AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

伍佰 & China Blue - 《伍佰 & China Blue作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-12-24 08:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
39160978.jpg

2 v6 B) i0 w2 H
5 Z& n& I% Y* f) i+ X% @1 D" t! E
# z! I% Q1 [6 j5 v. L1 M

  B, n0 B7 O% E0 }
本名吴俊霖,华语区最知名的摇滚歌手,词曲创作人,音乐制作人,已成军二十年之摇滚乐团伍佰 & China Blue的主唱及吉他手。专辑『树枝孤鸟』曾获第十届金曲奖最佳演唱专辑奖,个人并以『双面人』专辑获得第十七届金曲奖之最佳台语男演唱人奖,除个人专辑之演唱,制作,词曲外,也为其它多位亚洲知名艺人制作及词曲创作,如刘德华,张学友,王菲,莫文蔚,万芳,徐若瑄,谭咏麟,谢霆锋,蔡依林等。1990年出道至今,所有作品于华语圈获奖无数,共发行22张个人专辑,台湾区专辑总销量已累计超过五百万张。曾为电影『少年耶,安啦』 『只要为你活一天』 『圣石传说』 『散打』等创作电影歌曲,并主演陈国富导演的『征婚启事』及徐克导演的『顺流逆流』,以及纽承泽导演的电视剧『求婚事务所之恋恋风尘』。由伍佰代言的『台湾啤酒』『黑松沙士』『风火之旅在线游戏』『维士比』『鹏华中证500基金』『全家好神摇滚公仔』等商品皆造成话题。伍佰并于2011年于台湾北中南三地及新加坡,马来西亚等地举办个人摄影展“More Earth”。

# [( U* H8 s% k
) P6 e1 `8 s$ t! Y$ P0 l, D
伍佰& China Blue 曾在台北市立体育场,香港红勘体育馆,新加坡室内体育馆,马来西亚室内体育馆,北京首都体育馆,北京工人体育馆,上海大舞台,美国House of Blues,台北小巨蛋等九大指标性演唱会场馆,举办售票演唱会。1998年举办的台湾『空袭警报』巡回演唱会及亚洲巡回演唱会,共吸引破纪录之12万人次购票入场,2007年开始举办的『妳是我的花朵』世界巡回演唱会,巡回亚洲及美洲共11个城市总计14场演出,不负伍佰『King of Live』之美名。伍佰& China Blue于2012年第十次展开其大型巡回演唱会『20周年大感谢演唱会』,历年来包括新加坡,马来西亚,香港,上海,北京,西安,成都,深圳,日本,韩国,美国,加拿大,澳洲的演出无不造成轰动。伍佰于2006年发表的『妳是我的花朵』歌曲及“花朵舞”,不但在台湾成为国民舞曲,更随着伍佰& China Blue的世界巡回演唱会跳到世界各地,总计已有一百万人次和伍佰齐跳“花朵舞”!

& j' N; m% ~2 c3 E
% e' A; G) V6 j5 w
伍佰不是被高度精巧包装所打造出来的巨星,相对地,伍佰是「以自己的音乐,成为时代的平民巨星」;这句看似简单的话,其实就说明了这20年来何以伍佰的声势始终居高不下。没有人知道他的下一步会怎么走,包括他自己。

/ S0 ?6 q. I1 l' L* X9 x3 F' H& `, n3 |* r
这就是伍佰。

6 N9 |4 [/ M7 u! a& U5 o$ j! _& M+ n4 ]2 C4 Y  k8 h
★ 小朱:朱剑辉 (贝斯手兼团长)

) a: t1 A" H* V  s% G- K$ D
& Q( l- c& `4 N3 P( f( L) `
出生:1963年

) V# I) q3 V; f( @( b1 S  Z- O
星座:水瓶座
5 N$ U% b$ f. r

: Q9 O  |6 X% s' l, w
原为缅甸华侨的小朱,是 China Blue 里头玩 band 资历最久的人。音色沉稳而不花俏,能充份调节、润饰其他团员音色的重要人物;对音乐的理解与伍佰最接近。是 China Blue 中最可依赖的团员,也是 China Blue 音乐和生活上的守护神。这也是他当团长原因。

. j% M' `, e8 K0 r" ^  d
  {6 `/ I, P* {1 |& F1 Y
★ 大猫:余大豪 (键盘手)
' s2 g: ~2 q: r
2 e, J- b7 m+ V! d
出生年份:1970年生
, T( }; }& q0 L+ Q
星座:水瓶座
, s) W8 H" y) y2 Q3 V7 {3 L. j

3 M+ E8 a6 I. m8 s9 m/ d
比九条命更多点子的聪明脑袋。乐器的音色有电子合成音乐早期的“老式”扎实味道;对音色的使用及弹法尤其令人激赏。在“爱情的尽头”歌曲中的弦乐编写是这首歌最美的眼泪。大猫柔软的 Keyboard 软化了伍佰狂飙的吉它。娓婉的旋律使伍佰的音乐有婉转的含蓄美。
! D; m1 b! V" |1 u. ^1 d5 P4 \

