AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

伍佰 & China Blue - 《伍佰 & China Blue作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2018-12-24 08:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
39160978.jpg

+ h1 Y+ a2 d: [+ p
, b# ^+ E% p: z- e& q

" u* c- j; q& ^$ z# P) X4 i1 n! Z- [6 d9 _) e) l
本名吴俊霖,华语区最知名的摇滚歌手,词曲创作人,音乐制作人,已成军二十年之摇滚乐团伍佰 & China Blue的主唱及吉他手。专辑『树枝孤鸟』曾获第十届金曲奖最佳演唱专辑奖,个人并以『双面人』专辑获得第十七届金曲奖之最佳台语男演唱人奖,除个人专辑之演唱,制作,词曲外,也为其它多位亚洲知名艺人制作及词曲创作,如刘德华,张学友,王菲,莫文蔚,万芳,徐若瑄,谭咏麟,谢霆锋,蔡依林等。1990年出道至今,所有作品于华语圈获奖无数,共发行22张个人专辑,台湾区专辑总销量已累计超过五百万张。曾为电影『少年耶,安啦』 『只要为你活一天』 『圣石传说』 『散打』等创作电影歌曲,并主演陈国富导演的『征婚启事』及徐克导演的『顺流逆流』,以及纽承泽导演的电视剧『求婚事务所之恋恋风尘』。由伍佰代言的『台湾啤酒』『黑松沙士』『风火之旅在线游戏』『维士比』『鹏华中证500基金』『全家好神摇滚公仔』等商品皆造成话题。伍佰并于2011年于台湾北中南三地及新加坡,马来西亚等地举办个人摄影展“More Earth”。
# d' [' S' H) W! Q& y$ s9 G
- L' P! W% e+ H" @/ z: w
伍佰& China Blue 曾在台北市立体育场,香港红勘体育馆,新加坡室内体育馆,马来西亚室内体育馆,北京首都体育馆,北京工人体育馆,上海大舞台,美国House of Blues,台北小巨蛋等九大指标性演唱会场馆,举办售票演唱会。1998年举办的台湾『空袭警报』巡回演唱会及亚洲巡回演唱会,共吸引破纪录之12万人次购票入场,2007年开始举办的『妳是我的花朵』世界巡回演唱会,巡回亚洲及美洲共11个城市总计14场演出,不负伍佰『King of Live』之美名。伍佰& China Blue于2012年第十次展开其大型巡回演唱会『20周年大感谢演唱会』,历年来包括新加坡,马来西亚,香港,上海,北京,西安,成都,深圳,日本,韩国,美国,加拿大,澳洲的演出无不造成轰动。伍佰于2006年发表的『妳是我的花朵』歌曲及“花朵舞”,不但在台湾成为国民舞曲,更随着伍佰& China Blue的世界巡回演唱会跳到世界各地,总计已有一百万人次和伍佰齐跳“花朵舞”!
2 D/ d7 d# A9 u9 e" _+ z

+ A* Z( p% j8 U
伍佰不是被高度精巧包装所打造出来的巨星,相对地,伍佰是「以自己的音乐,成为时代的平民巨星」;这句看似简单的话,其实就说明了这20年来何以伍佰的声势始终居高不下。没有人知道他的下一步会怎么走,包括他自己。

/ g, e% j1 i4 F6 O' A; H- {) Y/ R3 R0 [: D% c* E/ T: Y
这就是伍佰。

4 k" E( ]( [4 j7 B  l7 O) f% y, y* |0 t" P
★ 小朱:朱剑辉 (贝斯手兼团长)
) Y: {9 Y3 H" `! O* ^) a4 w9 D

3 n* S& l; X9 N
出生:1963年

% O. d, k. e4 C% o) C5 t! j! t
星座:水瓶座
0 b- b9 x( B! U2 H

# O: C: |6 k% K2 k
原为缅甸华侨的小朱,是 China Blue 里头玩 band 资历最久的人。音色沉稳而不花俏,能充份调节、润饰其他团员音色的重要人物;对音乐的理解与伍佰最接近。是 China Blue 中最可依赖的团员,也是 China Blue 音乐和生活上的守护神。这也是他当团长原因。

9 d& Y% ^* v3 K$ z+ h7 ~; p7 Q! p4 B% `
★ 大猫:余大豪 (键盘手)

- D9 Q+ z, a' \, P0 f, B. H8 G% b+ w& M& _2 `* r
出生年份:1970年生

6 d8 t3 l7 E# X1 {! y
星座:水瓶座

& @8 G0 z0 X: Z5 i
; |( P4 c3 [$ b) W* p5 S) G% G
比九条命更多点子的聪明脑袋。乐器的音色有电子合成音乐早期的“老式”扎实味道;对音色的使用及弹法尤其令人激赏。在“爱情的尽头”歌曲中的弦乐编写是这首歌最美的眼泪。大猫柔软的 Keyboard 软化了伍佰狂飙的吉它。娓婉的旋律使伍佰的音乐有婉转的含蓄美。
9 R3 q! ~" m9 h) G2 _
  z& Y, H* m, Q, Y
★ Dino Zavolta:大力打鼓 (鼓手)
# J* i3 r7 `8 N3 m

6 ^/ b5 f! E" R
出生年份:1962年
9 z& O, C, G" _2 Y
星座:双鱼座
7 i; w$ V) V: n) ^- g+ O

- a, a  h4 }* l+ n. k; E
没来台湾之前的 DINO 是个披长发、穿马靴、典型重摇滚的打扮,最大改变是在周游认识东方国家之后。他改变了乐团节奏,成就 China Blue 今日临危不乱的机动应变能力。因为 DINO 的大力打鼓,伍佰的音乐气度才得以更大,更有爆发力。

