AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

周国贤 - 《周国贤作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-5-18 17:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg
; y: g9 @  N1 i+ L
; t. M8 [. ?% f
* T5 `" S/ W2 y5 g- u周国贤简介- x( t& B; z0 v4 w4 q
生于香港,香港bma唱片公司旗下创作人。13岁移民新西兰,15岁时曾组建了一个名为“ZaRahn”的乐队,其个人创作作品已超过100多首。19岁到日本留学,主修日语及多媒体系。22岁毕业后,与在日本结识的韩籍太太结婚,婚后两年便有了一个可爱的女儿。2003年周国贤开始进军香港乐坛,同年9月加盟华纳唱片公司。是一个实力派歌手,曾凭借一首《14天》渐渐被歌迷熟悉。经过两年的努力,周国贤晋升为香港乐坛的新宠儿,在2004年的四大颁奖礼中,他一人独揽4项新人奖,成为2004年度的乐坛新人王。! F- W* ]5 ^0 N6 N# I
* n! r/ I; \( T: M. Y7 f1 R+ k' Y+ X
热门歌曲) p: y# N  g2 R. ^/ C; g+ L; U5 g
目黑、 告一段落、 东区酒廊、 理智与感情、 地下街
4 @1 d' H( c  H1 t! z摇滚叛徒、 14天、 极乐、 第一次、 光等。
0 R8 s$ E. W. U* s  ]人物经历
3 p* i6 n, E0 s, ~% l* z周国贤2003年9月加盟华纳唱片公司。2004年正式出道,于2010年离开华纳,加盟BMA。一个陌生名字【周国贤endy】, 15岁开始组成乐队曾组乐队[ZaRahn],作品超过100多首 !!凭藉《14天》、《目黑》而渐为人知,是旗帜鲜明的实力派歌手。音乐才华洋溢,作曲、填词、弹奏一手包办,以实力进军乐坛 。EnDy 19岁曾到日本留学,主修日语及多媒体系。现年32岁的Endy,已有家室:韩国籍太太及3个女儿,弃走偶像派路线 。读书时结识韩国籍太太,两人情投意合,一早已认定对方是结婚对象。当年Endy22岁毕业,两人正式结婚。现在大女Cala已经8岁 ! 拥有一个幸福小家庭。  3 }+ V# Y4 }/ z* L
★Zarahn 的成员包括主音兼吉他手 Endy, 吉他手 Goro, 低音吉他手 Joey, 鼓手 Jerry。Endy 与Joey 是小学同学,自小已有组Band 念头,后来二人先后移民到新西兰,认识了吉他手Goro,最后找来Joey的弟弟Jerry 当鼓手,Zarahn 便于1995年在新西兰组成。
8 O! ^4 Q4 y/ S; g9 B成长历程
4 Y7 D! I1 l1 a6 t4 s: ]7 X1987: endy和joey e-pui 同读一间学校(小学)而认识。$ G4 P+ K& ?4 A
1990: joey e-pui 开始迷上外国音乐, 他成为了endy的音乐启蒙老师。
8 o, Z9 o/ [4 }" B1992: joey e-pui打算组乐队。
7 ~! y: O5 d8 |1 f! f! x1993: endy移民新西兰。
5 C8 A# o8 l# E  C7 c5 a1994: endy 认识了喜欢结他的Goro。* R& b) T" {0 B9 u8 j( Q
1995 march: Zarahn于新西兰正式成立2 P3 P: o5 ^# a$ i
1995 sept-nov: joey e-pui 和 jerry两兄弟移民新西兰。1995 年开始创作音乐,zarahn 对什么类型的音乐也尝试。9 [! O2 K" F' [2 I/ z7 L, m
早期只是玩一些简单的Cover和自己的作品。此后曲风先后从Grunge 、Pop punk、Funk Rock,一直到Alternative。
# B: u; T+ L6 N. u$ t$ T' R1995-98: 录制了很多次录音带的DEMO,在new zealand 的high school - Howick College售卖。
+ @4 a' J% H) f" k, {' I6 s5 N1999 feb-mar: endy留学日本前完成了当时最强的Demo-CD...