8 F1 b2 T# s; y  O# h( Q* b  G# {
★ Dino Zavolta:大力打鼓 (鼓手)
9 _$ l* h- N3 T# e

. |4 i( f- g6 c& K% N. T0 e
出生年份:1962年
  L* i& _6 o: X. U# r# y: K
星座:双鱼座

  }! I3 K% X9 h8 M1 \* H) ^& U$ j) l' L# A5 b- s$ l$ O. ]6 A0 s
没来台湾之前的 DINO 是个披长发、穿马靴、典型重摇滚的打扮,最大改变是在周游认识东方国家之后。他改变了乐团节奏,成就 China Blue 今日临危不乱的机动应变能力。因为 DINO 的大力打鼓,伍佰的音乐气度才得以更大,更有爆发力。
8 |6 ~& ?( E, p- B7 F& @# O
├─1994 - 浪人情歌6 {" i9 |* R9 b  u7 f$ \9 B
│      01 背叛.m4a( V) \; |( t! T: f. D3 v
│      02 牵挂.m4a" x& j! Y! B% b6 }! s
│      03 199玫瑰.m4a
: x4 |" r. D' r; @: }& r& s; A4 ]│      04 一亲红颜.m4a
( s) ]/ n8 @3 }6 v. \! L( ~│      05 亲爱的妳.m4a
/ X2 T& J7 L* X│      06 抛弃.m4a& N6 k1 w9 u3 b. Z6 x
│      07 继续堕落.m4a2 ~6 C) L" T8 s$ b
│      08 热情交错.m4a' ]4 Z! N1 _" {+ i% t4 S7 q* E- h
│      09 钢铁男子.m4a
7 k+ N& K7 t& L2 G& ?│      10 浪人情歌.m4a; F3 P3 F6 i2 x6 n5 x
│      11 来不及.m4a
" X2 H6 [) {- G- E: g* \│      - L' L3 Q8 P$ I  q/ x- V
├─1995 - Live of Wu Bai
: j: U& |6 Z3 Z! S│      01 Place of Silence (Live).m4a
) [4 r' O5 T+ V1 q8 f4 F7 f1 X│      02 Autumn Wind, Midnight Rain (Live).m4a! i- V# r2 C& x! k( X; O7 D, F
│      03 Go to the Graveyard (Live).m4a
- B7 W6 I; P5 S: W  h│      04 Kiss Me (Live).m4a
% _5 a  u! G, S│      05 Express Love Letter (Live).m4a
1 V* z% ^) P' z│      06 Lighting a Cigarette (Live).m4a
: u- z& W4 X" i7 Q8 T' A$ `5 |' |│      07 Flying (Live).m4a
6 ~, D" p7 s. p2 u/ u│      08 Don't Be Afraid, Miss (Live).m4a
. {5 V2 D0 E3 J! q│      09 I Hate You, Lovely Ones (Live).m4a
( F% r8 M1 ?3 |: ]( |/ Y5 P# T│      10 Wasting Youth (Live).m4a+ a% S( ], n! @+ H5 i
│      11 This Continuous Sinking (Live).m4a2 |6 J! _/ ]& n' X* }7 {% O& ^
│      12 Love You Ten Thousand Years (Live.m4a9 ~; P. z6 C7 |& F, ?- U) Q
│      13 Wanderer's Love Song (Live).m4a
! V2 y: f/ r: Y% T9 [, Y5 D│      4 d% S% Z( d5 D& h4 h9 }
├─1996 - 爱情的尽头; z2 m3 A4 T: _; W8 z3 w
│      01 夏夜的晚风.m4a. n( i8 M5 h, j0 i7 P' f
│      02 爱情的尽头.m4a
1 t' `( E& q9 I8 `│      03 亲爱的,你喝醉了.m4a1 R4 S. ?" d: m$ ^, [( b0 G& i& i
│      04 变.m4a  R% F4 Q, }7 {; _9 o. @5 ?
│      05 七彩灯光.m4a# G+ C- h/ ^$ D' E8 g
│      06 Last Dance.m4a6 F* v9 x* }* B6 j8 U
│      07 青春.m4a3 S. n) M& K- p) c; q2 {
│      08 人生一场梦.m4a' T- a6 ]# S" |' O
│      09 挪威的森林.m4a# N) X3 Q; Y: ~/ H3 X
│      10 随风而去.m4a* {: r6 ^  V. R* g: z4 p
│      - u7 a' [, b- j% u
├─1996 - 魔岩十大魔王之群魔亂舞
7 S7 ?" }8 h5 T6 N│      01 Betray.m4a4 C8 T, c, t) T5 d
│      02 Love Corrupts.m4a0 ~6 T) m0 J; ]# p3 v3 y% i
│      03 A Poor Man.m4a
, a# H# A% l7 U3 D/ `│      04 Falling In Love Is My Mistake.m4a
1 d! D0 i) j1 [% z, J│      05 Coward.m4a
: `6 ]# C/ B" P8 V│      06 The Lord.m4a
/ }  J  H6 h( ~! E( C" ~│      07 Life Goes On.m4a6 Z& a5 W  P. z4 g% g
│      08 Crying For Hunger.m4a9 j1 S- U6 d4 l5 T
│      09 Martian.m4a
: O4 W8 ?0 N8 ~- \. k! T│      10 Broken City.m4a& b# t8 b2 N4 E; C/ q1 I  S' G% c
│      0 A* U6 `0 Z# E# }( t
├─1997 - 夏夜晚风 演唱会精选实录" e0 H9 Q0 r& S( U# [
│      01 牵挂 (Live).m4a2 t$ x! ~8 o6 P( O. y  l; \7 U0 t0 c
│      02 一亲红颜 (Live).m4a
$ J  A, O3 V) o│      03 痛哭的人 (Live).m4a
1 ?0 n' [3 u( q│      04 抛弃 (Live).m4a# U7 P' t. ^' {5 e
│      05 背叛 (Live).m4a
* \; t/ C  @7 |│      06 楼仔厝 (Live).m4a
1 u' z% b5 D- Z: `- P│      07 被动 (Live).m4a0 p$ A. v* @1 @' N9 W
│      08 亲爱的你 (Live).m4a
, o4 `( V3 [" Q7 W- n2 j  _( ~, @│      09 台北孤儿 (Live).m4a4 n8 `) a- j+ M: b" ]9 [
│      10 少年耶,安啦! (Live).m4a1 n7 P# C2 \/ H% v+ F& s5 c
│      11 不满 (Live).m4a
: N9 Q% W+ T9 `! W' f: h+ F│      12 挪威的森林 (Live).m4a
) b9 ^9 W. H8 Y! _0 e! \- `4 Y, v│      13 随风而去 (Live).m4a& ?5 w1 e0 W9 ]8 }; Q! D7 A: Y
│      14 算了吧 (Live).m4a
8 T# D: x1 p0 o2 A5 G│      15 暗淡的月 (Live).m4a1 q( n5 k8 c6 _  K( R9 @1 D( Z
│      
$ V) p  I. V. @; K/ i, ?├─1998 - 少年吔,安啦! (電影音樂專輯)1 h; o% x8 `0 a
│      01 Place of Silence.m4a
1 Y8 Z0 d/ G- T│      02 Lighting A Cigarette.m4a. K- H1 `7 U" A1 M, S) c) U
│      03 You're the Meanest.m4a# A5 P3 B& ^- ?- G+ ?! R
│      04 Cool It, Boy.m4a0 [- q  x! X1 Q$ q( m, @& @, t9 E
│      05 Dreaming Peach Flowers.m4a7 @- f& v" V+ S# D
│      06 Dust of Angels.m4a: e6 n4 `" J9 K* x6 `! F
│      07 All the Lamp Posts.m4a" ?$ a( n, C+ I2 @$ q9 a
│      08 Come Get Money, Everybody.m4a5 Y  {( l- ~* x
│      09 Instrumental.m4a
/ }* @0 @" b' O8 [: w3 X# F, {$ f│      10 The One In My Dream.m4a) P, W9 N' `, y: U# E9 F
│      
" N6 K$ E( P, g/ y+ j$ h├─1998 - 愛上別人是快樂的事
# y! V& |7 n, l, P9 u* ~% t│      01 不滿.m4a  C+ i5 b; [/ M
│      02 愛上別人是快樂的事.m4a
7 b6 L, W: a: p│      03 關於女人.m4a
) o' l' Q* J; ~│      04 不要想太多.m4a
' a" C2 Y& U- \6 \. H│      05 沒人愛的女孩.m4a
$ ~/ L' P& ?2 f) Q" X) d│      06 一種女人.m4a
