AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

张学友 - 《张学友作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2018-12-25 09:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
246669552.jpg

+ h9 A% y* ?. ~( ?' u& O0 ?$ G  H0 C6 {- [$ y, @& m+ C3 M

- w6 h- Y; S2 j9 e
张学友简介
张学友(Jacky Cheung),1961年7月10日出生于中国香港,祖籍天津市,中国香港男歌手、演员、作曲人,毕业于香港崇文英文书院。 1984年因获得首届香港十八区业余歌唱大赛冠军而出道。1985年发行个人首张专辑《Smile》。1986年凭借歌曲《遥远的她》在香港乐坛获得关注。1993年发行的专辑《吻别》打破华语唱片在台湾的销量纪录。1995年起连续两年获得世界音乐大奖全球销量最高华人歌手奖。1997年参与策划并主演音乐剧《雪狼湖》。1998年凭借专辑《想和你去吹吹风》获得第9届台湾金曲奖最佳国语男演唱人奖。2001年获得香港乐坛最高荣誉金针奖。2004年发行个人首张全创作专辑《Life Is Like A Dream》。2012年打破12个月内巡回演唱会观众人数的吉尼斯世界纪录。2013年获得十大中文金曲金曲35周年荣誉大奖。2016年举行“A CLASSIC TOUR 学友·经典世界巡回演唱会” 。 1986年出演个人首部电影《霹雳大喇叭》。1989年凭借剧情片《旺角卡门》获得第8届香港电影金像奖最佳男配角奖。1990年凭借武侠片《笑傲江湖》获得第27届台湾电影金马奖最佳男配角奖。1996年正式息影。2001年复出拍片。2002年凭借文艺片《男人四十》获得印度国际电影节最佳男演员奖。2007年在香港星光大道留下手印。2010年主演文艺片《月满轩尼诗》。2015年主演动作片《赤道》。 张学友关心公益慈善。1998年当选香港十大杰出青年。1999年当选世界十大杰出青年。2003年起连续七年担任香港演艺人协会副会长。
; I  P$ s% C+ {8 o% Y; m# W( i* p$ I

5 h4 o3 N8 y9 G; V$ l' c3 J
2 `, g/ r7 J) v0 H% o├─1985 - Smile* B! o, Y" d9 b1 Z, }9 H& q7 _
│      01 輕撫你的臉.m4a; H, u/ o" b" `, t
│      02 愛的卡幫.m4a
+ P1 _# a  e- z4 A' r5 M' r│      03 絲絲記憶.m4a
; g5 K( P, H. J# h│      04 局外人.m4a
, K. _2 o' F: J- l" D, }: Q- B│      05 懷抱的您.m4a0 H8 y* V8 j* b: r
│      06 甜夢.m4a, h$ |  D% n- I1 j5 j
│      07 情已逝.m4a
7 V& i' f6 F$ T. V│      08 造夢者.m4a) n# k! L; s5 F. |  J, l
│      09 溫柔.m4a
' _! [* N0 t1 p' d% B5 I│      10 交叉算了.m4a
$ _. ]: V, v2 D3 h- [: l│      11 Smile Again 瑪莉亞.m4a
. b" a# G4 f) J7 t& D9 P+ j│      " [# u$ `& }0 K. t2 q: j" W( L
├─1985 - 相爱
( j# A. {. b/ U- a( c, x│      01 别恋.m4a. N1 o2 \* d# ?
│      02 你每句说话.m4a
8 [% l# ]1 t+ E9 O; V4 J│      03 初吻.m4a
& T9 I9 d! t) Z- e& \( Y│      04 相爱.m4a
; U6 U) E* ~; _% c' w$ [" W" N7 a│      05 小男人.m4a
' U# O& I6 d5 a8 v9 d2 b  \- f│      06 狂傲.m4a
9 k. A7 j+ z' @. D│      07 蓝雨.m4a( h1 p- w# {. i" c0 E
│      08 飞机师的风衣.m4a7 S+ [2 r$ j# [& |" y: c
│      09 Oh! No!.m4a
1 o3 r" o% M$ E' ^3 u, m  \│      10 温馨.m4a5 |; z0 P5 [( ~- f( `
│      11 炸弹.m4a
/ w9 I& q1 j6 }6 f│      12 清风.m4a" {4 Q5 e) W0 {6 S0 T! `( t! U
│      
+ N6 c# H, E. q8 x8 A3 A├─1986 - Amour _ 遥远的她' l/ ~; h0 F( B0 i* s/ n' v' c, \
│      01 Amour.m4a7 g. D9 L3 c7 C; B, D
│      02 月半弯.m4a
' V9 D: B- J1 {3 C8 a4 e1 A: W│      03 偷心者.m4a3 V7 F5 B9 ^* ]' q5 j3 q7 L
│      04 爱恋的星火.m4a. o+ M' A9 z) K1 O' f1 d4 r7 X7 m
│      05 苗.m4a
3 `4 ^6 L; ~1 u│      06 恕难从命.m4a9 V6 D3 {. z( w1 e8 G2 \' Y+ m
│      07 遥远的她.m4a* I) M6 U+ J, q
│      08 单车少女.m4a
; @0 o  T5 c1 }$ J$ W8 Z- o4 d│      09 真面目, 假面具.m4a0 Z; S, ~. b+ S" Q: t: M4 }
│      10 征途.m4a
# B6 g& A( U- b1 `│      11 霸王別姬.m4a
+ f7 Y% ?- @% ]7 O3 O, t│      12 楚歌.m4a
1 D; B7 @' U$ `2 d" K│      $ g, A4 Y, B4 A2 U" G/ y' V
├─1986 - Jacky
! @4 W: ?  z0 s9 K7 o2 D6 a│      01 夜深.m4a
6 n4 o7 F1 P* z% h5 b, z" m│      02 沉默的眼睛.m4a
; k6 x8 q- l$ F$ b/ L5 X│      03 真空十九小时.m4a
1 k0 }9 ]% Y' j" q+ `! f: k│      04 不变的俏面.m4a
; R) f! U, \: O/ m( ^( J: s# P. ?│      05 迷情.m4a
- s  a# h* b/ Y# a1 X- h7 F│      06 太阳星辰.m4a/ l$ u6 |7 _3 J) g! t9 [9 R; M% k. |
│      07 Maria.m4a
6 z6 B4 x4 n5 Q" s( O, l" p' Y( H│      08 爱因斯坦.m4a
: n4 ^3 [  F/ d* p* X# ~│      09 等妳.m4a9 O9 {* i& Y5 E1 ^
│      10 最后的告别.m4a
" g: [9 z0 Q6 c" {1 Y2 T. W│      
) E* g# D2 C# e# w! h9 R; P  e4 I├─1986 - 在我心深处% I  b: m. R0 Q0 h* p- b, v6 `
│      01 蓝雨 (国).m4a
3 c. e; j2 x  `  I/ C6 d│      02 在我心深处.m4a/ {( H6 l3 ^4 e) i' b7 k
│      03 梦.m4a
& k( ]- \8 q" s! P│      04 思念 ~ 台北之歌.m4a( Q% V) T5 l) Q$ F" j5 S% u( d5 l
│      05 系情.m4a- w; H( \( g& [# g3 ~% c" Q
│      06 别恋.m4a
0 e: R9 P1 Y4 G5 g│      07 是悲是喜.m4a, Y6 i3 ?7 F  J6 E* \% p, P. |
│      08 二人世界.m4a
' s; l: x0 E' F0 _│      09 狂傲.m4a- E) O' p# Q4 o. z0 Q6 r! X- C
│      10 梦里面你是谁.m4a7 t' U$ e+ l. w; R
│      + q2 ]/ w* i0 [; z: o" \" h) U
├─1986 - 情无四归
4 {  w3 @1 s) c, {4 W7 W" Q│      01 爱慕.m4a8 R/ v8 U! m  n  ]3 w+ r  R
│      02 月半弯(国).m4a( Z  D0 U  k9 R( M
│      03 你来我往.m4a1 u; c( H( l+ s; |) w
│      04 遥远的她 (国).m4a) \# z( E$ s6 \8 @8 p
│      05 征途 (国).m4a
* z6 H0 F2 S: K) D│      06 情己逝 (国).m4a
" u7 n- D. Z4 v7 l9 J│      07 穿过你的黑发的我的手.m4a6 [, k3 e; I, q! O$ S- O7 d9 \
│      08 永远的笑靥.m4a5 [6 j9 j% }4 O/ F! ^
│      09 自己的路.m4a4 K4 A2 V9 h0 Q, [# `/ O3 h0 Z
│      10 每次都想呼喊你的名字.m4a( \1 L7 b+ v  I6 y: A
│      : v/ J/ h, _- P. X
├─1986 - 意乱情迷+ V3 h/ p; V, @- C
│      01 思念.m4a
8 i/ c; `/ U5 q! c4 N2 t* d│      02 在清晨道别离.m4a- Q8 ~: `" C* s% w( D/ Y7 j
│      03 夜深.m4a6 f: j7 e! k, h# ], o' a
│      04 沈默的眼睛.m4a
) K$ K4 Y- f" |# s│      05 等妳.m4a
: F4 a: Q; |: s4 {. t2 X0 E- q│      06 昨日情.m4a  T! b3 k6 t1 ?8 P
