AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Big Time Rush - 《Big Time Rush作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-4-16 12:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg / h) x. e, x, w& [+ S* a
: m" o1 {. w6 h5 G# t& [% B8 \
, Q- {  [: Y) O# s7 R
Big Time Rush简介, n! L6 H2 m; a  l4 {+ b. c% }( f8 \
美国男子组合。于2009年通过Nickeledeon公司(尼克儿童频道)在加利福尼亚州的洛杉矶组建。乐队成员由James Maslow, Kendall Schmidt, Carlos Pena Jr.和Logan Henderson组成。他们在2010年10月发行了首张专辑《BTR》,这张专辑拿到了Billboard专辑榜第三名的好成绩,并已认证为超过50万销量金唱片。他们的第二张专辑,《Elevate》,于2011年11月21日发布。截至2012年5月,他们已创造了超过350万单曲销量。
+ o- k* m# m5 T  L  g+ i4 F  Y# W! M9 o( c7 e/ n0 z
乐队介绍3 }5 l0 \0 j$ q$ X- w! l5 \
Big Time Rush 是一个正在成长的欧美乐队。因在尼克频道(Nickelodeon)剧集《Big Time Rush》中的出色表现,剧中的四个阳光大男孩James,Kendall,Logan,Carlos顺势组成了同名流行摇滚乐队Big Time Rush。首张专辑《B.T.R.》将于2010年10月11日发行,而在已发行的5首单曲中,"Halfway There" 闯入了美国公告牌Billboard的前100名(#93)。另外,Big Time Rush将在2010年10月开始他们的第一场巡演。 目前在欧美很红的歌曲是《Famous》和 《Big Time Rush》。
- x! k9 O) l" y. X* H6 K
4 @% A( D" I' t% c; O) j1 h3 {0 z
3 [/ ^0 H4 r2 Q& I: }1 j
├─24_Seven
; F9 g5 @% ?+ }/ m│      01. 24_Seven.m4a* s2 c0 T# H$ p% `2 o$ z
│      02. Like Nobody's Around.m4a: P- Q, I/ Z4 Q- s8 i  v& c% p
│      03. Get Up.m4a2 e9 t6 C  m. _; r9 L7 s9 I& ~
│      04. Like Nobody's Around.m4a  A( v! v& Q0 T0 W: t+ l. C* Y
│      05. Run Wild.m4a
; `" n# t9 c) ^, w, Z9 }) u! J│      06. Crazy For U.m4a$ b, |  X+ X, E8 z! w0 a
│      07. Picture This.m4a. k- X. C, |( _0 E: b1 F8 G
│      08. Confetti Falling.m4a& T# }+ A! J4 |" e; |* m
│      09. Amazing.m4a
9 z) K" ]% o9 b: {( E9 `: L5 A" N( C│      10. We Are.m4a
! |* t" o* T5 v2 W8 y: C7 b) v" w│      11. Love Me Again.m4a
3 \0 U1 W/ x2 Z/ c1 T! S│      12. Just Getting Started.m4a* B9 L6 q6 S/ s. U4 @8 j# J
│      13. Untouchable.m4a" ~7 y1 M. D/ t& v
│      14. Lost in Love (feat. Jake Miller).m4a
2 X4 r' v: q9 S! F* j│      15. Na Na Na.m4a7 R7 ]& H8 p$ w; E, I
│      
3 c# X. J: Q* E+ V├─Big Time Movie Soundtrack 2012& m' ]+ C5 U7 o
│      01. A Hard Day's Night.m4a9 L5 b4 G2 p$ L3 i7 `$ ]% U
│      02. Revolution.m4a/ {/ N1 t2 b0 c8 }
│      03. Help.m4a7 d% c" w+ G6 \) d9 Y8 h" f8 k
│      04. Can't Buy Me Love.m4a% I- |# P7 T/ `' [
│      05. We Can Work It Out.m4a
0 Q9 }. U( a* _/ ^! v5 w│      06. I Wanna Hold Your Hand.m4a
8 T$ d+ O( }/ I* M- |│      cover.jpg: H& {  n, o" ^# n, \
│      , a) w0 @2 w- q! F3 P0 }1 L4 H( j( x
├─BTR
# \8 t1 t( j7 Z│      01. Til I Forget About You.m4a
2 A& b; y; E; y2 F  {0 M│      02. Boyfriend.m4a6 v- W& W- U( m+ u. F
│      03. City Is Ours.m4a3 e6 v$ z" u" a7 X1 p+ |
│      04. Nothing Even Matters.m4a& x5 k. t8 I" G! v) {' R  Y2 t
│      05. Worldwide.m4a
& `# z6 J( y9 P: x+ a0 l│      06. Halfway There.m4a6 a+ n9 W: L. J) K& }
│      07. Big Night.m4a- d4 R0 C; I* |. I- F& h& M) u
│      08. Oh Yeah.m4a
, |% F* y! Y. q+ \│      09. Count On You (feat. Jordin Sparks).m4a
; P/ V6 S6 C. R6 M│      10. I Know You Know (feat. Cymphonique).m4a
* N& q: L7 f8 n1 L" b8 p│      11. Big Time Rush.m4a9 P  U) \2 [) {. F* q4 f
│      12. Any Kind of Guy.m4a: o) W8 Z% \% p# Z& g
│      13. This Is Our Someday.m4a
5 q* b, X: m0 t% Z│      14. Famous.m4a