8 t8 I. u' t# p( t│      07 樓仔厝.m4a2 P( {5 N% T( w! u, |/ x; V' ]! n
│      08 思念親像一條河.m4a+ P5 r5 k5 [) d" f: v% F+ |9 m
│      09 阿威、阿威.m4a# @& Q! j: z5 k4 z8 c
│      10 錢的力量.m4a
' Y, G% y( N1 o0 j* x│      11 素蘭小姐要出嫁.m4a# b* q* x0 C  {) a
│      . Y- L: T8 w! _4 P) n' G
├─1998 - 树枝孤鸟" P# c3 f* q6 z: [) e$ T- N8 b- e
│      01 少女的心.m4a
" D: k- @, |! v7 u│      02 断肠诗.m4a7 Q& F2 z" O) b, R) W# @( c% `* V- b
│      03 飘浪.m4a- \& q9 t+ E6 Q! Q' [! o
│      04 返去故乡.m4a
3 z9 r! C% n' w│      05 万丈深坑.m4a
  u4 D# z/ K9 r* v# k│      06 心爱的再会啦.m4a
* \, J, j; E4 i2 t7 r; v7 i│      07 徘徊夜都市.m4a+ B' T3 g6 _  ?/ F9 C( }
│      08 煞到你.m4a
$ ]; h2 s- f' ~  x; m, e│      09 空袭警报.m4a
. I8 g: [/ I# ?% K/ l1 u8 u' `│      10 树枝孤鸟.m4a
6 B0 n* Z: E. E1 y! F( _│      11 飞在风中的小雨.m4a$ r! Q1 L9 d4 X+ m6 _2 Z
│      12 怨嗟叹.m4a2 k  ^' F% Q  e: a7 j7 s
│      
- h' y! p# Z% {├─1999 - 白鸽! [! j2 I$ i1 h1 K4 w* `9 h
│      01 上瘾了.m4a3 T: Z. \# F) u  G
│      02 真世界.m4a
/ z( s7 C- l% k. T│      03 不曾在乎我.m4a& \- K6 k+ z# ?2 e
│      04 白鸽.m4a- }' ~& G) Y+ E5 \3 U
│      05 上帝救救我.m4a
- Q! m" W- i/ B/ G7 F" u3 f, Z2 ~+ O1 c│      06 看我.m4a
& X* q8 n- g1 n. U9 E5 O& Q│      07 与妳到永久.m4a3 E/ n# p9 d' q/ ?. x9 g
│      08 一生最爱的人.m4a
. g: f" U$ z/ D4 d9 t│      09 终于.m4a
. q6 D- ^1 H1 {* H  X2 S│      10 懒人日记.m4a( T6 p+ k. Z, m2 Q2 c( N( H
│      11 半夜11点钟.m4a
2 ^% @) b* W  S; C, W$ u│      12 最后是温柔.m4a" d2 ]8 G5 w$ _6 _* Q! v- P
│      13 美丽新世界 (电子版).m4a
' q6 y8 I2 Q, D# }1 s2 L│      14 美丽新世界 (电影版).m4a6 T1 ^9 j9 b1 n" @: u
│      
) _+ J$ Z7 _- ^: h# u├─1999 - 空襲警報 (Live) - EP
1 o$ s9 {8 X; D+ q9 l, p) e│      01 世界第一等 (Live).m4a, y4 f; b& @8 L5 [/ D
│      02 空襲警報 (Live).m4a
: f- {0 c) u2 h, F/ l' q│      03 萬丈深坑 (Live).m4a0 H6 t4 n, m1 l& p, o8 I
│      04 徘徊夜都市 (Live).m4a
. P/ y* w$ G$ F* i. a; u│      05 心愛的再會啦 (Live).m4a8 n+ u2 Y9 H2 w9 a/ ~9 |6 H( o
│      06 春花秋月 (Demo版) [Live].m4a7 k9 {( I8 A$ O' C" K
│      
+ w3 t; ~" q# c7 X1 Y( O├─1999 - 美麗新世界 電影原聲專輯
  \* |$ B2 A2 B8 A0 @│      01 美麗新世界 (電影版).m4a
. p3 E/ i) X3 D2 E' R/ x│      02 我要錢.m4a
! Q" j  A% c' r1 g│      03 一親紅顏.m4a
* d- O4 i" G* Y3 C│      04 美麗新世界 (電子版).m4a) t8 O, O4 ^; F3 I
│      05 情歌.m4a! ^& S3 A3 A% h5 b: |5 T1 Y$ ^! o
│      06 I'm Not A Star (英文版).m4a
" A: Z$ X% I: g* ]) U│      07 怎麼辦.m4a
+ b, {5 I+ O$ i2 J1 [" y' _1 o│      08 I Say (中文版).m4a
  |4 ]. w; `9 R4 k9 d& ^" B5 i│      09 Lullaby (中文版).m4a5 F  s* m; q- s! n1 q2 z5 w6 s, F
│      10 太陽.m4a
) ^4 P. ~! V% W0 J│      
; D$ Z% m" ?. P" x4 a├─2000 - 伍佰電影歌曲典藏 1992-20006 R) l- Y" t' G; Q1 [
│      01 少年吔,安啦! (From _少年吔,安啦!_).m4a* v8 @1 Y$ A0 j; H& @; s) ]2 ~7 u) i  t
│      02 點煙 (From _少年吔,安啦!_).m4a3 v# o# W+ |6 c1 }) I+ O( M9 ]# W
│      03 無聲的所在 (From _少年吔,安啦!_).m4a
' }0 B2 _) I" M3 ^│      04 只要為你活一天 (From _只要為你活一天_).m4a
, g4 O% ?$ l  l1 P0 ?│      05 愛你一萬年 (From _只要為你活一天_).m4a
+ {9 p$ q5 o# b# a- {5 {│      06 台北孤兒 (From _只要為你活一天_).m4a
$ s1 C1 r/ P  O2 _9 J7 M│      07 繼續墮落 (From _熱帶魚_).m4a3 e4 T. S* C3 S) ^. A
│      08 樓仔厝 (From _我的神經病_).m4a, |0 c' h8 ~+ U: y2 ^
│      09 下雨 (From _我的神經病_) [配樂].m4a
8 c  d: ?% t0 C; a! E9 S& D1 S│      10 護士服 (From _徵婚啟事_) [對白].m4a+ O" z8 a" g8 `+ h6 O
│      11 希望 (From _徵婚啟事_) [對白].m4a
% y- o! A) ^: j( H# q│      12 美麗新世界 (From _美麗新世界_).m4a
! ^3 M# S/ M1 _/ Q2 Q│      13 世界第一等 (From _情義之西西里島_).m4a9 p* G$ S1 @! p( x) G8 {8 l' E
│      14 稀微的風中 (From _聖石傳說_).m4a% q: c1 {/ y- s  x
│      15 何時再見夢中人 (From _聖石傳說_).m4a+ P1 _4 A' P* ~2 A/ A) d7 R
│      16 衝衝衝 (From _黑松沙士廣告_).m4a
$ d+ s& A4 Y9 o3 V& t/ d, {│      
" j! m' I8 Q: E├─2000 - 聖石傳說 (電影原聲帶)2 Y- \0 s0 V9 \( l5 x
│      1-01 稀微的風中.m4a
( s+ |/ `/ ]  ?0 K+ c, p' r│      1-02 何時再見夢中人.m4a' \& Q, q1 s" B# h( Q
│      1-03 非善類.m4a( n: v# d) _% g! u' i
│      1-04 地獄谷之戰.m4a9 r/ L' P  |- _6 J/ S
│      1-05 天問石.m4a
# t  S/ B1 d: ~* K. R( g8 J5 J$ l│      1-06 立誓.m4a, o; Y) P/ b: H2 L
│      1-07 謀略.m4a, R8 d/ l& {) V3 Q  ]  C' t
│      1-08 正邪之戰.m4a2 b3 g* E/ e! ^; [* K3 I
│      1-09 神秘邀約.m4a
, V% O# R8 [) W# d9 u2 k. t  _│      1-10 生死狀.m4a9 E5 r* {0 F+ M+ e/ D) |" Z
│      1-11 含冤.m4a( _2 m$ s7 m: u/ W% g: ~
│      1-12 真假莫辨.m4a
2 N) j, {$ p4 G│      1-13 往日情.m4a8 F+ m( z- d( a7 u/ N& _
│      1-14 父女情仇.m4a
' h4 ]5 j0 n3 K& e+ x' l│      1-15 情義.m4a
2 q/ G' X: J4 ^' C% H( w+ m│      1-16 凝水成冰.m4a
2 }4 N" g  G3 `3 N- S5 H1 c│      1-17 傲視人間笑紅塵.m4a
/ ]" {/ b5 d! Q* i+ Y; m! q│      2-01 春秋英雄.m4a
- X5 r; d; ?+ _+ A; ^│      2-02 春秋英雄 (演奏版).m4a$ p1 ~! ^3 C& c$ a5 h
│      % ?( u6 ]( t0 W# |, c
├─2000 - 順流逆流 (電影原聲帶)
+ H" c; f3 D# a: S% m│      01 Your Name_.m4a
7 t' V# a5 t: K; \0 ?- K0 X, ]│      02 My Name.m4a8 q! T9 e; ~' E/ n1 u  a