│      07 爱情庞克.m4a! j# l- S3 w" M* K
│      08 玛丽亚.m4a; Y+ [/ h7 T" Q4 h
│      09 太阳星辰 (国).m4a. Z6 S( {0 d+ w
│      10 不再是梦.m4a( E+ L# q8 W. a  W# X! K+ H6 k
│        _* f2 e% e* {$ u6 A3 Z" U
├─1987 - 在我心深處
, I8 c; P, _: U% V5 _│      01 孤單的佔領.m4a
2 b" a7 [9 g8 b; M│      02 晴天雨天孩子天.m4a
; @% r  L' a/ i2 t│      03 外星客.m4a
  Y% r8 c8 A7 V4 Z5 Q│      04 藍雨.m4a% A5 Y( B1 _" h2 @) R# U# b- {
│      05 在我心深處.m4a
' u' _. w) T. a. ?7 j) {2 Q│      06 二人世界.m4a9 y4 b+ K. G/ B4 a8 f4 Z8 \
│      07 狂傲.m4a
" B9 L( ^% i4 q9 c3 _* r│      08 別戀.m4a
+ S- [6 ~7 N$ A# M2 R& s, k' K/ Q│      09 是悲是喜.m4a
$ y% E" u/ \3 w│      10 夢裡面妳是誰.m4a
. C4 y. N: ^& c  t; |' {1 F│      11 夢.m4a" T7 i' K1 g$ N# ]0 s7 L
│      12 思念 ~ 台北之歌.m4a
  h* u3 w7 w" f; y3 c7 K│      13 繫情.m4a+ a6 \( {9 x8 u& A
│      6 c" y: }6 i( I- O" A+ M& G: s9 |3 m
├─1987 - 张学友87'演唱会
" w+ w" {( j5 q0 u" L5 ]( F│      1-01 序曲.m4a
. M; {1 W# c: U* c+ Q5 r9 V│      1-02 狂傲.m4a# @. l! F9 o7 K
│      1-03 相爱.m4a: V# Y. R; X; Q/ T4 }
│      1-04 初吻.m4a7 X: ~% o& ~4 W: G: y
│      1-05 爱的卡帮.m4a+ d( N- b# U' p  ^5 M
│      1-06 蓝雨.m4a
( @, q$ O0 {( R/ C& ?│      1-07 孤单的占领.m4a9 k  O4 p+ O, }* u
│      1-08 恕难从命.m4a
" B$ W4 G9 B$ e) S│      1-09 霸王别姬.m4a
! @) F- \3 t4 s+ R1 J│      1-10 晴天、雨天、孩子天.m4a
' t' s' |7 o2 X│      1-11 交叉算了.m4a
% y* ^& t# x6 {8 P& u2 P│      1-12 月半弯.m4a- m4 Z- s- t7 N
│      1-13 飞机师的风衣.m4a
1 o# m6 t. u9 e$ j) }│      2-01 情已逝.m4a6 D3 E2 a! }0 m- ~
│      2-02 轻抚妳的脸.m4a; U. |+ Z8 O1 r" t
│      2-03 遥远的她.m4a
7 ?* R1 `8 z8 u6 Y- s8 ?│      2-04 别恋.m4a
" R# {$ P  K4 r0 O& b│      2-05 Smile Again 玛莉亚.m4a
4 V; @0 I8 @! X( w: p0 d│      2-06 偷心者.m4a) R1 B1 E' m% R! L  I
│      2-07 Amour (Live in Hong Kong, 1987).m4a; _* K3 ~8 T+ `( T8 l# _
│      2-08 丝丝记忆.m4a( g, a# |/ {" I' U3 K2 m3 B1 n3 Z7 ^
│      2-09 太阳星辰.m4a8 J4 c: |9 _/ y0 p( p% f
│      
  G1 `1 l6 E* d  u) ?" ]├─1987 - 昨夜梦魂中
& \( k: e" B' N( s! _% c5 X│      01 昨夜梦魂中.m4a
8 z) b6 m" a4 y7 i  C1 b; O& W│      02 迫我绝情.m4a# z) Z7 n! ?0 T3 q
│      03 尽在无言.m4a
7 T5 ~6 \: r( f, P% p# N( [  ]│      04 天变地变情不变.m4a
+ n6 ?) }$ D2 j: h, o│      05 梦里的声音.m4a
- k# g8 a! k5 l+ v& A  w( ^0 }& J3 L$ d│      06 别了.m4a' o8 {- m* v- o3 ?2 W
│      07 不再是我.m4a
. K. c) G! }! {. b' I- J│      08 长相依.m4a& S: B7 h9 Q+ q4 h& G9 g
│      09 战场.m4a
5 j$ @' X& U% @0 ~8 D6 ~│      10 乐园再见.m4a
; W7 ~4 H* B0 C9 z│      11 昨夜梦魂中(回忆).m4a8 H. ?8 g# R9 F! l
│      
# k- ^% w1 G! ?0 N9 K├─1988 - 给我亲爱的9 ~. T% f7 g; i  z7 `
│      01 不准点火.m4a
4 Q" W$ g% d: H0 U│      02 给我亲爱的.m4a
0 O/ x" g+ y, j7 Y+ H3 U. K│      03 忘情负义.m4a* M. k; [  u0 G' H  y) [/ F* P/ x
│      04 Cry!.m4a- r5 j' O* O9 r+ y, k7 J' S! M: [
│      05 旧信旧梦.m4a& n1 W0 T* d. z8 y! @* m& l2 b/ e% z
│      06 Linda.m4a2 Q9 [2 u" L0 X/ R  l! o
│      07 法国餐厅.m4a
3 ^8 d5 c' p8 N& T3 Q5 f' `│      08 热情面具.m4a/ h( F4 V- X6 e3 ^- o  S
│      09 仍是会喜欢你.m4a# @: S) u  p$ h
│      10 圈圈.m4a
" H! u; m# l* ~8 f│      ! @2 ?- o0 D7 e* f* G
├─1989 - 复黑王_ 祗愿一生爱一人2 o7 u! Y6 r2 ~' @1 d
│      01 祗愿一生爱一人.m4a! @# W/ _! l' w
│      02 花花公子.m4a
9 z+ W& P; e; |& M8 ?' @│      03 忘情冷雨夜.m4a
' ~/ U5 ?, {3 r+ N7 Q│      04 夕阳醉了.m4a3 y, ]8 i0 M! h1 w: _
│      05 欢场.m4a. ]/ P" S/ u8 I% g0 Y
│      06 亲亲.m4a& N/ c% T& G( [; M  E- q  `4 T
│      07 你没有错.m4a* w$ {* W7 C! \$ r
│      08 迷失的方向.m4a
2 ~3 [1 r1 t: ^2 X# d6 e4 D│      09 一往情深.m4a5 M; E( v' ]( L$ L
│      10 信念.m4a( D% J; f( l7 p, s1 g7 T
│      
+ b- a6 U( ^8 m├─1991 - 一颗不变心& o4 T$ G- i& V0 Y1 ]' ]0 X
│      01 壮志骄阳.m4a
/ }1 p3 [" w+ @5 B- [" n! [│      02 一颗不变心.m4a
$ P: ]2 I+ u$ ^, H8 @│      03 Ooh La La.m4a0 {" Z3 C& i& c
│      04 你不再说爱我.m4a
3 b6 |6 }1 x6 k! b% g│      05 我爱玫瑰园.m4a' r* a; D  v9 v- u& Z) y% j0 T3 ?
│      06 今晚要尽情.m4a
& k& u% ]9 u# A6 u│      07 夜茫茫.m4a  Z5 {5 u2 V/ Y8 K* Z: K; m
│      08 一吻=两心印.m4a
: R1 k, g; M4 z/ \$ ^0 R6 @│      09 别让我发现你在哭.m4a  Z8 Q0 {' m  B. [
│      10 道道道.m4a
! X2 o% _0 X; g3 d. t7 ^3 X│      : R+ m; M$ w9 v  j! N+ o; t
├─1991 - 情不禁
6 R) N: f' N/ n( _" _  P0 u5 V+ l│      01 情不禁(粤).m4a( [, U# h" C$ \1 H9 ]
│      02 任性.m4a
2 G, c" G+ @, u3 S! j4 K7 q( @│      03 每天爱你多一些.m4a) z- ^3 r: ]# v5 _/ p
│      04 马路英雄.m4a
: X' _  i4 l# ]│      05 再爱上你.m4a4 j/ M5 K* _0 L# m: X# ?5 B% i$ R
│      06 如没有你.m4a1 n7 r/ p7 G9 {1 c: \! ]
│      07 早已离开我.m4a
/ e8 M' H2 q  e4 Y6 U* d│      08 _小姐,贵姓__.m4a
6 \, j& @" x5 ^$ n, U) ^$ y0 V│      09 冰冷的手.m4a- O# t0 T) N3 E0 D4 `% d
│      10 缘尽情未了.m4a% d/ Z; K7 x; r: d
│      + G( G/ ~3 J! {& c4 w, W* R' D" F
├─1991 - 每天爱你多一些演唱会'91
! G- }, @% S" [! \9 K" n; y│      1-01 Ooh La La (Live in Hong Kong, 1.m4a1 C9 Y; F1 _* L9 K
