AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

黎明 - 《黎明作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-12-27 11:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
86376447.jpg

* R" V* f8 C# V4 ~' L) Q: }  p
2 Y2 X6 j& w1 w; O3 g* w
5 O  H; i# c* d# ~黎明简介
5 a' K* g2 T' N6 z香港知名艺人,商人,慈善家。1986年通过歌唱比赛入行。斩获大量乐坛奖项。以爆红之姿跻身四大天王.是TVB90年代前期当家小生.也是影坛最具文艺气质的巨星影帝.其影视作品风靡亚洲.扬名海外.多次入围国际电影节影帝。主演的甜蜜蜜获美国时代周刊评为世界十大电影第二名。通晓词曲创作,导演,监制等幕后工作。致力于演艺人才的挖掘和培养。在音乐上,黎明的音乐之路虽坎坷,但他从未停止过对音乐理想的追寻。黎明的音乐曲风多变,或深情或动感,无论是早期深情款款的《今夜你会不会来》《对不起,我爱你》,还是中期风靡各大PUB舞厅的《全日爱》《看上她》等“黎式电音”舞曲,再到近年来的《两个人的烟火》《是我》等都具有鲜明的时代感,多方面的尝试让他长期处于音乐潮流的领军地位。
7 v  c' Z6 [. ^, a2 ]& x! c2 U: a9 n! h1 u" s4 C5 x( C5 z
6 ~' W( I, L$ h+ V, e
├─1991 - 今夜你会不会来(Will Come to Me Tonight)7 M; ]: n2 m: M) Q1 U# L: R' C
│      01 今夜你会不会来(Will Come to Me Tonight).m4a' X! ^& K0 U) l" T9 c
│      02 说再见以前(Before We Say Goodbye).m4a
- Y9 L5 V0 ^$ M1 b% p1 `│      03 梦无尽(Endless Dream).m4a- u/ P; a1 k' R$ A
│      04 爱还是不要说的好(Better Not to Say It Cle.m4a% F; b; X2 J: j- \  q, q( t
│      05 我的心不再流浪(My Heart Is Not Wandering.m4a
8 l& k, f; e# y8 c. J1 |│      06 又忘了该说爱你(Forget to Say I Love You.m4a
8 f" i" ^. ?9 C  n) J4 u% X' G2 ?│      07 让我陪你一段(Let Me Be with You for a W.m4a2 H9 C% k, c& Z8 S! T6 K
│      08 It's All Set.m4a! j" ]7 ]% c* q/ [$ j: }. ?. v
│      09 风云尘烟(Wind Cloud and Dust).m4a, h5 i( d- i0 H+ P
│      10 声音的回响(Echoes).m4a0 a6 l8 F6 c8 @" t
│      
2 Y: S  B2 u3 P7 g9 }+ ]1 S├─1997 - 黎明电影主题曲歌集  N; G  Z7 j" ?5 ]( Z3 m
│      01 半生缘 (国).m4a
! y* B2 G9 f3 q8 F│      02 甜蜜蜜 (国).m4a
0 }& Z; n' A& f│      03 DNA出错 (国).m4a
* f- `5 z1 i. o/ @9 @# @│      04 杂念.m4a! Y( H/ c/ r1 o* x4 y% {2 F2 H
│      05 最后的恋爱.m4a6 _' C; P8 B* _& k9 l1 w0 r  g' U( y
│      06 不羁舞台.m4a
0 T- ^* N5 E8 l6 q+ b│      07 真爱在明天.m4a! ?. ~) ?5 O8 Q0 V
│      08 蓝色街灯.m4a
: J) s3 ~3 p3 i│      09 一段盟誓.m4a9 S7 b) r7 N& O0 R5 O0 z+ p$ d; z
│      10 两心知.m4a8 \' a: ~( F* _2 J
│        ^8 x$ Y8 p# k: x$ z5 u
├─1998 - 向往  j' X! q+ e5 V
│      01 向往.m4a
: k' @# b  f/ k1 k6 c! ]8 `4 ~│      02 我太傻了吗.m4a3 g% R& Z- c8 y9 Q1 @
│      03 心灵感应.m4a
2 `. X+ L$ {& n2 r8 O│      04 吊儿郎当.m4a  U- p  i& o, a" G" R, c
│      05 每次星光闪烁.m4a
5 f4 G! B! p$ N1 |4 C0 [- L│      06 我眼中的天堂.m4a
% m. a+ [! p( z3 S$ v9 E5 Y│      07 胆战心惊.m4a) V  Q% r1 q; f7 U
│      08 无聊生活.m4a! X7 M" T6 O3 y0 u
│      09 我会对自己说.m4a
& i6 p4 o7 }) A4 }$ S* w- _: D│      10 从今以后.m4a
. P: a; E% f! g1 U$ b3 c│      
* s, Y9 |8 k2 F1 A  E+ l* r├─1998 - 如果可以再见你
. Q  L5 l6 r0 S1 y- F% W& O8 n. g│      01 Love Theme 1 (Interlude).m4a# k9 j, V% P  M/ C$ L
│      02 神经质女主角.m4a
% n- c$ M3 o  R- v│      03 飞时期.m4a
# W; Q+ u. c. I4 B( H+ ?: j* A; h│      04 如果可以再见你.m4a
5 o$ A" M+ c$ T8 v: x│      05 一个你, 一个我.m4a8 q6 r9 f: R& y0 w+ B& v) v
│      06 心里有数 (Interlude).m4a( R& E1 [( q) M, K9 L$ ~+ @& L
│      07 心里有数.m4a
- C$ t: g# Q% }$ k│      08 Love Theme Two (Interlude).m4a2 W" L. R) v0 u$ O2 G" h
│      09 心算.m4a
