m4a3 @' B$ R( V6 U; d& {* w3 O) v8 ~
│      10 Lucky Star.m4a
8 y+ m9 w0 z! a2 V3 y  h│      6 r$ G! W& N5 d+ ?; |& }7 [- l
├─2017 - FINE COLLECTION ~Begin Again~
" l* T: O& O8 K) x9 C│      1-01 Why_ (Keep Your Head Down).m4a
+ b1 j7 g; P8 {* F2 m│      1-02 B.U.T(BE-AU-TY).m4a$ e- n- H6 C7 b1 W2 s/ I9 g
│      1-03 Humanoids.m4a
( ?4 d5 R0 x8 ?8 {/ w. B5 A│      1-04 MAXIMUM.m4a% a* i8 B' W5 N% v
│      1-05 Catch Me -If you wanna-.m4a% l& I/ |- |! H3 B  t: X
│      1-06 Spinning.m4a  s( X$ R+ q3 Q) M& E/ b
│      1-07 Something.m4a
! _9 _" ]0 l* e6 u9 \│      1-08 Superstar.m4a
. d. J  F; ~7 w0 p: d+ v4 S│      1-09 OCEAN.m4a
7 l3 ?  I% {- T% k' u) p& s' S, j% M│      1-10 I Don't Know.m4a4 P. M% c( Z- E8 |, X( N7 s
│      1-11 Sweat.m4a0 a$ f8 ]7 B+ }& H  L
│      1-12 ANDROID.m4a
* w& D' [& A1 j' C, O7 f│      1-13 SCREAM.m4a
: G8 X. N$ b3 P: N/ e│      1-14 Rising Sun(Re-recording version).m4a
& B; ^+ o! ]5 k- f│      2-01 Duet.m4a; e$ @" Y$ h5 m- V% _9 g+ O
│      2-02 One More Thing.m4a% ~# w8 @/ G: o' K
│      2-03 Weep.m4a5 j* V5 k2 H5 b7 V) K1 R
│      2-04 White.m4a, U! {2 b- l' Q3 F6 O  T, }
│      2-05 Telephone.m4a; O0 T$ R+ b" i5 k  `
│      2-06 Wedding Dress.m4a4 p# y4 V1 i& R4 h
│      2-07 逢いたくて逢いたくてたまらない.m4a: ]3 Q# U: i4 n3 J8 o
│      2-08 Time Works Wonders.m4a
* C- i/ t! ^! e& r/ [│      2-09 Cheering.m4a, T% z! N+ W7 e& b; k; n9 Q/ I2 x
│      2-10 In Our Time.m4a& P# J! o# l2 R! k$ z* o" u
│      2-11 Thank you my girl.m4a' f) d1 Y. k3 s$ n9 [
│      2-12 Believe In U.m4a
  ?( ^% i$ Z' d, M( `" k│      2-13 どうして君を好きになってしまったんだろう_(Re-record.m4a
) x" E! \% m% d7 _, r│      3-01 シアワセ色の花.m4a3 B' L- b" W  d
│      3-02 サクラミチ.m4a
% k6 ]( y  \5 I│      3-03 Chandelier.m4a. }; N- e9 a0 D5 i& ^
│      3-04 君のいない夜.m4a
% g& P3 J0 ~/ ]0 U│      3-05 I love you.m4a' k8 o. E6 E; J. x- u/ h
│      3-06 With Love.m4a
) D; l2 [4 ~+ W! M0 s! G│      3-07 I Know.m4a6 O  `- K$ W1 N2 c9 C/ g0 |4 k& b
│      3-08 STILL.m4a
& n1 l* }! J9 s│      3-09 Calling.m4a
1 h; q/ i( J/ d4 c( Z│      3-10 愛をもっと.m4a9 C0 x8 ]- ]  u( c% a- @; w
│      3-11 One and the Only One.m4a$ t4 [$ ]& `  H
│      3-12 TREE OF LIFE.m4a7 d! F) q+ Z3 [+ L. n
│      3-13 Bolero(Re-recording version).m4a
7 D4 u% \6 o+ ~, O$ s& e│      
8 d( x6 m+ f) K9 p* @! j├─2017 - TVXQ! WEEK – STATION SPECIAL PACKAGE2 [( U% U% G8 y4 ^1 m
│      01 DROP.m4a
  }$ m! H* [/ I│      02 ????? In a Different Life.m4a
$ k6 ~: {: f* B) j6 M, t8 {1 e│      03 DROP (Instrumental).m4a
( T8 D' c5 |' j# r4 S3 f│      04 ????? In a Different Life (Instrumental).m4a
$ F& g: v: y* A4 t4 b" @│      
. A1 L# t0 D. V( I1 b├─2018 - Jealous - EP
# P9 a# u- O  b1 R│      01 Jealous.m4a. R$ |0 C9 \* q; M$ q  I* @6 q
│      02 大好きだった.m4a* O; D: k7 T% L7 ^! r, d0 y" G
│      03 Jealous(-Less Vocal-).m4a
5 n9 R0 G8 `" C: Y4 _. R│      04 大好きだった(-Less Vocal-).m4a" A9 G! b% }9 C: L6 @6 ~7 O
│      1 I& R$ {! _9 X: C9 l. l2 g
├─2018 - TOMORROW