│      1-02 情不禁.m4a
2 N; X- B! m- m/ g$ ]; r" \! D│      1-03 蓝雨.m4a
9 n+ A$ Z- S" i( S5 `9 G5 T' i) @│      1-04 别恋.m4a
9 K0 s1 }/ ~4 [: H! i0 C│      1-05 Linda (Live in Hong Kong, 1991).m4a
2 r0 o% G, M7 D  Y  J│      1-06 花花公子.m4a; {4 w$ Q7 L  E3 q8 V
│      1-07 Smile Again 玛莉亚.m4a
2 u7 w3 _# f9 j: R4 ^# }│      1-08 月半弯.m4a
1 z- \7 N( A7 t│      1-09 偷心者.m4a* p2 H( N9 i. ~7 @* I( _& H/ u
│      1-10 Cry (Live in Hong Kong, 1991).m4a
" [" N( g  r2 Q* P/ b│      1-11 欢场.m4a/ j( p1 n2 j+ Q6 d! L4 v1 ^
│      1-12 忘情冷雨夜.m4a, h/ T. @2 q9 p8 ^5 ^9 R% D
│      1-13 地震.m4a
$ I: W, E6 a5 g│      1-14 我爱玫瑰园.m4a' x! ]6 H8 q6 {% S
│      2-01 道道道.m4a
4 s/ [/ g! B" ?: v2 O4 A│      2-02 楚歌.m4a
9 N8 ?; m: [) _8 }│      2-03 人间道.m4a
- V' n" t$ H1 ], Y0 c3 f- t6 }- s4 {│      2-04 李香兰.m4a  c. u; i: @) q; k, M
│      2-05 壮志骄阳.m4a
/ T) Q3 D9 D: M) ~; v│      2-06 一颗不变心.m4a- [+ e* z* S# m* n0 I
│      2-07 夕阳醉了.m4a
2 L2 z  }. r# T( T& C# Y│      2-08 再度重遇妳.m4a+ [/ R- V- Y1 ]0 z6 h
│      2-09 只愿一生爱一人.m4a! q/ t7 |- r6 O' j  }
│      2-10 每天爱妳多一些.m4a
; C1 }. g+ _( z9 I│      2-11 丝丝记忆.m4a$ Z& A$ [7 o0 M+ w
│      2-12 遥远的她.m4a+ ^2 F6 }8 i3 A* M' Y! f
│      2-13 Amour (Live in Hong Kong, 1991).m4a
0 v& a5 p1 b, b1 ^( |5 n│      2-14 情已逝.m4a% X+ R5 l; _" a. m) s, V
│      2-15 轻抚妳的脸.m4a2 _) U1 x7 ~2 W* F5 }1 J& D
│      
' V4 q. [1 b/ a3 D4 o. U+ }├─1992 - 偷心
5 C1 K" r9 j6 Q0 c│      01 偷心.m4a; Z( S$ b1 F1 }8 G( x# x: ^8 ?
│      02 别问.m4a
( S# k8 Y3 V$ i7 r9 ]│      03 你冷得象风.m4a
) ^& ]" z# `1 f) S& _9 I│      04 最怕.m4a
1 M' V2 H; B; o& ^7 n) n5 d; ]+ @│      05 我不在乎等多久.m4a8 A8 f" [2 F/ w& ~
│      06 我希望你相信.m4a
: P' v/ q: i: D│      07 思念.m4a
: d2 k& J6 z' w6 ~/ V│      08 别恋.m4a- J# }, |6 |4 ^/ j" q. l
│      09 在清晨道别离.m4a
9 V( r1 d7 w) H7 c│      10 心碎了无痕.m4a( f3 S' r3 W( w5 J& o5 J
│      11 你知不知道.m4a
, b' [) n8 E) p% R│      12 故事.m4a
9 m0 m8 T0 G. s- p4 H5 e% F3 T│      13 昨夜梦魂中.m4a3 X5 V1 H# W/ f
│      14 爱,一次给不完.m4a% {( ]: S" C, H. C9 x# c, s# r
│      15 多爱一分钟.m4a
! B1 E9 Q  t; h, m│      1 Q% G8 L! m# s( S: F/ a
├─1992 - 爱.火.花
1 Z% n5 D& l7 C. s│      01 爱火花.m4a
* n" _" \# W* K6 {$ N5 |│      02 还是觉得你最好.m4a, k; R6 {. ~. {7 C9 E( m
│      03 恋爱终结.m4a
& R4 |, ^. S& c$ q3 y│      04 还我情真.m4a, X3 }* b5 o9 L  s
│      05 你是我今生唯一传奇.m4a
: Y4 W. v) \9 m│      06 幸福宣言.m4a
' r% }* w+ I& E- ~│      07 夜了……又破晓.m4a
) e; ^2 N; V2 ^% d6 T) P& _│      08 生命的插曲.m4a
5 \' O% m$ Y7 p% u6 I- W│      09 长流不息.m4a( O8 y' v1 n$ }
│      10 独寻醉.m4a# p( J( G! ]/ |/ J, i2 ]
│      1 M7 ?6 q1 r! H' C. Q8 }' x
├─1992 - 真情流露
' h  P5 }8 F0 T  U6 j│      01 偷闲加油站 I.m4a  ~$ h* i( Z/ O& q( }  h
│      02 爱得比你深.m4a
7 x4 A4 R# N9 z4 @# q4 a7 v+ `│      03 分手总在雨天.m4a' e* h2 U. f8 P8 ^, f+ n# P
│      04 Honey B.m4a
6 |$ U2 t* A- d3 G' y& c# O│      05 暗恋你.m4a
& v  L6 i; \: u, }% {1 ^5 f5 `2 A│      06 明日世界终结时.m4a, }) k5 J: `; e$ }6 S
│      07 真情流露.m4a9 f+ R- K0 G6 q
│      08 岁月留情.m4a
" D3 D! H7 X  q2 R& L│      09 红叶舞秋山.m4a
+ I2 o& G' W  m8 J7 R, d% {: M│      10 相思风雨中.m4a
7 v3 v* E/ v- Z- _2 @& f; q2 \│      11 不要再问.m4a6 }# y9 v! u3 k8 i: m1 @* s' k
│      12 偷闲加油站 II.m4a: q0 J; X! w, I2 b! N7 E
│      0 s: H: e5 k7 ~' `- d
├─1993 - 传奇:我与你5 Q' ^: g' w. P/ u- t
│      01 我与你.m4a4 q7 R% i' }7 B1 P; a! _6 v) S
│      02 只想一生跟你走.m4a+ v  l+ g0 R9 p2 V& p8 d3 [- w9 f
│      03 等你回来.m4a
; A! D( G! c/ l5 d5 e' U+ _7 R& ]9 J│      04 忘记他.m4a) U  m) ^  G! H2 w8 n
│      05 旧情绵绵.m4a! S" u  p$ d$ y; L: @7 c( i2 |
│      06 思忆季节.m4a+ L4 D0 o3 Y& X  {
│      07 人生需要什么.m4a
# I; T3 H8 I1 x# \│      08 不经不觉.m4a
. [# D; x2 [0 T│      09 如来神掌.m4a& t$ _( Y* n) c6 j/ H7 @/ {; I
│      10 烟花句.m4a' q7 s  S% [# J+ {. j+ \
│      11 留住这时光.m4a. h, C  \4 N" s' D
│      
2 X5 j0 s, A8 E' h2 j├─1993 - 吻别
: Q1 s$ s# `$ q0 y0 q% M4 g- [│      01 吻别.m4a
% N3 x. M* m# y. |│      02 情网.m4a
; f9 z! E4 Y0 d5 u8 ?* u│      03 Linda.m4a
6 |4 e* H; x0 i, A4 k; t│      04 一路上有你.m4a
) ?5 A: P# Q8 G│      05 你给我的爱最多.m4a. a' k  i0 I+ n% y
│      06 每天爱你多一些.m4a
  X7 K! y# X8 c0 H9 N) |% p│      07 相信她, 关心她.m4a
5 h  G' n7 f+ H+ T% v3 l; I2 j8 r│      08 恋爱的人都一样.m4a
3 h6 ?) _2 f5 Y5 L0 Q# A3 W, o# c│      09 拥抱阳光.m4a
* w1 E* F& q0 h1 R4 e* S│      10 秋意浓.m4a
; ^4 j" u' ?+ ^; G8 Z2 P│      
* [2 d+ s2 b7 Z& R  [& D├─1993 - 张学友1987-1999经典演唱会全集_ 95友学友演唱会
0 Q- W+ P  D( Q* |0 ]│      1-01 非常夏日 (Live).m4a! [9 d5 [6 [) B% H6 o0 @! c6 v# m
│      1-02 等你等到我心痛 (Live).m4a
" s. ~( i/ ?6 e│      1-03 总有一天等到你 (Live).m4a
/ ~  ]. n& M' j  i1 Z) x0 p│      1-04 只有你不知道 (Live).m4a7 U5 V7 l8 V. J
│      1-05 望月 (Live).m4a- E7 \2 H' j" o& |2 e* v
│      1-06 饿狼传说 (Live).m4a
* r* H: G" L: _: U% ]│      1-07 野猫之恋 (Live).m4a7 m. @$ j; b' v! U  Y
│      1-08 离开以后 (Live).m4a
/ v; p2 A' R" d/ i│      1-09 一千个伤心的理由 (Live).m4a* d& f2 o$ m  B$ v* S8 }5 K" y
│      1-10 我哭了 (Live).m4a
5 h) f1 C2 |: x# m+ K  w5 [│      1-11 幻想 (Live).m4a
1 ]  s% x: }3 b# U2 G│      1-12 让你愉快 (Live).m4a, w6 F; Q  J8 Y; [7 ~! Y6 r" d0 r, j
│      2-01 来来回回 (Live).m4a9 Z! M. R7 V3 ~
│      2-02 当爱变成习惯 (Live).m4a
" F3 j7 Z/ W/ _3 P│      2-03 屈到病 (Live).m4a' a2 n( N5 Q' r( v' x
│      2-04 高!高! (Live).m4a7 v( u- B7 E: @& O! a' `9 L4 G/ o% r
│      2-05 春风秋雨 (Live).m4a! A: ]; b3 \0 v( t( Y6 K
│      2-06 我等到花儿也谢了 (Live).m4a
, Z$ \  v. q- T4 d7 a: ^│      2-07 这个冬天不太冷 (Live).m4a
) a% o! U) ~  _7 |* }6 F+ v1 x0 u│      2-08 友_情歌1985-1993 Medley (Live).m4a1 C. n0 o( C/ t
│      
' y* w. U" H7 U├─1993 - 祝福# n- T! ~& \; Q' [! o
│      01 祝福.m4a8 p) j8 `% r6 X  v( n% d$ H
│      02 回头太难.m4a
8 \/ S/ l( r9 r+ x: R│      03 谁想轻轻偷走我的吻.m4a! d# w) O* i! P
│      04 最后一封信.m4a
4 d! H# p, s6 ~; K! k│      05 明日约定.m4a) Z' z" h' Z, g2 m* F
│      06 好久.m4a" Q- \% }1 y4 R0 @. Q9 {
│      07 情到深处.m4a& h5 Y' p$ s; M. g% W+ G% ^
│      08 苦恋.m4a+ ]/ w# N1 w! T, U, A9 {
│      09 爱情的赌徒.m4a
2 M) m# {9 r4 b0 L│      10 对你的爱越深就越来越心痛.m4a
6 _5 A8 S! m8 p) u│      ( S" T4 g# ^2 N7 f( K3 I9 X
├─1993 - 等你等到我心痛0 T- b7 Z6 ~2 C
│      01 等你等到我心痛.m4a
3 J9 r+ i: `, I$ B│      02 总有一天等到你.m4a
/ X8 C( c! X! e│      03 一生不醉醒.m4a2 N8 K' F  ]; ], K2 D5 l3 [
│      04 照片.m4a
  x; _! y0 L% m1 q│      05 缘尽情末了.m4a! E+ F/ i, i, [# r6 o$ o
│      06 温馨.m4a' i$ d' T% J9 d" ?
│      07 昨夜梦魂中.m4a) @! @, z7 w1 j
│      08 亲亲.m4a
. i4 q7 ?- ]$ K) i2 |3 C│      09 天变地变情不变.m4a
% b0 s5 k7 S; f- Y7 u│      10 别让我发现你在哭.m4a
/ O. P9 S% {" c8 ~( C" m! b│      11 天变地变情不变.m4a
) A& [2 K$ c, ^" V* E& W/ e+ ?│      12 最后的告别.m4a8 u8 T8 }) A' Z8 l% I- z8 k
│      13 你不再说爱我.m4a# @5 Z# Z7 M' m. x/ N* v' R
│      14 马路英雄.m4a3 S/ @$ X: r: C7 Z7 z
│      15 年少无情.m4a7 {* W2 k$ ^( Z# X% `
│      & s& u. e- A' M
├─1994 - 张学友4合1珍藏集
- b' ^% c: A' b│      1-01 爱.火.花.m4a
, A+ m$ R3 @( M│      1-02 忘记他.m4a
* Q1 U5 F! u2 Q3 C/ q* g$ h2 ~# V│      1-03 情不禁.m4a) z8 K" G% e5 S
│      1-04 偷心者.m4a
+ q! X, p1 h1 G5 I2 g% H# U, \0 Y│      1-05 交叉算了.m4a
" I  g- v& B! N4 ^; D' b│      1-06 花花公子.m4a8 v& H0 b! N) E, {6 B3 d. N
│      1-07 壮志骄阳.m4a' {5 _/ G" V* t: a4 t% b, f9 w
│      1-08 Honey B.m4a
' a1 i& t* {( y, P│      1-09 恕难从命.m4a8 i# d% o( R, ~5 d4 S$ W) U
│      1-10 暗恋你.m4a0 ]  p% `; Z/ e! z4 b+ m
│      1-11 爱得比你深.m4a
; z( L# M* o4 Y* q  |; O# O( n- S' n│      1-12 偷闲加油站 ll.m4a
3 D0 a, p5 {  a) K8 T. B: R* I│      1-13 情网.m4a
6 @8 n  a+ p$ }1 s6 d│      2-01 等你等到我心痛.m4a
! I, o; d9 o+ l0 l│      2-02 你是我今生唯一传奇.m4a' q5 C1 F, y( l9 j% m
│      2-03 祗想一生跟你走.m4a
; ~% W' @  Z; D1 h' r0 v" }" t│      2-04 分手总要在雨天.m4a6 k7 B  [6 G0 v) T) g
│      2-05 夜了...... 又破晓.m4a
" {7 d- U  c, j% w! s+ e' K│      2-06 Cry.m4a7 a7 q6 m7 y! R7 V! L: Q  g! h
│      2-07 亲亲.m4a: k; q4 g# u5 T4 g: }
│      2-08 再度重遇妳(可喜也可悲).m4a" {6 D4 q) z0 V9 h
│      2-09 李香兰.m4a* q/ t2 |* n3 @2 Q
│      2-10 长流不息.m4a
9 o! |/ `; Z  j1 [- z; U, s│      2-11 天变地变情不变.m4a