│      03 Araceju.m4a
3 i$ Q9 i! X0 }( c! }2 f9 d( X│      04 No Past, No Present.m4a) n/ H- w8 w1 s. a, ^5 h/ m
│      05 Adios Cucaracha.m4a3 N8 g  [, B, Q! U) O
│      06 Cool Waiter.m4a: `/ c8 x0 M% u; _  h' @( T( M/ |* G: R
│      07 Cockroach City Drive.m4a+ O/ y# X; o$ L# ?, e3 Q; _
│      08 Happy Birthday Song_.m4a5 B# i, J( r) k; e% z
│      09 Locker Key.m4a
. F( @3 i6 b: k& u( |* X; l1 P│      10 My Name (Music Score).m4a
, Q/ T$ g! ?' a; M: x│      
8 q" }# ~7 m7 u4 x  V6 H3 Q├─2001 - 梦的河流
; T$ W" J/ ^% }/ _8 e5 H$ z4 L│      01 翅膀.m4a
' z$ G7 b7 g: T│      02 蛇.m4a3 V+ r/ c7 l4 h4 h! V6 R
│      03 路.m4a
) R- v0 R1 e8 V' h. E│      04 流星.m4a
9 w5 q3 i0 F, B( M2 p│      05 妳爱我.m4a
  L. p  J: A3 w# |2 F5 q' [. F│      06 一点点.m4a5 Z: Y3 U* u9 g' p- g* V  T
│      07 九重天.m4a
0 g0 w6 [% {2 W# z# y; h│      08 断了.m4a
0 S# N$ ~# C0 J7 B9 \6 G" _  e│      09 沙漠里的黑洞.m4a
& @8 x0 R# X# T0 J3 ~' J│      10 暴雨.m4a
$ I" r: J  a5 a( s. R│      11 小帆船.m4a) s  P" G$ W" N/ R- Y
│      12 梦的河流.m4a
7 P! {$ [$ x8 ]7 D/ f' Q' p. q$ q* u│      # v6 R$ |$ S* ]! z
├─2002 - 冬之火九重天演唱會特選錄音專輯 (Live)' y; E) z$ d; b% ^& |* \+ m- l
│      1-01 Maple.m4a
& D$ a0 A  X. v+ h0 n) @│      1-02 If This Is Not Love.m4a0 j) r6 a8 a7 G) ]
│      1-03 Heaven.m4a
' Y% h% k1 F' [1 D- d* Q  y+ x+ U│      1-04 Fake Angel.m4a, r0 {1 K5 T6 `8 R( ]
│      1-05 King's Road.m4a: z+ C# d) C" \* q0 y
│      1-06 Long Way Fall.m4a7 ^  _0 k8 J! K* R, ?
│      1-07 Little Man's World.m4a
3 C( @8 D- n6 ]. J; ^9 u. X, \│      1-08 U Love Me (Live).m4a& p1 ~4 d# D- y; j) @
│      1-09 The Origin.m4a$ ?2 R% O; K1 ]
│      1-10 I Am Not an Angel.m4a
4 A5 S; r% h. Y9 [) I/ H  c│      1-11 Fan Dance.m4a
8 I# k* Z" W  Y, n7 W; r│      1-12 Love's Widow.m4a
% h' ^3 x+ U& S) t9 p6 A! f# t│      1-13 Lone Star Tears.m4a
6 I$ \6 B2 a. u│      1-14 Missing Like a River (Live).m4a, \1 I" e3 y. \; J
│      1-15 Iron Man (Live).m4a- i# h6 l) E4 q
│      1-16 Rushing.m4a
$ I4 C$ R# t+ i: W, i│      2-01 Moonlight Symphony.m4a! Z7 T% \8 T1 I/ T
│      2-02 Snake.m4a
6 s; P; x' {5 \' v/ E" A; R0 Y, e6 Q│      2-03 Road.m4a% y  w: O% u6 Z7 H
│      2-04 Just a Little.m4a
( Z) c. d6 @) V; ?│      2-05 Lonely Tree, Lonely Bird.m4a
3 {8 d; C* @3 q& J. D  D! `6 C% r1 `/ A│      2-06 Crush On You.m4a
! }- R% X+ V# T1 g, r│      2-07 Express Love Letter.m4a
0 d$ X* N: P! C  e; e│      2-08 Medley.m4a6 V* G% D& l0 i& l$ @  B
│      2-09 No. 1 In the World.m4a
& u% t$ v3 K; Q) u* P5 R6 s│      2-10 King's Road (Instrumental).m4a5 l5 j+ o+ z" X1 d. ?0 q$ V! k
│      
& Z5 l& A- G+ q! x; v+ f3 ~├─2002 - 滾石香港黃金十年 - 伍佰精選7 I3 j: J. J$ ~1 o3 j- a
│      01 妳愛我.m4a. r' V/ x* u$ _3 S  n
│      02 夢的河流.m4a
) |+ N9 S  g* L  U; g( V+ b│      03 一生最愛的人.m4a# ]8 V- F# l, h- u# u
│      04 夏夜晚風.m4a  N, J& P6 t6 g# w& l. ~
│      05 白鴿.m4a
) d" k- q3 ?; }. e) i│      06 浪人情歌.m4a) l0 p- r1 a# D" X0 o
│      07 背叛.m4a
$ y# z3 L2 s- z4 m│      08 鋼鐵男子.m4a1 P  y+ ~$ d/ j/ _6 x  s
│      09 與妳到永久.m4a& v' W" \0 x7 U0 F5 M" L3 m
│      10 愛情的盡頭.m4a: M) v( u# h2 v7 o* ]7 [4 a
│      11 挪威的森林.m4a
9 d: c# A9 Z% l+ Z│      12 美麗新世界.m4a
* k- u5 O+ M# A$ Y& r2 E; Z- Y│      13 心愛的再會啦.m4a, I# w3 H0 w% f
│      14 愛你一萬年.m4a
: Y' j: Z* s  W/ _# q% C│      15 世界第一等.m4a; P3 z/ f0 Y, R8 W7 ~
│      
7 y* q6 _  o8 m1 o# |├─2003 - 泪桥$ b' Z1 u; m+ l( A3 `; z4 F
│      01 泪桥.m4a: b) ]! [2 z3 T# `0 [* c% i
│      02 顽石的飞行.m4a
+ V9 U4 P  c) N3 t│      03 海浪.m4a
8 D9 j# K! M. }- o: K│      04 生命之歌.m4a/ e. Y9 Y  z8 B# l4 R5 ?
│      05 没有头.m4a
" g: J( J1 J7 a# B4 K/ n│      06 敌人.m4a
+ O0 k( P( C* q$ y' u" a% ]│      07 破碎的收音机.m4a+ y* V4 x; U( [
│      08 晚风.m4a
4 F2 l2 g0 b* E. r/ j│      09 活下去.m4a* |! E$ d  V1 K4 r) ^* f6 s
│      10 街角的蔷薇.m4a
! d8 n; u' o- D1 e. G0 _│      11 再度重相逢.m4a% g7 b+ I( m1 e
│      12 花不香.m4a
* E1 f) C" ^! F: m│      0 q/ G) y. p) D. {, a& _# J
├─2004 - 愛你伍佰年_ 3
9 [  E9 f  M, Z: F│      01 真世界.m4a$ ~2 `( l3 Q% R  l% a. Y5 q. o
│      02 白鴿.m4a
/ v% y3 Z. Z0 o( Y8 f# y- W│      03 上帝救救我.m4a
, r* Z/ c, g; ?│      04 與妳到永久.m4a
2 `; n$ O( d' {4 H" u! Z│      05 一生最愛的人.m4a
0 U9 _7 R5 ^0 x! S& d│      06 美麗新世界 (電子版).m4a, s, p5 U# K4 q/ [9 N
│      07 世界第一等.m4a
5 D* e. Y8 x7 `: ^; @, U6 h│      08 衝衝衝.m4a
% f3 Y- a; u( F) v  w, }% N│      09 妳愛我.m4a
4 w# b4 `1 j$ G; x1 c6 m: l& h│      10 痛哭的人.m4a
- S& t- L6 T+ f. |  R* _# Z│      11 被動.m4a
' a7 T  {3 b. [, K+ {: h│      12 楓葉.m4a( K, L9 p% {. X- }. `# ~, f
│      13 王道.m4a
: m# [% e, s! ~$ H+ q1 h* o│      $ U' n! i% \. a" Z4 M; y; S% U
├─2005 - 双面人0 N! p# A- f3 ?8 G) X- v* r
│      01 厉害.m4a8 Y4 H/ ~) n6 X3 c# M) h