' v% w& w  G7 [' o! L1 F" o3 z├─1994 - 浪人情歌% f" C; m" N0 _. h
│      01 背叛.m4a1 \0 J  \2 o9 X) ^+ ~
│      02 牵挂.m4a0 p. e: A# e0 y+ q
│      03 199玫瑰.m4a  S3 ]$ W$ o: I
│      04 一亲红颜.m4a
5 p# k( T9 m7 c# J│      05 亲爱的妳.m4a
. c  k% f- q: i/ }6 j7 b│      06 抛弃.m4a
: p+ X/ ?. B5 \* B│      07 继续堕落.m4a: Q( j9 B' I9 P/ G+ c# e2 t9 \
│      08 热情交错.m4a
& v$ X' f! L9 ?" Z4 f- e│      09 钢铁男子.m4a1 B* N2 Q  R6 v9 A5 }7 V2 _) B2 w
│      10 浪人情歌.m4a
1 D% G# t5 R9 C│      11 来不及.m4a5 U3 X4 @/ J' B$ S; y7 U
│      
8 m* r* s! {- a9 D├─1995 - Live of Wu Bai
9 X. q5 J3 q8 J2 N) @& p& B- ?│      01 Place of Silence (Live).m4a
9 O/ Z2 @  j) B: [! |& t9 i8 T│      02 Autumn Wind, Midnight Rain (Live).m4a% @: f, I$ q; C
│      03 Go to the Graveyard (Live).m4a4 h) b' M% E9 T! }" u/ J/ i' d* P
│      04 Kiss Me (Live).m4a
) d6 Z+ y1 P, t* I) T  o│      05 Express Love Letter (Live).m4a
7 Y- v% A# g7 R7 e) P5 `# G│      06 Lighting a Cigarette (Live).m4a
2 c, l1 ?  [0 [# V* l│      07 Flying (Live).m4a
, d& |7 |1 m: O& A5 o' }+ V│      08 Don't Be Afraid, Miss (Live).m4a
( n8 @! p# e. H│      09 I Hate You, Lovely Ones (Live).m4a7 Y% g; ^& _" i& @5 I
│      10 Wasting Youth (Live).m4a  ~, Q/ E% h* G4 L1 ?4 ~
│      11 This Continuous Sinking (Live).m4a
5 q# A+ s3 H3 s. d( m│      12 Love You Ten Thousand Years (Live.m4a
* {5 J- f! M1 z: u( X! i│      13 Wanderer's Love Song (Live).m4a
8 _; g# l+ a# `6 z% X│      
: T& ]& _0 X* j0 I├─1996 - 爱情的尽头% d/ W  ~! w# P6 m7 K
│      01 夏夜的晚风.m4a) h8 W* M1 j6 u  o8 f; M
│      02 爱情的尽头.m4a$ m1 h. @4 Q- C8 ?9 Z
│      03 亲爱的,你喝醉了.m4a
  b- T1 S2 H9 @! W7 L* s│      04 变.m4a
  a; {: U+ a$ q, d│      05 七彩灯光.m4a, j9 _! I# F' c3 D/ Z
│      06 Last Dance.m4a
0 E! E8 L$ n$ G7 N5 s$ t3 y/ y8 A" B│      07 青春.m4a
$ j% N+ o( o- g. l1 z  x│      08 人生一场梦.m4a5 |% T1 Z* Q$ t% m% }; Q
│      09 挪威的森林.m4a
) a5 `7 T( D3 E1 E1 W5 b% E│      10 随风而去.m4a5 z" ~3 B  l- A3 P8 M6 E
│      
/ ]6 T- @2 R% ]) _/ o├─1996 - 魔岩十大魔王之群魔亂舞) b5 l$ \8 N4 u- ?
│      01 Betray.m4a. a0 x# k$ \) t" K$ v
│      02 Love Corrupts.m4a
) y1 \7 o. [( N: \; e* @9 ^: W  T9 i│      03 A Poor Man.m4a
0 F9 g* B/ J; u! u" }$ X│      04 Falling In Love Is My Mistake.m4a3 S' b  l- d8 k* Y
│      05 Coward.m4a
3 A( D% e# t" Z9 b  @2 d│      06 The Lord.m4a
" j. M4 f- `) k6 _1 ~; z  X/ `  ?2 }0 e│      07 Life Goes On.m4a
) x, d# O4 s) E2 ?│      08 Crying For Hunger.m4a
/ t3 q0 _- s5 E" G│      09 Martian.m4a
! E) `6 q; b8 c; D7 I6 j) {│      10 Broken City.m4a
( n& \2 Y& r. l│      , ]: i( q, L* S/ j
├─1997 - 夏夜晚风 演唱会精选实录0 Z; P" k9 @' U. {4 a$ n9 i# S
│      01 牵挂 (Live).m4a
9 b4 m$ F. E! Z/ Q3 k2 {│      02 一亲红颜 (Live).m4a
6 C" _' R: W! B; D: X& D│      03 痛哭的人 (Live).m4a
+ @  Q* J* i! ~│      04 抛弃 (Live).m4a
. ?9 F: v; R; P* Q│      05 背叛 (Live).m4a
$ ^; _# {7 k$ c2 h" |& {8 X" C│      06 楼仔厝 (Live).m4a
( C+ b7 I- ^2 o( |2 s│      07 被动 (Live).m4a* j& _* x' b& c( b
│      08 亲爱的你 (Live).m4a1 T0 Z6 F' E3 L9 h8 u
│      09 台北孤儿 (Live).m4a2 H5 P1 |) a: R
│      10 少年耶,安啦! (Live).m4a' Z- C; Q$ Q# }" z+ t
│      11 不满 (Live).m4a
+ q) r) ~& |2 {* |: Z& U. U7 f│      12 挪威的森林 (Live).m4a2 @6 m% u) M3 E
│      13 随风而去 (Live).m4a
9 j. {# {4 m: o6 R+ h; i, d│      14 算了吧 (Live).m4a
$ w) b" }9 G6 g# A│      15 暗淡的月 (Live).m4a% w- U+ f4 Z' g; K7 P0 u/ Y% N  ]
│      
6 s+ d. N3 i1 M: u8 t├─1998 - 少年吔,安啦! (電影音樂專輯)
( i  E) H+ ]9 V: l& [│      01 Place of Silence.m4a/ b8 w- N: \6 o1 N% W! }) y
│      02 Lighting A Cigarette.m4a
! r$ S4 R* ^6 U; f! V( f; R│      03 You're the Meanest.m4a
1 I- f2 \" O8 X* \& p│      04 Cool It, Boy.m4a1 Q. d2 x2 E! h  D  E& f1 e; ?
│      05 Dreaming Peach Flowers.m4a( ^% N3 ^* m# u  _1 E9 _3 F
│      06 Dust of Angels.m4a6 ]3 p$ H  p3 L* v
│      07 All the Lamp Posts.m4a9 a6 X# F( R$ J6 x
│      08 Come Get Money, Everybody.m4a
! J* k. \/ v4 h8 Z8 v; f" T  l│      09 Instrumental.m4a* [& \/ v! ^3 `( G
│      10 The One In My Dream.m4a
6 w5 a, [8 R) Y' ?% Y- K│      
. W/ U$ R( T' L! e├─1998 - 愛上別人是快樂的事
7 b9 T1 \9 Y" M5 ^2 D$ `) j7 n│      01 不滿.m4a7 U9 h0 Z. v6 T0 a# G
│      02 愛上別人是快樂的事.m4a
3 M3 g1 v! c+ G8 d│      03 關於女人.m4a7 \( y- W$ f0 t: A5 x1 V1 I
│      04 不要想太多.m4a
; I8 ^' ?0 l7 d) Q" L( E, Q, |│      05 沒人愛的女孩.m4a
, G& q9 Q& ^3 _& e* F│      06 一種女人.m4a7 d) g( B- l& \$ i4 ^$ X7 n: d
│      07 樓仔厝.m4a
2 K' ^# e: H5 [* E4 X│      08 思念親像一條河.m4a2 S7 Y+ h; c: ^
│      09 阿威、阿威.m4a6 K( n- v* ]- T, }' J, D0 q
│      10 錢的力量.m4a6 Z3 ?; }: O  |! Z' V
│      11 素蘭小姐要出嫁.m4a
8 I% b: J+ q/ P│      
/ \6 M- ^$ F' O1 X0 Z( U% c+ ~! y├─1998 - 树枝孤鸟