8 i: O: T: n4 ?" M2 P: A: Z│      2-12 忘情冷雨夜.m4a
% |9 ]1 j) y2 o( H│      2-13 回头太难.m4a& h& n5 H8 ?( a! O( \2 D% w/ J
│      3-01 等你回来.m4a! f# e/ D& `$ d+ k) |7 U
│      3-02 旧情绵绵.m4a* ^4 d; o$ U$ Q8 y3 d- `: C' F  I) I
│      3-03 还是觉得你最好.m4a
- E8 U  M1 t8 T2 J│      3-04 夕阳醉了.m4a
5 U6 O/ T$ P: R│      3-05 只愿一生爱一人.m4a
, {* B+ E3 Q. |  ~8 S│      3-06 真情流露.m4a
' f  k. ]+ U3 M$ A│      3-07 相思风雨中.m4a0 P7 K5 ]" V/ T& E% ^% Y6 m
│      3-08 Linda.m4a" g) r4 p7 N, n9 E- a
│      3-09 思忆季节.m4a2 E  k. @: x" A3 L' w+ c
│      3-10 每天爱你多一些.m4a
( Z( F' N! Z. O6 H+ `8 `/ R│      3-11 明日世界终结时.m4a
5 Y5 z- t. ?  |. F7 t9 j: ?│      3-12 情已逝.m4a- T* w( O  h; t; M( l4 M. Z
│      3-13 祝福.m4a
" r) D8 `3 ^. H' W│      4-01 一颗不变心.m4a+ r1 b; O# g, A, x+ `
│      4-02 别恋.m4a
  o" U5 E& x) ^( n: s- p│      4-03 相爱.m4a
! \4 [" z1 l) B  D│      4-04 蓝雨.m4a  k" x. O1 h) r. C! r
│      4-05 Smile Again 玛利亚.m4a
# D. j% H' S8 d( ?; M- T- ~- B│      4-06 Amour.m4a# n2 @  Q2 ], J5 t- y8 ?. U( I
│      4-07 月半弯.m4a0 m+ D5 _2 s& I) G# B9 m# ?+ G
│      4-08 丝丝记忆.m4a0 {6 g  x: I" O. l
│      4-09 遥远的她 (国).m4a
! O4 Q) S1 W$ D3 `. x8 [. _: u; D9 B│      4-10 轻抚你的脸.m4a: w+ }( T. r( W3 R6 m
│      4-11 只有情永在.m4a9 H- i* E) H; L; c' J
│      4-12 太阳星辰.m4a
; C3 w4 {& V2 S│      4-13 吻别 (国).m4a6 U; d8 M7 l7 i& j# [/ n2 b
│      * H  l& `' {. [, \4 C1 n! V8 B
├─1994 - 这个冬天不太冷  A! u: l4 G3 `! G2 |* _0 g. {1 v: r
│      01 我等到花儿也谢了.m4a
0 I; V0 {0 ?& i* ?│      02 Merry Christmas I Love.m4a
6 q' Q5 u$ l; G7 X7 x3 f8 U* N│      03 这个冬天不太冷.m4a! A  ^7 i$ i: y7 k' V6 \; r
│      04 望月.m4a9 M: ]  a* R1 r, T+ P, J
│      05 幻想.m4a
3 x. h8 r3 m) |; H, J3 f" c; j2 t│      06 情系半生.m4a6 ]) R( t6 {" p2 C" }" ~+ ^) n9 _. p
│      07 无止境的心痛.m4a, }! l, m7 Z  Z* D8 V& ~/ n+ \+ ^
│      08 野猫之恋.m4a
6 A% N& x% D) y9 T│      09 怨偶.m4a" V  D5 Y$ p9 v* {* u$ E' v
│      10 让你愉快.m4a2 _, T1 X! }8 Y! |
│      9 _# H0 G& f+ C! d/ P
├─1994 - 饿狼传说& E2 X7 F) I; i/ R6 C; l' O' u8 Q
│      01 春风秋雨.m4a  ]- D# n9 l0 M1 ^
│      02 饿狼传说.m4a( H* t4 @% N2 [" Z1 `9 u
│      03 这一次意外.m4a( N, a5 c- R) f$ L, m- J+ s
│      04 来来回回.m4a
9 s6 T; ]) U, O" m) K8 p8 t│      05 只有你不知道.m4a
. j* ^0 V% v/ N' g4 n& [( Z│      06 非常夏日.m4a
# ^5 y7 \0 J4 z) }1 z$ K5 q+ ?│      07 当爱变成习惯.m4a% B3 {4 Z) u7 T+ p
│      08 追钟.m4a
0 T0 E8 w3 R3 `5 O│      09 天与地.m4a0 p3 r0 I6 V( g! M6 M& _
│      10 梦里再爱一次.m4a4 H$ |- o  `& B8 M) x
│      . z$ u3 n/ E" P/ n, Q* X7 R
├─1995 - 情缘十载 - '95 友学友台湾演唱会
+ w$ E: N/ x# f) g: K0 y│      1-01 爱,一次给不完 (Live).m4a
: m6 D9 Q# j% Q│      1-02 穿过妳的黑发的我的手 (Live).m4a/ c+ w) {$ n+ J" N' q. Y7 E5 h
│      1-03 爱慕 (Live).m4a' O% R! w' e. D8 I. m( Q0 a6 ]6 Q
│      1-04 拥有 (Live).m4a
/ m* R5 f# i& j8 m$ o│      1-05 你知不知道 (Live).m4a7 A: ?8 G* ?& n3 i& i
│      1-06 一千个伤心的理由 (Live).m4a9 }4 `: _/ A! F" z! O! J/ \
│      1-07 别问 (Live).m4a1 Z( p! s- _( s
│      1-08 饿狼传说 (Live).m4a" ^( d+ S* u* ?4 I0 U
│      1-09 偷心 (Live).m4a
! @6 g7 A, l4 Y$ J. S0 N│      1-10 情网 (Live).m4a( k2 F& `) m0 {( U# b- E9 R
│      1-11 一路上有你 (Live).m4a
4 t: h) X+ R5 j; U│      2-01 吻别 (Live).m4a7 e  ~" d2 r+ N7 o. m0 E
│      2-02 情愿 (Live).m4a
( N% ^1 a! e: I│      2-03 每天爱你多一些 (Live).m4a
- n' s- j0 L* H│      2-04 月半弯 (Live).m4a
3 M; w+ o& W8 n  _* r" V, o│      2-05 明日约定 (Live).m4a& U( g8 M. Y5 u
│      2-06 我等到花儿也谢了 (Live).m4a
1 n. }3 Y7 T! X! \* b, `# k│      2-07 这个冬天不太冷 (Live).m4a
5 P0 M: Z9 J7 \( k* \5 x, Y│      2-08 真爱 (Live).m4a
9 F% S9 \# L% j* _7 t( a9 F│      2-09 祝福 (Live).m4a# ^: C4 t6 y6 {! V7 P) F/ {) `
│      2-10 回头太难 (Live).m4a
! V7 {% k# B. {. t; r│      2-11 心碎了无痕 (Live).m4a- u% T) }4 y4 v/ r/ ~* e
│      ) |6 T. P3 h4 z8 a
├─1995 - 拥友
1 _+ b* l$ b1 Z: U' [0 r& s* ?│      01 拥有.m4a
6 n" V% w1 E* e) Y│      02 潮水的诺言.m4a8 G. K, p8 r5 U* Q: G
│      03 一滴泪.m4a
- U' Q( S+ |4 d' v$ R│      04 说了谁懂.m4a
: T$ a+ I  j# k1 |3 i│      05 两难.m4a
5 ^7 ?6 b# p8 `8 X" l│      06 人在雨中.m4a6 g' M; \3 P2 R* ]
│      07 爱和承诺.m4a
* n+ p, k( E& b1 O7 g  c│      08 情愿.m4a
- B& x! I" ^* D; T4 I0 I! G│      09 这个冬天不太冷.m4a$ H/ J- I4 ]6 A
│      10 别哭泣.m4a
  U1 A1 g$ ?: H" t7 r, N% ~2 c│      11 如果你懂.m4a% J+ B0 c* _* c$ c, N: t  j
│      ( n* e2 y# N& a  {* i
├─1995 - 真爱 (新曲 + 真正精选)
& R$ @' Q1 |  V& P7 \; _$ j+ a│      01 真爱.m4a
8 h( f/ Z9 {* h. R( g│      02 一千个伤心的理由.m4a
$ ]) i3 O- d" [) Q│      03 我等到花儿也谢了.m4a
5 C4 s5 s: |/ S  D│      04 In Love With You.m4a/ f8 b8 n$ `2 c4 l( A( h! z
│      05 你冷得像风.m4a
% l& i2 z+ E" J5 I! D│      06 蓝雨 (国语版).m4a5 {8 `: F$ z: [! r! |# d3 \1 H
│      07 偷心.m4a% ~4 h9 ]1 x2 q. L4 h5 Q
│      08 每天爱你多一些 (国语版).m4a
1 i0 I4 o- G! k# Z' M│      09 吻别 (国语版).m4a
1 z8 w% e. M  o0 ~9 H3 u& n0 t6 e│      10 你知不知道.m4a
! _! ?$ ]" h: R, ]* z│      11 回头太难.m4a
1 O$ o& t! Y* _7 h│      12 永远的笑靥.m4a
, W" j7 s$ W& M5 C* I! o: y│      13 祝福.m4a
6 D6 Q" H$ b+ q- B/ \│      14 人间道 (电影_倩女幽魂2-人间道_主题曲).m4a4 K1 G) C8 ~. [
│      15 让你愉快 (让我孤独版).m4a
- {5 F9 g" F5 }  E+ z, z│      
% h; \! g3 E& G: {. w1 b9 j1 n. Y1 k7 _├─1996 - 三年两语
9 X3 T& z* p0 b8 j  L+ O* y│      01 多么的需要你 (多么拉丁版).m4a- F5 k9 y" V% v* ~, _4 p
│      02 这么近(那么远).m4a
8 @1 d! o# H% m3 S' a" H* K  Y- x6 {│      03 一千个伤心的理由 (国).m4a
" G$ _) a  m) N; P5 L( A0 [│      04 这个冬天不太冷.m4a' Q1 u* Y/ C* h% _* B2 D; E+ {, G: _
│      05 我等到花儿也谢了.m4a
: @6 x+ D* L( x8 \│      06 只有你不知道.m4a
  c& ~( p, A2 D: c" [│      07 真爱 (国).m4a
* B% s; M; Q/ ^* y, O6 w) y│      08 饿狼传说.m4a" q% S; {2 s+ F5 E
│      09 望月.m4a* Q' ]: T# w4 }) y$ ]+ [
│      10 祝福 (国).m4a& X. b# c0 v- z0 _
│      11 非常夏日.m4a
3 D* C* J# z4 _+ Z; b% Y" G0 [. g7 m% X│      12 旧情绵绵.m4a& t% A, H" ]$ ?% X
│      13 来来回回.m4a3 x4 s* \: m2 x
│      14 等你回来.m4a
7 L, ~$ c- r9 W% c8 M│      15 吻别 (国).m4a1 I9 [8 _, Z* m  k3 u
│      
/ M" m3 e7 C- R7 `8 W/ e/ l( y├─1996 - 忘记你我做不到
6 Q& V' w! |- p4 A2 W) ?│      01 忘记你我做不到.m4a
7 U* \+ m( \4 e* A& _/ k: r│      02 情书.m4a/ z. I. V  \9 R" a1 b, n( g0 _
│      03 慢慢.m4a
9 [8 l8 d2 n* r* K  d! V│      04 微尘.m4a+ f9 {, [5 m7 W' g- c
│      05 我不愿意.m4a
/ H9 \* e  B' G) f5 k│      06 左右为难.m4a6 X3 B+ d$ I# ?# v
│      07 真心的朋友.m4a
1 f: _0 G. w" _8 {│      08 失眠夜.m4a
' T/ o6 Z7 \5 Y: h6 C) b4 W│      09 无所谓.m4a
# w" T! c' |7 W5 |, {# E0 [. O- J, G( n│      10 我回来了.m4a
9 ^- ]/ g: ]# [- R& a: y│      11 枕边月亮.m4a  W: L7 l. }- m8 L' p7 Y9 E
│      ( j8 J7 G) _7 Z' k$ G( j! R
├─1996 - 爱与交响曲演唱会 _ 音乐无疆界演唱会
; a5 s* L1 B9 U4 b6 w- @│      1-01 刹那爱 (Live).m4a
; ^: h1 c" O+ e( R│      1-02 任性 (Live).m4a
  T; `- {/ E5 k6 @$ z+ x│      1-03 岁月流情 (Live).m4a
8 ]8 D1 I- ]5 f( Y7 ]1 ]# C0 E│      1-04 生命的插曲 (Live).m4a
) I+ x1 P/ E  v+ c9 P' F# C│      1-05 过敏世界 (Live).m4a
) k- r! l* B( n│      1-06 你的名字 我的姓氏 (Live).m4a6 R' M  F+ o! X  Q
│      1-07 张学友1987-1999经典演唱会全集Medley (Live.m4a; `5 a" \- D4 F; q
│      1-08 我哭了 (Live).m4a
6 X: J% @% B, K# H0 I! Q  {│      1-09 拥有 (Live).m4a
7 w8 b4 f5 a7 R7 u0 D! o+ G│      1-10 祝福 (Live).m4a7 D. N5 ]4 M( h4 k. k
│      2-01 饿狼传说 (Live).m4a, F; ]& V9 H4 \
│      2-02 忘记你我做不到(国) [Live].m4a' s. y4 Y6 s& W9 z. m, j+ U
│      2-03 吻别(国) [Live].m4a
) A/ k2 Z6 ~" S│      2-04 情书(国) [Live].m4a
6 S% U  q2 L# _- n5 ~) q│      2-05 这一次意外 (Live).m4a9 O) U% w/ m  O; B! T1 L1 Z' v  ?5 S
│      2-06 分手总要在雨天 (Live).m4a: n! ?  n1 s1 `
│      2-07 李香兰 (Live).m4a* m1 `8 y; t0 i% S+ p6 C' K6 M. G
│      7 @( M5 a; Y+ w
├─1997 - 不老的传说
- L5 s9 ^  S/ z/ N. c│      01 不老的传说.m4a1 ^0 h/ ~. N' g7 e+ n/ Q
│      02 爱是永恒.m4a
8 @; o( }% y+ ~│      03 一些感觉.m4a
/ ^2 T( I+ V6 d( Y! m9 g  `│      04 葬月.m4a* ^4 e$ E3 j  y# v& E$ l3 C9 J
│      05 怎么舍得你.m4a
& Z6 |/ {, R0 @" q$ B│      06 花花嘉年华.m4a
. ~; J$ ?( O( H- ^& O! |│      07 冷静.m4a
/ q0 V' [" @- k│      08 什么是恋爱.m4a6 n! r5 a$ V; R1 m
│      09 原来只要共你活一天.m4a( t4 h; I+ E+ H/ c: ?