│      02 双面人.m4a
3 r1 }, P# J7 ^│      03 海上的岛.m4a
  j% P$ b3 O: c' w# W" n│      04 台湾制造.m4a3 w" i/ ?4 j3 o0 N2 F( y
│      05 海底飞凌机.m4a* b6 A& {* M) H" n8 J
│      06 往事欲如何.m4a- O8 @8 {* f6 t! U- g. Q
│      07 风台心情.m4a
. x" W5 W1 T( ^│      08 下港人在台北市.m4a
# N5 Y5 C5 z3 r; I│      09 快乐的等待.m4a
- M6 Y% I  @  p) Y│      10 莎哟娜啦.m4a" f3 l2 h  w8 a8 \' U6 Z
│      , ?: c3 |0 @, e7 j: K9 g, l0 g  B' r
├─2006 - 纯真年代
0 E- T# d7 q' A! s* a8 y& D; Q$ ~. `│      01 我只要….m4a
8 ?' F& T( a! m│      02 纯真年代.m4a# w" k3 W1 y$ l& P' ]( E
│      03 两个寂寞.m4a
6 i7 S# m) l! B. j; H8 {7 L7 K  l) L│      04 Cherry Lover.m4a
0 P9 f; ]# ]" A) s( U│      05 海市蜃楼.m4a
' E! `6 a8 x  w│      06 冰雨.m4a
8 M1 g1 v5 m4 I% J$ k2 X0 m│      07 彩虹.m4a  Y4 m* V2 i& k8 Z, s4 _" r/ p
│      08 不过是爱上妳.m4a, o% X. u$ v- R* q8 ^
│      09 一个梦.m4a) M( E1 ]9 u5 Q! A2 r
│      10 秘恋.m4a; s- F4 `% R  V5 d8 A2 L$ s
│      11 妳是我的花朵.m4a
3 C4 ?/ [; _9 P0 S" x│      12 一千万个理由.m4a5 `  J; c  r( g! C
│      13 翻白.m4a+ ^  [% e0 }: u& Q
│      8 p+ e' g' p; D1 I( @
├─2007 - 忘情1015精選輯
: K! X+ [% @; O│      1-01 燒火.m4a: E5 T- N  {5 Y6 d
│      1-02 活下去.m4a
0 i0 p3 N2 u# A$ X9 Z" c% ]" m4 ^│      1-03 雙面人.m4a7 W) Z9 q9 f; |1 h$ I
│      1-04 厲害.m4a* ^' N  k' Z$ z0 x0 x2 ?
│      1-05 台灣製造.m4a
: v' p' r/ p- c( ?8 B! |' q# ]3 ?│      1-06 一石二鳥.m4a- k; M( C- y& R
│      1-07 純真年代.m4a
, q, f3 x( ?9 k: a0 a  k│      1-08 海市蜃樓.m4a- V, O% M! V& F4 c5 a
│      1-09 妳是我的花朵.m4a& G' I7 |9 H3 E
│      1-10 厲害 (Adam Freeland's Flying Dagg.m4a: U& F6 K( R7 e- Q$ [
│      1-11 海底飛凌機 (Barry Gilbey Remix).m4a. P2 f2 w1 H6 Y( v$ ~4 p, b  F9 S
│      1-12 海上的島 (Way Out West Remix).m4a0 p0 w  d; m% f  t  y
│      1-13 風颱心情 (Virusindigo Remix).m4a. r1 _2 m8 B/ P3 Q* j
│      2-01 忘情歌.m4a7 h+ {! e5 W) o# C: k+ F) R
│      2-02 淚橋.m4a
/ l; x. L) x' h│      2-03 街角的薔薇.m4a
1 D. a, g6 f5 I* I1 f│      2-04 生命之歌.m4a2 `; f3 u9 `  q' C
│      2-05 晚風.m4a) J# N, X$ m! }; m7 Z# G4 A
│      2-06 再度重相逢.m4a
" |3 s! p% b9 B5 K( T│      2-07 海上的島.m4a
$ \! D- o. K& M+ {* S2 A" B│      2-08 往事欲如何.m4a. {  u2 h1 }0 E/ A
│      2-09 突然的自我.m4a! A7 S6 o  i, S& k. W
│      2-10 汝是我的心肝.m4a
1 E9 j% ~3 v& S( ~& i│      2-11 兩個寂寞.m4a+ P8 o1 Y$ _& R! \4 E
│      2-12 彩虹.m4a
- L" Y) ]) o( f! ~│      2-13 Cherry Lover.m4a$ n" d1 R4 G/ @/ w
│      
6 q5 N+ |" s3 h├─2008 - 太空弹- w4 j: u; Y1 L" i: q
│      01 太空弹.m4a- @2 t& s/ V& @
│      02 寂寞丛林.m4a
- S2 \3 P0 O  q# j: h: e│      03 天晴时刻.m4a
$ w5 ~$ X2 R9 W3 f9 E3 R│      04 太多的爱.m4a
7 g  Y* i4 D* ^+ H3 u/ K│      05 闪光魔术.m4a
! Q: ~; y( ~" k│      06 风火.m4a
: E) G; Q8 X& A+ g4 b│      07 时尚狗.m4a8 J9 a$ B" M1 r. P8 E
│      08 新闻秀.m4a5 D) w3 l6 C  _
│      09 迷航记.m4a3 V. G" T9 P+ X% x. F( P/ X# a- m
│      10 时光雨.m4a( g! S5 ?3 k) @" Q
│      
$ y' C1 u" r+ K2 D4 j1 y0 o├─2009 - 詩情搖滾9 j4 O  Q. H5 n
│      01 如果這都不算愛.m4a
3 l/ Y  d  a2 C3 _# W3 @# i& s6 m│      02 傻情人.m4a
. c8 y; L7 F- d& Z- x% w5 n│      03 不確定.m4a$ k$ j* u, c% T: t/ y4 q
│      04 我會好好的.m4a" Z. \& p, H% ^) t6 }! W0 r. N
│      05 中毒玫瑰.m4a
6 J0 e& R. D" Z' ^│      06 接受我的愛.m4a
! J# ^6 E$ \- {6 L% G  _│      07 夜照亮了夜.m4a
# I# ?# d- I6 v6 y│      08 白鷺鷥.m4a
1 r! m3 E+ v9 e# d) d( y│      09 存在的目的.m4a( i6 a7 A; s( U
│      10 迷航記.m4a2 r. K4 W4 s$ z) u
│      11 愛妳越來越多.m4a5 ?) s' ~: m& s6 R1 c( p! d3 A& Z
│      12 銀河特快.m4a
6 x/ j) C& i3 H* w+ ^│      13 Listen To Me.m4a" P: M! @8 I- _
│      
% R% L& L2 u9 [7 d0 g" p├─2012 - 单程车票! T3 J0 ^) ]. _! N9 \1 R
│      01 蓝月.m4a& ~7 F/ ^4 r* v
│      02 单程车票.m4a9 p3 j& W- u4 \* M' W7 ]
│      03 火山.m4a
* F$ a3 R* L+ {# M+ B! |│      04 结.m4a
4 k9 j" N6 X" n3 [│      05 戒指.m4a8 ~% s1 g( l3 d& ]/ q. E
│      06 都是我的错.m4a8 F7 T9 Z6 c1 t! e
│      07 都是我的错.m4a$ N2 R; z" u; |* n" C7 d
│      08 放开你的脑袋.m4a$ H' u% j9 Q0 s, W
│      09 上海女孩.m4a
  k- z+ X6 p. g8 ]1 I! c+ j9 T/ }│      10 停止的危险.m4a
8 T0 Z( p- ^- D6 ?- _3 `│      11 雨一直下.m4a
2 Z# ]+ S7 g; L+ G│      12 梦醒时分.m4a
/ R9 |. F+ |) `, Y8 x2 q│      
  h% u. v3 t6 x& {7 ]├─2012 - 生命的现场+ @! M. S' K' E( h7 X7 n2 w
│      1-01 冲冲冲.m4a( v( ]1 q  `7 k2 E, I' K/ }
│      1-02 妳是我的花朵.m4a% ~) j+ @8 K' d/ t
│      1-03 上帝救救我.m4a
% j3 O3 O1 t2 E* Q│      1-04 煞到妳.m4a
* L; ]# C& ?9 R1 p; ]2 p# D│      1-05 烧火.m4a0 R8 M4 L; v3 {2 k* `
│      1-06 好运总来.m4a# Y7 D% n& C5 D" _8 j0 m
│      1-07 蓝月.m4a: n  h3 g, t. I# B
│      1-08 路.m4a+ l6 Z$ W" O; X: o- ?! F
│      1-09 单程车票.m4a
, ]. H3 S4 t% _│      1-10 暴雨.m4a$ v5 k, r  U% I$ z2 t, m8 ]) w
│      1-11 火山.m4a  D9 W" d' H4 h% c5 q
│      1-12 夏夜晚风.m4a% f( h4 f/ w% m, P8 [( d2 z
│      1-13 199玫瑰.m4a
6 n6 A, A$ c* T1 E) w# G6 C│      1-14 一亲红颜.m4a