9 b' H1 d5 _( F+ R8 W. g; I│      10 Police Station Rap_ Black vs. Yel.m4a) Y# O  P5 [8 a5 r7 A& P& C, L
│      11 Happy 2000.m4a
2 s. t9 R' V% c. o# V; t- |│      12 神经质男主角 (Interlude).m4a; x2 B  y/ ?/ E& \, s' n; h0 c
│      13 对不起,我爱谁.m4a
- @1 _9 X4 c! i" }# b6 b│      14 会客室.m4a
. o& ]: X5 H6 _2 }! p; m│      15 大纲与小节.m4a) y2 k6 N# V6 \6 g
│      16 我没有骗你.m4a- b" ]) A9 H& m8 ~+ t3 Y0 {1 D) J
│      17 Ahhhhh!!! (_电波少年_主题曲).m4a
) [" r! U& Q( i% N5 O8 i; }│      18 A Story (Interlude).m4a
3 o  M9 ?: i# @! R- h" u/ g! m- d│      19 Happy 2000 (Mandarin Version).m4a% D5 b6 k9 w, E- [4 q3 r( s
│      20 不怕你不爱我 (Mandarin Version).m4a
2 U, Y; U4 m- T7 ^& ~1 N: x4 @& j│      ; P) C( Z+ D9 N2 m( }5 O  ?0 D' u. |
├─1998 - 我这样爱你 - EP
7 N/ q' w# P; J* t' ?, d* C- D│      01 爱你_不爱你.m4a0 @) D2 e1 M# O/ N/ R
│      02 不要讲两次.m4a
( @& ?9 b0 q3 M5 `& X6 w  E│      03 少见多挂.m4a
% h$ I+ ^# [2 M. m. P│      04 我这样爱你.m4a7 o) ^. R# h8 L! Z! _& M' d" A
│      05 从过去到永远.m4a
) V9 W8 Q+ S5 T4 @) L& _! h8 v% t) h│      06 心在跳.m4a( H  H9 H2 J. Y5 z( p- d3 ^. q
│      9 W2 l: j- _2 l$ c
├─1999 - Leon Now
, Z8 Q$ N& K1 j% X2 V│      01 Sugar In the Marmalade.m4a2 x+ D. v% c/ v7 E6 |
│      02 Prima-Donna (Live).m4a8 h- X! M8 O+ H4 t
│      03 我爱花香不爱花.m4a1 ], _. g8 ~3 W, U" `) ]
│      04 从今开始 (Live).m4a, F& q1 r. j. M5 Y. K9 X
│      05 Be My Girl.m4a
9 t. `2 P7 y) ~$ M│      06 酸 (Live).m4a
9 V( C8 Y9 X$ t# M│      07 透明.m4a, D# B1 q" L9 I; ]+ J
│      08 珍惜.m4a# U& Q. R% I' c) C% U5 z
│      09 Ellie.m4a" h& I& D4 F2 A5 R- G' }. `
│      10 知道, 不知道.m4a
7 Q6 y$ H1 d1 v/ h! Q! [│      11 从今开始 (Instrumental).m4a
- v) j3 H, X# ^7 w│      12 Sugar In the Marmalade (Live).m4a
! n9 A7 @3 ?/ h; T│      
; V8 L9 d9 O# w2 B├─1999 - 眼睛想旅行
" I% F/ o; l* n( U) g% J+ F# d│      01 眼睛想旅行.m4a
. r5 p6 A; ~6 V# l3 G│      02 妄想非非.m4a$ g. x- B- u% r$ `/ a, f4 ^
│      03 That's life (Live).m4a: U7 ]. M4 F+ w1 @6 g& L
│      04 Before the Party Interlude.m4a
" h2 i% ~4 W3 a│      05 有空请爱我.m4a6 s( J% J' ?6 \0 j8 j' }8 i
│      06 You Are My Friend (Live).m4a/ j* Y' a+ `( s* L3 \
│      07 Happy 2000 (2000 Mix).m4a
# q2 W+ T+ ?' K│      08 Sugar In the Marmalade (Remix).m4a- ]1 m8 f" d' r0 H( t/ Y! }- A
│      09 You Are My Friend (Piano Music).m4a' K& y3 `/ n2 s( i9 C2 D& A
│      . A; ^  M. n! {7 @+ \: ?1 d. I! ]+ Q
├─1999 - 非我莫属(It Must Be Me)
2 U( w+ _4 g$ {7 D) K│      01 非我莫属(It Must Be Me).m4a- P1 L. a3 h, L+ ]2 r) s& e  o
│      02 我不是谁(I'm Not Anyone Else).m4a
! O! q9 w6 R7 ?5 [; K- c# v│      03 客串(Guest Player).m4a/ W  A2 X4 c# t* m# W
│      04 我把自己交给你(I Put Myself into Your Ha.m4a' U" A) k" b; B4 ?4 h" R! ^
│      05 Sugar in the Marmalade.m4a1 j% K4 f9 g: g7 R: g$ H
│      06 小心陌生人(Be Careful to Strangers).m4a7 D7 |4 M6 z/ p4 o2 ], T1 M
│      07 不怕你不爱我(I Won't Be Afraid of You D.m4a" N  N1 g  ?( E7 O8 s* ~
│      08 多久没有(How Long Has It).m4a/ Q( o3 D: i% G! d' `3 T  G
│      09 不会让你哭(Won't Make You Cry).m4a
