AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

AWOLNATION - 《AWOLNATION作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-3-23 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg
, d5 |, j6 |# E6 x; E4 F' e1 I  R. m( ?! ?1 P0 @, ~
AWOLNATION简介
9 O: s/ |' q* N: Aawolnation简介:美国新晋摇滚乐团,乐团成绩相当不错,第一首单曲 "Sail," 一上榜就取得Billboard Alternative Songs 前30的不俗成绩。
3 Z$ k7 h- \( B% d0 R" ^( L: y/ s* g* t: B% g9 C# Y$ R
" q/ z" l9 D" {, J0 z- P; e- ]
" R3 A3 ^. l+ r/ R

# a) U8 N& L+ a( G8 ?' s5 Z├─2011 - Megalithic Symphony (Deluxe Version) [2013]: C& ]& E+ Y/ @" k3 C
│      1-01 Megalithic Symphony.m4a5 ~& c$ d" j2 B
│      1-02 Some Sort of Creature.m4a
5 k6 s: L" U( ?│      1-03 Soul Wars.m4a
# t8 r$ j; J! I6 s) J/ T# i; }" r│      1-04 People.m4a- m+ ~! z8 V2 l0 h' m6 X
│      1-05 Jump on My Shoulders.m4a0 _/ K3 S( x& w4 R+ B
│      1-06 Burn It Down.m4a/ g5 \$ u+ g5 Y1 T$ P& r. ^
│      1-07 Guilty Filthy Soul.m4a6 y% D& U; W, L# H! A2 ]5 D: \
│      1-08 Kill Your Heroes.m4a
! u& `* i, I# m/ i' V' \5 x8 }│      1-09 My Nightmare's Dream.m4a9 L4 T% \- M+ s, J7 t' ]/ R
│      1-10 Sail.m4a/ P* r" h% A* D' V7 }/ q3 Z5 l) e
│      1-11 Wake Up.m4a3 ?1 J  j. n1 l; h; A: {5 T/ ?
│      1-12 Not Your Fault.m4a
8 A+ ~: e$ U7 ~6 `# t7 Z' O/ r: {│      1-13 All I Need.m4a
- }" X$ n0 j; G0 q, n│      1-14 Knights of Shame.m4a
7 ~' j' }- U  K' x* {│      2-01 Thiskidsnotalright.m4a
, I1 J5 P) B( Z7 o│      2-02 Some Kind of Joke.m4a7 V( ?! t6 P' U/ L- T% d
│      2-03 Everybody's Got a Secret.m4a
; P2 ~: D3 q" x- h9 G: U* o) I( U│      2-04 Soul Wars (Live in Salzburg, Austria).m4a
) e/ d, m2 b. U* k│      2-05 MF.m4a& R& {# C/ v/ U! q$ P
│      2-06 Swinging from the Castles.m4a; _6 b% U/ ]1 H+ `1 d! O
│      2-07 I've Been Dreaming.m4a# N, o# L5 N6 C! s8 Q% U
│      2-08 Shoestrings.m4a) o6 @, P+ Q  o% n
│      2-09 Not Your Fault (Robert Delong Remix).m4a
4 |" J2 z# s- S8 q# x" |  S│      2-10 People (Thomas from Ghostland Observatory Remix).m4a
1 p  m0 h' N( f, b; B2 C+ f│      2-11 Burn It Down (Innerpartysystem Remix).m4a
% F- A1 Q9 ^5 H/ q. w1 f5 O. {│      2-12 Guilty Filthy Soul (Samantha Ronson Remix) [ft. Wale].m4a
3 I8 c/ w3 A$ \  g' @│      2-13 Jump on My Shoulders (Thomas from Ghostland Observatory Remix).m4a
% e( G9 f5 p2 n& m/ I8 h0 c│      2-14 Sail (Borgore Pop the Sweating I'm Sailing Remix).m4a+ D% r! `& i( u# X8 @
│      2-15 Sail (Dan the Automator Remix).m4a
, y: j: L' z! j% X2 E( {. e; D│      2-16 Sail (Feed Me Remix).m4a+ V0 F) E4 v; v! A1 G9 {