: S+ ]* p) w1 l2001 Aug: zarahn在Auckland举行了一次大型的地下GIG,“Rock &: Rave”..., [9 z7 ^. N0 d, ?' k9 b9 `3 \
在注重包装与炒作的香港乐坛,偶像歌手多如牛毛,但真正被人记住的却没几个。虽然在香港不乏专心致力于音乐的人,可惜却因“非主流”而一直无法得到真正的重视,可喜的是在这样的大环境下,仍有许多人在坚持着自己的信念,潜心做着音乐,其中周国贤可算是一位。这个2004年新出道的歌手,从一开始就公开了他为人夫为人父的身份,从中不难感觉到他只想做好音乐,希望大家把注意力都放到他的创作、演绎实力上的用心,此举实在要比那些成天捧着绯闻流言当尚方宝剑的泛泛之辈明智得多。在周国贤的同名EP中,有着非常强烈的个人意识,很多作品背后都隐含着他自己的经历与感受。歌曲“那一天”,记录的是他与太太相逢的情景,理所当然的是献给太太的,“你的一举一动每一句的对白,在另外一度空间还存在……” 歌词中尽显了男性的温柔与关爱,对妻子的深情。而“第一次”这首歌则是献给自己女儿的,描写的当然就是他第一次当爸爸的感觉,喜悦与快乐、疼爱与幸福,在歌曲中体现得淋漓尽致。而“14天”与“好世代”则是他自己最满意的歌曲,因为“14天”是唯一综合了他自己的音乐元素与乐队风格的作品:而“好世代”则是他与乐队里的吉他手在喝下午茶的时候创作的。; D! V) c( |7 i2 S0 F! n: k0 E, l

" t3 k9 h! V7 |5 r- a( ?% o
0 ^* F8 P) g' `  _$ K2 m% C+ T7 T2 M. F/ \; b/ k# u4 I
├─Breeze Out, S8 [7 l9 b( t& b4 _, \
│      01 Prelude.m4a
( d$ A% ~  C7 F- d7 u! q. m│      02 愛比死更冷.m4a
$ z! f8 o( \- b* Q8 Z: E3 O│      03 大人的科學.m4a
! S) S. x! e1 `( K│      04 消化不良.m4a) ~7 l' Q8 f! ]  B8 L
│      05 Dreamcatcher.m4a8 O, ^& S5 C$ a) J, p
│      06 今生不回家.m4a' m0 N! b, F8 B- k& v
│      07 Children Song.m4a' G: e$ ~+ ~0 q) T2 @
│      08 Finale.m4a
! j7 q* [; J8 I* D1 K7 u│      
& L' ?$ o3 r: s├─Chrildren Song - Single: O# G0 V) }! s9 ^4 Y
│      01 Children Song.m4a
. E9 v0 H( l& Q9 d- b# U/ m. N│        a% m3 I/ A* V& j+ V
├─Implode
$ r+ s! Y- V# R8 y5 P│      01 人在做.m4a# _8 y4 v5 O2 v8 z
│      02 英雄勇.m4a! c1 ?( f# e1 C) g! h, `
│      03 絕望的謊容.m4a
! m0 B& K- M" M8 h5 s│      04 最終幕.m4a
; w: j1 [+ x" ~# ^' E. Q│      05 公仔箱.m4a3 m7 b0 o4 j4 R( h; J5 D# O
│      06 有時.m4a. n' H4 ?% s0 k6 q1 ~9 ~- Y  w! w" K
│      07 有時 (Green Version).m4a( W0 u' t* Q  s7 k7 W0 v
│      08 有時 (White Version).m4a' P3 p4 j" i9 M, S& E4 M$ N
│      / ?4 A9 l6 G$ Z
├─Live a Life, F+ ?' G) N. }, B5 y
│      01 小国英雄.m4a
  n: d1 g! j$ p│      02 灰人.m4a
8 d; q6 q: O3 |. j& |: F│      03 Go With the Flow.m4a
3 h* x' K. i' K│      04 从前你已共我相好.m4a
; f0 j7 Q" {) x- r- u+ t: u5 ^# \│      05 回去哪要时光机器.m4a
8 k/ B) u5 |9 r* k│      06 我是个地球人.m4a
: \7 i  h' E9 _8 @9 `│      07 退化论.m4a# C& ~- I: |0 q; I. C
│      08 离魂记.m4a+ F1 I* u2 _! l8 T
│      09 雪国.m4a; a6 }  ]3 g1 v( I$ @- E$ D
│      10 星尘.m4a- ?( W& A1 s: i- h4 c$ p' M  D! S' F  _
│      11 永远太远.m4a0 o, [$ A6 [! A: j$ @8 o. t
│      
5 d% p# K: @. C- O7 ?$ v! i├─Project December; T" J/ b6 u- o( R$ w: E" b
│      01 Too Late.m4a) S; N: \$ |7 U' z9 q1 D
│      02 Otherside.m4a
; \' X6 k7 Q! O│      03 Ana's Song.m4a
1 M0 D$ v0 x: i! e2 N$ S│      04 Blowing In the Wind.m4a. Z3 z% L- ^; u  o! U