1 t! G3 z$ E: B: n6 `7 {│      10 坐着看(Just Sitting and Watching).m4a+ ]2 {' g& g. Y5 e- T
│      11 交换心情(Mood Exchange).m4a: k2 k, b4 M# M( z. z. J0 c' D
│      12 Happy 2000.m4a2 U3 @% t9 m* d% ~1 I8 w4 v
│      13 心在跳(The Heart Is Beating).m4a0 V+ g- i+ e% y' L  E
│      14 种类(Category).m4a
6 L5 b4 {' E. F! x│      15 想着她(Thinking of Her).m4a
. h% |8 J( ^3 w) k│      16 Love Theme.m4a
0 |5 o0 l" Z& E$ H│      
; ]5 x! J4 q. o& |! h├─2000 - Leon Dawn
$ g, o4 n4 n" O- g│      01 Shen Mo.m4a
$ Q& ^% }" T* V1 q7 P│      02 Bu Ke Yi Sh.m4a* N" W6 J" F6 \1 r2 n; h. R
│      03 Bie Tian Shang Kou.m4a' g% g% Q" E# G
│      04 Yi Bi Yi.m4a
+ B6 h4 K" ~. O: o│      05 Hui Xiao Hui Ku.m4a
7 |" P+ w- h' b/ ]9 }6 U│      06 Shao Shu.m4a( J. S/ p! k- o/ Y+ ]
│      07 Wo Shi Fou Hai Ai Ni.m4a
5 [5 x) [  E  x3 T! \0 _) P; E│      08 Ai Ni Bian.m4a
3 R4 }3 V" ^1 y0 j! v. D" w& Q│      09 Shui Shen Huo Re.m4a
+ g/ l, o; Q( ?9 f│      10 Pai Xing Bang.m4a7 n' F3 J: D1 W4 ]! j; G: Q
│      11 Man Dong Zuo.m4a
6 q' L. H6 G7 R2 Y# N' m* a+ G5 W│      12 Interlude.m4a9 P; r6 J$ ~1 E3 J# V6 ]
│      * C1 E: u4 C$ H- v
├─2000 - Live 99 Concert
* ?3 _- q& |; I; B2 t, B5 ?/ u0 t│      01 如果可以再见你 (Live).m4a) ?* h: {8 @8 V+ q
│      02 神经质女主角 (Live).m4a, {+ d/ L/ z) d! K; f
│      03 飞时期 (Live).m4a; a$ p0 p- i$ |' ~. X
│      04 爱你_不爱你 (Live).m4a
# j  f; y% Z) q& C/ B│      05 对不起,我爱谁 (Live).m4a# [* x4 L& M( w, n2 z! E% o% W
│      06 从今开始 (Live).m4a
# Y5 v- @& g4 ^! _/ k+ f9 B7 S│      07 酸 (Live).m4a
7 [5 k$ V# r! x5 b* B│      08 妄想非非 (Live).m4a9 B' E$ l, c- M+ K
│      09 有空请爱我 (Live).m4a
- P5 T5 i% D, M* b; O  V+ ]│      10 眼睛想旅行 (Live).m4a
! m9 ]0 Q! N& Z+ T# m" ?( B# C│      11 Sugar In the Marmalade (Live).m4a4 _3 S' E3 S0 i1 w
│      12 Prima-Donna (Live).m4a
* o1 X, W. x: S; s" s0 n│      13 今生不再 (Live).m4a
2 W% n! x, y  @7 R0 ~7 y+ Y│      14 You Are My Friend (Live).m4a+ g3 J, ?: e4 c. ~5 l1 s
│      15 大纲与细节 (Live).m4a* Q: q# C* p: x3 r, Z& r, W
│      16 我这样爱你 (Live).m4a
" D( F) y- H" U; O8 Z, U│      17 That's Life (Live).m4a+ b% z# Y# ^- E5 p# Y* D& v
│      18 Happy 2000 (Live).m4a
$ k  D% \# x8 D  B│      " Z7 s, {8 }( n: V2 L+ ~
├─2000 - Love & Promises
* e5 @- W# L* O, w. E2 j2 E│      01 Love (Interlude).m4a0 f" q6 h7 }- S6 i, ], X: @! U
│      02 一言为定.m4a# p; b' P4 ]0 L! v
│      03 情归于尽.m4a
4 c: z# o+ P3 d- a+ w7 O9 W│      04 为了对你更思念.m4a1 X* \- Y  P3 k9 V
│      05 爱疯了.m4a
$ h. C3 O# [/ w. K' ~! [$ u│      06 爱的承诺.m4a7 R* {3 g; R' t& Q
│      07 情归于尽 (Piano Version).m4a
/ y* Z/ H: f+ h. f" K6 D│      08 Promises (Interlude).m4a& Z& ~* W8 [! e7 z) `# i
│      6 y: w/ w0 m( H2 c3 V! Z
├─2000 - 北京站7 e  l0 Z! L+ J1 t, u
│      01 Dreaming of U.m4a1 C# M+ r* N. V* P: v1 A; K
│      02 Can't Take My Eyes Off U.m4a
% g1 }" g5 m& n│      03 两位一体.m4a# x& A, e3 ~. O2 O+ h
│      04 全日爱.m4a
% p$ ]- h9 A7 {% f: |) @; g│      05 越夜越有机.m4a
5 u% x3 Y- _6 D# @. ]# v/ T│      06 Mi 2.m4a