│      10 抱雪.m4a
* T" x6 M! h1 w: ~6 O6 o3 A" j2 L3 S│      - n' A+ }1 U0 ~5 [5 |
├─1997 - 想和你去吹吹风  q, O: s( [, n  k
│      01 想和你去吹吹风.m4a, m7 u+ ^  }/ ^
│      02 三天两夜.m4a
1 C, X$ G% K4 D; R4 n, ~│      03 自由.m4a
$ c& u3 p( z3 c1 c; h  r│      04 台北不是伤心地.m4a. y% t+ f" o( y6 S
│      05 火花.m4a6 Z1 R; f& k1 Q6 P! d% b3 ^
│      06 隐形眼镜.m4a
2 d/ @1 F1 y( B. w; P  Q│      07 纽约的司机驾着北京的梦.m4a, W9 U* l4 A1 w1 r$ y% K6 s
│      08 演.m4a
5 v/ p7 E- ]; E# n% m" P& f& q1 \│      09 毛衣.m4a
* e0 `! d- }) m- V│      10 什么世界.m4a0 V$ M% v6 t; I8 Q" e& K0 S- [
│      " f* \, u# d* T+ N& @
├─1998 - 不后悔, s/ S# _& o4 M) N# }
│      01 不后悔.m4a* k# r: D/ L4 A* g" ~8 u& c& Q. U
│      02 深海.m4a) i: s7 ?5 J& B
│      03 红色.m4a0 ?1 n: h2 J& R9 y! m" j
│      04 别提你的心.m4a/ A4 Z' {7 e* ?4 L0 r0 X
│      05 你最珍贵.m4a' a* U" g( ^2 s7 b2 |) c
│      06 离开你七天.m4a
1 X0 x. d& a, m: ^- @│      07 回家的路彷佛太远.m4a
6 A, E# Q1 t, P- m) k) d│      08 离人.m4a* N3 L0 S" F  M
│      09 放过我.m4a5 z, ]! x" ^' r8 x
│      10 冷树叶.m4a
; N- n, n, b- P/ d1 I2 G│      11 甲乙丙丁.m4a, y5 i7 ?) F1 {: @
│      0 `; g8 a9 f9 n7 {: G5 t
├─1998 - 釋放自已
9 l6 ?0 F( M( O& o1 Y# ~' x│      01 釋放自已.m4a
  L# X3 y. X; E- ?8 _4 G! E│      02 頭髮亂了.m4a
! @) X8 a) f" R0 P1 a7 o) O: X│      03 悲與喜.m4a$ l" h) e# G4 h* Q/ e8 @+ k
│      04 留言.m4a# C! K9 k8 s4 Z% Y
│      05 你想不想.m4a
4 O7 \. Z( Q  k: \│      06 不想這是場戲.m4a9 r- s  a3 z2 p1 G2 G/ u
│      07 想哭.m4a$ Q  e1 M4 t$ D7 b
│      08 老是一件令人回味的事.m4a/ K" M4 @  E2 X
│      09 One Shining Moment.m4a
4 w  f  j  |6 A│      10 除了這些, 還有….m4a
+ H, G  F5 y# ~/ o/ t, Q│      11 安了心.m4a
4 {7 b2 g4 c- d9 m; D8 A│      
4 l( f7 ~/ X( r  J1 b4 Z5 g- u- l8 n├─1999 - 友个人演唱会 1999 (Live)
& D& {1 C- ~9 @  ~6 P2 f/ j9 U│      1-01 释放自己 (Live).m4a/ ^2 i1 |( \8 f) x' i
│      1-02 今晚要尽情 (Live).m4a
% R" L% e7 _' m4 O│      1-03 花花公子 (Live).m4a
) Q; H% o+ B% e) t! F│      1-04 和好不如初 (Live).m4a
' w, u1 r+ y, [: Z! V│      1-05 日出时让恋爱终结 (Live).m4a0 X+ T+ `' ]1 L0 t& n4 t, W
│      1-06 怎么舍得你 (Live).m4a
1 a: b7 r6 u3 I. q6 A│      1-07 早已离开我 (Live).m4a, V7 q& V+ A; N% o
│      1-08 我应该 (Live).m4a
% ?- L% I, k9 G2 q0 b, L│      1-09 地球人 (Live).m4a
, {) i0 P# Y- u' D3 [! M│      1-10 逃亡 (Live).m4a
& k& R/ K% q0 ^& `4 h$ ?) q│      1-11 不老的传说 (Live).m4a
- q/ t% q/ r% I# i6 P) n+ |1 x│      1-12 情书 (Live).m4a
/ o" A6 [) l  S' o8 T  z5 u│      1-13 Medley_ 越吻越伤心_原来你什么都不要 (Live).m4a
% ~5 b' D9 {& w* l9 |4 E│      2-01 Ooh La La (Live).m4a! P) k8 a1 H! S6 Q5 L2 N+ C4 A
│      2-02 马路英雄 (Live).m4a5 n' O7 Z$ F/ I2 s
│      2-03 Medley_ 情已逝_蓝雨_爱得比你深_头发乱了 (Live.m4a) S, @" A2 [6 ~: p4 {1 W. R
│      2-04 月半弯 (Live).m4a
& `0 g! Y4 X% ]  @* i│      2-05 来来回回 (Live).m4a. B3 T4 p* a( }
│      2-06 妳的名字 我的姓氏 (Live).m4a! R2 P. z2 k$ Q/ {
│      2-07 有个人 (Live).m4a
% y6 x. `: b* \: n9 A. d│      2-08 头发乱了 (Live).m4a
( S/ a% z8 [: l8 Z8 X6 i│      2-09 真情流露 (Live).m4a
6 \9 X0 c6 c# r4 L9 e+ j│      2-10 寂寞的男人 (Live).m4a+ [4 i! s# F  A; u1 S
│      2-11 爱是永恒 (Live).m4a! ^8 U  l' e( ~6 j0 g* S. K  L1 Y
│      ; |" J7 [3 M9 a# a7 x1 O
├─1999 - 有个人
0 w1 b5 F- D: G6 y, P│      01 有个人.m4a
9 I- W5 V$ _( _6 d/ a# ~│      02 我应该.m4a
# h% i7 r+ N( l4 D* J│      03 和好不如初.m4a4 ]6 b- o: L. |) _# F! X$ p
│      04 逃亡.m4a! A7 O, Y5 X0 m9 ]. _  V
│      05 寂寞的男人.m4a5 a6 d; q: g0 x9 j
│      06 地球人.m4a1 j9 k( h% m* t& i: U
│      07 爱你爱到不知痛.m4a4 t8 E6 H0 f+ Y3 a6 w0 i
│      08 玩不起.m4a
, M& A& z* j+ H* }: `' n5 P$ Z! M. W│      09 三思而后行.m4a
) Q, i0 K; z1 D6 y) _' M/ {│      10 你是我的春夏秋冬.m4a
2 ~8 j) e  A7 ^' R2 F' ^│      ' `4 ^; J) Z. m
├─1999 - 走过 1999
; H9 Y8 k# U0 F: K( f( Y% x│      01 心如刀割.m4a
/ E0 a- X. u0 V│      02 坏X5 (坏坏坏坏坏).m4a9 U" o) u2 i2 m6 \
│      03 她来听我的演唱会.m4a
" S" ?5 K8 ^, u│      04 二分之一的幸福.m4a" u, T6 f( B6 r3 X5 A; ]