│      05 Every Breath You Take.m4a% d+ |3 ]. c: H% U, _: H
│      06 Beautiful.m4a
4 A7 v! W% ]# U) P/ Q- z│      07 The Nurse Who Loved Me.m4a+ U$ v% W0 Y& ]% l+ f
│      08 Lightning Crashes.m4a; ?' x/ Z: A- n
│      09 Chu Lian Can Ku Wu Yu.m4a
7 i9 m0 z; c' U' ~│      10 Xiang Hao.m4a
- P* F) |7 \/ V0 R│      11 Chu Lian Can Ku Wu Yu (December V.m4a
( J' u; C5 u! j! N" X1 I; M│      5 k5 \* s; C- _8 {2 k
├─This Is Not the End (Special Edition)
/ k6 i0 J& Q% I4 P" d" T│      01 森林大火了.m4a# O+ ^; Q, G$ D
│      02 觉醒字幕组.m4a$ E0 F/ a* B! D  k4 o
│      03 阳光灿烂的日子.m4a
+ ?7 Y# y  g5 y0 S│      04 天马行空.m4a
) P4 `, @; N3 y) K& \1 j│      05 大跃进.m4a
5 F2 y9 p7 T, S2 \% @; o7 {│      06 重逢.m4a8 w: ?* p$ r. R* r4 q
│      07 登陆日.m4a5 i% f# H1 V/ ^+ K+ w
│      08 阳光灿烂的日子 (阳光灿烂版本).m4a
5 W* o4 F4 ^5 Q│      09 重逢 (月光版本).m4a
' `% _& C; }. ]/ Y) T│      5 o! ^9 e. i* M6 f( d- l* r5 U
├─We Fight Like Kids - EP1 A$ g: j$ _) \' u/ x: o6 d- Z
│      01 年轻人们.m4a
- }% ?) U$ s8 w3 g- U! a' _│      02 过度活跃.m4a: X2 G1 ]: W. H1 b7 \# p5 y
│      03 失散时光.m4a
; _. V! S) x1 E/ y│      04 我们都不是无辜的.m4a
6 _9 @/ \# W: \, ]! m) B& [* i: |│      $ ~  ?# a5 v: o" S2 ~
├─今生不回家 - Single$ _! m" Y: c% M& @2 R+ t
│      01 今生不回家.m4a: r, M2 ?$ Q! a8 w& n
│      
0 j$ e; I: a: @# y) u% V: p├─仲間" z6 d+ c' X$ v
│      01 去他___的世界.m4a- n: D& U6 Z! e% ?
│      02 錢七.m4a
, w+ }2 V" B2 y/ o! O. s│      03 鬼才.m4a7 |" J2 d! G/ W% O6 p
│      04 橡筋.m4a
3 j2 @' Q3 |" p│      05 凡夫的樂章.m4a
# W' Z; T4 ]: p4 o: d│      06 ?歷史.m4a
7 I3 ?: o6 T7 N  p! X# i+ m│      07 鑿壁偷光.m4a
# Z: t# z2 r& N* `+ M% ?! Q# M│      08 守口如瓶.m4a8 |& g& D5 ?$ P+ I/ u
│      09 The Flux Capacitor (Instrumental).m4a
  U! q) F1 z3 K, m│      10 Shine Like A Star (Hidden Track).m4a
" [) v9 A  x+ |1 u│      
2 S" |; I9 [/ d* F& l├─光
! D6 C- `7 G7 V% o5 k5 [│      01 光.m4a$ L4 c* ^3 x' }+ r3 f# ^
│      02 摇滚叛徒.m4a
; b& n" b! B5 z* C( D│      03 极乐.m4a7 Z# e9 a$ R7 k7 _) [8 Q
│      04 汉城沉没了.m4a
0 v& f1 W, x' T) Z│      05 东区走廊.m4a
$ \( Z# L4 X, o9 E$ \& Q9 ^# l6 p/ v│      06 食懵你.m4a1 G, j$ K* e! p) X4 w
│      07 不一样天空.m4a% C4 q- q" [$ k( h( q6 X/ K9 r
│      08 摩托人.m4a
! \7 ?3 i* _5 X0 Y8 h6 _) {│      ; I* I0 k0 N6 U* f1 d+ n7 m8 a# O
├─周国贤同名EP
9 m6 q0 ]$ w# G3 ?/ }0 q& P│      01 逃避.m4a
! @, H- e8 b5 A( N+ B' |│      02 14天.m4a3 x5 t. y/ {6 O! Y7 d
│      03 好世代!!!.m4a; S7 t3 k* B, e% n$ G$ U+ f
│      04 目黑.m4a
0 h9 q) C9 r. @, D/ l│      05 物极必反.m4a/ q& k0 b$ E; H- Q
│      06 第一次.m4a4 l( k5 ^5 {+ a% [3 b. _; ?