% B4 A7 f8 p; [  G, {- Q│      07 Room 201.m4a
( l9 M4 E; C+ e# E1 I2 ?( [│      08 及时拥抱.m4a
$ S$ K, e% @# S# \- K* Q│      09 记忆的花园.m4a
0 R- M1 K& O* M: A│      10 Fly Me to the Moon.m4a
1 S+ G( q5 f5 B. l9 {$ C│      11 拥抱大世界.m4a1 d. Z9 Q, Q/ L$ G: Q  \9 N3 s
│      12 一秒钟两个世界.m4a
4 J- z5 j$ C; h│      13 爱天爱地.m4a
0 K; p3 A: B- A4 R5 {2 N│      14 Sausalito.m4a
. F% n; \+ A: k7 c  H  f│      15 提提我.m4a$ j- C  H+ p3 B4 y
│      16 Sausalito (Instrumental).m4a9 J/ q* _/ X0 E: k, B$ s' I
│      ' y* I$ c& X' O, M9 }
├─2001 - Leon the Red Shoes; r8 j- n, d  M: B6 Y& \
│      01 纯粹误会.m4a
: [% ^1 a! i  x: s4 M% F' M│      02 重色轻友.m4a5 T- C, |( }( h% d7 e/ q; D7 X
│      03 看上她.m4a3 n6 W7 `8 L0 @5 t  |
│      04 简爱.m4a9 b- s- _" R. p6 R
│      05 玩笑.m4a
* [7 }6 p" w7 \) o  V% o│      06 中毒的爱情.m4a: X* I; l, ?+ D- Y: |% l% F
│      07 不说不爱.m4a* }8 T7 d  a# ^. S& x* j4 f' U' a
│      08 Don't Know What to Say.m4a6 L9 o1 }- v" O0 D
│      09 D.I.Y.m4a
& B& s  |( o! l  `- [│      10 那天前那天后.m4a
* q. c" @' \7 U5 Z│      11 重爱轻友.m4a
8 q& T5 [% o$ |* |│      12 爱要去那里.m4a
& @1 G  p2 @5 p% b7 \7 v│      
9 E7 T1 ~2 z7 @) h5 K├─2001 - 长情 - EP
2 L) U. D2 p& z" v7 r) U│      01 长情.m4a
: b9 w# t- ]9 v% I- B│      02 心头高.m4a
* {/ I2 h/ L7 z, B$ W) P4 k│      03 丁香花.m4a6 |* s9 C0 a; r: E
│      04 大城小事.m4a) m, p& ^/ }  a; j6 P
│      05 Everything Must Go.m4a
, i6 y9 z; s" k0 G3 V6 Y│      
! }) m  r2 @9 i$ ^. T7 K├─2002 - Happiness1 W  o: c* N6 {% ]
│      01 Intro (Interlude).m4a* e/ y7 O# I) V5 Q- f4 c% q
│      02 心情好.m4a: T$ q" N: z7 d0 z
│      03 喜.m4a
6 y. p3 Q3 \. }+ E) m) ]2 c* _3 @│      04 不規則.m4a
2 l2 K$ e4 K! }1 {  T2 J2 g│      05 Home Alone.m4a
3 [8 X& f# J6 j: w) q0 t4 q│      06 你很愛我.m4a& ^" I5 y# s' X5 X" G, c
│      07 與你同行.m4a4 r% x% @# p8 U- Z) Y
│      08 趁高興.m4a2 F9 J  v) Z" q% E* d7 S9 M1 \1 h6 v
│      09 眼神騙不過.m4a5 S$ |+ C' y0 n+ q& V
│      10 Our X-Mas.m4a
+ J6 J! `& w; R7 p" w. \│      11 指日可待.m4a& j+ s% Q  p, X/ C) h% z
│      12 Love Instrumental.m4a# X& q+ L  ]. b8 T+ P
│      13 你都不愛我.m4a% S: m4 q  H$ A* T7 y( x
│      14 別框我.m4a
: ^8 w  v( \" m7 W│      + f; _# Z7 @. t9 w: H6 O: [, A# P
├─2002 - Homework
5 M# G" ]4 i& o* b3 ]5 y3 L│      01 你要懂得欺骗自己.m4a. f( I0 v% Y7 y; N) v
│      02 Ba Ba.m4a4 E8 j# d, _1 r* x) b4 K
│      03 一巴香水印.m4a
8 z, y) {- m( P  g) t│      04 米乱谂.m4a
( Y. z  S) W3 x* D│      05 最好你走.m4a# s/ j/ r  e/ `
│      06 好像在我耳旁.m4a
  ~& T6 E+ r# j# _1 t│      07 信你恋爱观.m4a
1 B0 F! G9 U4 N: @  Q( M9 e│      08 近在眼前.m4a
4 X" w  U/ B! |- [│      09 芝士人.m4a
, p6 x% U0 M7 H6 ^1 K9 M3 {│      10 别怕生疏.m4a- J. A9 I3 [9 D/ I: o
│      
& E2 z% `+ P# g9 ]├─2002 - Looking
* R5 s# L8 u7 H; d│      01 无事常相见 (Piano Version).m4a' x; @8 s1 E' g/ E3 I6 Z. D  r  }
│      02 爱是傻得起.m4a
2 `: j6 r- a- _# |1 H* Z│      03 蠢蠢欲动.m4a
) y/ K: {& P) v/ ~& r" w! R! c5 U│      04 无事常相见.m4a
5 @+ p6 ]8 k8 a; w, S│      05 你有本事.m4a7 O$ Q  |" H6 A8 C8 J- \3 ?