% o4 s4 |9 w3 l) T│      1-15 戒指.m4a
* l9 y3 q1 r0 }* p│      1-16 挪威的森林.m4a9 [) \5 K9 n1 J
│      1-17 爱情的尽头.m4a( v" X+ k. J: f  |
│      2-01 不满.m4a. G! }# v1 Q. v& X
│      2-02 点烟.m4a
2 e+ l0 {3 M" R% _, a5 J% [  P│      2-03 只要为你活一天.m4a+ ~8 ~5 S/ h$ Y  m  a# I
│      2-04 双面人.m4a& o7 H5 ~! E. \$ Q& u
│      2-05 台北孤儿.m4a
( V% o) t8 L0 N4 ^+ c& a3 a  f│      2-06 枫叶.m4a
% `0 U; r0 \# ?- o, ]& @0 g* E7 c0 }│      2-07 翅膀.m4a" l1 \' W- k# z$ z8 S! o
│      2-08 抛弃.m4a4 L+ J" {0 @# Y) d) I' h; P
│      2-09 结.m4a* Y( d3 s+ H- ]% L# L0 P% M
│      2-10 街角的蔷薇.m4a' G6 x1 {; p' @( d' H' t  M$ a+ `
│      2-11 一生最爱的人.m4a/ R' {7 q7 }7 H5 i: f
│      2-12 浪人情歌.m4a
) ?& I$ j& B6 L, x6 p│      2-13 树枝孤鸟.m4a, t" Y8 i9 |6 T0 ^9 A, {3 }& \- n
│      2-14 钢铁男子.m4a; r1 ^0 Z3 W  v% a5 ]
│      2-15 海上的岛.m4a
8 Q# f: s" e, j% f0 L8 f│      2-16 白鸽.m4a
: J- a$ r9 o2 S, Q! o! f│      2-17 断肠诗.m4a
" y8 N% T0 j( U( ?6 j│      2-18 爱情限时批.m4a: R. M8 ~4 \$ `. E6 G+ P4 p3 I
│      2-19 台湾制造.m4a
, t* N% @: V4 d- i│      2-20 来去夏威夷.m4a
5 _, k1 Z6 [  F5 A4 _4 F$ P│      2-21 楼仔厝.m4a8 T, E/ p; q$ Q' e( m
│      2-22 下港人在台北市.m4a
  A- u% A5 \) {# L│      2-23 返去故乡.m4a
. Q9 p9 E9 i# Z1 a; `5 e1 y* a! O│      2-24 世界第一等.m4a
' a8 B$ [* T. w│      3-01 放开你的脑袋.m4a
6 `+ h1 ~5 @( `9 u6 t' |│      3-02 风火.m4a3 C6 g+ N- C3 {) D  v
│      3-03 太空弹.m4a+ ]8 n7 d9 I1 x  k& G3 q
│      3-04 时光雨.m4a: V  ~) K! t& p% P5 G
│      3-05 牵挂.m4a! M4 B$ A( K! o0 W  F# m% W
│      3-06 晚风.m4a
0 x4 _$ q- M5 p, V# l7 k' L│      3-07 泪桥.m4a, I9 h5 h- H) e) D+ V
│      3-08 与妳到永久.m4a
/ b% x# J( `7 Y3 k% q, x│      3-09 心爱的再会啦.m4a0 ^7 z2 u5 H" ?1 r' \
│      3-10 厉害.m4a
; `; Q3 C" t0 [│      3-11 心如刀割.m4a1 b/ j! l0 S( b3 d5 D  b0 W. S  j
│      3-12 爱妳一万年.m4a6 p' S. W$ K* Y3 G" I
│      3-13 LAST DANCE.m4a
: Q* B* T8 c- }- ?+ I) q7 P│      $ V$ y$ }$ F/ f8 K: X( j- _
├─2013 - 无尽闪亮的哀愁" ^  q0 b- i+ K; K- Y
│      01 闪亮的哀愁.m4a! Z  z  @" }0 `  \8 L
│      02 生存游戏.m4a8 _' F& t7 v# F( a8 J7 S
│      03 手.m4a
& W7 H% H+ D5 z. I. s# M7 o* o│      04 答案.m4a
: l2 Z7 b2 g7 p; f3 ?│      05 亏欠.m4a/ Z6 u+ Y$ f+ e. u' s+ O; M
│      06 就是因为爱.m4a
/ s6 [# P7 c4 S8 z9 J) E6 X4 K│      07 我们注定在一起.m4a
( {2 A* G0 x* g& c│      08 小妹.m4a- N7 j  U9 ]4 Z/ }
│      09 青春与爱情.m4a6 L$ b' u9 u/ c: m: z% e! K* e
│      10 一次.m4a
7 h  [0 u3 b" W) T- h. e│      11 太极.m4a
; Q) |; n# z. q. t1 G- @: ?' N│      
1 K9 m  T: G, x' d) d├─2015 - 光和热 (_无尽闪亮的世界_ 台北演唱会精选实录)
8 E. X1 Z9 C, \│      01 势Opening (Live from Taipei Arena,.m4a" u9 @" m- h, A
│      02 王道 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a  P9 \/ K3 \. P5 w: Z
│      03 上瘾了 (Live from Taipei Arena, 2014.m4a
  D5 a/ A+ [4 c8 i6 @! R7 G│      04 快乐的等待 (Live from Taipei Arena, 20.m4a9 g! R6 y+ X, ~$ C9 a/ B* d" U6 F
│      05 我们注定在一起 (Live from Taipei Arena,.m4a3 U$ S+ ^& m( V# _/ J& h" l1 j$ F
│      06 稀微的风中 (Live from Taipei Arena, 20.m4a
4 z/ u# l8 S1 t) G. Q, j│      07 挪威的森林 (Live from Taipei Arena, 20.m4a
3 E/ R7 j! q# {* {1 C* f│      08 青春与爱情 (Live from Taipei Arena, 20.m4a
) e$ C6 ^* {# H+ \! ?│      09 继续堕落 (Live from Taipei Arena, 201.m4a7 d8 A' J$ Y' C3 a9 r$ B) _
│      10 树风 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
7 x" t) T4 m# J. @4 |│      11 假扮的天使 (Live from Taipei Arena, 20.m4a
* P! a' W) m; T/ J│      12 手 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
; k1 G! K/ P2 Z7 H9 m6 n# L: F│      13 华丽的水波 (Live from Taipei Arena, 20.m4a  V4 H' C# @2 q1 Z; l% P/ ?
│      14 光和热.m4a' T) v8 A6 I9 v
│      15 玫瑰日记 (连续剧_哇!陈怡君_片尾曲) [feat. 李千娜].m4a- i5 m: L! z1 ?& e1 W
│      / ~4 _) C( ?! [" c* A9 @# N; z
├─2015 - 光和热 - Single
3 ?9 a( Y- T' g! i0 Z; R! \│      01 光和热.m4a2 S" N) ?, x* \9 r5 h+ Y
│      4 e8 A: P6 b7 G" _0 X5 J- N. @
├─2015 - 玫瑰日记(电视剧哇! 陈怡君片尾曲) [feat. 李千娜] - Single
. H( Y" ?5 i, L- W% ~& H  p+ K: `│      01 玫瑰日记(电视剧_哇! 陈怡君_片尾曲) [feat. 李千娜].m4a8 z( r& {7 D2 C1 N: |
│      ( M) z  S& o9 y1 F
├─2016 - 釘子花
" u% {8 Q$ @5 y+ A0 `│      01 釘子花.m4a) j3 T, z% o: S# c9 d4 n
│      02 蹦孔.m4a# b* W: X8 h. }2 _: L+ N  W* a
│      03 東石.m4a
0 }0 V) q# K8 \+ q* n  p+ d: ~3 @5 z│      04 愛妳無目地.m4a
' v7 i1 f' `8 k& P8 [+ T4 E; ?│      05 放浪舞者.m4a
; q4 N8 l2 C  {8 B# O│      06 熱淚暗班車.m4a
1 ^2 X: T, r" r6 o" ^2 [2 }- T│      07 仝款的月娘.m4a
3 S0 W* `, c8 P  O( [- d7 |4 [/ t6 e│      08 我心內.m4a, v. h5 ]5 @& H, u* ^3 I' H2 F4 D
│      09 種子.m4a  q# r1 C% n2 q  J. n5 ?6 U1 R+ d5 V  A
│      10 我是老大.m4a: `5 A! D" o6 ]3 N
│      11 清風吹目墘.m4a
4 W7 ^2 Y) x* ~( n- `│      
' e: S) [0 w0 m( E' I├─2017 - 唯我獨大 (電影《奇門遁甲》片尾曲) - Single, I) |. K0 c+ J4 I. y' U& P, e7 V
│      01 唯我獨大 (電影《奇門遁甲》片尾曲).m4a
* }  \) h' A4 b. `3 ^* g│      7 y0 }$ l9 `0 c