0 w2 O, U  l, W/ n3 F% I; w│      01 少女的心.m4a- K- W5 \4 j, ]
│      02 断肠诗.m4a
: E- w' V- U/ r│      03 飘浪.m4a
  E+ [$ f9 E. |5 M' Z) b0 v│      04 返去故乡.m4a+ ]) V& b. E& V" C7 \
│      05 万丈深坑.m4a; P/ \& _1 G9 {! z8 ^' ?
│      06 心爱的再会啦.m4a" m5 L) N6 l# j, R
│      07 徘徊夜都市.m4a( o, F7 z+ N0 ~' K' Z5 _+ Z. B
│      08 煞到你.m4a
3 O( {2 s3 Q3 J9 H' ^/ z# l│      09 空袭警报.m4a
" m) J1 Q& P% Z/ c│      10 树枝孤鸟.m4a
' o/ P: `$ I- K0 {│      11 飞在风中的小雨.m4a
: v% Y0 G7 Y1 K7 J) Z  C( R$ x│      12 怨嗟叹.m4a
0 E) c' X2 w  y1 b1 \$ M7 s7 w# Z│      
2 S6 L9 Y2 A% T: Q& \- b4 ?├─1999 - 白鸽
2 M5 h) Q/ O0 W7 w4 M0 y! ^│      01 上瘾了.m4a
7 ]( F" r+ Q( @9 j) f│      02 真世界.m4a
  g4 F) W& I7 `& e/ i│      03 不曾在乎我.m4a$ k3 _' }! g9 a2 i7 N. B! N' G! s
│      04 白鸽.m4a/ D3 l, `, {# x
│      05 上帝救救我.m4a3 A" w/ m5 J) v* ], \8 d) p1 C1 v& k( Q
│      06 看我.m4a% _: o7 c. S7 I/ V
│      07 与妳到永久.m4a
2 N7 v- ]! p* R8 Q8 ]│      08 一生最爱的人.m4a
6 o, S: U4 C0 M7 f6 G│      09 终于.m4a
8 K) l, q& T, Y3 ~- i! N8 {│      10 懒人日记.m4a
% `- e2 h! z2 M& A) b  J/ r│      11 半夜11点钟.m4a3 z  j& F+ {8 n( r3 s
│      12 最后是温柔.m4a
$ S2 `+ b4 ^# |│      13 美丽新世界 (电子版).m4a
+ f4 c2 }0 {* a│      14 美丽新世界 (电影版).m4a
7 r# }1 ?  i& k2 m- A│      
! d5 h; M1 f+ `0 s/ o6 [├─1999 - 空襲警報 (Live) - EP
4 p' h' Y" M. v& a  A* I: h" Y' g│      01 世界第一等 (Live).m4a- m7 c+ y( G+ }7 q, Z7 y4 _! w
│      02 空襲警報 (Live).m4a
4 G0 F% [+ \$ _2 l+ Z1 e/ y│      03 萬丈深坑 (Live).m4a; G4 F8 k) z$ X8 [! v3 b8 \" P1 G
│      04 徘徊夜都市 (Live).m4a* j9 Y; y" f/ Q& ?
│      05 心愛的再會啦 (Live).m4a
3 {$ T! k/ F; K8 z/ r5 l, I4 J  @+ s│      06 春花秋月 (Demo版) [Live].m4a9 F9 B  R' s9 e
│      1 X. H( i* {& e) ]# Q
├─1999 - 美麗新世界 電影原聲專輯) G" Y  v3 x8 ^$ ^2 b
│      01 美麗新世界 (電影版).m4a& X, E5 K/ F. l( h% P/ Z6 v( s
│      02 我要錢.m4a
7 [) P; [4 L- {8 c: b4 |│      03 一親紅顏.m4a
$ o$ \  \& W5 }1 u4 d, Z0 _│      04 美麗新世界 (電子版).m4a
: f0 W  j2 A( L: ~│      05 情歌.m4a. h% u  F& e: n. e# J( f& F* F; ~" [7 S) _- s
│      06 I'm Not A Star (英文版).m4a
( T% J& J5 N% ~/ e1 t│      07 怎麼辦.m4a
2 v9 s& a0 t' J│      08 I Say (中文版).m4a+ m& E/ b7 x( n; Z: f  ^4 v
│      09 Lullaby (中文版).m4a/ [: u8 f. K; H$ G
│      10 太陽.m4a% x9 b  \' a& V: M$ P. t# u
│      % f9 c& G( j+ _* _
├─2000 - 伍佰電影歌曲典藏 1992-2000
3 h6 \& |; b+ X8 b│      01 少年吔,安啦! (From _少年吔,安啦!_).m4a
7 l8 a$ s* O( c' z* s7 w' w│      02 點煙 (From _少年吔,安啦!_).m4a
- l! r' \  v# p│      03 無聲的所在 (From _少年吔,安啦!_).m4a8 f7 ^, F; I* M/ a! X/ A
│      04 只要為你活一天 (From _只要為你活一天_).m4a( d6 o7 Y; W/ Z+ |- ~1 q7 E# y
│      05 愛你一萬年 (From _只要為你活一天_).m4a8 y4 ?. p: H& n3 \  z* `; h! W2 d
│      06 台北孤兒 (From _只要為你活一天_).m4a
! w1 h. w  l* c$ b│      07 繼續墮落 (From _熱帶魚_).m4a
( e- Z2 K5 \& A│      08 樓仔厝 (From _我的神經病_).m4a
. O6 l4 o+ y$ p  x" t│      09 下雨 (From _我的神經病_) [配樂].m4a
  E1 [- y0 x; g+ a  ~+ m3 X& R! F│      10 護士服 (From _徵婚啟事_) [對白].m4a# p0 K$ ~# _' B. T( P: k
│      11 希望 (From _徵婚啟事_) [對白].m4a5 }7 m, N0 e( J/ h! s1 N& s: u: e
│      12 美麗新世界 (From _美麗新世界_).m4a
. T% M2 |( @" u│      13 世界第一等 (From _情義之西西里島_).m4a6 x( ~; d3 @7 o! [" K
│      14 稀微的風中 (From _聖石傳說_).m4a: ]: y( ?( k$ [* _
│      15 何時再見夢中人 (From _聖石傳說_).m4a" i' Q3 ?  Z4 ?
│      16 衝衝衝 (From _黑松沙士廣告_).m4a( p5 C# N) y) u
│      
  f3 H: p$ b* Z- D├─2000 - 聖石傳說 (電影原聲帶)
6 r" c$ \9 O( G$ F: ~% `$ j! @│      1-01 稀微的風中.m4a
; r7 t/ |' N; n  X! c│      1-02 何時再見夢中人.m4a
' p; c3 c  N3 L/ ~) s2 J0 M│      1-03 非善類.m4a
$ Y- S6 y; @% p: j│      1-04 地獄谷之戰.m4a- X+ p- j1 q3 Z4 W) ?
│      1-05 天問石.m4a
$ c$ m5 K+ C: b* |│      1-06 立誓.m4a
( y  q  m, s# O│      1-07 謀略.m4a
8 K  h( b! O% M. S│      1-08 正邪之戰.m4a
1 b! h0 D! ~9 j3 e6 N│      1-09 神秘邀約.m4a, K2 [2 \5 ^/ q( f0 {0 K
│      1-10 生死狀.m4a; O$ o5 `# i& X( N
│      1-11 含冤.m4a
' K; |% X/ R" ?; Z6 {5 h│      1-12 真假莫辨.m4a" k& z0 p0 X- J: X5 A8 k
│      1-13 往日情.m4a( `! _6 S1 P* F, @+ ~: ]8 O
│      1-14 父女情仇.m4a' V! n4 W8 D) ^0 i9 J  V- F
│      1-15 情義.m4a
: F7 _9 n1 J* z. W$ Q6 g2 h│      1-16 凝水成冰.m4a
' p7 l+ t0 P  }7 Q" T│      1-17 傲視人間笑紅塵.m4a
2 T, G' D* ?+ h8 R. C│      2-01 春秋英雄.m4a
* X& F, i; ^* a! R) G│      2-02 春秋英雄 (演奏版).m4a
2 N; L2 i' D3 @/ l│      9 d' N# }& ]$ F8 N+ u2 O
├─2000 - 順流逆流 (電影原聲帶)
" _6 d2 O. S' ]9 m7 n9 R│      01 Your Name_.m4a2 d) b3 m- n3 r# N0 z- Q$ x
│      02 My Name.m4a( K  u" R( s0 P* U- Y
│      03 Araceju.m4a5 f! Y: j7 r6 G1 y3 w# ^
│      04 No Past, No Present.m4a! O7 B# X8 R2 P7 ~( G  `" \3 Y
│      05 Adios Cucaracha.m4a
7 r2 J* E, M1 \1 i│      06 Cool Waiter.m4a! B( I8 s# H" I* c1 i* @7 B; L
│      07 Cockroach City Drive.m4a& W5 E6 ?, r# d$ E, n7 X2 e