│      06 电殛.m4a- o6 \, w; F8 E6 z& h6 C9 [( W" b
│      07 I'll Never Fall In Love Again.m4a
: P/ u5 |9 S4 H, c│      
/ p8 H: F  i9 u6 R( q6 }├─2005 - 传奇 - Perhaps.._
) d4 b  k) d% S6 I* B│      01 情深说话未曾讲.m4a# x, s5 F7 D* H1 [$ N6 v2 o- ]
│      02 微风之前(离别之后).m4a
5 U0 ]! Z& B$ p) e6 v" ]│      03 色情男女.m4a9 t4 A( g2 B2 M( _4 A7 ]( _, _
│      04 你我.m4a6 _  V# ^5 E# C
│      05 或许...未必…不过.m4a
: ^( ^. Z4 l6 L5 b! ?+ S% [│      06 不思议的梦.m4a5 [* ~0 ^5 f' v9 M8 J9 c) U
│      07 甜蜜蜜 (Live at Dragon Studio).m4a; g0 R+ t1 H! ]" `' w. m
│      08 非一般的晚上 (Technova Mix).m4a! D4 e! o( q  ^: i8 `
│      09 女友的男友.m4a; C- X5 U0 {, q. r+ `. V+ A1 i; ]
│      10 今天不是偶然.m4a
- O- }' S+ L2 C' [│      11 或许...未必...不过 (Free As a Chimpanze.m4a: d$ U6 ~& H% a0 W
│      12 非一般的晚上.m4a
8 Z4 H  [6 N4 z6 [% r│      13 甜蜜蜜.m4a9 t5 X* G+ n4 G# G; W# m4 ]
│      14 口不对心 (国).m4a! P/ R& K6 Y6 P6 U0 k8 W7 Q
│      15 情深说话未曾讲 (国).m4a
5 E( @& A  Z) \* f│      - m. x1 o; I" I% q. x
├─2005 - 你爱不爱精选
. A( F# T+ m! _! g& t/ t$ q│      01 你令爱了不起.m4a
$ a( f1 C. X2 M│      02 100样可能.m4a+ c' a. A1 N( ]' A1 n
│      03 只要为我爱一天.m4a
. o6 G: Y5 z3 @9 X& j; }' f│      04 世界之最.m4a8 |. B7 s! N4 U3 ~( i" ~0 U  l+ l3 n
│      05 传情达意.m4a
, Y& j, @' x5 q, d/ F│      06 原来恋爱.m4a
6 [( }2 F6 y" `4 B$ P5 q) V│      07 感应.m4a
/ R& s& r; n: `+ c9 z│      08 情深说话未曾讲.m4a4 Q( J4 ?9 ]% \: V
│      09 或许...未必…不过.m4a
% H4 H+ Z# @# Y0 G5 _& |; M4 Q│      10 那有一天不想你.m4a
3 ^9 i' b- c9 p& y" B# P4 X│      11 DNA出错 (国).m4a; D/ p5 s* R. T1 t3 }
│      12 今夜你会不会来.m4a
0 C$ S% F: o  T, q7 t2 |/ ?$ G  W│      13 爱情影画戏.m4a# T2 v! W( V! o# k' T3 a% T& g
│      14 对不起, 我爱你.m4a
. Q; T' q! d- _  k0 p│      15 蓝色街灯.m4a
% K1 Q' Q* h% k6 i│      16 无名份的浪漫.m4a
! Z+ n+ Z. x# O  |  c) o" a│      
# T9 o$ H5 a: U" `' N, s: r  t' v├─2007 - 4 In Love
& a7 _' U- D6 q0 f) S" ?│      01 Ai Bu Wan.m4a: i6 P! W6 H2 h
│      02 Dui Ni Ai Bu Wan.m4a4 A8 S/ _2 o/ |2 k* u  w
│      03 Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie.m4a
. p- `' ]# ?# \* D│      04 Na You Yi Tian Bu Xiang Ni.m4a
1 u! w6 r& \' I│      05 Chang Ye Duo Lang Man.m4a' _+ I9 O  [9 s9 N4 w
│      06 Wo Shi Bu Shi Gai an Jing de Zou.m4a
/ X( D( o  X: \  ?  U│      07 Qing Yi Shi.m4a
& N9 K2 d  q2 p, `: |, B│      08 Yuan Ni Jin Ye Bie Li Qu.m4a7 z- x& I  ]8 u7 _
│      09 Qing Gan de Jin Qu.m4a
8 k. E  s* M  [! u* R8 J│      10 Wo Wei He Rang Ni Zou.m4a
$ H$ Y2 _# n2 f+ q+ Q7 V│      11 Fen Shou Zong Yao Zai Yu Tian.m4a
! k6 ~1 k+ Q7 m6 v. ^* \; i; Q6 |│      12 Dui Bu Qi Wo Ai Ni.m4a3 K4 K5 q. v! H+ g2 B/ l$ Q
│      13 Wang Qing Shui.m4a' U8 {) g/ [) g. R
│      14 Ai de Hu Huan.m4a3 v5 i# b' J' L1 E# U
│      15 Lan Yu.m4a
: J# O, [- j0 w/ T3 F: V│      16 Wo de Gan Jue.m4a
9 `  Y- D  ?/ X6 _# s. f│      
/ Q; z  h9 @+ U/ X" w% ]. D# X# S├─2007 - 复黑_ 我的感觉
* m+ K1 l  d7 b9 S│      01 夜变得精彩.m4a" ]) h& x7 M# F% y' b- p4 z
│      02 永相依.m4a
. Y! c7 N. I9 F3 v3 _│      03 今夜你会不会来.m4a
3 V; k6 y2 j4 M7 X4 \│      04 不羁舞台.m4a" ]9 c2 z7 j8 ^( T
│      05 我的感觉.m4a1 e, Y" ]2 i2 E7 j+ O- l: N8 ]