$ G/ w3 x7 P. D! ~. V│      01 Make A Change.m4a3 Y" ]8 @. B) X8 T; m7 b
│      02 Yippie Ki Yay.m4a
% s' o2 g, U+ O│      03 Showtime.m4a
% F! n5 m) F& h2 o: \│      04 運命(The Chance of Love).m4a4 `- ~& e8 X* O2 [8 J2 d! j3 B
│      05 明日は来るから ~TOMORROW Version~.m4a
5 K2 b) O" }% S  m: }│      06 Get going.m4a- q0 j0 ^. ?, q% o
│      07 Jungle.m4a3 u1 T5 S, X7 J* R, A0 J0 r
│      08 Reboot(Long Version).m4a
# R3 L4 c) X$ y│      09 Trigger.m4a
3 i% R( h, G$ O. e7 B│      10 Electric Love.m4a% \$ g" n3 Z# x2 s
│      11 This is my love.m4a# D% Y$ S" ]- T. C. G
│      12 Road.m4a9 \2 L0 Q: X; ?9 D# T$ E
│      13 Begin ~Again Version~.m4a
% }5 Y* W: [! \* I% b# }0 S# x9 {4 t│      6 P  U$ q3 F2 P# O
├─2019 - Hot Hot Hot _ ミラーズ - EP
3 t7 {2 U6 }4 y) F0 X6 q; S│      01 Hot Hot Hot.m4a
1 |& N* w* Z  k│      02 ミラーズ.m4a9 [2 [" k. @4 b9 K0 x
│      03 Hot Hot Hot(-Less Vocal-).m4a& ~. G* y+ m& J& E; f% I' B% \3 a
│      04 ミラーズ(-Less Vocal-).m4a
3 ^  C8 P/ _; P& ]8 k  B$ m  T& Q│      ; I, V- L' ^3 t3 C
├─2019 - XV3 I+ y) _! ]! [5 H1 Y% w! q$ k5 G
│      01 Hello.m4a
! e' L' o: ]* i* \7 @  s6 R│      02 Manipulate.m4a& o5 k8 ], H! R
│      03 Hot Sauce.m4a
# e- A2 [3 |' w) I8 }│      04 Six in the morning.m4a7 h; U6 S# i+ P' E
│      05 Hot Hot Hot.m4a
9 D: ]( B: J) d1 D' J8 e│      06 Master.m4a
/ ]1 F9 \, J) S$ R│      07 Mekakushi.m4a
% |; L: N" x- W- @& F( Z; \│      08 Everyday.m4a: |3 ?' P- ?6 ~9 g9 B
│      09 Hotarunonamida.m4a8 A8 W. |& e9 ~. d" l2 t
│      10 Crimson Saga.m4a
7 `/ I! }; z) c9 S* c! w, Z9 ~( F│      11 Guilty.m4a9 \1 J; Y) G: |' |5 x
│      12 Mirrors.m4a! X6 p/ V0 W1 h" S& G  [4 Y* D
│      13 Jealous.m4a4 }# J& Y4 G$ R# L0 y
│      14 Yukifuruyoruno Ballad.m4a
' w0 ^' ]6 C/ q* M: e│      15 Pay it forward.m4a
$ ^. X, B% n- U│      
4 l6 t  e" Q3 G9 ^; w└─2019 - ミラーズ - Single" ^' _  m5 D: H4 j. e; K% N
        01 ミラーズ.m4a
% l& S! k' Y9 A5 `. c# e
! u4 g9 @/ R0 Z1 C" A; @, ]! X: C4 w. N. h

8 @8 b; m6 {  D4 K; `
& d8 Y. _5 ]0 z
' L1 m/ o, K. u+ t8 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

+ h; s1 Q- A' k9 W. V( P) Y
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 00:59:11 | 显示全部楼层
zhegebixxddddd
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-12 06:23:02 | 显示全部楼层
喜欢这个
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 09:24:42 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-27 10:49:31 | 显示全部楼层
打开支持!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-1 11:47:50 | 显示全部楼层
谢谢分享 收下了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-15 13:02:34 | 显示全部楼层
万分感谢感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-21 11:47:29 | 显示全部楼层
どうもありがとうございます!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-8 22:39:44 | 显示全部楼层
非常感谢!这几天想重温发现变得非常难找了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 07:02:41 | 显示全部楼层
啊大大dddfdffdf
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-8-3 03:35 , Processed in 0.522983 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表