│      08 Happy Birthday Song_.m4a) \1 E6 y+ J0 l& A% u- n& G4 F  q
│      09 Locker Key.m4a1 W5 g6 d" ~# s. p0 x5 G
│      10 My Name (Music Score).m4a% F" d  f+ _  K# O
│      
$ A1 @4 h9 _8 n. B4 K0 s# e: z├─2001 - 梦的河流" U" C6 x& p5 q' [
│      01 翅膀.m4a
% ?2 I( B+ v" p( r│      02 蛇.m4a* ~5 R7 ^) r8 R( q! r7 k5 I% n
│      03 路.m4a3 a# h. i$ I; u1 W9 _
│      04 流星.m4a
, g  Y+ Y' r; J) m. b/ [# p│      05 妳爱我.m4a; G5 e$ b% w* d
│      06 一点点.m4a
! O6 i) ~* ^3 q; `│      07 九重天.m4a7 [! F8 I& r/ u  Y+ e3 |5 p& c
│      08 断了.m4a; u6 [& H1 x8 \# K! t1 K
│      09 沙漠里的黑洞.m4a! T) b( k' w0 K% h7 W5 k2 Z  t
│      10 暴雨.m4a" _, d- {5 d" L; W& W( }
│      11 小帆船.m4a* j' U1 W2 V; v5 }* m5 ]  ^. w
│      12 梦的河流.m4a
9 g+ d- \3 a7 `6 q7 o6 e│      - O) ?" R9 Y; k2 r
├─2002 - 冬之火九重天演唱會特選錄音專輯 (Live)
5 B" Q* |6 p6 Y$ ^, v│      1-01 Maple.m4a
' K. x) F3 y$ |│      1-02 If This Is Not Love.m4a4 ]0 ?9 M, p. s
│      1-03 Heaven.m4a% g" q' X0 w8 ]! i! u9 n
│      1-04 Fake Angel.m4a
9 m5 x$ C5 n, b, D│      1-05 King's Road.m4a# t# O' x/ q( T4 j6 [$ ]2 s" N3 o
│      1-06 Long Way Fall.m4a
- f- ?( {) F5 A" |! p! z│      1-07 Little Man's World.m4a
0 c1 x$ G0 ^  F$ }1 L- R2 c│      1-08 U Love Me (Live).m4a
* J/ N  S) @4 _5 l│      1-09 The Origin.m4a9 }7 {1 j1 a9 f# B2 ~! S
│      1-10 I Am Not an Angel.m4a! X( Z! u& k5 _$ W) a/ a. C; C2 N
│      1-11 Fan Dance.m4a
: u0 O5 j" Y. q$ |3 i( ]1 Z& B│      1-12 Love's Widow.m4a
# K) g  ]* X; U. c0 }- Z│      1-13 Lone Star Tears.m4a
: O3 s* E/ z% D* q│      1-14 Missing Like a River (Live).m4a
2 t  [0 \/ G1 }2 C│      1-15 Iron Man (Live).m4a
) G2 F: }0 j9 p3 ^; r& L│      1-16 Rushing.m4a
( y0 h# W2 m0 @) O" q/ W1 Q6 X│      2-01 Moonlight Symphony.m4a
0 k9 z  k- A, v8 @" g8 z) Q│      2-02 Snake.m4a
2 Y- f4 y' R# a  ^│      2-03 Road.m4a5 o! N: ~1 q  a9 \6 q: Z; d' c
│      2-04 Just a Little.m4a0 S2 S* v5 g! O& U1 N, {
│      2-05 Lonely Tree, Lonely Bird.m4a! Z. s% j, c8 f5 j7 y/ r
│      2-06 Crush On You.m4a- M# W3 y7 c5 T; V' Y# S* C9 u! [
│      2-07 Express Love Letter.m4a
9 U1 S0 t1 g5 p$ i: s% j│      2-08 Medley.m4a* t2 G( I7 s$ a# H
│      2-09 No. 1 In the World.m4a
. P/ d- i; j4 H! M& M. k│      2-10 King's Road (Instrumental).m4a
2 [+ W. z& n. U6 m│      ) Y7 b7 J5 r' f- N5 r: Z
├─2002 - 滾石香港黃金十年 - 伍佰精選
2 }. l% R( j6 \9 F7 z│      01 妳愛我.m4a
( }* z4 R9 ^: U; Q2 E│      02 夢的河流.m4a" j7 v7 s4 D% v0 v* K, U
│      03 一生最愛的人.m4a
, `3 I8 U2 @% Q$ M8 ?: ?1 j+ A│      04 夏夜晚風.m4a' E, w5 U5 d1 n8 T4 r( F6 ~
│      05 白鴿.m4a- r# _7 @' R+ h2 M
│      06 浪人情歌.m4a4 M( o; m4 f! {( \
│      07 背叛.m4a; d% ^2 S4 K: P. J6 i( U
│      08 鋼鐵男子.m4a
2 C3 ~0 M# G6 L+ [│      09 與妳到永久.m4a& n  o$ S) X0 l) P
│      10 愛情的盡頭.m4a
/ M: o% f( L* r3 V4 W1 C│      11 挪威的森林.m4a3 B& W% G8 j8 L
│      12 美麗新世界.m4a
" {8 R$ c/ K" C: `5 a* c│      13 心愛的再會啦.m4a
! @) Y9 `! Q( U2 ~( l3 P- y! y2 I│      14 愛你一萬年.m4a
3 k; ?% O/ W; h5 k│      15 世界第一等.m4a6 s7 `& \4 L$ n4 b
│      
. [4 s( C1 Q, Y( b* N├─2003 - 泪桥( O& s# ^3 L9 _9 ~3 M, F6 e, o9 i  ]
│      01 泪桥.m4a
: R+ h: n/ u1 ~, d│      02 顽石的飞行.m4a! v" s! ~- h; ?; f8 w7 Z% Z
│      03 海浪.m4a
0 }1 _/ c  r1 V0 `│      04 生命之歌.m4a+ z1 K0 {9 Z- D
│      05 没有头.m4a; r5 F; s* M/ z+ h1 X3 T" v. w7 f
│      06 敌人.m4a2 O$ @+ s9 N4 c  l$ @
│      07 破碎的收音机.m4a
$ ^* A1 s" S& V) W/ i, t6 Q1 C│      08 晚风.m4a0 J7 U; m. p! o" T3 e0 i: _
│      09 活下去.m4a
2 B9 W6 y$ l! C' u│      10 街角的蔷薇.m4a$ x" Y# P/ V  F3 S
│      11 再度重相逢.m4a* e  |' H) X% O) A* e1 I+ ?
│      12 花不香.m4a
! ~7 F- h/ u; r│      
+ c9 c6 d( p' B├─2004 - 愛你伍佰年_ 3
* P0 Y- U: N' c0 N% j- }( l" v& F2 |- a│      01 真世界.m4a
# N# p" L9 y/ G; B$ j9 h│      02 白鴿.m4a! [2 |. q! g! g! v( A
│      03 上帝救救我.m4a
! n# M1 H0 |" M, v) v8 P" z│      04 與妳到永久.m4a
) ^* K5 _% t* [! R│      05 一生最愛的人.m4a6 R1 A# b! @  @5 Y8 J) ?2 w9 K/ B
│      06 美麗新世界 (電子版).m4a3 b9 g/ O* K% M. X
│      07 世界第一等.m4a; [6 I. [* J: \
│      08 衝衝衝.m4a
& h, _! `7 {) E6 N" b│      09 妳愛我.m4a; k0 \2 B9 X, {' M: k# R" I
│      10 痛哭的人.m4a  Z6 \$ d5 d& }0 M
│      11 被動.m4a' ~3 O* Z0 i+ U8 u
│      12 楓葉.m4a6 y; H# T# q+ }9 n
│      13 王道.m4a' s4 m" N7 c8 `" R4 t6 F3 ^! T
│      3 U- l4 g4 v9 P$ [! v
├─2005 - 双面人
* u3 O3 K3 P8 x" T; k: y  X# F# Z│      01 厉害.m4a
0 k3 ]) S; h6 l6 Y' ^, ~│      02 双面人.m4a3 F- O: H8 N( C/ F; s) W- b1 c
│      03 海上的岛.m4a( |5 {7 N; |% g) x9 D
│      04 台湾制造.m4a6 E5 D5 d% l# g1 C- N/ ~! W
│      05 海底飞凌机.m4a9 Z, r* i1 N. n
│      06 往事欲如何.m4a
9 e. v- S' H4 a$ [1 W│      07 风台心情.m4a; ]! ^+ ?* ^; M* b$ ?5 O0 l4 N
│      08 下港人在台北市.m4a
" y: s9 n6 j9 o│      09 快乐的等待.m4a