│      06 两心知.m4a
5 t; w0 }  U* q: ]│      07 你令我着迷.m4a
4 [9 W8 |- V# l0 L/ L& k5 \$ k│      08 真爱在明天.m4a* q  a# z' r$ X5 T& d/ ~8 E6 E
│      09 邂逅.偶遇.散步.对望.m4a7 T* @) {" |5 p7 p: c) m
│      10 爱永不变.m4a: k0 j: L' o" Y$ L- A, |0 b% r+ O6 A* o
│      : |3 a! q0 E. S0 x( g  a
├─2008 - 金碟铁盒珍藏系列_ 黎明/ C% ~+ A; W# f6 g
│      01 我这样爱你.m4a
3 K: w$ b) g! D6 w│      02 今生不再.m4a: V: Z+ H/ n+ D1 }5 |" \' |+ ?
│      03 如果可以再见你.m4a1 i! \0 S7 e1 Z& ~% }: a: ~) P/ ?! y3 l
│      04 从今开始.m4a
4 C. i2 r4 C) o1 D) `1 G│      05 及时拥抱.m4a; ~3 M/ H# S/ P  P- N
│      06 大纲与小节.m4a8 o+ }4 W. J6 |- c1 e
│      07 眼神骗不过.m4a
/ [- m( i1 B2 e- `6 o" ~/ ~│      08 简爱.m4a
7 y: z- k6 Q" @; E│      09 非我莫属.m4a
) J1 F' @! ~9 `; I: F│      10 Sugar In the Marmalade.m4a
/ R1 Y% t' {9 c' U7 D& X3 o│      11 爱比我重要.m4a
  E  Y- |4 O2 H3 d) p5 m) u# n- q+ z│      12 越夜越有机.m4a
1 v6 @% X' M, y& g! _! m5 @! V  ^│      13 你要懂得欺骗自己.m4a
! y3 i" X& L; d│      14 眼睛想旅行.m4a
& |5 I0 n/ o9 w  ?2 i1 s│      15 Try to Remember.m4a
! t6 f6 _" E5 J8 o) x4 }│      
- B) Z' l' Q6 ~% C├─2009 - More Than Classic
* c1 m- V% q  t" {│      1-01 相逢在雨中.m4a
) ?/ c5 c2 b  X0 g9 D- X) b0 I│      1-02 如果这是情.m4a* @* X% l5 \, L
│      1-03 对不起, 我爱你.m4a
" f/ f+ |4 u# W$ J2 Y1 s│      1-04 夏日倾情.m4a
" u/ v5 E( C1 B│      1-05 一夜倾情.m4a5 w7 Q7 G+ t. N4 I$ @6 {
│      1-06 两心知.m4a) g7 z) n: P0 H) N
│      1-07 真爱在明天.m4a# {( M: @* \$ |8 l
│      1-08 深秋的黎明.m4a
% \% f/ @# H- i* H2 W% i│      1-09 送你一瓣的雪花.m4a2 y, I5 }0 A, f$ f, P, _1 c
│      1-10 无名份的浪漫.m4a
2 _/ ?/ k" c- X, B7 s" ^# f│      1-11 孤单的人孤单的我.m4a& j8 \+ s4 {2 K
│      1-12 但愿不只是朋友.m4a* \/ q) i# q- D- k
│      1-13 今夜你会不会来.m4a
- Q8 o" R2 t" K1 p│      1-14 没名字的歌,无名字的你.m4a
& d9 X! ~% T5 a: v8 g) G- I│      1-15 那有一天不想你.m4a: q/ x2 R: I  I$ a, i9 P$ ]
│      1-16 一生最爱就是你.m4a; w3 G* p- S3 X0 E$ ^  n& u
│      2-01 情深说话未曾讲.m4a
! J$ M5 ^/ u! p│      2-02 或许...未必...不过.m4a
- `) a5 k, K+ ?" f* I( X│      2-03 你令爱了不起.m4a
( ]. J9 W. Q( N% A│      2-04 只要为我爱一天.m4a$ U  F, i/ e% s$ i8 u
│      2-05 传情达意.m4a) \3 h3 D  S+ V! ]
│      2-06 开放.m4a( i2 h! e" y6 L- r# B- s
│      2-07 我这样爱你.m4a$ ^( R0 h/ o. b
│      2-08 从今开始.m4a
/ T/ ?; w! q( P1 j) z! h  `$ ?│      2-09 今生不再.m4a. a2 y/ l: _$ r$ i3 C" [8 ^$ ?