; D+ O1 x2 G% C: b! F│      15. Stuck.m4a: W/ L9 }8 o# f$ J/ O3 J! x
│      16. Boyfriend (feat. feat. Snoop Dogg.m4a
+ R- X; }7 v# R; H9 k│      17. Boyfriend (feat. New Boyz).m4a
5 F, ?+ c* e1 w+ i5 ~│      18. Til I Forget About You Til I Forget About You (Cash Cash Remix).m4a/ ~2 J0 H" j6 E+ b, @) ?& j6 A
│      19. Til I Forget About You (Halatrax Remix).m4a( S4 D0 D9 z" S, F3 y
│      20. Big Time Rush Behind the Scenes In the UK.m4v, H( }& d( F& J
│      cover.jpg
! t% w0 k9 w: p" h2 T' ~$ c│      
9 m& U: d, B7 Q3 J├─ELEVATE- ~5 c$ F6 d' w
│      01. Music Sounds Better With U (feat. Mann).m4a
6 L3 B) ]- M$ G8 x( I$ o│      02. Show Me.m4a
2 s. l7 u! B8 ~, d" N0 j│      03. All Over Again.m4a) m- }7 H8 T7 ?/ b+ i9 `, ^  m
│      04. No Idea.m4a
7 ^3 L2 [8 [& \2 T$ A" j/ B│      05. Cover Girl.m4a
: v1 W' }  V' a! K5 A" H8 r3 O│      06. Love Me Love Me.m4a
0 ]. r/ N: U" y! H6 ]│      07. If I Ruled the World (feat. Iyaz).m4a- o: V( K& E$ }3 B
│      08. Invisible.m4a
/ W0 s$ L' ~4 b) p, [│      09. Time of Our Life.m4a
4 J1 B( ~. p% h5 U│      10 Superstar.m4a# ^, W1 g. [: y; E" d/ }2 V0 _7 ?
│      11. You're Not Alone.m4a( ?' S: ~; g$ ?
│      12. Elevate.m4a+ C0 s) B, `( J! b+ X
│      13. Blow Your Speakers.m4a- Z1 r% x+ A' ]/ v4 m& ?6 S0 V) V
│      14. Paralyzed.m4a
3 H3 t! P5 A. ^, q& s│      15. Epic.m4a# Z( r& n4 x; M* w7 D& O3 A( W7 v
│      16. Windows Down.m4a
+ P# q2 A. V, s│      cover.jpg/ I! n" o# X0 l, x8 ]/ @, U
│      
( k/ W: D; Q* J' [* v├─Holiday Bundle% \0 U- s7 B2 M* \7 u% V5 V
│      01. All I Want for Christmas.m4a
6 q2 j8 O) Q6 y% ]│      02. Beautiful Christmas.m4a
6 m9 f4 ~+ G5 A│      cover.jpg2 Q+ |! Q! r/ Y! L, S( R
│      ! g5 m  R4 b9 L+ [
└─Singles
/ J6 f; R: e! x; X; ]% N" M    ├─Any Kind of Guy) ^" O3 {$ D2 ~5 @% p
    │      01. Any Kind of Guy.m4a
! ^6 M/ \, b! s, {0 Y    │      & J4 h4 s7 n1 ?& ^. X! T* n
    ├─Boyfriend (feat. New Boyz). K" a0 O! X; Z+ F
    │      01. Boyfriend (feat. New Boyz).m4a' u' K% Y% ~1 w% H9 X
    │      
2 I7 E0 }* p8 z% o  Y+ w  |2 `, ]    ├─Boyfriend (feat. Snoop Dogg)
; U$ Y( `1 U% G; }    │      01. Boyfriend (feat. feat. Snoop Dogg.m4a
3 X9 t7 S2 V0 Q& A    │      & a5 |  \5 J. t: a6 Z
    ├─Famous8 e  G: W; a% B3 I5 e
    │      01. Famous.m4a! H, x' G. _. @/ Y! E
    │      
; F* r" z* r$ Y$ `( r% F    ├─Music Sounds Better With U (feat. Mann)3 p8 _! R3 B9 p: R* @, O. b7 [) B8 M
    │      01. Music Sounds Better With U (feat. Mann).m4a
; y; R3 `3 ?9 j4 k    │      
* p; h, a4 M& A8 A; H$ ]0 u    └─Windows Down
; O) T; Y. |1 w# ~+ d            01. Windows Down.m4a# X4 z# S: a" [7 \8 T3 @
3 ?: j1 x3 J2 W- x7 I$ ?# _. T1 w% F
9 N7 K$ S7 t' A7 U* d" Q; Y8 A; b
, p* i' u$ N  r/ p  j4 v/ M: a% J2 Y3 ~

2 I( i9 U& ]9 Q$ z2 Y: H( d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

( f% C* |, I. S4 ^8 C, }
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 23:23:57 | 显示全部楼层
thank you!
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Thank You!
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-10 04:15 , Processed in 0.455144 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表