│      05 留给自己一个晚上.m4a4 B( i9 N$ W' C  k
│      06 认床.m4a
1 s5 J; S; I, Q: g│      07 好呆.m4a- F" }1 L! F" J$ C0 z( k( u8 e
│      08 走过1999.m4a4 c2 K, z. i1 J; _0 ~
│      09 你好毒.m4a2 g2 |0 z5 w$ R% _
│      10 放弃你.m4a! ]- V/ _* Q8 E+ [. ]; D5 b
│      11 女人香.m4a
" ^9 ^+ z' C4 L6 j, W7 x, R│      
$ q  O. l7 t. A├─2000 - Jacky Cheung 15
+ x4 k4 g: y& P5 d' h│      1-01 情已逝.m4a" i  d" z9 ^0 t+ f8 R. t9 N( Z
│      1-02 Amour.m4a
: @8 p# L$ {7 {1 _6 Y( I│      1-03 蓝雨.m4a
6 L6 f: A; T) l3 _│      1-04 昨夜梦魂中.m4a& J3 g9 g3 f/ a* f$ ?
│      1-05 李香兰.m4a( k/ F9 Y$ @1 G* b) S: \
│      1-06 每天爱你多一些.m4a) S3 b* W/ P1 G& R8 b9 K' j
│      1-07 偷闲加油站.m4a
  C. a2 Z8 F7 d0 |│      1-08 还是觉得你最好.m4a( `( K: ?" L) v% b
│      1-09 吻别.m4a
, G, O4 T8 X$ D" C- [. {+ {& V│      1-10 只想一生跟你走.m4a
. ?8 r6 H& h/ |1 Q│      1-11 这个冬天不太冷.m4a! S$ j/ N) h! @! R# _9 b& ^
│      1-12 真爱.m4a
* c1 A! |  I3 L- z" o) P4 K│      1-13 你的名字我的姓氏.m4a
, n' }& t4 S! l: w│      1-14 情书.m4a) Y& Z+ q: \5 W/ b. p$ E
│      1-15 怎么舍得你.m4a& l# {. Y! z* }1 P
│      2-01 让你飞.m4a5 e1 O1 f) P! z* }
│      2-02 耐人寻味.m4a
, V' z8 |; d; W$ W│      2-03 接近.m4a9 \- a( B  g1 O8 D
│      2-04 雨夜的浪漫.m4a
, H% ^, b0 |. X6 `3 s% b! O│      2-05 I Go To Pieces.m4a0 T4 I  D, m7 ?! o  Y
│      2-06 护苗.m4a
( s6 U: X' a  s& g│      2-07 半斤八两live.m4a2 e$ b/ t$ Z' d% f* v
│      2-08 时间. 人物. 地点. (Live).m4a! y1 b  ^9 G7 q6 y
│      2-09 一万年.m4a
( C% ]( r) v  `- H: `│      2-10 一点烛光.m4a2 C/ C* _4 O6 ^+ ?$ Z% V
│      2-11 祝愿.m4a$ o/ {6 |& C# _$ ?: @: B
│      2-12 童话.m4a* W$ ]$ b* d: L6 u( z
│      2-13 晴天雨天孩子天.m4a2 |4 Q* G' h" ^: {
│      2-14 将心比心.m4a
$ S& T% ~3 d- \  Y& b- E  D│      
$ U+ u& D1 S, q2 B├─2001 - 天下第一流
+ F  k  }: H) v; G$ v5 j│      01 楼上来的声音.m4a
6 R- C1 U, d7 r│      02 有病呻吟.m4a
- V. D! _6 p! o% f2 l$ s3 K│      03 天下第一流.m4a# z' v5 \' ^. |& r& t- Y' X, [: h9 H& o
│      04 失恋事小.m4a( \. o2 d# \% D0 |5 l4 E/ j* n
│      05 如初.m4a& ]3 g) u: t- R/ h
│      06 没有童话时.m4a
+ D$ l/ h# e6 K│      07 同屋.m4a! X0 f- i9 E+ `4 S5 s
│      08 地下情.m4a
8 c" Z2 H* I! }7 g" i/ P│      09 原不原谅.m4a0 P5 c! @9 U- c" b( l; P
│      10 似醉还未醉.m4a$ x7 W. `* ]8 F* i) W. e
│      11 庆幸.m4a
9 `# n3 E1 z5 v) h3 Z# X/ D! X│      0 n+ S+ {; s# w! @! i2 |
├─2001 - 學友.熱
, Z' ?4 v5 c9 ^│      01 天氣這麼熱.m4a
3 ?. s/ V/ n- ]9 [% H0 V│      02 Let Me Go.m4a8 w- U* w' h4 Z( d9 u5 G! u2 g
│      03 我真的受傷了.m4a
7 h; |, L: r( k│      04 如果這都不算愛.m4a' w% Y2 @3 n  P
│      05 想的都是她.m4a  |8 z1 w, X; I- ~8 R
│      06 結束不是我要的結果.m4a
7 {2 d9 w3 \' f: N8 e6 K4 Z│      07 Love.m4a
5 A+ m5 _7 x, k│      08 算命.m4a$ s9 b# J) c2 k3 ]# i" a4 R
│      09 我也和你一樣.m4a
$ q% X/ {8 C, X0 t3 b. G: X│      10 看開些吧! 女孩.m4a/ ?  _" z# K. h, k, `. u
│      11 放逐.m4a, l7 R. B! l/ G" R
│      
6 ~: z- b' I9 C! [1 y. E├─2002 - 他在那里
- A1 }6 p) Q: k" C: U4 p) l+ D│      01 他在那里.m4a
$ k' C2 |7 V8 x) |│      02 走不掉.m4a5 s9 q. u* d4 x& U$ v, _5 R
│      03 堕落天堂.m4a, L& u2 D. H7 K; ^7 T- @
│      04 稀有品种.m4a
6 l, J1 Z: B4 ?* d5 m: e3 L│      05 该不该.m4a$ R/ J& q* O( `0 l+ Y) E; `5 Y
│      06 咖啡.m4a
9 a* E1 f" S6 j0 J( e( o│      07 骄傲.m4a
+ u5 x& T! s, U, }  N│      08 为什么爱是这样.m4a( }" }( A) J1 D3 U
│      09 礼物.m4a
  m( ?$ h% c: J# {" m│      10 我得你.m4a
7 G$ B. M7 p: D) ]3 n│      11 相爱很难.m4a4 Y* Y- _+ T( d' K& b' d
│      12 从头到尾.m4a
! z% i' Q! j: s│      13 日与夜.m4a! \* t- L- s) }+ ^3 d: S
│      5 {) M+ R& @! K2 r; b0 g
├─2003 - Life Is Like a Dream
# v* U( O: Y3 ]' ]2 q7 |│      01 勇敢的故事.m4a- T6 C5 \' a# G( Y5 R
│      02 想劈酒.m4a, k; I1 P+ n8 h: f+ I
│      03 燥狂.m4a% I3 y: @- c7 U" U
│      04 Life Is Like a Dream.m4a
+ e& b4 p1 }2 z/ R9 d- U3 Z│      05 慢条斯理.m4a
+ L$ Y7 R9 o2 x2 M" O│      06 她.m4a5 `/ b; J. Y* c7 D& [
│      07 给朋友.m4a9 h3 f8 V9 F* J
│      08 宁愿做错.m4a0 [6 V; s) s7 n1 @1 A
│      09 讲妳知.m4a* _6 J3 l4 X) H% ^2 R
│      10 摇瑶.m4a
0 P; r2 w; c/ @) f) T│      2 e. E0 s! C+ Z5 r  D
├─2003 - 张学友音乐之旅Live演唱会
+ k5 H- t* {( n9 l! V* k- M, N4 S│      1-01 Touch of Love (Live).m4a2 T# a! u, x' w5 _; G0 ^
│      1-02 Corazon de Melao (Live).m4a$ A  a; k1 N" l* s  s/ P9 y" k
│      1-03 I Got It Made (Live).m4a
' V( ]/ o: A2 h( A, @│      1-04 Speak Without Words (Live).m4a& u7 i; D, K+ [( d& ?" E) _
│      1-05 天气这么热 (Live).m4a
# C# M1 b1 g6 Q3 ~+ J5 q│      1-06 如果这都不算爱 (Live).m4a
: ^! c7 }0 U' s7 E( z, s│      1-07 我真的受伤了 (Live).m4a
0 ]7 b7 J) {+ I8 e' K0 J0 C+ Y│      1-08 楼上来的声音 (Live).m4a
2 s9 o! f  U" L# _4 R( H│      1-09 有病呻吟 (Live).m4a8 j: |) S2 n8 u4 C4 r1 s5 J/ ^7 n
│      1-10 捉迷藏 (Live).m4a% A, ]2 y2 u5 F  [, W8 r  L
│      1-11 这个冬天不太冷 (Live).m4a6 @+ O: M# \, N4 |  G
│      1-12 心如刀割 (Live).m4a
9 a( i$ [; }! c& Y' o( z8 m│      1-13 她来听我的演唱会 (Live).m4a2 E0 e' h1 I" E! l5 e8 c
│      1-14 寂寞的男人 (Live).m4a
  l% x! w$ j( I: o! r& P2 U│      2-01 头发乱了 (Live).m4a
; ~; _; ?7 C9 Y' o# }│      2-02 饿狼传说 (Live).m4a
  q9 {7 b! z! W│      2-03 我等到花儿也谢了 (Live).m4a
. U+ J+ W4 b7 d% t/ I/ J│      2-04 分手总要在雨天 (Live).m4a
: O0 L, U: W! W/ M* T5 N3 l2 P3 o│      2-05 怎么舍得你 (Live).m4a/ R' {; ?5 P8 G! ~- P* ]5 t
│      2-06 想和你去吹吹风 (Live).m4a
* J1 [' ^4 M. g! D7 ~0 B/ g" K│      2-07 吻别 (Live).m4a
& D2 v1 p) @+ g, D: C│      2-08 李香兰 (Live).m4a
8 z+ ]* U$ f, q9 w. a7 r│      2-09 每天爱你多一些 (Live).m4a
0 ?8 ]7 U' h% C0 o│      2-10 月半弯 (Live).m4a8 y7 V3 ]6 c/ R, q. Z, A
│      2-11 还是觉得你最好 (Live).m4a5 x2 D3 p; r- G' {4 g# H$ t% e
│      3-01 情书 (Live).m4a
( h7 I$ X& E( h* P' M│      3-02 情网 (Live).m4a4 n0 R" G% w$ C, c
│      3-03 旧情绵绵 (Live).m4a
0 V7 O0 \  @4 i% @5 \6 R│      3-04 离开以后 (Live).m4a
& q3 O: m4 \  v+ g1 k│      3-05 只想一生跟你走 (Live).m4a7 r/ _5 |* U( y, i& S
│      3-06 忘记他 (Live).m4a. O: ^, X, V( E3 c" o) p9 m
│      3-07 轻抚你的脸 (Live).m4a4 f- l3 K% K5 s
│      3-08 真情流露 (Live).m4a# `2 u- E- P* c7 \$ [: {
│      3-09 妳的名字我的姓氏 (Live).m4a7 s" ]5 z5 W* ], O9 v5 u4 d) [
│      3-10 夕阳醉了 (Live).m4a( ?5 H7 {  b# Q& L
│      3-11 遥远的她 (Live).m4a; j( s* H8 s- m. [' ], g
│      3-12 祝福 (Live).m4a4 A+ G/ G! K" _9 J
│      3-13 一生一火花 (Live).m4a/ O& q' _, K7 e6 v+ c
│      $ ?, ]) B/ o+ a6 Y6 h) h" {2 g5 o! q; V+ _
├─2004 - 黑与白
( v* d2 P/ G. x2 k6 s│      01 黑白映画.m4a
$ M$ k# c% B& ~, b1 H│      02 我不明白.m4a  C- x! k7 s+ v9 n
│      03 Sorry.m4a
( l' J4 H5 P9 I. Y  i3 B│      04 忘了哭.m4a* L5 c3 a9 U4 o9 ^- b
│      05 如果不爱你.m4a
& m% {2 b2 O- b( [│      06 咖啡.m4a
* F; T: u$ R% {5 n7 f│      07 我真的受伤了.m4a5 ~. C# Y( W8 O  d. z" t
│      08 如果这都不算爱.m4a
. @- M3 f: }; V$ r│      09 她来听我的演唱会.m4a
1 J; o& \# n+ i  h+ S( K# H# b  z" _│      10 二分之一的幸福.m4a! p3 \1 D  Z) `4 j) r9 M
│      11 女人香.m4a
: ?. Z+ l! }' j$ B# b+ c│      12 深海.m4a
& |0 W& @5 p( x9 g( v3 }: v│      13 离人.m4a
; A; F! `% D7 Z% w│      , B6 e' o+ v; [) `
├─2004 - 黑与白24 p6 R  J/ p" y. j+ x+ l" V
│      2-01 失眠夜.m4a
4 g- Q( V$ O5 d  |2 f  m│      2-02 慢慢.m4a) ]+ t8 ~5 M3 f. c  e
│      2-03 我不愿意.m4a
6 W2 m# G0 Y8 ]7 h: N; w│      2-04 无所谓.m4a
, t5 ], d( p5 F! h│      2-05 人在雨中.m4a. u9 z% o3 u. s2 R* ~+ q* [1 N
│      2-06 情愿.m4a
8 t$ |0 o4 ]& k# B% i│      2-07 别问.m4a
" n8 E& G% S" n3 Z- X5 q! u│      2-08 心碎了无痕.m4a
& x4 s- U& [$ E│      2-09 谁想轻轻偷走我的吻.m4a7 n; S2 ^1 ~/ O$ n. R( f
│      2-10 最后一封信.m4a
, F/ ?8 y/ G, R% _│      2-11 苦恋.m4a
1 F" y$ M" P$ Y, d* [; \│      2-12 一路上有你.m4a' e; i" a% p1 ^5 `) v( b( C
│      2-13 月半弯.m4a& d  [% Q5 z! ^" f7 v2 `
│      
- Q" A9 {9 m, S# y3 _$ h├─2007 - 在你身邊9 e# T# Q1 Y% R; ?