│      2-10 如果可以再见你.m4a/ B7 n, W  X. \& p$ i
│      2-11 及时拥抱.m4a
0 R! }5 o8 R3 W│      2-12 爱比我重要.m4a1 Q2 Y) I- K1 Y1 o
│      2-13 简爱.m4a
- x' {5 ]2 h" N9 |( U# ~$ c! E4 L│      2-14 你很爱我.m4a
( Z* z4 i3 \4 @, c1 V│      2-15 眼神骗不过.m4a' F- k8 ]) i! A$ R2 D& H& p4 s
│      2-16 最好你走.m4a
7 Y) F  b8 ]$ Z2 ]" c: l4 F│      3-01 我的亲爱.m4a" |/ b" [4 V, O5 C
│      3-02 我爱 ICHI BAN.m4a- d% b4 m6 [% Z- x
│      3-02 我爱Ichiban.m4a3 e# N/ ]0 R" i" Q" m. O
│      3-03 夏日烧着了.m4a
3 h9 _8 U/ _, w│      3-04 危情追踪.m4a
( N3 ?6 v( t/ w- n7 D│      3-05 我来自北京.m4a
% k$ g) z5 V; F│      3-06 DNA出错 (国).m4a6 w5 k) J" x$ p; ?
│      3-07 100样可能.m4a
8 M- I; j6 l0 I& J2 S6 k7 k0 B│      3-08 爱你_不爱你.m4a5 N( I( L3 v- E. q0 m$ a# ?5 n
│      3-09 Sugar In The Marmalade.m4a1 \. w) A" W# x5 U6 a
│      3-10 Can't Take My Eyes Off U.m4a
# t+ ^$ W* T' B2 `7 U# m0 E" D│      3-11 Prima Donna.m4a
3 b" _" A8 Z* }2 c│      3-11 Prima-Donna.m4a
0 e9 e* b4 ]* Q1 D1 s! J│      3-12 眼睛想旅行.m4a& y* |. M6 e0 |$ Z, t5 R; [, \
│      3-13 酸.m4a. G) r4 `+ S1 j7 d9 i8 E0 a- A
│      3-14 指日可待.m4a
' l1 M6 P8 P- y# l, \│      3-15 Ba Ba.m4a5 t/ v! C6 t' }, r, {' |7 R% h6 q7 t
│      3-16 喜.m4a6 M5 _! [% O+ f
│      . P" L# T. Y; p
├─2010 - 复黑王 相逢在雨中# J2 `( e7 H0 p
│      01 相逢在雨中.m4a9 F- n. G# Q- C# R+ q% L
│      02 失恋广告.m4a
& C. `! d( r; F6 i│      03 无名份的浪漫.m4a) d, L6 `, T0 Z) ]: c
│      04 恋火.m4a, k% j  d" D% b' i5 z2 s
│      05 一生比我好.m4a: ^0 r6 V# d. n( P' e; L$ _
│      06 情是我所有.m4a
5 @5 `  B. ^1 a6 x0 M# t│      07 赤色黎明.m4a
% {! n1 m3 D% I$ m! \! a│      08 真挚.m4a
( ^6 W& _! j7 W│      09 夏日方程式.m4a, G1 v9 t. N0 V& g8 q. e: q) {
│      10 飞渡烟雨间.m4a
0 q6 w7 [" r7 C* G" D# L# @  P│      
! X/ g5 D5 `0 o8 J├─2010 - 复黑王_ 亲近你9 {. E$ p% e% g# e5 K* L
│      01 亲近你.m4a$ K' b& U  v" c& w
│      02 末世纪之恋.m4a; m+ U8 J) ]# p3 z$ i: ]. r
│      03 Sarah不要爱她.m4a
- p  W. z* U9 b" u. Z; B+ K│      04 不恋你.m4a: u1 b) ]2 @! t6 d9 {5 i; l
│      05 伤心的背后.m4a  \! Q) ?  P- V6 a! O, ]
│      06 人在边缘.m4a
6 R  S9 n/ m4 P1 K5 Q│      07 我终失去你.m4a) I% v" c. N1 n! e: e" o$ j* Z- n
│      08 特别的歌给特别的妳.m4a
3 ]; H9 q' _% R: W" C│      09 如果这是情.m4a$ |, O8 e  r5 z" y
│      10 倾心笑一次.m4a
( N, |4 ?# Z7 u! f" m0 R- B, c/ F│      3 Q" G2 O5 Q4 B5 Q* H+ \3 r8 x9 q
├─2010 - 复黑王_ 但愿不只是朋友
; N( o  V9 R8 q5 w: |9 B- _│      01 我会像你一样傻.m4a; g, A5 s, _0 u$ p! ?- o5 |
│      02 我来自北京.m4a
. X/ S! @- \% q│      03 但愿不只是朋友.m4a$ \8 P' Z# i8 L9 `' m
│      04 我的灰姑娘.m4a
9 a% {0 z7 I3 h" W5 [│      05 你是否天使_.m4a
' `, }$ K3 C7 S│      06 情归落泊.m4a/ y( G6 E  y6 a3 q1 x3 k
│      07 对得起自己.m4a
1 f: X* a' P. F- l9 j4 Q4 f- B│      08 天才白痴往日情.m4a
* m5 i1 b7 g- _# Q1 c2 O+ p│      09 梦工厂.m4a' D5 d/ o; r  B1 X& r
│      10 因你在此 - 给黎明Fun舍.m4a
3 o3 x7 S9 Q1 y& r/ U│      & A( P+ V" y7 y$ q/ [
├─2010 - 烟火(Fireworks)
& @' m8 W( z4 j* A( [( P$ y/ ^1 C│      1-01 烟火(Fireworks).m4a# u! U8 t+ k. }  }: d/ H- M
│      1-02 长情(Long Love).m4a; D5 X" l) w( ^6 n4 d
│      1-03 情归於尽(Love Is Over).m4a/ J7 u; j& ~; [# J5 S" u7 Q( P
│      1-04 我的感觉(My Feeling).m4a+ f8 D! M2 A8 e; q: V& \
│      1-05 愿你今夜别离开(Wish You Would Not Leav.m4a4 w+ P, k0 b; C* f5 ~
│      1-06 不可一世(Arrogant).m4a' @1 |* f% S4 m7 S  W( ?* u$ O
│      1-07 是我(Is Me).m4a3 A3 a  _8 ]  Q0 o( n% W
│      1-08 别来无恙(Again Unscarred).m4a8 f. l" ~. J/ ~/ \( w$ `' d
│      1-09 别舔伤口(Do Not Lick Wounds).m4a