; d. X$ E; r/ d% ^" k8 i$ N1 b│      10 莎哟娜啦.m4a! V& b/ T. e4 |9 E! H6 s
│      - b* l. S5 u  F3 w1 u
├─2006 - 纯真年代( H' T9 r  G. T( I2 f5 k4 N2 f3 l# V
│      01 我只要….m4a
2 b- q% h' u0 v9 y  r% ^│      02 纯真年代.m4a+ J/ k3 O4 K  o( [) v, X
│      03 两个寂寞.m4a7 a6 ^; ^+ A1 Z6 h
│      04 Cherry Lover.m4a/ j/ p1 J+ H1 a7 a/ _: a* d& {
│      05 海市蜃楼.m4a
' z4 L/ g6 L2 `) I8 c) i( x│      06 冰雨.m4a
# g- k, ~6 q& p/ ]0 ^│      07 彩虹.m4a& s$ A+ ?% B- Y: e5 G
│      08 不过是爱上妳.m4a
  Z: q+ c+ b. B/ b│      09 一个梦.m4a
) \6 }6 X9 |/ r" r* ?  V4 c0 ]│      10 秘恋.m4a
3 b) K0 h4 U9 J9 a) ~4 y│      11 妳是我的花朵.m4a
: c9 G% v# r: K/ s( U% X1 T│      12 一千万个理由.m4a
5 r& h3 Y( k; n4 L│      13 翻白.m4a
! b0 \- O1 y' _# c. \│      2 E4 X7 T9 P1 u3 B2 Y2 A
├─2007 - 忘情1015精選輯
* c( ?" J- K  U│      1-01 燒火.m4a
) L) _( ]0 ?$ c; {, J; x4 _& C: _" `│      1-02 活下去.m4a+ o, G" M* [6 J* S
│      1-03 雙面人.m4a
/ O( L4 T3 ~6 d4 m& d│      1-04 厲害.m4a( O& s- R3 N- [" f4 Q
│      1-05 台灣製造.m4a; i5 C, b1 k7 K- X% f. v9 ~  U* y
│      1-06 一石二鳥.m4a; Q7 }6 v9 E$ k7 N
│      1-07 純真年代.m4a# u2 ^7 @% C9 K  W7 b3 P7 l
│      1-08 海市蜃樓.m4a
: Q9 ^2 F9 E+ V! R│      1-09 妳是我的花朵.m4a+ T( e6 I8 ]- O3 b6 L* p5 Z
│      1-10 厲害 (Adam Freeland's Flying Dagg.m4a9 k+ y4 T* p( T; R
│      1-11 海底飛凌機 (Barry Gilbey Remix).m4a
7 n9 ?7 d' i& }│      1-12 海上的島 (Way Out West Remix).m4a9 U( H3 f" M, S4 H3 }0 c
│      1-13 風颱心情 (Virusindigo Remix).m4a. M, Y0 a( V! {8 _/ o
│      2-01 忘情歌.m4a- T" l- Z" o1 o6 O8 S( Z8 `& k5 K% w, x5 s
│      2-02 淚橋.m4a$ J( k; X) G9 f
│      2-03 街角的薔薇.m4a1 P, x/ M& ?8 ~/ e; d- {( H9 V6 l& c
│      2-04 生命之歌.m4a8 \: t6 {. P/ y4 P' h3 T( u
│      2-05 晚風.m4a2 n) x4 ]% S% F& r8 E0 i6 t
│      2-06 再度重相逢.m4a
7 Y" X8 `5 i. _. D│      2-07 海上的島.m4a
4 E$ n+ E  s, O' G2 R8 z! p5 E+ B; ?│      2-08 往事欲如何.m4a
  @( d, F" O" U  l7 b4 \│      2-09 突然的自我.m4a0 t; E% a7 P% V. c0 V3 S
│      2-10 汝是我的心肝.m4a! r; {/ B# S! B6 {$ `5 \: e7 ~0 C
│      2-11 兩個寂寞.m4a  o9 a8 \$ L- J
│      2-12 彩虹.m4a
0 ~2 Y$ R. ~; o/ S% ~) [; j│      2-13 Cherry Lover.m4a. s8 T0 o$ U0 H! K, x8 V
│      0 X5 h0 U+ i! G# X& Z8 V- J, q) |
├─2008 - 太空弹" S6 d# I. _" s5 F9 U
│      01 太空弹.m4a- R& y0 [' J4 s2 h1 v
│      02 寂寞丛林.m4a5 k0 n% U& x# A* [+ f
│      03 天晴时刻.m4a
1 E+ C; d/ u- Q0 N' }│      04 太多的爱.m4a
! Q  h0 p3 }, T) p( t/ W7 D│      05 闪光魔术.m4a
  U. q/ ?, p+ f' {0 z+ U│      06 风火.m4a9 Q) k$ J6 k; o% y  O* f! m
│      07 时尚狗.m4a
! \* L5 ]3 p% m2 `│      08 新闻秀.m4a  m8 _- q( f. P6 g* m/ \9 |
│      09 迷航记.m4a
5 e* F8 P$ R0 F│      10 时光雨.m4a  r0 t! X( W# m" U: d
│      
* |' V3 f0 |+ k* L* n├─2009 - 詩情搖滾$ Y4 j9 ?' X9 |# {6 G
│      01 如果這都不算愛.m4a
* |% _/ F  Y3 \4 v4 r3 \9 o│      02 傻情人.m4a% P! ^6 \' F. u4 ~7 M4 I1 i% X
│      03 不確定.m4a1 k+ S+ z$ U3 \# M* |' M) \
│      04 我會好好的.m4a0 |. [6 g9 U" m* {% A' }" y  A# L5 {
│      05 中毒玫瑰.m4a+ F9 r3 m# y9 h8 l( m
│      06 接受我的愛.m4a: S) p- y4 u' `$ N# \3 ~& o; C
│      07 夜照亮了夜.m4a
4 G9 a' |% f& z9 Y│      08 白鷺鷥.m4a6 N0 z* Z2 `, S& Y- |  h& f1 {
│      09 存在的目的.m4a
; \+ \% m" T: G# p$ _│      10 迷航記.m4a
9 H: \" b% j, N) W7 {$ c│      11 愛妳越來越多.m4a, m$ d5 D6 Y  p
│      12 銀河特快.m4a: m% X1 h  f7 w- Q) q, Q
│      13 Listen To Me.m4a
8 T+ |8 Y5 g9 M# F$ h4 {│      
* Q  T! @3 y- [+ A├─2012 - 单程车票
: W" X" o9 W7 x; b│      01 蓝月.m4a
; X( X" g4 N8 F" r9 x7 ^│      02 单程车票.m4a
+ v( y7 h+ t/ Z! r+ T│      03 火山.m4a( C, O4 V# Z+ c- [0 x2 E
│      04 结.m4a
( O0 @' t4 D0 P6 A3 a! x│      05 戒指.m4a
: _  J( ^( t! `' T& D│      06 都是我的错.m4a
8 u: _: _4 }# V1 F. S/ M; Z│      07 都是我的错.m4a* F* y( c' b6 L& [
│      08 放开你的脑袋.m4a0 {- u$ R3 v: r( o, a
│      09 上海女孩.m4a# ^) r1 U' [4 p6 g4 ]# X4 c
│      10 停止的危险.m4a
6 m( `/ p3 w; i1 g6 A5 o│      11 雨一直下.m4a
' g4 h; `! U2 e8 T8 N- K, X│      12 梦醒时分.m4a# R% Z/ E% m; L, I4 T) b
│      " n' V& c$ Z% Z0 x2 \
├─2012 - 生命的现场( r( J' S9 v" m
│      1-01 冲冲冲.m4a
2 ~, ?' S$ U) v3 Y3 d│      1-02 妳是我的花朵.m4a$ @- t; {, k) @: o" j# L
│      1-03 上帝救救我.m4a1 S$ Z' ]7 `' g8 w) k
│      1-04 煞到妳.m4a
' a5 [* n, X9 ~1 {" t" ^  q! x│      1-05 烧火.m4a
% M: A1 d( O! H' ?& \│      1-06 好运总来.m4a
4 N" S- e0 c6 {│      1-07 蓝月.m4a
8 U6 O1 t0 V- r│      1-08 路.m4a
2 J/ K1 c/ }! Q8 q# r* I│      1-09 单程车票.m4a3 M+ t2 _7 G+ f3 k  l- y6 n$ [+ P3 J
│      1-10 暴雨.m4a
) o8 R5 }, O8 X& k8 R2 a: w0 X│      1-11 火山.m4a6 b: G6 Q2 q! ^# v
│      1-12 夏夜晚风.m4a, |0 ]3 `& W! d* d; D5 Y
│      1-13 199玫瑰.m4a& g+ E" F% Z) H, ^( g$ ~  d. ~
│      1-14 一亲红颜.m4a
& P$ U  m6 E; O# Z9 e5 m& f│      1-15 戒指.m4a: v* |9 c. a$ m" W
│      1-16 挪威的森林.m4a7 a; C) G+ n" L' C& E
│      1-17 爱情的尽头.m4a