│      2-17 Sail (TDE Remix) [ft. Kendrick Lamar & AB Soul].m4a. U& S: [/ ], p5 U: n$ k: l3 A
│      2-18 Sail (Unlimited Gravity Remix).m4a
$ y6 ~' I' O5 [. L│      2 d  w) W9 x# t% W7 X+ a
├─2015 - I Am (Steve Aoki Remix) - Single
0 l5 B* R2 a3 s- L│      01 I Am (Steve Aoki Remix).m4a! ?' g4 X- g  v8 A/ ]* ^1 ~" g
│      
( W% A' f- V: K; |7 j├─2015 - Run$ x0 }7 j# w6 `- p/ ~* J
│      01 Run.m4a
3 ]* }/ A4 t# a/ K7 s% _│      02 Fat Face.m4a
7 Z! \. @  ~" l3 r│      03 Hollow Moon (Bad Wolf).m4a# W4 Z( ^: l! W( F- c0 a
│      04 Jailbreak.m4a
1 R2 I2 N2 ]" p( ^│      05 Kookseverywhere!!!.m4a% T0 S+ G, ^! f: Z) b6 \
│      06 I Am.m4a
; z+ _' \6 W' D- U│      07 Headrest for My Soul.m4a) O- S1 A9 t/ w. m0 I7 f6 b# x' `
│      08 Dreamers.m4a
/ e: F5 E5 v' n8 Y+ I│      09 Windows.m4a
/ U! M& u) a& M( `' Y. t│      10 Holy Roller.m4a
& }) f& N& x5 _* O3 v│      11 Woman Woman.m4a- P9 D& S1 _( D4 H' E" f7 t
│      12 Lie Love Live Love.m4a/ x# d- ~) ^9 i3 H
│      13 Like People, Like Plastic.m4a9 T) t; o4 u7 a2 ^% \
│      14 Drinking Lightning.m4a
+ H& p* z  t& I: B) }│      Digital Booklet - Run.pdf
3 B* w2 c% I* q% m2 p6 ^│        i2 C4 \7 g( F# I4 b/ W  J
└─2018 - Here Come the Runts/ I3 M! }! _6 i$ n/ T
        01 Here Come the Runts.m4a
/ `# L% ^" d4 A( j+ W2 m        02 Passion.m4a- o' s0 a, E7 F% L7 h
        03 Sound Witness System.m4a  I4 O! u+ C; i3 i6 `, ~. q
        04 Miracle Man.m4a: n) m, z- |& p1 y
        05 Handyman.m4a
5 Y7 ?' `3 _$ ^2 P6 W        06 Jealous Buffoon.m4a/ D1 q$ k: Q; X6 _' G  i
        07 Seven Sticks of Dynamite.m4a0 D# Z( c$ e4 H9 J* |2 H: U
        08 A Little Luck and a Couple of Dogs.m4a
6 g" e4 Y, y6 C) y0 S        09 Table for One.m4a9 ^5 i/ u8 f. j; R, k& M
        10 My Molasses.m4a
7 m. R; i' o1 }' y        11 Cannonball.m4a- U6 t4 h" X3 U) }( ~
        12 Tall, Tall Tale.m4a; p! O/ O* h2 Q* I, i; E; X
        13 The Buffoon.m4a
# V/ ^$ H7 ?7 y+ y5 i        14 Stop That Train.m4a
6 \6 Q2 N( D! v# a# w% o
1 x! s0 |; S+ B- S' g
; }+ f1 J( x% S4 ?4 ]- g7 [3 I
+ I& g* G1 N, h% {+ I% v9 f
3 c8 {0 e9 K9 j6 x' G7 @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

& A. H& A0 Q* ^
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 20:07:44 | 显示全部楼层
特别喜欢18年的新专辑,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-6 10:19:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-6 10:55:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 02:43 , Processed in 0.656511 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表