│      01 聽天由命.m4a6 G" h3 w) a7 e8 H8 l$ A
│      02 原罪犯.m4a% V' D6 z9 c, ]' _
│      03 在你身邊.m4a4 L  I4 X$ c: a* ]
│      04 有一個地方.m4a. s' P; N1 c2 P
│      05 難道真的不能用愛解決嗎_.m4a
. H2 K, j, F$ b/ r4 r% N" V1 I- t│      06 好久不見.m4a
( F6 v+ \3 h1 f; y( s5 `│      07 I Don't Wanna Be.m4a
9 T" z: H  r" x│      08 上不完的課.m4a
$ M( I& ?( Y5 a! o1 R; G│      09 煩惱歌.m4a
/ y+ v% _$ ^, r0 r0 B& k│      * \/ T, t  q+ y& h( p. O" t
├─2007 - 活出生命Live演唱会2004 (Live)3 U4 D3 c) \0 Y# J
│      1-01 First of May.m4a
0 u+ m: ]7 d9 h- V9 v) V│      1-02 但愿人长久.m4a
' n2 W5 E6 |/ C' i/ x# M│      1-03 眼泪.m4a$ @! K# r7 n& f' m" R" M
│      1-04 天黑黑.m4a' x. U, Q% I! j" T% m: O7 A, K
│      1-05 听海.m4a; }2 s, s# |7 ?- ^! f
│      1-06 约定.m4a
+ E7 @2 k& ~  L4 s6 y1 E│      1-07 蓝月亮.m4a
6 `& K9 B9 j' q│      1-08 天下无双.m4a
5 Z. S! N& {. Z2 w3 c│      1-09 明天我要嫁给你.m4a
% U" P" N; K3 c) K" u  X, \* d│      1-10 疯了.m4a
8 h9 b& z- D, _; Q│      1-11 伤追人.m4a$ M' X3 M- H: W; g$ N8 |1 f
│      1-12 小城大事.m4a
4 `; T  e# P+ N8 l│      2-01 星晴.m4a
, o7 x4 l1 @3 i: z│      2-02 爱很简单.m4a
0 }6 c3 z5 F: [. T8 N: b- L& P│      2-03 爱我别走.m4a
/ L1 _# h2 |/ j) v( S│      2-04 爱如潮水.m4a
+ {" m. z# C( g3 E( J8 |; o│      2-05 味道.m4a4 V. ?- |# s7 z% L) D( @. z8 X. f
│      2-06 等.m4a
4 B+ \; j  N2 C& x6 _7 o│      2-07 追.m4a
* [! J& O0 `9 |% p4 P. `│      2-08 情人.m4a% q9 _! O! t8 A4 n+ Y
│      2-09 不老的传说.m4a
2 q  `  F* D1 _) X2 j& W4 i9 o│      2-10 讲你知.m4a% t& @4 X  d5 K, w7 i( Y
│      2-11 我真的受伤了.m4a! t( J; h+ F5 V# t9 ?% u
│      2-12 她来听我的演唱会.m4a
) a9 g' V: A; Z* u& o4 m' O│      2-13 爱是永恒.m4a8 c' [, J4 F" G
│      
" G% Y) ?5 A& u% r% h├─2007 - 淹没 - Single
* w0 C! q7 L' p/ f5 j2 o9 b, L│      01 淹没.m4a. N! u+ k8 R. D8 g
│      
% i: T: B9 a4 I' y" ]├─2008 - 复黑_ _爱你多一些_精选5 U0 N- p( _7 ]; T. `* ^
│      01 一颗不变心.m4a: k8 m* z) l8 L# T
│      02 每天爱你多一些.m4a  ?5 t3 m% {# p$ Z0 |" Z7 u" G4 R( g
│      03 李香兰.m4a* D0 K' c/ x/ f2 L
│      04 Cry.m4a
# U( ~& s9 x+ k, i% i8 I! i│      05 忘情冷雨夜.m4a
% F& A/ x1 j: r' ]  U# I, K6 o# k│      06 太阳星辰.m4a
, |7 @) `) c4 G4 U2 l+ G1 W4 G& |│      07 夕阳醉了.m4a
$ ~) w$ K. a: Q# s│      08 再度重遇妳(可喜也可悲).m4a
2 h0 L; y0 F* y+ }- ?, p│      09 祇愿一生爱一人.m4a
* u8 T, W# f  z  f│      10 Linda.m4a( ]- S1 }# \: R
│      11 亲亲.m4a
# ]/ B- X* S# u* s) t9 s8 H│      12 再爱上你.m4a) M% ?3 {4 ?9 E. M: @
│      9 p9 O, s* l3 W6 y- s5 ], W$ m) g
├─2008 - 复黑王_ 似曾相识 (国)
& x6 i! N$ f0 c( \' M( N. ?│      01 似曾相识.m4a
7 T* T8 c+ t: J( Z9 X( A9 X│      02 故事.m4a
9 G+ g% C7 N0 l; m/ j8 a- y│      03 竟然是你.m4a
1 s" ~4 s. Z( W; o  J- M# L│      04 今夜星光如梦.m4a6 L7 {! r$ R; z3 p6 \6 Y/ [3 a8 B
│      05 明日约定.m4a
7 {* E2 j: i2 _│      06 晚安, 吾爱.m4a
& |! _1 k/ B3 F$ t2 f" @" e" _│      07 冰冷的手.m4a5 ?; `1 V+ A! Y
│      08 最深的承诺.m4a$ R" f  A2 T- `2 U
│      09 昨夜梦魂中.m4a
: N4 \2 ~4 {" f: u│      10 命定的缘.m4a  i* e* Z# `' C1 D; V! g
│      & D* ?$ C0 o# I0 b
├─2008 - 学友光年世界巡回演唱会'07香港 - EP- z6 E9 B/ l6 I5 P0 o& t) p" s
│      01 头发乱了 ('07 Live).m4a$ [, [) [; z$ s- u; c% X
│      02 祇想一生跟你走 ('07 Live).m4a) x6 i! O) w! a* @2 ^. P( l
│      03 每天爱你多一些 ('07 Live).m4a: `3 N1 ]: i: e& T
│      04 妳的名字.我的姓氏 ('07 Live).m4a/ X6 ]2 H9 _1 F* S; H, }
│      05 在你身边 ('07 Live).m4a/ T( I% {- e! v7 Z7 i" B( f: P3 X
│      
5 ]7 C$ M0 E. C9 G- _8 X0 l├─2009 - 学友光年世界巡回演唱会'07 Encore台北 - EP
) ], [- L, q( D8 l│      01 爱火花 ('07 Live in Tapei).m4a
! j& T/ M  X5 G* i9 E" J│      02 一路上有你 ('07 Live in Taipei).m4a
$ v' U* p6 N3 u5 o2 l! j│      03 忘记你我做不到 ('07 Live in Taipei).m4a# f! ~6 w3 I% Q! P% I5 F' d
│      04 好久不见 ('07 Live in Taipei).m4a# w# n6 A$ N% s% d0 ?7 y
│      05 烦恼歌 ('07 Live in Taipei).m4a
& a) w+ q- B7 H5 D2 Z│      
: \' G" T4 R9 y5 [9 {* e( {├─2010 - Private Corner
' B/ \" w4 O1 @1 k│      01 迷你.m4a
: M# m6 q. t+ }! Z" N1 \+ ^0 R│      02 Double Trouble.m4a
3 x2 g" w3 v3 E7 g8 p│      03 不只有緣.m4a
5 R4 h# X+ W0 f7 \! Z│      04 十二個音.m4a
5 }, W( N5 `3 d! I8 }! @- ~9 \0 @' A& ?│      05 月巴女且.m4a
$ v; k  X: H! J. X5 u, i│      06 戀上你背面.m4a
1 A) y, e! o9 z$ L│      07 Let It Go.m4a
2 V; d$ V- e6 l6 Q│      08 找對你.m4a3 n) d* R* T8 _+ P& ~  g3 X4 I- {( c
│      09 伯爵茶.m4a$ Q2 [( n1 t; J  p0 @; m4 g+ J' Y6 Y
│      10 Everyday Is Christmas.m4a
0 e0 @# h" V' ~2 r│      
; _$ R$ a; ]* ?; H├─2010 - Private Corner迷你音乐会" a' v4 N* S% O: `8 M9 e7 L+ ~
│      1-01 十二个音 (Live).m4a0 F9 F' N- h8 m  A9 ]9 p5 ]9 F. i
│      1-02 迷你 (Live).m4a2 R$ q5 r) d1 a) a! e
│      1-03 恋上你背面 (Live).m4a; H: D- d  U: e0 O! ]) k
│      1-04 找对你 (Live).m4a
0 z% f) |0 ]& O4 }) z│      1-05 Everyday Is Christmas (Live).m4a1 _1 ^3 b2 X1 s' `" T, k# X
│      1-06 Medley_ Pink Panther _ New York.m4a
5 A# z0 C5 ~1 |+ @, \│      1-07 Somewhere Over the Rainbow (Liv.m4a
) i% c7 \* i, N4 z! z9 B│      2-01 佛跳墙_我要 (Live).m4a
- X& @9 W+ g6 k5 u' O9 h: C│      2-02 情人的眼泪 (Live).m4a- r" ~+ g# Y. Z3 G% s( j6 Q; @
│      2-03 肥姐 (Live).m4a
4 _1 l1 ^( {) y' ^6 P! h│      2-04 Let It Go (Live).m4a. L9 O/ I" @, Z; t; }- Y* U& }
│      2-05 Double Trouble (Live).m4a
% T! S% }+ g- P: ]4 k+ v│      2-06 李香兰 (Live).m4a
, v: w* @& p& o  ~│      2-07 离开以后 (Live).m4a
* Y9 Y6 ^3 p. J, U9 p- m│      2-08 祝褔 (Live).m4a8 }0 |) C) s# Z9 w8 ^: i2 P
│      / P1 r7 a4 z0 n
├─2010 - 三分拍 - Single
% w% A4 I6 j- J9 a& O+ d│      01 三分拍.m4a
) N: y. j7 l5 d: d5 f/ S│      ) X- N- r/ g1 K. E
├─2010 - 张学友1987-99经典演唱会全集_学与友93演唱会
" z- A8 H. e9 L4 \: L│      1-01 Opening ('93 Live).m4a; x3 G% Y# o6 c. G+ q% O
│      1-02 我与你(昨天,今日,明日) ['93 Live].m4a' [% T2 w( W# d8 i$ c8 A4 [7 D8 t
│      1-03 日出时让恋爱终结 ('93 Live).m4a9 d: y1 F8 F% r/ ^' c/ m  ]$ ]" o
│      1-04 吻别 ('93 Live).m4a9 D5 n, Q# l7 v. M' C. n
│      1-05 小姐贵姓 ('93 Live).m4a4 |+ f% S. R' Z/ m6 D
│      1-06 不经不觉 ('93 Live).m4a
6 m; z7 o8 x: c( V  @│      1-07 旧情绵绵 ('93 Live).m4a  e6 P; r" [3 }/ [! L: y5 `" R4 Z
│      1-08 每天爱你多一些 ('93 Live).m4a
) n% [9 n- j& ~- G* x│      1-09 马路英雄 ('93 Live).m4a; Z& R+ z( c: Q, y4 k8 J9 \" c
│      1-10 情不禁 ('93 Live).m4a' f" p8 d% d. i: L& t
│      1-11 爱得比你深 ('93 Live).m4a7 [* W8 W5 w9 w4 P4 n
│      1-12 情网 ('93 Live).m4a7 _1 z5 R5 E# o* i7 Z
│      2-01 偷闲加油站 ('93 Live).m4a% n# y- ~; ^% P0 }4 i. i1 p( J
│      2-02 暗恋你 ('93 Live).m4a2 p) M# R2 E( T
│      2-03 忘记他 ('93 Live).m4a
& M' F* d6 Q' B9 ?+ v1 ?3 D% F│      2-04 爱火花 ('93 Live).m4a+ ?* e4 s+ G7 S0 c" m
│      2-05 你是我今生唯一传奇 ('93 Live).m4a/ i) @0 w! ^( E3 U# }% R  W2 {7 ]- ?