' e% V. g7 j4 \1 f4 N# _│      2-01 不满.m4a
/ w4 L/ n4 r5 X3 ^+ N0 m/ Q│      2-02 点烟.m4a
7 `9 @* i5 D+ [3 L│      2-03 只要为你活一天.m4a+ f) L4 b) d8 Y, ^, O% Z% S7 @
│      2-04 双面人.m4a& p! |# q# z% b  h5 a$ L' p
│      2-05 台北孤儿.m4a
3 T9 `2 B) g5 ^6 p│      2-06 枫叶.m4a' ^1 H( x/ f: c, f8 I  ?2 F
│      2-07 翅膀.m4a7 b7 g/ X3 r2 L% l
│      2-08 抛弃.m4a; M$ b2 l" O* p8 ^
│      2-09 结.m4a
6 p. \% w$ H- w│      2-10 街角的蔷薇.m4a1 b0 p( x: C8 v- ]8 B& F
│      2-11 一生最爱的人.m4a
" S$ a3 f' i7 F2 T# n5 o* d* V│      2-12 浪人情歌.m4a
3 h- w: j; y1 W' ?% e7 n│      2-13 树枝孤鸟.m4a
; G' k1 x7 c3 G# v4 S│      2-14 钢铁男子.m4a
6 ~7 v+ c9 V7 x  q  V- u* q/ I│      2-15 海上的岛.m4a
9 K7 G* C; A1 Y8 X│      2-16 白鸽.m4a. J( k" @0 Y( q# I& e. \1 c
│      2-17 断肠诗.m4a) d8 g( i& U/ R1 }1 T) R
│      2-18 爱情限时批.m4a* G$ X5 Q! N, u' E1 I# c
│      2-19 台湾制造.m4a
* k7 O2 H; D5 {% K$ n3 @6 n8 P│      2-20 来去夏威夷.m4a! r' ?5 s7 @  g
│      2-21 楼仔厝.m4a" F% ]# Q4 T* ?8 w
│      2-22 下港人在台北市.m4a
( C. i+ n3 _9 N/ P│      2-23 返去故乡.m4a2 r) e! ^9 Y: Z: p% T
│      2-24 世界第一等.m4a
3 t- s# [1 m0 P5 j% ?│      3-01 放开你的脑袋.m4a
. ?! f- R8 Z2 D2 z9 s1 X! l- |│      3-02 风火.m4a
8 t. q3 d  a8 x, E7 A* L│      3-03 太空弹.m4a  L3 J$ _  ?! V
│      3-04 时光雨.m4a
3 y9 a, A' [+ K4 A) v8 q│      3-05 牵挂.m4a: v+ y) ?! N; i0 x/ t) X; ]( s" X4 g8 R
│      3-06 晚风.m4a
. O1 u2 _. I0 x, Q( s  \│      3-07 泪桥.m4a
' n( [3 _" B& X' W# t6 }, J, f% }│      3-08 与妳到永久.m4a& G" u3 @! v3 e2 g* m
│      3-09 心爱的再会啦.m4a
' [. {! v3 {/ i4 v3 V│      3-10 厉害.m4a+ i: O8 o# F* C1 V( \! t5 G
│      3-11 心如刀割.m4a7 R+ S/ F5 ?% F" {* Q- j3 w
│      3-12 爱妳一万年.m4a5 F/ o& O' Q" o& o
│      3-13 LAST DANCE.m4a# K/ D1 \* k* T! z/ T3 B6 K
│      
* a+ |$ _1 h/ D" ^: t├─2013 - 无尽闪亮的哀愁1 S( {; A+ h1 Y& ~) y( C
│      01 闪亮的哀愁.m4a
* w7 `$ F4 ^8 y. J│      02 生存游戏.m4a) W* P) B& f/ l& G
│      03 手.m4a
" h4 h# T7 T( s( G% v7 f│      04 答案.m4a( N% x7 g# P! }1 p" r
│      05 亏欠.m4a
7 m1 L( D8 G& S3 G4 q: H│      06 就是因为爱.m4a' `" V3 ]5 q" p
│      07 我们注定在一起.m4a, n) {# x* F8 n' Y5 w5 i
│      08 小妹.m4a* p. T) a" @0 h5 ^6 R( c
│      09 青春与爱情.m4a# n- n+ d  {; x$ Z* a
│      10 一次.m4a
  `! I" u. h  e  Z4 _# R│      11 太极.m4a
5 {2 r) F6 }9 n2 V│      
4 J2 w$ M" g5 ~; D├─2015 - 光和热 (_无尽闪亮的世界_ 台北演唱会精选实录)2 }, E- F. H2 _: x: y7 M8 Z
│      01 势Opening (Live from Taipei Arena,.m4a
1 W  q/ O( ~0 @0 g3 C6 w│      02 王道 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a4 k( x$ p  B9 e- W
│      03 上瘾了 (Live from Taipei Arena, 2014.m4a
9 B( C* R) S# J. m7 U2 m│      04 快乐的等待 (Live from Taipei Arena, 20.m4a
! w4 h" }6 [! A; n1 I  p│      05 我们注定在一起 (Live from Taipei Arena,.m4a
. k# t3 I- `7 s│      06 稀微的风中 (Live from Taipei Arena, 20.m4a  \; _4 |% f/ d$ c, ^' p- K
│      07 挪威的森林 (Live from Taipei Arena, 20.m4a6 h, _' b$ S/ n2 s& d5 P
│      08 青春与爱情 (Live from Taipei Arena, 20.m4a2 @3 z& Z! }1 S1 W
│      09 继续堕落 (Live from Taipei Arena, 201.m4a" A' w  ?/ Z; Z. d8 ~' Q
│      10 树风 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a" k5 p9 ?4 F$ y5 p  d2 R1 D; @- l
│      11 假扮的天使 (Live from Taipei Arena, 20.m4a7 l7 ?( K% ?* x6 F2 b: g  E
│      12 手 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
* m; s7 Q1 W! E% h. u│      13 华丽的水波 (Live from Taipei Arena, 20.m4a; I5 t- d3 K0 G, m  \: ]$ Z; v
│      14 光和热.m4a5 h6 a( F: h% I0 J+ e, j
│      15 玫瑰日记 (连续剧_哇!陈怡君_片尾曲) [feat. 李千娜].m4a* K; u9 c/ z2 a, N( F
│      ' e& q  @' I/ V' O" i! j
├─2015 - 光和热 - Single* V) m9 c9 u! e
│      01 光和热.m4a4 t7 l) e3 g# R7 E+ t2 _9 E
│      
/ Q; `6 P2 ?  ^6 _0 V5 G5 x; n├─2015 - 玫瑰日记(电视剧哇! 陈怡君片尾曲) [feat. 李千娜] - Single( }9 m; T3 w5 t+ L
│      01 玫瑰日记(电视剧_哇! 陈怡君_片尾曲) [feat. 李千娜].m4a
( t. a7 C) `" N" v" y8 o5 [0 u│      
1 ?$ \& b/ I: |$ f├─2016 - 釘子花
2 d) d- D' }- G. |$ P  r, p│      01 釘子花.m4a& @- z% e" [5 X. }
│      02 蹦孔.m4a
  Y) M! F7 M$ S$ d/ @. O. k% V# ]) O* |│      03 東石.m4a3 ^: |) w- j5 _
│      04 愛妳無目地.m4a4 @  s. V3 l: y; w6 |6 l
│      05 放浪舞者.m4a( D9 q- ?' S, W% n5 \
│      06 熱淚暗班車.m4a: _1 O/ k5 H/ c8 g3 E$ Z
│      07 仝款的月娘.m4a4 A1 U/ ?) D! r# R5 B! m& n6 s1 v
│      08 我心內.m4a
: U+ N& n- v4 O0 I- Q│      09 種子.m4a, i$ e9 ^- ^, h8 o0 i
│      10 我是老大.m4a+ W( b9 D6 {+ B* }" D# v
│      11 清風吹目墘.m4a
3 {7 j2 T$ [" v+ Q! q│      3 j, J- ~$ B; _8 K" m* J
├─2017 - 唯我獨大 (電影《奇門遁甲》片尾曲) - Single8 o4 O4 l; ^5 m/ o6 c$ B
│      01 唯我獨大 (電影《奇門遁甲》片尾曲).m4a9 K7 b' g1 L3 v0 e" i: @; T
│      " p8 h( N7 [2 q) Z9 ^
├─2017 - 誰是老大 (電影《奇門遁甲》主題曲) - Single9 `3 X' c5 l* Y, R0 M' S/ L
│      01 誰是老大 (電影《奇門遁甲》主題曲).m4a
- O! ]& ?, [2 t, w( X│      8 y2 A+ B0 G2 M; M) e- x+ L# P