│      07 委屈.m4a
. Z) y8 d8 ^* n5 M% y3 L│      08 天下无敌.m4a* p$ a5 p2 n* Q
│      09 目黑(合唱版).m4a1 c/ y) V" S' L& N
│      10 那一天.m4a6 l8 X& f2 j; _7 q! k0 g* b3 @- Y
│      , n: y. X5 g! g) c: _
├─在天之靈 - Single
* S7 o( g' K" \* i' U│      01 在天之靈.m4a
7 ^% r9 W5 B2 Z" T- a4 H│      
7 ?% Z  j$ W4 r* H& y+ M4 Q+ e├─守口如瓶 - Single2 m, C) A0 T! X& ?- p
│      01+守口如瓶.m4a
# Q$ j( Q0 Q+ P│      
% l1 l  f5 B! m% A8 A" w6 ~├─年轻人们 - Single# W4 i* n" N$ S0 r
│      01 年轻人们.m4a
* _+ U. @7 ^2 s. E7 ^│      , y7 r# t, S' k1 g7 E
├─我们都不是无辜的 - Single
' T1 u6 v; Q  `8 |+ S1 ?│      01 我们都不是无辜的.m4a. i1 I+ t, X( }) _5 x- t
│      # k: ]& J/ Y3 ]* y" Z6 ^6 b
├─时空 - Single* j! }# n, M/ X: i, l
│      01 时空.m4a* o( b. g; B- q" |& |7 _
│      
- y$ @$ F4 ~" J: ^9 j2 E! l├─橡筋 - Single
' Z% w- s" L& _# n( V$ Y2 N│      01 橡筋.m4a
4 o, y3 ]$ _1 O$ ?0 L: L│      
, g7 l; Q8 H8 U+ A2 _├─消化不良 - Single
( c7 Y9 s7 a% ^3 t4 U0 U│      01 消化不良.m4a9 t6 M, d6 j- F; g- X; J; H7 i
│      
/ ^; Q1 U) o, a! W! \├─温室气球
7 O2 g0 n$ S! e2 x0 ~! J$ p/ W  T│      01 温室汽球.m4a
5 ~( B% k1 g) @  ?" v: W4 d/ r│      02 不敌.m4a; Z; g) K. C3 a, K) D) s3 H" _
│      03 告一段落.m4a
7 G, G- _7 k- c! r9 l│      04 理智与感情.m4a$ h) r' }% B* W) K
│      05 地下街.m4a' e8 ]- X7 c. i' c, L
│      06 受难曲.m4a
' O8 u5 b& O# c- p│      07 大不了.m4a
6 K) {3 _3 H, P; I2 o! x2 P│      08 大条乐理.m4a
5 p! Z% n9 Q) t& [; @; h│      09 好自为之.m4a4 F& G" K1 U1 `* E, `, Y
│      10 请让我回家.m4a0 e5 ]! r- T2 a( L# j5 J4 U
│      
9 h5 f9 j) e3 R8 l/ @3 C7 \7 _├─童梦 - Single. z7 u2 f+ U4 n: O
│      01 童梦.m4a
3 O7 h* m2 X9 j6 X2 F! E" b! j6 T9 C1 y│      + i7 z% v6 A4 @
└─錢七 - Single
, c7 d: m! f$ ?! k        01+錢七.m4a/ `: L- ~  p4 ?4 w2 n
& m4 [: I( Q! B1 P. P5 Q. q
* o1 c: C! R' G: ~! A

' B& ~7 p6 d5 U
2 f2 t8 _9 P1 L) z4 u* g% c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

! T( X3 C4 l2 r$ Q% J
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 11:17:04 | 显示全部楼层
感謝樓主用心上傳~
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 00:54:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!太有心了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 17:25:30 | 显示全部楼层
感謝樓主! 感謝樓主!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 01:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
我也想要
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 14:42:17 | 显示全部楼层
Thanks a lot ar
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 10:20:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 23:47:27 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-11 22:31:39 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-12 08:53:23 | 显示全部楼层
能不能更新
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 01:42 , Processed in 0.758130 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表