├─2017 - 誰是老大 (電影《奇門遁甲》主題曲) - Single
' t" E  t7 y) p- `│      01 誰是老大 (電影《奇門遁甲》主題曲).m4a8 J" H7 y, O. A5 h" `5 p5 t, F# B! l
│      
, O8 d4 G) P/ m) n3 A9 _1 U├─2017 - 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remix) - Single: r( ?9 U# N& H& w, p5 m& c% B
│      01 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remi.m4a
" g2 w( @: ]) k/ p│      
1 b' o" X$ n# }" s* Q# _: I├─2017 - 釘子花 (EDM Remix)0 m& [. y0 E* d2 K1 E
│      01 熱淚暗班車 (Lil Pan & Double Remix).m4a
$ S$ f$ A% J0 j8 k' Q& }: M% q│      02 釘子花 (EDM Remix).m4a
' @( {4 W: @2 d5 q│      03 放浪舞者 (Eds Remix).m4a- J% h# r. W8 v( {# o% b
│      04 東石 (Waves Of Doppler Remix).m4a
. _' I9 v/ r) H$ |│      05 我心內 (CYH Remix).m4a
) c1 M2 u2 w' s4 t  j9 I│      06 熱淚暗班車 (LeeLek Remix).m4a
; t1 V1 ~! `( c& F. P│      07 蹦孔 (Lil Pan & Double Dubstep Remi.m4a
& U/ C) I1 b! u% U, t+ A% L│      08 愛妳無目地 (DJ Noodles Remix).m4a
6 D. T6 T7 e( W│      09 勢 (Lil Pan Remix).m4a6 K4 R) J3 g( p/ }  ~1 h, d
│      5 `% \" f8 W  {8 o  ]2 q
├─2017 - 釘子花 (EDM Remix) - Single
% W" }, Q0 I, ~: j, Q8 _! o+ u; I' ?│      01 釘子花 (EDM Remix).m4a( [! T' b  g. Z& b9 I
│        h0 `( }. c4 G) j9 @
├─2018 - 伍佰 & China Blue 雙面對決演唱會全紀錄
9 K5 ~) P0 `4 `│      01 王道 (_雙面對決_ Live).m4a
8 }7 C9 P) l- u( d│      02 開場白 _ 不是經典的不會唱 (台語場) [_雙面對決_ Live.m4a
3 ~2 n, g' Q, s│      03 愛情限時批 (_雙面對決_ Live).m4a
0 @, a+ }/ d, `8 [5 T. h6 X│      04 台灣製造 (_雙面對決_ Live).m4a/ ]4 [4 L& M# q* R! o
│      05 樹枝孤鳥 (_雙面對決_ Live).m4a
* ~  ]' E$ h, v4 p. r│      06 第一首台語歌 (_雙面對決_ Live).m4a
8 s4 [! z1 Z  M5 x1 |; |' S│      07 樓仔厝 (_雙面對決_ Live).m4a- A$ D( J+ ]) S/ F/ y
│      08 海上的島 (_雙面對決_ Live).m4a0 b6 e. c% m8 K& b
│      09 右邊!左邊!上面!下面!(台語場 Part Ⅰ) [_雙面對決_.m4a
! T, _6 d8 `4 \│      10 飛在風中的小雨 (_雙面對決_ Live).m4a8 f2 E6 S) s! R$ H$ v- s
│      11 汝是我的心肝 (_雙面對決_ Live).m4a
+ b% ]  x3 R  |( B│      12 少年吔,安啦! (_雙面對決_ Live).m4a7 r; T' g) [$ T1 w. A( w6 ^) |
│      13 空襲警報 (_雙面對決_ Live).m4a
7 f1 L9 ?% O4 _; E" l% }0 |│      14 雙面人 (_雙面對決_ Live).m4a) i/ D, g' j6 Q5 }
│      15 土風火 (台語場) [_雙面對決_ Live].m4a- N+ `9 ~* @3 J) M
│      2-01 歡迎來到羅馬大浴場 (_雙面對決_ Live).m4a9 u& d9 N! y$ [1 n6 z( X$ Z3 N
│      2-02 思念親像一條河 (_雙面對決_ Live).m4a
# g- X  C. k& }: p/ {# L│      2-03 小姐免驚 (_雙面對決_ Live).m4a
# F& J4 F/ l" Z* q* ]% P│      2-04 斷腸詩 (_雙面對決_ Live).m4a
1 r4 `  Y8 ?/ O+ G│      2-05 小時候聽的歌 (_雙面對決_ Live).m4a
( x/ ?' j% |; p1 g! H+ B. Q  U+ [│      2-06 媽媽請你也保重 (_雙面對決_ Live).m4a
/ @: n/ }# c9 _4 K1 P* S│      2-07 羅馬大浴場下次見 (_雙面對決_ Live).m4a
% N1 \% @( M, A7 v│      2-08 墓仔埔也敢去 (_雙面對決_ Live).m4a8 u3 @) E; T8 X. h/ R/ N0 C1 }9 j
│      2-09 返去故鄉 (_雙面對決_ Live).m4a
% C# c# L) i0 K0 e7 G$ }% W│      2-10 無聲的所在 (_雙面對決_ Live).m4a
% x) F3 q/ z4 U│      2-11 萬丈深坑 (_雙面對決_ Live).m4a5 t8 H* Q* j2 n! I3 r. V
│      2-12 漂浪 (_雙面對決_ Live).m4a
6 |6 y1 H3 O3 P, R│      2-13 右邊!左邊!上面!下面!(台語場 Part Ⅱ) [_雙面對决.m4a
5 [, ]3 p% B* r  W, H. e# C4 `5 C4 {│      2-14 快樂的等待 (_雙面對決_ Live).m4a
7 I7 b4 ^$ M" ?  w9 [4 G│      2-15 衝衝衝 (_雙面對決_ Live).m4a
9 p6 e9 q6 H/ r4 H: R# ~( r  f│      2-16 心愛的再會啦 (_雙面對決_ Live).m4a8 M4 T" @% q, Z
│      2-17 Encore Cheers (台語場) [_雙面對決_ Liv.m4a
7 w; ?: y: H# E1 O$ \│      2-18 煞到妳 (_雙面對決_ Live).m4a+ O$ _/ q* \$ ]
│      2-19 厲害 (_雙面對決_ Live).m4a: f# n0 Q2 i4 E" Y5 @
│      3-01 白鴿 (_雙面對決_ Live).m4a  ^5 a- w# U7 E2 x
│      3-02 開場白 _ 不是經典的不會唱 (國語場) [_雙面對決_ Li.m4a0 X& Q$ k+ j1 j9 o) N
│      3-03 挪威的森林 (_雙面對決_ Live).m4a
" U7 A* O  ], J2 ?& X4 [. A: q│      3-04 浪人情歌 (_雙面對決_ Live).m4a
) {5 t3 P! o! U0 K0 i│      3-05 愛情的盡頭 (_雙面對決_ Live).m4a; Z) ^* x2 P- _6 @& ?/ y0 R3 d! f
│      3-06 歌手與鬥士 (_雙面對決_ Live).m4a
# p% p+ z9 B" X2 ~* X( }│      3-07 生存遊戲 (_雙面對決_ Live).m4a2 ~. U* e3 Z& m& {) M
│      3-08 如果這都不算愛 (_雙面對決_ Live).m4a
9 J8 v% ~& [& l# B) N: B│      3-09 夏夜晚風 (_雙面對決_ Live).m4a
! }+ M1 Q% w5 B  r  W* P4 x* x│      3-10 歌是有生命的 (_雙面對決_ Live).m4a
8 W/ o' h8 a# p* W/ r+ Y│      3-11 被動 (_雙面對決_ Live).m4a6 {& B/ X* \" g* ~2 i
│      3-12 堅強的理由 (_雙面對決_ Live).m4a
& _+ n  |) {. A4 u$ Z0 ~* f│      3-13 一生最愛的人 (_雙面對決_ Live).m4a
- W1 \/ q, y2 I7 Z│      3-14 站出來 ! O.S. (_雙面對決_ Live).m4a: _1 r; j% L; J* t% E, t
│      3-15 光和熱 (_雙面對決_ Live).m4a
5 l; |+ L, o9 i7 z5 ^, u. R│      3-16 土風火 (國語場) [_雙面對決_ Live].m4a, U3 A5 t8 T, h1 t
│      4-01 無盡閃亮的哀愁 (_雙面對決_ Live).m4a
# L! m/ R+ i( c: W' m│      4-02 晚風 (_雙面對決_ Live).m4a
: {0 Z( M) I& H+ q│      4-03 右邊!左邊!上面!下面!(國語場) [_雙面對決_ Live].m4a
! u1 l% Z0 ^  V│      4-04 淚橋 (_雙面對決_ Live).m4a/ A1 i! f# k$ T" Y1 ^6 f) p
│      4-05 我會好好的 (_雙面對決_ Live).m4a4 G5 O' N6 w6 @. C/ W$ F4 ]
│      4-06 愛妳一萬年 (_雙面對決_ Live).m4a$ d& o4 r: m, N. ?/ b2 R' P