6 w! z6 @3 N% Y/ P9 o│      1-10 两个人的烟火(Fireworkds).m4a4 Q1 [$ y7 i  M4 K
│      1-11 你懂我的爱(You Know My Love).m4a8 d6 ?% r9 z$ ~- o* b1 H
│      1-12 无事常相见(Meet Often).m4a
+ a" _) F2 j. B- K9 D# M│      1-13 爱是傻得起(Love Is Silly).m4a
8 b/ \7 U% {; I1 _+ V# N; w1 ?│      1-14 日光甦醒时(Sunlight Awakens).m4a
. S; a1 I& C" z/ ~7 v2 ~8 L│      1-15 你有本事(You Have Power).m4a
; j* w! g! a% p+ u│      1-16 嬲(Ying and Wifred).m4a& Q) S( J7 P& v3 b
│      2-01 突然念旧(Suddenly Nostalgic).m4a
2 }, v( }" Y2 @# m/ H" B, {│      2-02 谁教我(Who Teaches Me).m4a
% {# K2 J5 D$ J, F) `% u│      2-03 一言为定(Agreement).m4a% h! N& b! O) W# y: n" z; [
│      2-04 为了对你更想念(More Miss You).m4a: A* M. I. R' u
│      2-05 有情郎(A Lover).m4a$ h% h8 I* n8 P  o, X
│      2-06 事过境迁(Overtaken by Events).m4a
' N& c2 |. Z. s+ L0 R│      2-07 一比一(One to One).m4a
% Z8 A& S0 B% h* B9 A│      2-08 Good Day.m4a* y) j# _8 j( N% I
│      2-09 那有一天不想你(Miss You Everyday).m4a
1 A, L7 Y8 e% \9 C0 t│      2-10 对不起我爱你(Sorry I Love You).m4a
) H8 y+ A- w+ _; v$ b" p# ~6 _9 G( j│      2-11 想你们(Like You).m4a
6 A& E0 j& T! t. p4 B│      2-12 心头高(Ambitious You).m4a6 X3 P( [" n% g, ^* r$ |
│      2-13 赤脚男人的山谷(Barefoot Men of the Val.m4a! T# h, b! A. ^1 X. D' D& J" A
│      2-14 会笑会哭(Laugh Cry).m4a8 r7 ?" s8 y4 M, P
│      2-15 大城小事(Big City Little Thing).m4a
9 }  R) S0 V2 K: u│      2-16 回来说爱著我(Come Back to Say Love Me.m4a
& S& l# |8 U$ z9 C; |8 E, h2 J│      1 @# a, z; f' z/ n
├─2011 - X Dec 11 - EP9 H& i4 b1 U0 L, p& X' j0 G
│      01 情.m4a
: H# \  d" g- S( `. U│      02 迟D见.m4a
" v) s0 _' X6 T8 ]6 \9 p3 i0 ?│      03 一念.m4a) Z- J) n0 ?- Q! ?
│      04 See You Later.m4a
- {+ b# U* M, Z: U' s+ U% a│      
/ R' @) T1 c- O$ P) w├─2013 - 我可以忘記你 - Single# P0 Y$ q+ u1 B- h5 `- o4 K
│      01 我可以忘記你.m4a4 z; B) H) }0 Z: L
│      
0 r# B5 Y: x. _( \: @├─2019 - 忘記和記 - Single8 ]. I; C& {- i6 v  h' h
│      01 忘記和記.m4a6 I! U& H5 @3 a* [& d2 w
│      
) c2 V# E+ v  D% b) i* y├─2020 - 存入愛 - Single
' z2 _! M& b8 D! T│      01 存入愛.m4a2 f% W, P+ I( M8 @5 ?2 D! A7 S
│      
5 ^7 m+ q7 N5 A8 p: ]└─2020 - 顧家 EP% d- K9 b+ e) B& W) w
        01 顧家 (同居版).m4a. K- p' {* V8 F- r! X, a
        02 顧家 (已婚版).m4a
7 b, V$ W  [( m4 h8 `, Q& q% O! N, E5 s! n
, h% c2 Y* w1 {8 Q- _+ }
" Y3 |1 e0 c8 c$ x/ H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  x+ V/ q+ T: K+ w8 R
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-1 17:06:34 | 显示全部楼层
多谢分享 2 b5 @3 N& c$ f* u7 Z- E- `; F
3 n& x$ i$ J9 W) b. T- s
天王的声音暖暖动听
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 03:59:51 | 显示全部楼层
喜欢黎明的资源,谢谢分享。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-11 01:06:30 | 显示全部楼层
和这个多少哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 13:58:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,有些不错的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 11:46:39 | 显示全部楼层
很喜欢黎明的歌,下来听听。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-11 22:13:16 | 显示全部楼层
四大天王之一,利害喔
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 16:26:23 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 21:39:53 | 显示全部楼层
我爱黎明爱
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-25 11:03:58 | 显示全部楼层
我爱黎明,我爱黎明
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-5-29 03:16 , Processed in 0.365800 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表