├─2017 - 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remix) - Single
2 F3 W- b* J" |│      01 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remi.m4a
5 |# w% }% {$ |% k│      
  R9 y, s. m) ~5 \( s├─2017 - 釘子花 (EDM Remix)
$ g, V1 x4 _: p0 C: x* ^8 q$ y  I6 D│      01 熱淚暗班車 (Lil Pan & Double Remix).m4a6 \: }" C' a. \1 q7 c
│      02 釘子花 (EDM Remix).m4a4 `3 M& ]$ M  S! T' K0 Q
│      03 放浪舞者 (Eds Remix).m4a
4 G: m6 U5 Q# e5 r- S) Q3 B│      04 東石 (Waves Of Doppler Remix).m4a
% B) B* n  z) e1 b( {* l" S3 v│      05 我心內 (CYH Remix).m4a
, k" D0 |: @3 H+ G│      06 熱淚暗班車 (LeeLek Remix).m4a# C1 i( q# m, z5 K
│      07 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remi.m4a( w) {2 a" {' [6 d. s5 _4 T
│      08 愛妳無目地 (DJ Noodles Remix).m4a
: }& {6 w2 Z+ N* ~; n" \1 w│      09 勢 (Lil Pan Remix).m4a  D& P0 _) Q1 G$ Y" S- F0 v5 ?
│      7 {  P3 q, E9 u
├─2017 - 釘子花 (EDM Remix) - Single) K! p7 G4 U" ]
│      01 釘子花 (EDM Remix).m4a* X9 M3 h5 b6 @8 a+ h) P, K
│      
/ f5 O5 b3 A7 e0 a3 P9 z; p' X- m├─2018 - 伍佰 & China Blue 雙面對決演唱會全紀錄
  h* u+ e* g* G& G2 N; o8 [9 {│      01 王道 (_雙面對決_ Live).m4a
% e) N' W1 K3 O  ?/ W4 L& W│      02 開場白 _ 不是經典的不會唱 (台語場) [_雙面對決_ Live.m4a/ a1 l- }# B* V$ u! ^3 f/ o8 O
│      03 愛情限時批 (_雙面對決_ Live).m4a# M+ V9 @, \" f
│      04 台灣製造 (_雙面對決_ Live).m4a1 X! v8 e0 M8 }' a
│      05 樹枝孤鳥 (_雙面對決_ Live).m4a
  E4 i" f+ w# x, M" M│      06 第一首台語歌 (_雙面對決_ Live).m4a
4 O: Z2 u: \2 z' B$ W* D0 q│      07 樓仔厝 (_雙面對決_ Live).m4a
) \# Y4 @& h8 E; z3 b│      08 海上的島 (_雙面對決_ Live).m4a3 |2 W# H6 R' J6 {# H- w
│      09 右邊!左邊!上面!下面!(台語場 Part Ⅰ) [_雙面對決_.m4a* O* i: _) E) j+ q0 M
│      10 飛在風中的小雨 (_雙面對決_ Live).m4a) \! g4 V6 s- y; H3 U: F
│      11 汝是我的心肝 (_雙面對決_ Live).m4a; j1 f+ i3 R  C' R$ e, N; q
│      12 少年吔,安啦! (_雙面對決_ Live).m4a( `4 \& s7 z% ?" e) s- m2 u
│      13 空襲警報 (_雙面對決_ Live).m4a+ G, v! J/ E% S
│      14 雙面人 (_雙面對決_ Live).m4a
8 Q1 _1 A. {- ~7 J2 u2 A│      15 土風火 (台語場) [_雙面對決_ Live].m4a
' k* V1 }0 v2 g3 C│      2-01 歡迎來到羅馬大浴場 (_雙面對決_ Live).m4a1 D1 ?9 ~& F/ e& T2 R- J/ f! t2 P: ?; ^
│      2-02 思念親像一條河 (_雙面對決_ Live).m4a
) Y6 m& r6 k! \│      2-03 小姐免驚 (_雙面對決_ Live).m4a
& h) O: U+ O$ N& `, z7 @9 V1 `9 U│      2-04 斷腸詩 (_雙面對決_ Live).m4a
5 X! K# m' U+ ]/ d8 F) H" i) u' e│      2-05 小時候聽的歌 (_雙面對決_ Live).m4a
$ C1 M7 m9 j+ ]( a! a# u; _│      2-06 媽媽請你也保重 (_雙面對決_ Live).m4a1 @' u! s& G( k0 z9 Y
│      2-07 羅馬大浴場下次見 (_雙面對決_ Live).m4a3 Z4 L. W& Z# @' O- Y8 b
│      2-08 墓仔埔也敢去 (_雙面對決_ Live).m4a# A9 h( h+ `9 d% a# e2 d
│      2-09 返去故鄉 (_雙面對決_ Live).m4a
6 W1 Y5 d9 c9 O/ y! t) {) Y│      2-10 無聲的所在 (_雙面對決_ Live).m4a. y- k( E9 l% g: `; Q
│      2-11 萬丈深坑 (_雙面對決_ Live).m4a/ B# p! L0 c0 v% B' M+ m
│      2-12 漂浪 (_雙面對決_ Live).m4a- a9 Z7 `% H8 |5 ]. a0 I0 t
│      2-13 右邊!左邊!上面!下面!(台語場 Part Ⅱ) [_雙面對决.m4a
. n  I" A& G+ N9 f, U8 f+ m5 E│      2-14 快樂的等待 (_雙面對決_ Live).m4a8 U' @; g; t9 T( `1 b
│      2-15 衝衝衝 (_雙面對決_ Live).m4a9 @- A: n; \  q
│      2-16 心愛的再會啦 (_雙面對決_ Live).m4a' W/ g( l1 A+ E+ P- o7 e0 u  C& {
│      2-17 Encore Cheers (台語場) [_雙面對決_ Liv.m4a
8 m" ~+ G$ {  q│      2-18 煞到妳 (_雙面對決_ Live).m4a. ?; ?" p7 |4 e6 J7 t' h
│      2-19 厲害 (_雙面對決_ Live).m4a
: m5 ]5 M! h; m9 r! X( S. ]- F1 y& @│      3-01 白鴿 (_雙面對決_ Live).m4a
1 ?0 p( T$ _  d│      3-02 開場白 _ 不是經典的不會唱 (國語場) [_雙面對決_ Li.m4a
1 C$ N* c  Z8 T7 D& l- N│      3-03 挪威的森林 (_雙面對決_ Live).m4a- k  b; K3 c  v! i* o/ `8 N& _" H
│      3-04 浪人情歌 (_雙面對決_ Live).m4a$ u* z& m  v0 [: s$ `; P
│      3-05 愛情的盡頭 (_雙面對決_ Live).m4a
3 Z6 Q# U+ ^8 a/ L! q; T│      3-06 歌手與鬥士 (_雙面對決_ Live).m4a* f5 T9 d8 N/ u3 a( }
│      3-07 生存遊戲 (_雙面對決_ Live).m4a4 O8 ?9 ?9 I" _7 K
│      3-08 如果這都不算愛 (_雙面對決_ Live).m4a% x" s, F: E% ]9 X
│      3-09 夏夜晚風 (_雙面對決_ Live).m4a5 R6 x0 G7 A: z* a' _" G& c
│      3-10 歌是有生命的 (_雙面對決_ Live).m4a
0 v3 x& W+ t4 U4 t, C2 m│      3-11 被動 (_雙面對決_ Live).m4a  `7 v, |* D6 i5 c
│      3-12 堅強的理由 (_雙面對決_ Live).m4a
5 p) N* S+ ^9 F9 t  a│      3-13 一生最愛的人 (_雙面對決_ Live).m4a$ D. W! a* ]: e7 s+ k* M
│      3-14 站出來 ! O.S. (_雙面對決_ Live).m4a* Q5 ?$ T. m% {2 K+ Z; Z( L" Y
│      3-15 光和熱 (_雙面對決_ Live).m4a; d; F2 W$ l$ X2 P3 M
│      3-16 土風火 (國語場) [_雙面對決_ Live].m4a
& l* a& X8 ?7 |% W; \) n9 ~│      4-01 無盡閃亮的哀愁 (_雙面對決_ Live).m4a$ d' u' X* H( W/ L. ^
│      4-02 晚風 (_雙面對決_ Live).m4a
! n! ^- W5 X: q) e( _│      4-03 右邊!左邊!上面!下面!(國語場) [_雙面對決_ Live].m4a+ p! n; W, Q/ _% b* a
│      4-04 淚橋 (_雙面對決_ Live).m4a5 f7 ], c, X+ m8 {4 T; _! e
│      4-05 我會好好的 (_雙面對決_ Live).m4a( c, c8 |! s0 J
│      4-06 愛妳一萬年 (_雙面對決_ Live).m4a
; M& H, h3 {# o3 l8 o│      4-07 牽掛 (_雙面對決_ Live).m4a
6 O2 Y8 Z4 q5 J│      4-08 與妳到永久 (_雙面對決_ Live).m4a