│      4-07 牽掛 (_雙面對決_ Live).m4a$ b% @+ I. |+ x) ~8 I
│      4-08 與妳到永久 (_雙面對決_ Live).m4a/ `7 r5 |. X7 x  P% |! w
│      4-09 黃色月亮 (_雙面對決_ Live).m4a8 j6 s% n* Z, }. O
│      4-10 假扮的天使 (_雙面對決_ Live).m4a
  \4 y' A4 D2 Q4 O7 q│      4-11 有禮貌 (_雙面對決_ Live).m4a7 K& L" m1 x; u
│      4-12 手 (_雙面對決_ Live).m4a
/ Y- l2 Q/ v4 J2 Z; ]- G& Z│      4-13 妳是我的花朵 (_雙面對決_ Live).m4a
9 j8 V% x! ~5 W, B6 f# R  s6 Z+ D- D│      4-14 再度重相逢 (_雙面對決_ Live).m4a& P, K* _( C3 _5 X  G9 n
│      4-15 Encore Cheers (國語場) [_雙面對決_ Liv.m4a
  E4 i' e0 `4 r- ?│      4-16 痛哭的人 (_雙面對決_ Live).m4a  X9 E- ^- X5 D
│      4-17 鋼鐵男子 (_雙面對決_ Live).m4a
: P$ e: K( X' g" e1 v% F  b5 c│      4-18 世界第一等 (_雙面對決_ Live).m4a
8 b- g  k4 ^! L$ y6 V- m0 W│      ! Z% F) @/ B+ Q
├─2019 - 最美的時刻 - Single1 |+ T: \, n% ?8 |' r
│      01 最美的時刻.m4a( O* I; I3 ^2 u3 \0 a, E7 s: q
│      7 i6 g' X/ K, l
├─2019 - 讓水倒流
% O3 B; R( K& a4 c5 O  b1 l) A│      01 讓水倒流.m4a
) p; l% L! H" z+ q! f  W) s; p│      02 原本當初.m4a
' t8 ^3 B1 ]8 {3 H% N. N, F│      03 最美的時刻.m4a
1 X6 Z' w' ?2 N, L. {# U; n5 \1 C( j│      04 愛的大道.m4a
+ G" Z" {; _* j' J; X│      05 我想飛.m4a, N5 u& }: |1 I
│      06 月光下的別離.m4a
; {+ z4 K! g7 S│      07 深秋的祝褔.m4a
9 ]7 E# ?$ `' V$ m5 D& A# t+ W7 f│      08 其實不遙遠.m4a! w2 `/ L  c% `" Z1 r/ C
│      09 皇后的高跟鞋.m4a& k& d3 \! `9 Y( Z: s5 W7 G
│      10 黑色蒙太奇.m4a5 j0 x9 H1 r& C7 W* R+ g4 Z
│      11 誰是老大.m4a8 v4 U% z! x4 y* @% g- |
│      12 唯我獨大 (電影「奇門遁甲」片尾曲).m4a1 b- H% W7 ?# v, z1 g" H
│      ( u% m7 Y4 J, g" Y- r' C5 C8 V1 z
├─2019 - 讓水倒流 - Single
1 a0 C  k) P! {% |1 Y│      01 讓水倒流.m4a! ]  O& `+ S) l- ^& s, N  C
│      
3 d9 n; n- m/ N' z( K├─2020 - 伍佰&China Blue 透南風演唱會 影音全紀錄 (Live)
! b  _6 E2 f5 k, s1 q│      1-01 東石 (_透南風_ Live).m4a
4 \5 n7 I0 d. |7 N; y5 o- i. p" K│      1-02 空襲警報 (_透南風_Live).m4a
" X, q3 z" E& L' w, o1 \4 M6 S│      1-03 釘子花 (_透南風_ Live).m4a! y, P' g2 }7 d' L% z
│      1-04 樓仔厝 (_透南風_ Live).m4a
2 h" q$ W+ n' v  L+ _4 u│      1-05 你們在哪裡_ (_透南風_ Live).m4a
. p4 x. b& u$ N  R│      1-06 蹦孔 (_透南風_ Live).m4a
9 D' b1 T" F) w/ A/ u│      1-07 斷腸詩 (_透南風_ Live).m4a! n/ r, i5 n. E! J
│      1-08 愛妳無目地 (_透南風_ Live).m4a
* E( t3 S  U- c3 q& Y│      1-09 放浪舞者 (_透南風_ Live).m4a2 A9 Q. Q9 u6 v+ ]9 F: G5 u) I
│      1-10 仝款的月娘 (_透南風_ Live).m4a
( c) X% i9 J. D. z* s* X, {0 [│      1-11 港都夜雨 (_透南風_ Live).m4a
' U6 R" r$ r5 x5 m( g│      1-12 清風吹目墘 (_透南風_ Live).m4a
, v9 t$ ~: A, D& _) t│      1-13 台灣製造 (_透南風_ Live).m4a9 W9 W9 n. {1 U: E: j$ f
│      1-14 樹枝孤鳥 (_透南風_ Live).m4a
! @7 s3 z" r4 E│      1-15 熱淚暗班車 (_透南風_ Live).m4a0 {: N5 f: [5 W
│      2-01 萬丈深坑 (_透南風_ Live).m4a
1 |/ A5 |9 p2 D/ }; a2 d2 ^3 I- W│      2-02 背叛 (_透南風_ Live).m4a' {2 c  z5 k& T0 f4 i( l
│      2-03 浪人情歌 (_透南風_ Live).m4a' j7 s& ?- H4 c) x3 m. g: T
│      2-04 難忘的鳳凰橋 (_透南風_ Live).m4a) G, ]0 R+ f& ~' Z
│      2-05 種子 (_透南風_ Live).m4a) A7 @. h- z" I; r8 u' _4 Y( o5 ]* E
│      2-06 純情的目屎 (_透南風_ Live).m4a
8 ]) Q, l4 b/ Q│      2-07 我心內 (_透南風_ Live).m4a
/ ?* s% V0 }* U/ x) {% _│      2-08 往事欲如何 (_透南風_ Live).m4a; V! i1 S6 S  [
│      2-09 心愛的再會啦 (_透南風_ Live).m4a6 H9 ^: d5 u& A0 e  I2 Y
│      2-10 海上的島 (_透南風_ Live).m4a
9 J2 B% q2 o4 m, d│      2-11 我是老大 (_透南風_ Live).m4a) }, q2 z3 J/ T
│      2-12 被動 (_透南風_ Live).m4a
9 q: @" X: |6 B4 m$ W│      2-13 Last Dance (_Tou Nan Feng_ Live.m4a& F( d# R: G1 I
│      2-14 衝衝衝 (_透南風_ Live).m4a
6 _4 C7 m6 y2 W│      2-15 妳是我的花朵 (_透南風_ Live).m4a5 w: ~1 l, I% c/ k9 [2 B
│      1 D5 K6 F6 [7 H" N( J% `  v# f
└─2020 - 重生 - Single
$ ?+ ?0 j9 `" S5 a* s7 j0 i        01 重生.m4a: O1 W+ X& O4 i  y# X8 q7 ?
6 q1 f* y* D2 I; V9 y9 l/ R- [

& A0 S+ |3 y( Y) x' u3 F# D1 R: C

3 b8 a6 e& g* d  C2 m
' f  ]& `5 z4 }. o7 C- j
# c+ A$ M1 X; K  p& W0 P

9 D; ?$ b7 u4 A, Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

% w: H, G. k2 S9 x
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 20:08:38 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 17:03:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 好人
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 13:44:05 | 显示全部楼层
希望这个链接还有效
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-17 23:53:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-13 09:56:06 | 显示全部楼层
看看,谢谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-6 08:43:21 | 显示全部楼层
还真能找到全集啊,不错,好网站,谢谢了额
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-22 13:41:29 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-12 01:55:23 | 显示全部楼层
感谢分享,希望这个链接还有效
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-24 18:31:36 | 显示全部楼层
感谢楼主 强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-23 13:08 , Processed in 0.470599 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表