│      2-06 明日世界终结时 ('93 Live).m4a
( c# S; B2 J& ?7 {2 E  r7 `* X│      2-07 只想一生跟你走 ('93 Live).m4a# S3 X, l) I$ {0 |1 e
│      2-08 分手总要在雨天 ('93 Live).m4a5 F2 [; }4 [" L, `% C& S8 \
│      2-09 还是觉得你最好 ('93 Live).m4a
& l% \" b- e6 T$ j│      2-10 李香兰 ('93 Live).m4a2 R- n8 s* K8 j" I
│      2-11 真情流露 ('93 Live).m4a
# g) w6 Q1 {% s6 e- [│      9 U7 }1 C) n9 s8 D
├─2010 - 热辣辣 - Single
" m) A7 w  j+ I! b│      01 热辣辣.m4a
' J5 D7 F9 w! p! t│      
) }% W! B; A7 m1 L. o├─2010 - 雪狼湖5 M2 K  Y( e# I$ X" J4 A
│      1-01 不老的傳說.m4a9 @7 d: k3 T: y% J4 `( f
│      1-02 命運舞會.m4a
! `* e' d6 K8 H* x7 y4 X& y│      1-03 一些感覺.m4a( k# H/ L$ U% v  ^$ d7 S
│      1-04 暗裡的感覺.m4a$ Q& B' Q: r7 }! p) L
│      1-05 甚麼是戀愛.m4a) T- [& `3 ^8 k
│      1-06 花與琴的流星.m4a
* ^' W: G# D% j. n│      1-07 兩個她的秘密理想.m4a
0 {- H7 S: d$ _│      1-08 金金相印.m4a" k$ E$ B' S* j3 Z0 r. D
│      1-09 愛是永恆.m4a
5 O& l; j7 ^! u. Z3 m: v│      1-10 共渡良宵.m4a$ V0 [" e4 Q- w- P! L
│      1-11 狂.m4a
  P2 }. }# S) y: ^│      1-12 愛狼說.m4a8 }2 C4 N& H: k2 w1 l
│      1-13 花花嘉年華.m4a
2 G4 s1 M1 r3 S" m, W1 z! [& ^│      1-14 愛是永恆.m4a
: J5 {3 J3 q) @( I+ c│      2-01 四獄卒之歌 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
' i# c8 U9 X" |9 G│      2-02 葬月 (Live in Hong Kong, 1997).m4a% g" e! e, V2 U: U% c0 \  z" x
│      2-03 怎麼捨得你.m4a
1 j. N9 c  f6 O. j( g5 r: [│      2-04 怒 (Live in Hong Kong, 1997).m4a9 G. n9 ~6 s: w4 |5 L! A0 g7 i' p
│      2-05 老狼在此 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
% T& G: f8 p7 X# S2 Q* O' G│      2-06 種子 (Live in Hong Kong, 1997).m4a8 h7 n1 ^' q9 Z6 B0 d. E( P
│      2-07 等了又等 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
% R  A: o- N4 I& a( E│      2-08 等到了 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
+ I2 \, F( ?9 T: s7 |│      2-09 簡簡單單的愛情觀 (Live in Hong Kong, 19.m4a8 f) r  s- A" f/ p5 a
│      2-10 信金得救 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
& W" U; `! v8 \( `/ I) e1 o" _│      2-11 愛狼說 (悼念篇) [Live in Hong Kong, 1.m4a5 W  s0 e; Y4 Z) D
│      2-12 冷靜.m4a- ?* B% \& q+ j6 W
│      2-13 原來只要為你活一天 (Live in Hong Kong, 1.m4a
. M! D( i& i  i7 x2 A2 T& ?! O" B│      2-14 原來只要共你活一天.m4a/ u. D+ v8 |0 J. R/ R6 U0 B% u0 B
│      2-15 內疚 (Live in Hong Kong, 1997).m4a- q! Q. w1 k; X$ ~) F, {
│      2-16 困 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
( I  `8 `6 S7 P* R│      2-17 抱雪.m4a  r" |: B* G. Y
│      2-18 愛是永恆 (Live in Hong Kong, 1997).m4a2 {1 d3 F% m0 ?* [/ E
│      1 c: u% Y) s( x! u% x  r7 b0 v
├─2012 - 定风波 - Single' e8 q& |* N- z
│      01 定风波.m4a
" w7 U& p, h6 J+ i% z  |5 ?│      " A# ^* ]% z+ K- x' L' v
├─2013 - 同舟之情 (家是香港运动主题曲) - Single4 U4 @1 k) m: V, h+ J' h
│      01 同舟之情 (_家是香港_运动主题曲).m4a2 F3 A7 f' u- v1 M- d8 r
│      5 e/ Q1 }+ I8 w3 e( Z/ ^4 C' e
├─2013 - 张学友1_2世纪演唱会
& B3 k7 L( t; x# `3 C│      1-01 Overture (Live).m4a- u: B6 F# e, v9 l
│      1-02 花花公子 (Live).m4a
8 k0 `# I; m* V, D8 V* g3 A│      1-03 小姐贵姓 (Live).m4a
4 v8 \9 l7 B# v/ n4 L) R│      1-04 初吻 (Live).m4a
# c0 m* u$ @, e/ Z# G( m. Q! J│      1-05 你是我今生唯一传奇 (Live).m4a
: [; j2 Q  Q# B  ~! i│      1-06 妳的名字我的姓氏 (Live).m4a
: l; D' z( e6 V6 I1 p( F. t│      1-07 Before the Rain (Instrumental).m4a
8 w7 X$ }3 w  w" O1 q/ Y│      1-08 情愿 (Live).m4a# U& m" R3 J6 J3 j* Q
│      1-09 滴泪 (Live).m4a
# X% K& D3 Y; c( I│      1-10 Rain (Instrumental) [Live].m4a# D* @8 R- D: R6 `, b: }% L
│      1-11 人在雨中 (Live).m4a
( _+ t4 Z: e8 d' l│      1-12 三分拍 (Live).m4a
7 W& u# X" _6 L* [+ t│      1-13 如果爱 (Live).m4a' E2 f% c' v( Q! h4 x0 Q
│      1-14 Rock Prelude (Live).m4a
! `6 D6 A* m7 i0 H│      1-15 天气这么热 (Live).m4a
1 O9 _9 d: X& H5 N( a; {7 o# H2 X│      1-16 吻別 (Live).m4a; @- [) L$ q% a  a9 C
│      1-17 当爱变成习惯 (Live).m4a
2 w- ~- ~6 ?( G5 I) ?; g│      1-18 我应该 (Live).m4a. }# b  D- {! Y" A
│      2-01 肥姐 (Live).m4a. I' a4 c; t9 p# g: A! g. S3 E
│      2-02 迷你 (Live).m4a
/ ?0 `8 ]6 a5 N2 W  Z│      2-03 离开以后 (Live).m4a: l/ u: _/ J0 v( |" N
│      2-04 情网 (Live).m4a
" g& ?- I1 v( S6 z+ U2 {│      2-05 情人的眼泪 (Live).m4a
1 C- G% s' ]9 I8 p/ @│      2-06 我真的受伤了 (Live).m4a
1 e' M3 I( W+ a8 Z+ e0 h│      2-07 Life Is Like a Dream (Live).m4a8 r" V, v5 B7 ~5 Y' H9 @
│      2-08 Summer Night (Instrumental) [Li.m4a0 |) B. g/ h! _" y1 i# E
│      2-09 Double Trouble (Live).m4a
2 S, a2 j# c) i, [/ Z│      2-10 Band Introduction (Live).m4a
; w9 C2 Z) ]! L: G' |5 W0 C+ ]│      2-11 李香兰 (Live).m4a
" S1 l1 }; @/ c! H9 }4 P│      2-12 每天爱你多一些 (Live).m4a
4 @+ D4 Y- u# c. j│      2-13 一颗不变心 (Live).m4a
! ]' j* K2 M/ u" [$ ~! X│      3-01 旧情绵绵 (Live).m4a/ R) Q: [# h) F/ B- _) n  }
│      3-02 心碎了无痕 (Live).m4a9 F/ d  m& T3 o) h% x! ~5 x4 D$ m+ g
│      3-03 心如刀割 (Live).m4a
. D5 n1 }1 d) @% D│      3-04 饿狼传说 (Live).m4a- v. q5 `$ n; q7 Q
│      3-05 头发乱了 (Live).m4a( c5 L- k& P6 t$ w" L) v2 [
│      3-06 这个冬天不太冷 (Live).m4a1 N8 t! b2 f8 P9 u9 i* {
│      3-07 遥远的她 (Live).m4a
3 t, x! z5 B4 I0 O4 v2 D│      3-08 忘记你我做不到 (Live).m4a1 t& n8 M! v: z( G! {/ N
│      3-09 寂寞的男人 (Live).m4a' @7 \. ?4 h3 M5 a5 ]# j
│      3-10 只想一生跟你走 (Live).m4a
3 A! C$ F, ~0 T% D% S8 H9 |0 l2 T6 ]  z│      3-11 真情流露 (Live).m4a6 M0 v9 [* T% ~
│      3-12 祝褔 (Live).m4a1 n- s! E$ f1 ]' u
│      
: y7 f, `; B7 q; m$ B0 c├─2014 - Wake Up Dreaming
9 A( I% M5 F8 [3 ?│      01 用余生去爱.m4a
$ n/ U& K; w" _3 }1 u/ ~5 i│      02 时间有泪.m4a
6 k- D  o3 x$ `: N9 p1 i' r/ G│      03 你说的.m4a
$ h2 ?3 I; h* b0 P5 U/ K8 {│      04 我爱上你.m4a
3 I. K% e5 q8 b& f6 C* H│      05 我只想唱歌.m4a
/ P( t. }9 m' p' V' p7 p│      06 控诉.m4a
$ ]1 N. m; v3 b+ o  ?1 k│      07 我醒着做梦.m4a
0 t5 Q. U$ Q. A% X4 E│      08 来得及.m4a! L0 F) N, _; ]9 F7 A6 m5 [& `
│      09 白自在.m4a4 c6 P4 {+ i) j$ W  r
│      10 不错.m4a
* a! }# e/ E2 M) h│      * a, Q9 I6 k  H. J! J/ O
├─2014 - 时间有泪 - Single" t3 ?" O+ z! T+ B: b8 X' @
│      01 时间有泪.m4a
' M& O2 q! D& U5 `) G( D* G% t│      : P; m4 ^2 R+ l6 {' q. A7 B
├─2014 - 用余生去爱 - Single( ^% S+ U7 h: h: Y
│      01 用余生去爱.m4a6 u8 ^2 k+ A2 F6 H% R# ?  N
│      
/ ?$ \4 ~$ f8 e$ Q) _) @├─2014 - 童真年代 - Single
2 g1 u" i, `/ R7 o( V: g6 }. ^│      01 童真年代.m4a; g' W$ ?3 ~  v& f$ Z% Y
│      $ G' I; J, R* q
├─2014 - 醒着做梦) V  Z# `0 h& I* Y, ~: K7 W3 r
│      01 用餘生去愛.m4a7 {4 }1 c) W3 P1 Z
│      02 時間有淚.m4a" w: V' {0 F) f2 R
│      03 你說的.m4a, }/ O2 h9 l7 ]" u/ _4 C( |. y
│      04 我愛上你.m4a1 H% y8 `! b6 P7 j8 A! B
│      05 我只想唱歌.m4a5 m1 D: D( @) N; M' t
│      06 控訴.m4a) q$ K% J% _+ \9 l6 e* D, z/ b" V& E
│      07 我醒著做夢.m4a0 p) }" m; J) V2 f/ U3 m4 T! v9 H5 k
│      08 來得及.m4a
, G8 \! M% X- i$ [" n* a│      09 白自在.m4a& z, Q% k% Y* |: O& i  |' y
│      10 不錯.m4a8 D. Z8 H" q% h8 h
│      $ s% z0 l8 h, C* _7 l4 y
└─2021 - 堅持的意義 (有線電視及香港開電視2020東京奥運主題曲) - Single: l- N) ?. F- c
        01 堅持的意義 (有線電視及香港開電視2020東京奧運主題曲).m4a
/ r$ a3 e5 @( Z
/ |  F" T% ^# I% p4 e. d. F& I
7 @7 ]' V' B3 x+ h7 a# ~1 ?% N

7 S% q: R& V* R& I; W, X  K9 k' Z5 a

- r- r, m; _  @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  w5 e" ?, C; a; N4 A( T

) ^- j% p: W3 x' m
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-3 17:14:04 | 显示全部楼层
看看有什么歌
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 15:04:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-14 04:27:36 | 显示全部楼层
THNAK SHARIUNG
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-29 15:28:02 | 显示全部楼层
喜欢张学友,感谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 14:25:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 14:26:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-13 20:30:08 | 显示全部楼层
好想下载啊
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 12:13:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享美好音乐
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-24 00:37:04 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-10-25 11:44 , Processed in 0.285579 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表