! q" K5 T) r9 C# i/ f7 n' Q) C│      4-09 黃色月亮 (_雙面對決_ Live).m4a
7 b, Q, ^( c! G│      4-10 假扮的天使 (_雙面對決_ Live).m4a
8 u: {: M1 E  D" _│      4-11 有禮貌 (_雙面對決_ Live).m4a5 Z  |( ^( X; z: h3 t
│      4-12 手 (_雙面對決_ Live).m4a" N2 e9 a* H* [; |. F
│      4-13 妳是我的花朵 (_雙面對決_ Live).m4a
8 z  Z* i; m3 u│      4-14 再度重相逢 (_雙面對決_ Live).m4a4 l+ V* I& N1 q& ?
│      4-15 Encore Cheers (國語場) [_雙面對決_ Liv.m4a+ x* D3 u3 o4 h, g' x
│      4-16 痛哭的人 (_雙面對決_ Live).m4a* o$ [! X) ?- \5 _/ _' y
│      4-17 鋼鐵男子 (_雙面對決_ Live).m4a
. m+ q" D; _/ O9 W1 E8 y│      4-18 世界第一等 (_雙面對決_ Live).m4a
: t. v3 b4 L4 {' j3 ]! a& v9 e9 A│      5 k. Y. h* [5 @
├─2019 - 最美的時刻 - Single3 W, t  V7 j. X) h4 M3 E  L8 j
│      01 最美的時刻.m4a
$ V% d$ V$ m$ f2 [" A4 x│      
4 {2 [0 b2 e; R1 Z+ `├─2019 - 讓水倒流3 _. ^2 z7 H/ u1 O6 d3 v, o
│      01 讓水倒流.m4a& J6 _- M+ c4 O/ I/ J
│      02 原本當初.m4a
% O/ \- d$ S2 t' ]' ?" \" c│      03 最美的時刻.m4a
, h4 P. ~3 i1 Z! q, J6 J6 ]/ [' y! u│      04 愛的大道.m4a
3 _  u, K  _' s7 B& h3 G+ W│      05 我想飛.m4a
) J# u1 [/ Y0 g│      06 月光下的別離.m4a$ S3 a* |7 a* U0 n0 l: A
│      07 深秋的祝褔.m4a* E4 H' G3 S5 k6 ^. s2 N6 l9 y
│      08 其實不遙遠.m4a6 R! l) P' \8 ?+ N6 T$ `0 o" @
│      09 皇后的高跟鞋.m4a
) V6 s7 k- |5 f│      10 黑色蒙太奇.m4a
2 Q9 |+ U2 A5 z! _& s3 ^/ h│      11 誰是老大.m4a2 b' x2 S; i* S( F
│      12 唯我獨大 (電影「奇門遁甲」片尾曲).m4a# F) Q) \9 G8 F: i
│      
, p& x- z/ ]( h7 l) ^+ |) b, P├─2019 - 讓水倒流 - Single
4 d$ Z! C9 R) o/ u' k% l0 _│      01 讓水倒流.m4a% C# K/ Q5 N) q: `
│      
3 \) {5 _2 m2 p8 W( J├─2020 - 伍佰&China Blue 透南風演唱會 影音全紀錄 (Live)8 ~$ a' P" g+ E& E
│      1-01 東石 (_透南風_ Live).m4a$ c: t7 a" r0 h! R0 K
│      1-02 空襲警報 (_透南風_Live).m4a# |6 j" b6 |+ d% |' S
│      1-03 釘子花 (_透南風_ Live).m4a
+ i- M3 N1 T( d% E0 y│      1-04 樓仔厝 (_透南風_ Live).m4a6 a3 K% g+ M9 S2 r
│      1-05 你們在哪裡_ (_透南風_ Live).m4a5 d1 X+ M+ f9 t8 {1 T: k
│      1-06 蹦孔 (_透南風_ Live).m4a$ x" e  G- c$ W" E  T3 T
│      1-07 斷腸詩 (_透南風_ Live).m4a
. b! h0 \( u. D( g│      1-08 愛妳無目地 (_透南風_ Live).m4a6 {$ O( V' {3 m( V: e
│      1-09 放浪舞者 (_透南風_ Live).m4a5 g; U: m# ^( ~9 {8 M& l/ r
│      1-10 仝款的月娘 (_透南風_ Live).m4a# m( x. M& g7 [' x$ j
│      1-11 港都夜雨 (_透南風_ Live).m4a
$ Q2 }2 v9 Z3 K/ j7 `│      1-12 清風吹目墘 (_透南風_ Live).m4a
, v+ j5 h: Y; X│      1-13 台灣製造 (_透南風_ Live).m4a1 b5 W. [- N: I: G3 K% l1 J6 m
│      1-14 樹枝孤鳥 (_透南風_ Live).m4a7 l/ C6 s6 s3 t. `
│      1-15 熱淚暗班車 (_透南風_ Live).m4a, W; i7 E2 b; s5 q5 j: X/ G; }* a
│      2-01 萬丈深坑 (_透南風_ Live).m4a
; p# V* w4 s! p  g% O│      2-02 背叛 (_透南風_ Live).m4a* R6 Z$ _1 J$ ?3 z% C( ]
│      2-03 浪人情歌 (_透南風_ Live).m4a* w+ ^7 f, \1 R/ P0 ~4 V9 F
│      2-04 難忘的鳳凰橋 (_透南風_ Live).m4a
% c& j2 `) w( X: _│      2-05 種子 (_透南風_ Live).m4a2 q0 u. B0 e/ C: d7 e, ^0 u
│      2-06 純情的目屎 (_透南風_ Live).m4a
, n2 f" P0 r4 M4 \4 b+ b0 j0 M│      2-07 我心內 (_透南風_ Live).m4a$ B1 Q! }* `  p" j
│      2-08 往事欲如何 (_透南風_ Live).m4a2 J2 u& Q8 J9 P) K1 Z
│      2-09 心愛的再會啦 (_透南風_ Live).m4a
0 U! _, F; h! n* p│      2-10 海上的島 (_透南風_ Live).m4a7 b# i9 `# U: Z+ {/ j4 c3 O+ ^
│      2-11 我是老大 (_透南風_ Live).m4a
. Q* A; U+ v  t% n│      2-12 被動 (_透南風_ Live).m4a+ X' h0 i" E  S7 r' _: m3 z
│      2-13 Last Dance (_Tou Nan Feng_ Live.m4a
# G/ D  S1 P' m4 `$ k│      2-14 衝衝衝 (_透南風_ Live).m4a% C( Z  k* Q0 A9 F* B; ]
│      2-15 妳是我的花朵 (_透南風_ Live).m4a# }: ]  x8 S4 ^$ D* B& F
│      
4 M8 y6 o4 B  U5 r& p! B3 D' a└─2020 - 重生 - Single
; T9 f" B1 E. L: B1 M. `, h3 h! v        01 重生.m4a1 d( @# m, F2 R( ?
" |6 H; I  w/ p! f3 y# F! M  W

9 Y2 C& V! @2 p; h6 t

- `# [0 I+ D3 ~( f4 \
+ v$ H, f! p5 [0 _

7 F  b' k2 u! E' c! M
6 U( |% ^! V, C+ D1 K/ [) s, O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

/ t$ r% M5 ]$ j( i/ c7 `1 Q5 R1 `
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 20:08:38 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 17:03:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 好人
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 13:44:05 | 显示全部楼层
希望这个链接还有效
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-17 23:53:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-13 09:56:06 | 显示全部楼层
看看,谢谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-6 08:43:21 | 显示全部楼层
还真能找到全集啊,不错,好网站,谢谢了额
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-22 13:41:29 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-12 01:55:23 | 显示全部楼层
感谢分享,希望这个链接还有效
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-24 18:31:36 | 显示全部楼层
感谢楼主 强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集

GMT+8, 2022-12-9 03:26 , Processed in 0.285121 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表